Vertalingen in Dutch:

  • Verbonden. Gebruiker geverifieerd.   

Voorbeeld zinnen met "conectado", vertaalgeheugen

add example
pt Temos um folheto informativo para os usuários
nl Ja, we hebben... een brochure
pt Processo C-‧/‧: Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de ‧ de Junho de ‧ (pedido de decisão prejudicial do Tribunal Supremo- Espanha)- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (Directiva ‧/‧/CEE- Contratos celebrados com os consumidores- Cláusulas que definem o objecto principal do contrato- Controlo jurisdicional do seu carácter abusivo- Exclusão- Disposições nacionais mais rigorosas para garantir um nível de protecção mais elevado ao consumidor
nl Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van ‧ juni ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo- Spanje)- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (Richtlijn ‧/‧/EEG- Consumentenovereenkomsten- Bedingen die eigenlijke voorwerp van overeenkomst bepalen- Rechterlijke toetsing van oneerlijk karakter ervan- Daarvan uitgesloten- Strengere nationale bepalingen ter verhoging van beschermingsniveau van consument
pt Nome de usuário, por favor
nl Hier tekenen, AUB
pt Usuárias que combinam com o seu perfil
nl Zij passen bij je
pt Recorrida: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc
nl Verwerende partij: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc
pt Na primeira parte desta seção será feita uma descrição do tabuleiro do jogo. A segunda parte trata da interação do usuário com o tabuleiro e, finalmente, a terceira parte são explicadas as regras do jogo
nl In het eerste deel van deze sectie beschrijven we het spelbord. Het tweede deel beschrijft de interactie tussen de gebruiker en het spelbord. Tot slot wordt in het derde deel de spelregels uitgelegd
pt O primeiro tipo de imagem, os *-game. png contém o tabuleiro e os objetos que o usuário seleciona. Este é o gráfico que o usuário vê enquanto joga
nl Het eerste type afbeeldingen, *-game.png bevatten het speelveld en de objecten die de gebruiker selecteert. Het is de illustratie die de gebruiker ziet tijdens het spelen van het spel
pt Seu nome de usuário é LadiesMan‧?- Não sei do que você está falando!
nl Ben jij LadiesMan‧ ‧?
pt Código de usuário: nível
nl Gebruikerscode: niveau
pt Presidente Palmer tinha uma conta de usuário
nl President Palmer had een gebruikers- account
pt Um usuário único para cada
nl En je kan de gebruikers van elk vensters tellen
pt Processo C-‧/‧: Pedido de decisão prejudicial apresentado por despacho do Tribunal Supremo (Espanha), de ‧ de Abril de ‧, no processo ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., Administración del Estado contra Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC
nl Zaak C-‧/‧: Verzoek van het Tribunal Supremo (Spanje) van ‧ april ‧ om een prejudiciële beslissing in het geding tussen ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., Administración del Estado en Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC
pt Como nós amamos vocês, nós estamos atualizando o Tatoeba para lhes trazer uma experiência de usuário melhor. Viram? A gente ama vocês, hein?
nl Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?
pt Este é o preço que os usuários de caverna precisam pagar por seu santuário diurno no subsolo
nl Dit is de prijs die deze grot pendelaars moeten betalen voor hun dag toevluchtsoord op het terrein
pt Assunto: Transvase Júcar-Vinalopó: prioridade dos usuários do Júcar
nl Betreft: Wateroverheveling tussen Júcar en Vinalopó: Prioriteit van de gebruikers van de Júcar
pt Presença de heroína... usuário regular
nl SPOREN VAN HEROINE...... REGELMATIGE GEBRUIKER
pt Ele ainda é usuário?
nl Gebruikt hij nog steeds?
pt Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de ‧ de Junho de ‧ (pedido de decisão prejudicial do Tribunal Supremo- Espanha)- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc
nl Arrest van het Hof (Eerste kamer) van ‧ juni ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo- Spanje)- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc
pt Processo C-‧/‧: Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Tribunal Supremo (Espanha) em ‧ de Novembro de ‧- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc
nl Zaak C-‧/‧: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op ‧ november ‧- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc
Pagina 1. Gevonden 1207 zinnen matching zin conectado.Gevonden in 1,109 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.