uitspraak:  

Definition and similar words in Dutch:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

We are sorry, but we have no definition of phrase: detecteerbaar yet.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "detecteerbaar", vertaalgeheugen

er gedefinieerd als de afwezigheid van detecteerbaar HCV-RNA na ‧ weken behandeling
Gebruik geen adrenaline, dopamine of andere sympathicomimetica met bèta-agonistische activiteit, omdat stimulering van de bètareceptoren de hypotensie kan verergeren.Het volgen van de cardiovasculaire functies is noodzakelijk om mogelijke aritmieën te detecteren
Bewakingsmethoden moeten gegevens analyseren en onderliggende tendensen detecteren, zowel voor menselijke fouten als voor systeemfouten
Daarin is onder meer voor kredietinstellingen en een aantal andere instellingen, zoals geldvervoerders, de verplichting opgenomen om alle ontvangen eurobankbiljetten en- munten op hun echtheid te controleren voordat deze opnieuw in omloop worden gebracht, en te zorgen voor het detecteren van vervalsingen
Dit kan de signalen detecteren en lokaliseren die de Drakenbal uitzendt
Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van het betrokken zijn van meerdere geneesmiddelen.Daarom dient cardiovasculaire controle onmiddellijk te worden gestart en dient deze inclusief continue electrocardiografische monitoring te zijn om mogelijke arrhytmieën te detecteren. Na elke vastgestelde of vermoede overdosering met aripiprazol, dient grondig medisch toezicht en controle te worden aangehouden totdat de patiënt is hersteld
en bovendien de opsporingsambtenaren overeenkomstig het besluit van de regering van ‧ augustus ‧ geldelijke beloningen ontvangen voor het detecteren van de fraude, wat in contradictie staat met de vereiste van onpartijdigheid »
De MRL's worden vastgesteld op de ondergrens van de analytische bepaling wanneer de toegelaten toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen geen detecteerbare gehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op het levensmiddel opleveren, wanneer voor geen enkele toepassing een toelating bestaat, wanneer de door de lidstaten toegelaten toepassingen niet met de nodige gegevens zijn onderbouwd, of wanneer toepassingen in derde landen die residuen opleveren in of op levensmiddelen die op de communautaire markt in het vrije verkeer kunnen worden gebracht, niet met de nodige gegevens zijn onderbouwd
Detecteer ik hier een snufje van jaloezie?
Ik dacht dat de probe dit soort dingen moest detecteren?
Pagina 1. Gevonden 748 zinnen matching zin detecteerbaar.Gevonden in 0 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.