uitspraak:  

Vertalingen in Italiaans:

 • elio   
  (Noun  m)
   
  een chemisch element en een inert edelgas
   
  Een kleurloos, reukloos, smaakloos, bijna inert edelgas met symbool He en atoomnummer 2. Het is na waterstof het meestvoorkomend element in het universum. Het is een bestanddeel van lucht en wordt gebruikt voor het vullen van ballons en luchtschepen, als ook voor diepzee-ademsystemen in combinatie met zuurstof.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "helium", vertaalgeheugen

add example
nl ± ‧ % waterstof, rest helium
it ± ‧% idrogeno, rimanente elio
nl Ik vind het belangrijk om onderzoek te stimuleren naar de bouw van veilige, moderne kernenergiecentrales en naar de bouw van de nieuwste energiecentrales die zijn gebaseerd op de productie van helium en waterstof, evenals derde generatie biobrandstoffen die lokaal kunnen worden geproduceerd, zodat de al te hoge brandstofprijzen wat kunnen dalen.
it Credo sia importante promuovere la ricerca per la costruzione di sicure e moderne centrali elettronucleari e per la costruzione di più moderne centrali elettriche basate sulla produzione di elio e idrogeno, così come sulle nuove generazioni di biocarburanti, che possono essere prodotti in aree locali, sgravando i costi eccessivi del carburante.
nl Draaggas: zuivere waterstof of helium (voor gaschromatografie
it Gas vettore: idrogeno o elio puro per gascromatografia
nl koelmiddelen zoals helium, organische warmteoverdragers, natrium, legeringen van natrium en kalium, bismuth, legeringen van lood en bismuth
it fluidi refrigeranti, quali elio, termo-fluidi organici, sodio, leghe sodio-potassio, bismuto, leghe piombo-bismuto
nl gezuiverde waterstof (en mengsels met helium
it idrogeno purificato (e miscela contenente elio
nl De zogenaamde HTR-reactor (hoge-temperatuurreactor), die wordt gekoeld met helium van zeer hoge temperatuur en die beschikt over een systeem voor rechtstreekse conversie via een gasturbine, bevindt zich tussen Generation ‧ plus en Generation IV
it La filiera HTR (High Temperature Reactor – reattore ad alta temperatura), costituita da reattori modulari raffreddati ad elio ad altissima temperatura, dotati di un sistema di conversione in ciclo diretto con turbina a gas, si colloca tra le generazioni III+ e IV
nl Ballons of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstof
it Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità
nl Een bekende hoeveelheid van een inert gas (bijv. zuiver helium) wordt als indicator in de uitlaatgasstroom gespoten
it Nel flusso del gas di scarico si inietta come tracciante una quantità nota di un gas inerte (ad es. elio puro
nl voedingsgas voor de koolwaterstofanalysator: ‧ ± ‧ % waterstof, aangevuld met helium met minder dan ‧ ppm C‧-equivalent koolwaterstof, en minder dan ‧ ppm CO
it gas combustibile per analizzatore di idrocarburi: (‧ ± ‧ % di idrogeno e il resto elio con meno di ‧ ppm idrocarburi C‧ equivalenti e meno di ‧ ppm CO
nl voor Praxair: industriële gassen, hoofdzakelijk zuurstof, waterstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium, electronische gassen en speciale gassen
it per Praxair: gas industriali, principalmente ossigeno, idrogeno, azoto, argon, anidride carbonica, elio, gas elettronici e gas speciali
nl ± ‧ % waterstof, rest helium
it ± ‧ % idrogeno, rimanente elio
nl ml helium per minuut
it gas di trasporto elio con un flusso di ‧ ml al minuto
nl Een bekende hoeveelheid van een inert gas (bv. zuivere helium) wordt als indicatorgas in de uitlaatgasstroom ingespoten
it Una quantità nota di gas inerte (ad esempio elio puro) viene iniettata come gas tracciante nel flusso di gas di scarico
nl Ontgas de mobiele fase dagelijks met een van de beschikbare technieken (bijv. uitwassen met helium, ultrasoonbehandeling of lijn-ontgassen) om de pomp beter te laten werken en een stabiele basislijn te krijgen
it Per migliorare il rendimento della pompa e ottenere una linea di base stabile, degassare la fase mobile ogni giorno con una delle tecniche disponibili come gorgogliamento di elio, sonicazione, o degassatore a vuoto o in linea
nl gezuiverde waterstof (en mengsels met helium): (zuiverheid: ± ‧ ppm C, ± ‧ ppm CO
it idrogeno purificato (e miscela contenente elio): purezza ± ‧ ppm C, ± ‧ ppm CO
nl asproductie per uur van een dergelijke installatie: ‧ g helium
it produzione oraria di ceneri da parte di un blocco come quello summenzionato: circa ‧ g di elio
nl lichter-dan-luchttoestellen: ballonnen of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstof
it veicoli più leggeri dell'aria: palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali elio o idrogeno
nl lektestgas: waterstof, helium of een inert gasmengsel met een aangetoonde detecteerbare hoeveelheid helium of waterstofgas
it gas di prova di tenuta, idrogeno, elio o una miscela di gas inerte contenenti una dimostrata quantità rilevabile di elio o idrogeno
nl Werkomstandigheden: draaggas: waterstof en helium
it Condizioni operative: gas di trasporto: idrogeno o elio
nl We hebben drie dagen voordat de helium uit de ballonen lekt
it Abbiamo al massimo tre giorni prima che l' elio esca da quei palloncini
nl Na de kruiptest onder a) moeten de overdrukvoorzieningen met droge lucht, stikstof, helium of waterstof op de nominale werkdruk worden gebracht
it In seguito alla prova di scorrimento di cui alla lettera a), i dispositivi di sovrappressione devono essere sottoposti a pressione con aria secca, azoto, elio o idrogeno fino alla pressione di esercizio nominale
nl de cilinders moeten grondig worden gedroogd en op werkdruk worden gebracht met droge lucht of stikstof met een detecteerbaar gas zoals helium
it Le bombole devono essere minuziosamente asciugate e pressurizzate alla pressione di esercizio con aria o azoto secchi contenenti un gas rilevabile come ad esempio l'elio
nl verbruiksgoederen (bijvoorbeeld stroom en helium
it materiale di consumo (per esempio, energia ed elio
Pagina 1. Gevonden 36 zinnen matching zin helium.Gevonden in 0,381 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.