uitspraak: IPA: /ɣu.jə.ˈdɑx/ /ʝu.jə(n).ˈdɑç/

Vertalingen in Polish:

 • cześć         
  (Interjection  )
 • dzień dobry     
  (Interjection  )
 • witaj   
  (Interjection  )
 • witajcie   
  (Interjection  )
 • witam   
  (Interjection  )

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Polish. (1)

goeden dag
dobrego dnia; dzień dobry

Voorbeeld zinnen met "goede dag", vertaalgeheugen

add example
nl Ik wou je de laatste paar dagen al spreken.Maar ik durfde niet goed
pl Spójrz mocniej. chciałam porozmawiać z tobą o ostatnich kilku dniach ale nie miałam nerwów
nl Ik wil daaraan toevoegen dat dit het eerste en belangrijkste teken is dat de zaken echt ten goede aan het veranderen zijn en dat op een dag de eindbestemming van deze landen de Europese Unie zal zijn.
pl Powiedziałbym również, że jest to pierwszy i najważniejszy znak, że zmierzamy w naprawdę właściwym kierunku, i że pewnego dnia kraje te dotrą do ostatecznego miejsca przeznaczenia, jakim jest Unia Europejska.
nl Ze hebben goede dagen en slechte dagen
pl Mają dobre i złe dni
nl Gelukkig hadden we welwillende partners die voldoende flexibiliteit aan de dag hebben gelegd en hetzelfde doel voor ogen hadden als de rapporteurs van het Parlement, namelijk zo snel mogelijk tot een akkoord te komen, waarbij we tegelijkertijd moesten waarborgen dat we kwalitatief goed werk leveren en dat we een jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een verordening krijgen voor dit burgervriendelijke instrument waarin het Verdrag voorziet.
pl Na szczęście towarzyszyli nam w tym sprawdzeni partnerzy, którzy wykazali sporą elastyczność i kierowali się tym samym celem, co sprawozdawcy Parlamentu, a mianowicie pragnęli jak najszybciej osiągnąć porozumienie, dbając zarazem o jakość naszej pracy i dokładając wysiłków, abyśmy zyskali - rok po traktacie lizbońskim - rozporządzenie dotyczące najściślej związanego z obywatelami postanowienia traktatu.
nl Voor elk ander doseringsinterval, bv. vijf dagen per week, moet een goede reden zijn
pl Każdy inny sposób dozowania, na przykład pięć dni w tygodniu, wymaga uzasadnienia
nl Zelfs na de vernielingen van de recente orkaan belemmerden ze niet alleen hulppogingen van de vrije wereld, maar maakten ze ook gebruik van de ellende van de burgers in tijd van nood om hun imago van schijnbare samaritanen en goede engelen te bevorderen door overdreven exhibitionistische vertoningen in door de junta gecontroleerde staatsmedia en door slechts enkele dagen nadat de orkaan had toegeslagen een grondwetreferendum te houden.
pl Nawet w obliczu spustoszenia spowodowanego ostatnim cyklonem nie tylko utrudniali dostęp dla pomocy z wolnego świata, ale także wykorzystywali nieszczęście swoich obywateli, kiedy ci potrzebowali pomocy, promując swój pozorny wizerunek Samarytan i aniołów dobroci w ordynarnie ekshibicjonistycznych wystąpieniach w kontrolowanych przez juntę państwowych mediach i przeprowadzając referendum w sprawie konstytucji zaledwie kilka dni po uderzeniu cyklonu.
nl Derhalve is dit een goede dag voor de bescherming van de volksgezondheid en de consumenten, ofschoon ik betreur dat de definitie van nanomaterialen niet breed genoeg is geformuleerd en zich uitsluitend tot onoplosbare en biopersistente materialen beperkt.
pl Dziś jest zatem dobry dzień dla ochrony zdrowia i konsumenta, nawet pomimo tego, że żałuję, iż nie udało się określić definicji nanomateriałów w dostatecznie zrozumiały sposób, a jedynie ograniczono do materiałów nierozpuszczalnych i biotrwałych.
nl Beslist niet, maar het was wel een goede dag voor de democratie in Europa.
pl W żadnym razie, choć był to dobry dzień dla demokracji w Europie.
nl Mijnheer de Voorzitter, fungerend voorzitter van de Raad, commissaris, dames en heren, vandaag is een goede dag voor Europa.
