Vertalingen in Polish:

  • szczęśliwej drogi   
    (Interjection  )
  • szczęśliwej podróży   
    (Interjection  )

Voorbeeld zinnen met "goede reis", vertaalgeheugen

add example
Hoe gaat het met u? Hebt u een goede reis gehad?Jak się masz? Miałeś dobrą podróż?
Goede reis, EinsteinMiłej podróży, Einstein
Heeft u een goede reis gehad?Mial pan dobra podróz?
Met deze richtlijn wordt de prioriteit gegeven aan de burgers die grote bedragen kunnen betalen voor reis en verblijf en die goed op de hoogte zijn van en contacten hebben in de zorgbureaucratie.Ta dyrektywa daje pierwszeństwo tym obywatelom, którzy mogą zapłacić duże sumy za podróż i zakwaterowanie, i dla tych, którzy dysponują dobrą wiedzą o biurokracji w opiece zdrowotnej i dobrymi w niej kontaktami.
SG- ‧, SG- ‧ en SG- ‧, een goede reis en veel succesZespoły SG- ‧, SG- ‧ i SG- ‧, powodzenia i z Bogiem
Vooral het recht van personen met een handicap op informatie en bijstand tijdens de reis zoals die uiteindelijk is vormgegeven in de overlegprocedure, is voor mij een groot goed.Popieram zwłaszcza prawo osób niepełnosprawnych do informacji i pomocy, zgodne przynajmniej z tym, co ostatecznie uzgodniliśmy w procedurze pojednawczej.
Zeg Goede reisPowiedz Bon Voyage
Heb je een goede reis gehad?Miałaś dobrą podróż?
Dit is mij zelf laatst nog overkomen. Tijdens een reis naar Italië heb ik twee of drie keer een internetverbinding gebruikt, en daarvoor heb ik van de zo goed als genationaliseerde Franse exploitant Orange een rekening gekregen van 1 200 euro; voor een andere dag, waarop ik dicht bij de Franse grens tussen Evian en Genève was, heb ik een rekening van 3 000 euro gekregen!Dla przykładu sam tego doświadczyłem całkiem niedawno, gdy podczas dnia spędzonego we Włoszech dwa lub trzy razy połączyłem się z Internetem i praktycznie znacjonalizowany francuski operator Orange wystawił mi rachunek na 1200 euro, a za inny dzień spędzony prawie na granicy Francji, między Evian a Genewą, otrzymałem kolejny rachunek na 3 tysiące euro!
Een reis die goed is voor iedereenWszyscy na niej skorzystają
Zo' n reis is goed voor hemA podróż dobrze mu zrobi
Wens hem een goede reisUdanego lotu
We hebben een goede reis gehadMieliśmy świetną podróż
Goede reis, liefjeMiłej podróży, złotko
de conditie van de dieren goed genoeg is om hun reis voort te zettenzwierzęta są zdolne do dalszej podróży
Goede reis, Mr TunstallSzczęśliwej podróży
het niet in staat zijn aan het begin van de reis en voor de daaropvolgende aflossende wachten te zorgen voor personeel dat voldoende rust heeft genoten en anderszins in goede conditie is om dienst te doenniemożność zapewnienia na początkową wachtę podczas rejsu oraz kolejne następujące po sobie wachty, osób odpowiednio wypoczętych i zdolnych do pracy
Goede reis, TomSukcesów, Tom
Maar ik heb al vanaf het begin van deze reis niet goed geslapenChoc i tak od poczatku podrózy nie spie dobrze
Ik wens de delegatie veel succes tijdens de rest van haar bezoek en daarna een goede reis terug.Życzę delegacji powodzenia podczas pozostałych dni pobytu i bezpiecznego powrotu do domu, kiedy przyjdzie na to czas.
Hoewel ik en passant moet opmerken dat het altijd goed is korte documenten te presenteren, is dit ook een oppervlakkig document, een dun document, waaruit we niets kunnen opmaken over de richting die deze reis geacht wordt te krijgen.Choć muszę przyznać, że zawsze dobrze jest przygotowywać krótkie dokumenty, to ten jest jednocześnie płytki, słaby - nie możemy z niego dowiedzieć się nic o kierunku, jaki należy obrać.
Pagina 1. Gevonden 64745 zinnen matching zin goede reis.Gevonden in 8,491 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.