uitspraak:  

Vertalingen in Italian:

 • elio   
  (Noun  m)
   
  een chemisch element en een inert edelgas
   
  Een kleurloos, reukloos, smaakloos, bijna inert edelgas met symbool He en atoomnummer 2. Het is na waterstof het meestvoorkomend element in het universum. Het is een bestanddeel van lucht en wordt gebruikt voor het vullen van ballons en luchtschepen, als ook voor diepzee-ademsystemen in combinatie met zuurstof.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "helium", vertaalgeheugen

add example
Ballons of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstofComprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità
Een bekende hoeveelheid van een inert gas (bv. zuivere helium) wordt als indicatorgas in de uitlaatgasstroom ingespotenUna quantità nota di gas inerte (ad esempio elio puro) viene iniettata come gas tracciante nel flusso di gas di scarico
de cilinders moeten grondig worden gedroogd en op werkdruk worden gebracht met droge lucht of stikstof met een detecteerbaar gas zoals heliumLe bombole devono essere minuziosamente asciugate e pressurizzate alla pressione di esercizio con aria o azoto secchi contenenti un gas rilevabile come ad esempio l'elio
Ballons of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstofcoperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate
verbruiksgoederen (bijvoorbeeld stroom en heliummateriale di consumo (per esempio, energia ed elio
breng het onderdeel met droge lucht, stikstof, helium of waterstof op de nominale werkdruk en onderwerp het bij omgevingstemperatuur aan ‧ % van het totale aantal testcycli overeenkomstig tabelPressurizzare il componente con aria secca, azoto, elio o idrogeno alla pressione di esercizio nominale e sottoporlo al ‧ percento del numero totale di cicli di prova a temperatura ambiente conformemente alla tabella
Draaggas: stikstof (eventueel helium of waterstof), alle met een zuiverheid van ten minste ‧,‧ %Gas di trasporto (carrier): azoto o, in alternativa, elio o idrogeno, tutti di purezza minima del ‧,‧ %
gezuiverde waterstof (en mengsels met heliumidrogeno purificato (e miscela contenente elio
lektestgas: waterstof, helium of een inert gasmengsel met een aangetoonde detecteerbare hoeveelheid helium of waterstofgasgas di prova di tenuta, idrogeno, elio o una miscela di gas inerte contenenti una dimostrata quantità rilevabile di elio o idrogeno
Op een helium kernbatterijUna cella nucleare a elio
Een bekende hoeveelheid van een inert gas (bijv. zuiver helium) wordt als indicator in de uitlaatgasstroom gespotenNel flusso del gas di scarico si inietta come tracciante una quantità nota di un gas inerte (ad es. elio puro
voedingsgas voor de koolwaterstofanalysator: ‧ ± ‧ % waterstof, aangevuld met helium met minder dan ‧ ppm C‧-equivalent koolwaterstof, en minder dan ‧ ppm COgas combustibile per analizzatore di idrocarburi: (‧ ± ‧ % di idrogeno e il resto elio con meno di ‧ ppm idrocarburi C‧ equivalenti e meno di ‧ ppm CO
lichter-dan-luchttoestellen: ballonnen of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstofveicoli più leggeri dell'aria: palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali elio o idrogeno
De planeet bestaat uit waterstof en een bevroren kern van heliumI sensori indicano una composizione d' idrogeno ed elio- con un nucleo di elio raffreddato.- Aspetti un attimo
Werkomstandigheden: draaggas: waterstof en heliumCondizioni operative: gas di trasporto: idrogeno o elio
ml helium per minuutgas di trasporto elio con un flusso di ‧ ml al minuto
± ‧ % waterstof, rest helium± ‧ % idrogeno, rimanente elio
± ‧ % waterstof, rest helium± ‧ % idrogeno, resto elio
Ik vind het belangrijk om onderzoek te stimuleren naar de bouw van veilige, moderne kernenergiecentrales en naar de bouw van de nieuwste energiecentrales die zijn gebaseerd op de productie van helium en waterstof, evenals derde generatie biobrandstoffen die lokaal kunnen worden geproduceerd, zodat de al te hoge brandstofprijzen wat kunnen dalen.Credo sia importante promuovere la ricerca per la costruzione di sicure e moderne centrali elettronucleari e per la costruzione di più moderne centrali elettriche basate sulla produzione di elio e idrogeno, così come sulle nuove generazioni di biocarburanti, che possono essere prodotti in aree locali, sgravando i costi eccessivi del carburante.
voor Praxair: industriële gassen, hoofdzakelijk zuurstof, waterstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium, electronische gassen en speciale gassenper Praxair: gas industriali, principalmente ossigeno, idrogeno, azoto, argon, anidride carbonica, elio, gas elettronici e gas speciali
Draaggas: zuivere waterstof of helium (voor gaschromatografieGas vettore: idrogeno o elio puro per gascromatografia
Draaggas: heliumGas di trasporto (carrier): elio
± ‧ % waterstof, rest helium± ‧% idrogeno, rimanente elio
Pagina 1. Gevonden 36 zinnen matching zin helium.Gevonden in 0,609 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.