uitspraak: IPA: /ɣu.jə.ˈdɑx/ /ʝu.jə(n).ˈdɑç/

Vertalingen in Polish:

 • cześć         
  (Interjection  )
 • dzień dobry     
  (Interjection  )
 • witaj   
  (Interjection  )
 • witajcie   
  (Interjection  )
 • witam   
  (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (1)

goeden dag
dobrego dnia; dzień dobry

Voorbeeld zinnen met "goede dag", vertaalgeheugen

add example
nl Ik zou mijn dank tot uitdrukking willen brengen en ben van mening dat de Commissie en Europa met hun wijze van handelen in dit geval goed voor de dag kunnen komen.
pl Chciałbym wyrazić moje podziękowania i powiedzieć, że Komisja i cała Europa może być zadowolona z tego, co udało się jej osiągnąć w tym przypadku.
nl Daarnaast ontstond er een geschikt klimaat waarin getalenteerde regisseurs zich konden ontplooien en vandaag de dag krijgen Litouwse regisseurs regelmatig internationale prijzen toegekend en hebben ze zowel in Europa als daarbuiten een goede naam opgebouwd.
pl Ten proces jednocześnie przyczynił się do stworzenia właściwego środowiska umożliwiającego rozwój utalentowanych reżyserów. I dziś litewscy reżyserzy filmowi otrzymują międzynarodowe nagrody i są znani w całej Europie, a także na świecie.
nl Gisteren... was een goede dag
pl Więc... sądzę że wczoraj był dobry dzień
nl Hopelijk kom ik goed voor de dag
pl Oby tylko na mnie głosowali
nl Als u een schoolrapport zou krijgen over uw eerste 100 dagen, zou er op staan: moet beter, maar de realiteit is dat als u al 100 jaar op deze plek zat, het nog steeds niet goed zou zijn.
pl Gdyby wystawić pani świadectwo szkolne za pierwsze pani 100 dni, to znalazłoby się w nim następujące stwierdzenie: "musisz się bardziej starać”. Rzeczywistość jest jednak taka, że gdyby nawet pełniła pani tę funkcję 100 lat, to nadal oznaczałoby to porażkę.
nl Het vrij verkeer van personen heeft ons en u ertoe gebracht akkoord te gaan met en zelfs te pleiten voor een beleid van omvangrijke immigratie als enig vervangingsmiddel voor de komende generaties, een beleid waarvan we vandaag de dag de catastrofale gevolgen maar al te goed kunnen vaststellen.
pl Trzeba zerwać ze swobodnym przepływem osób, który doprowadził nas, doprowadził państwa do zaakceptowania, a nawet do zalecania, jako jedynego środka zastępowalności przyszłych pokoleń, polityki na rzecz masowej imigracji, której fatalne konsekwencje wyraźnie widać już dziś.
nl schriftelijk. - (FI) Het is natuurlijk goed om op de Internationale dag van de vrouw over gelijke behandeling van mannen en vrouwen te praten, maar het is niet genoeg.
pl To naturalne, że w Międzynarodowym Dniu Kobiet powinniśmy rozmawiać o równouprawnieniu płci, ale to za mało.
nl Het is voor de Commissie geen kunst elke dag nieuwe ideeën voor te leggen, als we toch goed weten dat die ideeën nooit uitgevoerd kunnen worden.
pl Komisja nie miałaby trudności z przedstawianiem codziennie nowych propozycji, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że nie ma szans na ich wdrożenie.
nl Indien deze dosering na ‧ dagen goed wordt verdragen, kan de dosis volgens het standaard titratieschema worden verhoogd naar ‧ mg/dag
pl Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane przynajmniej przez ‧ dni, to dawka może być zwiększona do ‧ mg na dobę zgodnie ze standardowym schematem
nl hij keurt de dossiers voor plaatselijke openbare aanbestedingen en contracten inzake spoedhulp goed voordat die door de territoriale ordonnateur worden gegund en dit binnen ‧ dagen nadat hij die dossiers van de territoriale ordonnateur heeft ontvangen
pl zatwierdza, przed ogłoszeniem ich przez urzędnika zatwierdzającego dla terytoriów, zaproszenia do miejscowych przetargów otwartych oraz dokumentację zamówień na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych w ciągu ‧ dni od otrzymania ich od urzędnika zatwierdzającego dla terytoriów
nl De laatste dagen herinner ik me niet, maar op dat na voel ik me goed
pl Nie pamiętam ostatnich kilku dni, ale poza tym, czuję się świetnie
