uitspraak:    

Vertalingen in Italian:

 • perla   
  (Noun  f) (noun   )
   
  een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen
 • grano     
  (Noun  m) (noun   )
 • perlato   
 • perlina   
  (Noun  f)

Andere betekenissen:

 
Hard, rondachtig object geproduceerd in het zachte weefsel (specifiek de mantel) van een weekdier.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Italian. (2)

Parel van Grote Waarde
Perla di gran prezzo
parels voor de zwijnen
gettare perle ai porci

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "parel", vertaalgeheugen

add example
nl Maar tegenover deze parels van natuurbescherming staat massief ander beleid.
it Ma a questi gioielli della protezione della natura si contrappone violentemente un'altra politica.
nl Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke
it Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
nl Het is waar dat Kazachstan de parel van deze landen is, maar er moet nog veel worden verwezenlijkt.
it È vero che il Kazakistan è la punta di diamante di questa regione, ma resta ancora tanto lavoro da svolgere.
nl ' Afgeleid van ' t Portugese ' Barocco ', dat staat voor onregelmatige parels... '
it Dalla parola portoghese " barocco " che identifica delle perle di forma irregolare
nl En robijnen en diamanten en parels
it E rubini e diamanti e perle
nl Ik wilde exotisch Vietnam... de Parel van het Oosten, bezoeken
it Volevo tanto vedere il nord, il gioiello dell' Asia sudorientale
nl Eens de " Parel van de Caraïben "... kan Haïti nu, zijn bevolking niet voeden zonder buitenlandse steun
it Un tempo era " la Perla dei Caraibi ", oggi Haiti non riesce a sfamare la sua gente senza l' aiuto dei paesi stranieri
nl Je krijgt parels
it Le offrirò delle perle
nl Ook bevindt zich in de stad de grootste moskeetombe van China. Het lijdt geen twijfel dat de stad een parel van schoonheid is.
it Ospita, inoltre, la più grande moschea con sepolcro della Cina ed è un tesoro, non vi sono dubbi.
nl ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN
it PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
nl Uitbreiding, de euro: dit zijn de parels in de kroon van Europa. We zullen een regering dus beoordelen op haar resultaten, niet op de eerste indrukken.
it L'allargamento e l'euro sono i gioielli della corona europea e un governo si giudica in base ai risultati, non alle apparenze.
nl Voor de EU is Kazachstan de parel van Centraal-Azië.
it Per l'UE, il Kazakistan dovrebbe essere il gioiello nella corona dell'Asia centrale.
nl CPA ‧.‧.‧: Andere werken van edele metalen; werken van echte of gekweekte parels of van edelstenen of halfedelstenen
it CPA ‧.‧.‧: Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini
nl ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN
it PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE
nl Is de competitieve devaluatie door onze concurrenten niet het meest treffende voorbeeld van dumping? Het resultaat is dat het voor Airbus, parel van de Europese industrie, nu noodzakelijk is geworden om een deel van zijn vliegtuigen buiten de eurozone te produceren om met Boeing te kunnen concurreren.
it Le svalutazioni monetarie competitive da parte dei nostri concorrenti non sono forse gli esempi più lampanti di dumping, le cui conseguenze sono il fatto che Airbus, fiore all'occhiello dell'industria europea, considera più conveniente produrre una parte dei propri aeromobili al di fuori dell'area euro per poter competere con Boeing?
nl Voorzitter, Mongolië ontwikkelt zich tot de democratische parel van Centraal-Azië.
it Signor Presidente, la Mongolia si sta trasformando nella perla della democrazia in Asia Centrale.
nl Instellingen Genummerde parels gebruiken
it Impostazioni Usa sfere numerate
nl Deze lange geschiedenis en het feit dat hier sprake is van een uitstekend cultuurproduct dat uit een ver verleden stamt, maken de Longjing cha tot een nationale parel met een hoge economische en culturele waarde
it Simili primati storici e culturali fanno del Longjing cha un patrimonio nazionale dotato di elevato valore economico e culturale
nl In het geval van wijn gaat het niet alleen om een voedingsmiddel, maar ook om een economische parel in de kroon van de agrarische sector, die sterk heeft te lijden onder de besluiten van de Commissie van de afgelopen jaren.
it Il vino non è solamente una bevanda, costituisce parimenti una gemma economica nel settore agricolo, che è stato pesantemente penalizzato dalle decisioni della Commissione negli ultimi anni.
nl Een paar parels- en je bent vrij
it Qualche perla e sei libero
nl Toont of verbergt de volgende set parels
it Mostra o nasconde le sfere successive
Pagina 1. Gevonden 121 zinnen matching zin parel.Gevonden in 0,593 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.