uitspraak:  

Vertalingen in Frans:

 • serpillière   
  (Noun  ) (noun   )
   
  Torchon en toile grossière destiné au lavage des sols
   
  Torchon en toile grossière destiné au lavage des sols.
 • alcoolique       
  (noun, adjv   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • ivrogne   
  (noun   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • chiffon       
  (noun   )
 • panosse   
  (noun   )
 • serpillère   

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "dweil", vertaalgeheugen

add example
nl In plaats daarvan stelt de rapporteur onder meer voor dat zij zich omscholen tot vuilnismannen ter zee die hun schepen gebruiken om olievlekken op te dweilen.
fr Au lieu de quoi, le rapport leur propose, entre autres, de se recycler en éboueurs de la mer en utilisant leurs bateaux pour éponger les marées noires.
nl Zo'n aanpak noemen wij dweilen met de kraan open.
fr C'est ce qui s'appelle mettre un emplâtre sur une jambe de bois.
nl Mijnheer de Voorzitter, er is niemand hier die níet de belangrijkste stelregel in de politiek kent: nooit dweilen met de kraan open.
fr Monsieur le Président, chaque membre de cette Assemblée connaît la règle la plus importante en politique : quand vous êtes dans un trou, arrêtez de creuser.
nl Want als het gaat om die nepartikelen, dan lijkt het wel dweilen met de kraan open. Het lukt ons maar niet om die stroom écht te verminderen.
fr La lutte en la matière est un véritable casse-tête; nous ne semblons pas en mesure d'avoir ne serait-ce qu'une once d'influence dans ce domaine.
nl Een dweil en ' n paar lampjes, daar trapt niemand in
fr Une serpillière et deux ampoules tromperont personne!
nl Die vloer gaat zichzelf niet dweilen
fr Le sol ne se nettoie pas tout seul
nl Eigenlijk willen ze zien hoe ik de thuisplaat poets met die dweil wat jij je haar noemt
fr En fait, elles sont Ià pour me regarder balayer le marbre... avec ta tignasse
nl Schoonmaakartikelen, zoals bezems, boenders, stoffers en blikken, stofdoeken, theedoeken, dweilen, huishoudsponzen, schuursponsjes, staalwol en zemen
fr articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois
nl Men kan iemand bekritiseren om zijn politiek, maar het is onaanvaardbaar dat een fractievoorzitter de voorzitter van de Europese Raad in dit Parlement 'een natte dweil noemt.
fr Il est inacceptable qu'un président de groupe puisse traiter le président du Conseil européen de "loque humide" au sein de ce Parlement plutôt que d'exprimer une critique d'ordre politique.
nl Je zit erbij als een natte dweil
fr On dirait une serpillière mouillée
nl De rest dweil ik zo op
fr J' essuierai le reste dans un instant
nl CPA ‧.‧.‧: Andere geconfectioneerde artikelen van textiel (dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, zwemgordels en zwemvesten daaronder begrepen
fr CPA ‧.‧.‧: Autres articles textiles confectionnés (y compris serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires, ceintures et gilets de sauvetage
nl Het is echter dweilen met de kraan open als we aan de andere kant niet alles in het werk stellen om drugsgebruik ook te bestrijden.
fr Ce ne serait cependant qu’un emplâtre sur une jambe de bois si, d’un autre côté, nous ne faisions pas tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la consommation de drogues.
nl Wat voor verschil maakt het, ik kan niet eens een paar dweilen beheersen
fr Quelle importance si je ne peux même pas contrôler quelques vadrouilles!
nl Dat betekent dat vanaf nu inderdaad een reductie van 25% bereikt wordt en dat nieuwe administratieve lasten daarbij berekend worden en daarop ook in mindering gebracht worden, anders blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open.
fr Cela signifie qu'une réduction de 25 % doit être concrétisée à partir de maintenant et que les nouvelles charges administratives doivent être incluses dans le calcul et soustraites du résultat, sinon ce ne sera qu'une perte de temps.
nl In werkelijkheid is dit fonds namelijk dweilen met de kraan open gezien de omvang van de sociale gevolgen van uw onverantwoordelijke ultravrijemarktbeleid.
fr Car à vrai dire, ce fonds est un emplâtre sur une jambe de bois face à l'ampleur des conséquences sociales de votre politique irresponsable d'ultra-échangisme.
nl Als ik je hier weer aantref, dweil ik de tent met je aan
fr Si je te reprends ici, je te démolis ta jolie tronche
nl Kijk naar deze klotenzooi; vloeren dweilen
fr Regarde cette merde.Tu nettoies les sols
nl Mijn enige bezem stond in een kast naast een dweil
fr Mon seul balai est dans un placard avec la serpillière
nl Oké, Brooke... dit is een dweil
fr Okay...Brooke, ça c' est une serpière
nl Ik wil niet onbeleefd zijn, maar weet u, echt waar, u hebt het charisma van een natte dweil en het uiterlijk van een lagere bankbediende.
fr Je ne veux pas être grossier, mais vous savez, franchement, vous avez le charisme d'une loque humide et l'apparence d'un petit employé de banque.
nl Het is zelfs gelukt om de ambitie te verhogen, namelijk dat de kwaliteit van het grondwater niet achteruit mag gaan. We gaan dus niet dweilen met de kraan open, maar draaien de vervuilingskraan écht dicht.
fr Nous avons même réussi à intégrer une exigence plus ambitieuse, à savoir que la qualité des eaux souterraines ne se détériore pas. Donc, au lieu de mener une lutte perpétuelle, nous prenons des mesures pour contrer la pollution.
nl Ik stond de vloer te dweilen bij haar cel en opeens
fr Je lavais le sol devant sa cellule et paf!
nl artikelen die als zodanig dan wel na enkel te zijn gesneden, kunnen worden gebruikt zonder te worden genaaid of zonder een andere aanvullende bewerking te ondergaan (bijvoorbeeld sommige dweilen, handdoeken, tafelkleden, hoofddoeken, dekens
fr les articles obtenus à l
nl weven van stoffen van katoen, vlas en gemengd vlas, van fibranne, wol, zijde, jute, zware stoffen van vlas, hennep of katoen, stoffen voor keurzen, linten, elastieken, etiketten, singels, passement-en vlechtwerk, dekens en dweilen, tapijten en stoffen voor stoffering, met de hand geknoopte tapijten, chenilletapijten, axminstertapijten, mourzouck-en cocotapijten, rayonneweverij en in het algemeen het weven van stoffen met kunstmatige en/of synthetische vezels, weven van glas en plastiek
fr tissage de tissus en coton, en lin et mixte en lin, en fibranne, en laine, en soie, en jute, tissus lourds en lin, chanvre ou coton, étoffes pour corsets, rubans, élastiques, étiquettes, sangles, passementeries et tresses, couvertures et torchons, tapis et tissus d'ameublement, tapis noués main, tapis dénommés chenilles, axminster, mourzouck et coco, tissage de rayonne et en général le tissage d'étoffes en fibres artificielles et/ou synthétiques, tissage de verre et de plastic
Pagina 1. Gevonden 64 zinnen matching zin dweil.Gevonden in 0,555 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.