pl Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Dzisiaj jest dobry dzień dla Europy.
nl verlaat de betrokken partij binnen ‧ dagen na het vertrek uit de grensinspectiepost van binnenkomst, de Gemeenschap langs een grensinspectiepost, behoudens een algemene afwijking die volgens de procedure van lid ‧ verleend is om rekening te houden met goed gemotiveerde situaties van geografische ligging
pl opuszcza Wspólnotę przez graniczny posterunek kontroli nie później niż w ‧ dni po opuszczeniu granicznego posterunku kontroli, przez który została wprowadzona, z wyjątkiem przypadków, w których dopuszczone są ogólne odstępstwa zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. ‧ w celu uwzględnienia właściwie uzasadnionych przypadków związanych z odległością geograficzną
nl Gezien de feestdagen in ‧ en de onregelmatige publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie in die perioden, is de tijd tussen de dag waarop de aanvragen worden ingediend, en die waarop de certificaten worden afgegeven, te krap om de markt goed te kunnen beheren
pl Biorąc pod uwagę dni świąteczne w ‧ r. i nieregularną publikację Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres czasu między złożeniem wniosków a dniem wydawania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem
nl Nog een goede dag
pl Życzę miłego dnia
nl herinnert de Commissie eraan dat artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG alleen uitzonderingen toestaat voor zover dat werkelijk objectief noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de beroepsactiviteiten; roept de Commissie op dit artikel strikt te interpreteren en lidstaten voor het Hof te dagen wanneer zij een te ruime definitie in hun nationale wetgeving toestaan
pl przypomina Komisji, że art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE dopuszcza wyjątki jedynie w przypadku, gdy są one z bezstronnego punktu widzenia rzeczywiście niezbędne dla dobrego wykonywania działalności zawodowej; wzywa Komisję do ścisłego interpretowania tego artykułu i do pozywania państw członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli dopuszczą w swym ustawodawstwie krajowym zbyt obszerną definicję
nl Het operationele beheer van het centrale SIS ‧ omvat alle taken die nodig zijn om het centrale SIS ‧ overeenkomstig deze verordening ‧ uur per dag en ‧ dagen per week te laten functioneren, met name de voor de goede werking van het systeem onontbeerlijke onderhoudswerkzaamheden en technische ontwikkelingen
pl Zarządzanie operacyjne centralnym SIS ‧ obejmuje wszystkie zadania niezbędne do tego, by centralny SIS ‧ działał zgodnie z niniejszą decyzją przez ‧ godziny na dobę, ‧ dni w tygodniu, a w szczególności obejmuje prace konserwacyjne oraz udoskonalenia technologiczne, jakich wymaga sprawne działanie systemu
nl Vandaag is geen goede dag voor het Parlement, want het heeft ervoor gekozen om te praten in plaats van daadwerkelijk actie te ondernemen.
pl Niedobrze, że tym razem Parlament wybrał słowa zamiast działania.
nl Ik hoorde je arme vader heeft niet zo een goede dag
pl Podobno twój biedny ojciec ma się dziś nie najlepiej
nl Het instellen van een Internationale Dag van de helden van de strijd tegen het totalitarisme zou een goede stap zijn in de richting van een gemeenschappelijk begrip van de Europese geschiedenis van de 20e eeuw. Het zou verder deel uitmaken van de gemeenschappelijke strijd tegen onderlinge vooroordelen en onwetendheid ten aanzien van historische feiten.
pl Organizacja Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem stałaby się krokiem w stronę wspólnego rozumienia europejskiej historii XX wieku, zwalczania wzajemnych uprzedzeń i ignorancji w stosunku do faktów historycznych.
Pagina 1. Gevonden 98705 zinnen matching zin goede dag.Gevonden in 17,375 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.