uitspraak:  

Vertalingen in Italian:

 • elio   
  (Noun  m)
   
  een chemisch element en een inert edelgas
   
  Een kleurloos, reukloos, smaakloos, bijna inert edelgas met symbool He en atoomnummer 2. Het is na waterstof het meestvoorkomend element in het universum. Het is een bestanddeel van lucht en wordt gebruikt voor het vullen van ballons en luchtschepen, als ook voor diepzee-ademsystemen in combinatie met zuurstof.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "helium", vertaalgeheugen

add example
nl Op een helium kernbatterij
it Una cella nucleare a elio
nl Draaggas: stikstof (eventueel helium of waterstof), alle met een zuiverheid van ten minste ‧,‧ %
it Gas di trasporto (carrier): azoto o, in alternativa, elio o idrogeno, tutti di purezza minima del ‧,‧ %
nl ± ‧ % waterstof, rest helium
it ± ‧% idrogeno, rimanente elio
nl ml helium per minuut
it gas di trasporto elio con un flusso di ‧ ml al minuto
nl lichter-dan-luchttoestellen: ballonnen of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstof
it veicoli più leggeri dell'aria: palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali elio o idrogeno
nl Draaggas: helium
it Gas di trasporto (carrier): elio
nl Na de kruiptest onder a) moeten de overdrukvoorzieningen met droge lucht, stikstof, helium of waterstof op de nominale werkdruk worden gebracht
it In seguito alla prova di scorrimento di cui alla lettera a), i dispositivi di sovrappressione devono essere sottoposti a pressione con aria secca, azoto, elio o idrogeno fino alla pressione di esercizio nominale
nl waterstof, zuurstof, edelgassen (argon, helium, neon, xenon), stikstof
it idrogeno, ossigeno, gas nobili (argon, elio, neon, xenon), azoto
nl asproductie per uur van een dergelijke installatie: ‧ g helium
it produzione oraria di ceneri da parte di un blocco come quello summenzionato: circa ‧ g di elio
nl draaggas: helium of waterstof met de optimale lineaire snelheid voor het gekozen gas (zie aanhangsel
it gas vettore: elio o idrogeno alla velocità lineare ottimale per il gas prescelto (cfr. appendice
nl verbruiksgoederen (bijvoorbeeld stroom en helium
it materiale di consumo (per esempio, energia ed elio
nl Ontgas de mobiele fase dagelijks met een van de beschikbare technieken (bijv. uitwassen met helium, ultrasoonbehandeling of lijn-ontgassen) om de pomp beter te laten werken en een stabiele basislijn te krijgen
it Per migliorare il rendimento della pompa e ottenere una linea di base stabile, degassare la fase mobile ogni giorno con una delle tecniche disponibili come gorgogliamento di elio, sonicazione, o degassatore a vuoto o in linea
nl Ballons of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstof
it coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate
nl voedingsgas voor de koolwaterstofanalysator: ‧ ± ‧ % waterstof, aangevuld met helium met minder dan ‧ ppm C‧-equivalent koolwaterstof, en minder dan ‧ ppm CO
it gas combustibile per analizzatore di idrocarburi: (‧ ± ‧ % di idrogeno e il resto elio con meno di ‧ ppm idrocarburi C‧ equivalenti e meno di ‧ ppm CO
nl We hebben drie dagen voordat de helium uit de ballonen lekt
it Abbiamo al massimo tre giorni prima che l' elio esca da quei palloncini
nl breng het onderdeel met droge lucht, stikstof, helium of waterstof op de nominale werkdruk en onderwerp het bij omgevingstemperatuur aan ‧ % van het totale aantal testcycli overeenkomstig tabel
it Pressurizzare il componente con aria secca, azoto, elio o idrogeno alla pressione di esercizio nominale e sottoporlo al ‧ percento del numero totale di cicli di prova a temperatura ambiente conformemente alla tabella
nl Werkomstandigheden: draaggas: waterstof en helium
it Condizioni operative: gas di trasporto: idrogeno o elio
nl voor Praxair: industriële gassen, hoofdzakelijk zuurstof, waterstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium, electronische gassen en speciale gassen
it per Praxair: gas industriali, principalmente ossigeno, idrogeno, azoto, argon, anidride carbonica, elio, gas elettronici e gas speciali
nl Een bekende hoeveelheid van een inert gas (bv. zuivere helium) wordt als indicatorgas in de uitlaatgasstroom ingespoten
it Una quantità nota di gas inerte (ad esempio elio puro) viene iniettata come gas tracciante nel flusso di gas di scarico
nl Draaggas: zuivere waterstof of helium (voor gaschromatografie
it Gas vettore: idrogeno o elio puro per gascromatografia
nl lektestgas: waterstof, helium of een inert gasmengsel met een aangetoonde detecteerbare hoeveelheid helium of waterstofgas
it gas di prova di tenuta, idrogeno, elio o una miscela di gas inerte contenenti una dimostrata quantità rilevabile di elio o idrogeno
nl gezuiverde waterstof (en mengsels met helium
it idrogeno purificato (e miscela contenente elio
nl De zogenaamde HTR-reactor (hoge-temperatuurreactor), die wordt gekoeld met helium van zeer hoge temperatuur en die beschikt over een systeem voor rechtstreekse conversie via een gasturbine, bevindt zich tussen Generation ‧ plus en Generation IV
it La filiera HTR (High Temperature Reactor – reattore ad alta temperatura), costituita da reattori modulari raffreddati ad elio ad altissima temperatura, dotati di un sistema di conversione in ciclo diretto con turbina a gas, si colloca tra le generazioni III+ e IV
Pagina 1. Gevonden 36 zinnen matching zin helium.Gevonden in 0,478 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.