uitspraak:  

Definition and similar words in Nederlands:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

We are sorry, but we have no definition of phrase: detecteerbaar yet.

Voorbeeld zinnen met "detecteerbaar", vertaalgeheugen

Daar waar het de richtlijnen inzake traceerbaarheid betreft, houdt u zich echter om de een of andere reden niet aan het beginsel van detecteerbaarheid dat u in alle andere gevallen wel hanteert.
Daarvoor was het nodig de detecteerbaarheid in te voeren als relevante onderscheidingsfactor voor etikettering.
die een risico lopen moet de kaliumspiegel in serum regelmatig op de aangewezen tijdstippen worden gecontroleerd om een mogelijke verstoorde elektrolytenbalans te kunnen detecteren (zie rubrieken ‧ en
Om met deze procedure azaspiracides in een concentratie rond de grenswaarde te detecteren moet het gehele dier als analyseportie worden genomen
De detecteerbare titers waren in nagenoeg alle gevallen laag en konden niet consequent worden toegeschreven aan een verminderde respons of andere auto-immuunverschijnselen
Mode S-operators en verleners van luchtverkeersdiensten moeten passende maatregelen nemen om mogelijke conflicten tussen ondervragingscodes te detecteren en het effect daarvan te beperken
Omdat echter IgG van de moeder wordt uitgescheiden in de moedermelk en MabThera detecteerbaar bleek in melk van voedende apen, dienen vrouwen geen borstvoeding te geven tijdens behandeling met MabThera en gedurende ‧ maanden volgend op behandeling met MabThera
Bedoelde procedures moeten het ook mogelijk maken elke uitvoering van toepassingssoftware of toegang tot werkstaten en gegevens, die niet in overeenstemming is met het vastgestelde gegevensverwerkingsbeleid, te detecteren
Pagina 1. Gevonden 748 zinnen matching zin detecteerbaar.Gevonden in 0 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.