nl Alleen in mijn land sterven elke dag 350 mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik, dus is het een goede zaak dat we dit thema op Europees niveau aanpakken.
pl Tylko w moim kraju codziennie 350 osób umiera z powodu palenia tytoniu, a więc zdecydowanie należy się zająć tą sprawą na szczeblu europejskim.
nl Laten we niet vergeten... het goede van die dag, toen wij, ' Genoeg! ' zeiden
pl I czego nie można zapomnieć, od tamtej pory powiedzieliśmy dość
nl Wij hebben het goede nieuws vernomen dat u morgen voor een paar dagen naar Georgië vertrekt.
pl Czy to nie zdumiewające? Usłyszeliśmy, że na szczęście jutro wybiera się pan na kilka dni do Gruzji.
nl Het certificaat waarin staat dat het traceringssysteem is gecontroleerd, bevat een verwijzing naar deze beschikking, is ‧ dagen geldig, vermeldt de datum waarop de geldigheidsduur van het certificaat afloopt, en kan pas worden vernieuwd nadat de inrichting met goed gevolg weer is gecontroleerd
pl Poświadczenie weryfikujące system zapewniający ustalenie powiązań produktów z dokumentami zawiera odniesienie do niniejszej decyzji, jest ważne przez ‧ dni, określa datę swojego wygaśnięcia i podlega przedłużeniu wyłącznie po kontroli zakładu, której wyniki były zadowalające
nl Goed gedaan.Gevangenis, dag vijf... Zoals hij al zei, Hancock blijft vastzitten
pl Dobra robota./ Więzienna obserwacja, dzień ‧,/ Hancock pozostaje w więzieniu./ W międzyczasie rośnie przestępczość./ W ciągu ostatnich ‧ dni wzrosła o ‧ %
nl Zelfs Quasimodo heeft zijn goede dagen
pl Nawet Quasimodo miewał swoje dni
nl Vandaag is dus een goede dag, mevrouw de Voorzitter, met een resolutie die ons in staat zal stellen dit Handvest van de grondrechten tijdens de volgende vergaderperiode in Straatsburg te vieren en plechtig af te kondigen.
pl Pani przewodnicząca! W wyniku tego wszystkiego dzisiejszy dzień jest bardzo dobrym dniem, a dzisiejsza rezolucja pozwoli nam uczcić i uroczyście proklamować kartę praw podstawowych podczas następnej sesji częściowej w Strasburgu.
nl Het vindt het een goed idee om nationale plannen te laten opstellen, maar is van oordeel dat ‧ voor de lidstaten te kort dag is om hun plannen tot in details te kunnen uitwerken
pl EKES popiera opracowanie krajowych planów, jednak ocenia, że rok ‧ jest terminem nazbyt bliskim, by przygotować je z konieczną starannością
nl mg op dag ‧, ‧ mg op dag ‧ en ‧ mg op dag ‧, zolang elke dosis goed wordt verdragen
pl mg w dniu ‧., ‧ mg w dniu ‧. oraz ‧ mg w dniu ‧., o ile poszczególne dawki są dobrze tolerowane
nl Luister goed...Zeg tegen Kiaya dat ik van haar hou en elke dag aan haar denk
pl Posłuchaj Meegosh, powiesz Kayi, że ją kocham i wciąż o niej myślę
nl Dus hij nam mij als zijn leerjongen, in goede en slechte dagen, en zo begon mijn leven in de misdaad
pl Przyjął mnie na praktykę i tak zaczęło się moje przestępcze życie
nl Mevrouw de Commissaris, ik daag u uit hier vandaag antwoord te geven: keurt u het goed dat EU-lidstaten in de eenentwintigste eeuw nog koloniën hebben in de wereld?
pl Pani komisarz! Żądam, by udzieliła mi pani odpowiedzi tutaj i teraz: Czy akceptuje pani fakt, że w XXI wieku państwa członkowskie UE posiadają na świecie kolonie?
nl Een goed voorbeeld is de Europese Oecumenische assemblee die deze dagen in Sibiu in Roemenië plaatsvindt.
pl Dobrym przykładem jest Europejskie Stowarzyszenie Ekumeniczne odbywające się obecnie w Sibiu w Rumunii.
nl Daarom denk ik dat wij vandaag de dag niet alleen werken aan Marco Polo, maar wij geven ook een signaal af voor wat een goede wetgeving betreft, ten gunste van de burgers die de toegang tot communautaire projecten vereenvoudigen.
pl Uważam zatem, że dzisiaj nie tylko pracujemy nad programem "Marco Polo”, ale występujemy z przesłaniem dotyczącym tworzenia dobrego prawa na rzecz obywateli i upraszczania dostępu do wspólnotowych projektów.
Pagina 1. Gevonden 98705 zinnen matching zin goede dag.Gevonden in 14,226 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.