uitspraak: IPA: ˈbrɔkɔlɪ    

Vertalingen in Frans:

 • brocoli   
  (  m) (noun   )
   
  groente
   
  Légume de la famille des Brassicacées, ses feuilles et ses tiges vertes sont comestibles.
   
  Een groente; van deze variëteit van de Brassica oleracea worden de groene bloemetjes en de steel gegeten.

Picture dictionary

brocoli
brocoli
brocoli
brocoli

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "broccoli", vertaalgeheugen

add example
nl Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.- Broccoli
fr Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.- Brocoli
nl Koolgewassen voor consumptie (inclusief bloemkool en broccoli e.a
fr Choux, choux-fleurs, brocolis, etc
nl Brassica oleracea L.- Broccoli
fr Brassica oleracea L.- Brocoli
nl Niet zonder broccoli
fr Pas sans mon brocoli
nl Gevulde zucchini en broccoli
fr Courgettes farcies et brocolis
nl verlangt dat er commercialiseringsnormen worden ingevoerd voor de volgende producten: broccoli, Chinese kool, keukenkruiden in potjes, voorjaarsuien, peterselie, radicchio, rabarber, raapstelen, bieslook en knolrapen; dringt erop aan de marktordening uit te breiden met suikermaïs en zo aan te passen dat alle verse keukenkruiden in potjes, en in het bijzonder basilicum, ook hieronder komen te vallen
fr demande que soient introduites des normes de commercialisation pour les produits suivants: brocolis, choux chinois, herbes en pot, oignons de printemps, persil, radicchio, rhubarbe, brocolis de rave, ciboulette et choux-navets; demande que le champ d'application de l'organisation de marché soit élargi pour inclure le maïs sucré et adapté de telle façon que toutes les herbes fraîches en pot soient incluses, notamment le basilic
nl Nog broccoli?
fr Encore du brocoli?
nl Niet op de broccoli
fr Pas sur les brocolis!
nl Brassica oleracea L. Broccoli
fr Brassica oleracea L. Brocoli
nl Dat was broccoli
fr C' étaient des brocolis
nl Groenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, witlof, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (kroten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz
fr Légumes frais, congelés, surgelés ou séchés cultivés pour leurs feuilles ou tiges (asperges, brocolis, choux-fleurs, endives, fenouils, épinards, etc.), pour leurs fruits (aubergines, concombres, courgettes, poivrons verts, citrouilles, tomates, etc.) et pour leurs racines (betteraves, carottes, oignons, panais, radis, navets, etc
nl Probeer de broccoli
fr Goûte les brocolis
nl Met betrekking tot prothioconazool is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op broccoli en bloemkool
fr En ce qui concerne le prothioconazole, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les brocolis et les choux-fleurs
nl In de context van een procedure, overeenkomstig Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ juli ‧ betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof azoxystrobin bevat, voor gebruik op snijbiet en broccoli is uit hoofde van artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend
fr À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive ‧/‧/CEE du Conseil du ‧ juillet ‧ concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytosanitaire contenant la substance active azoxystrobine sur les feuilles de bettes et les brocolis, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no
nl Hey, ik had gisteren broccoli
fr J' ai mangé des brocolis
nl Ik vind echter dat de Commissie zich moet afvragen waarom levensmiddelen zo veel vitaminen verliezen, waarom bijvoorbeeld broccoli in de laatste tien jaar 80% van zijn vitaminen heeft verloren.
fr Je crois cependant que la Commission devrait s' inquiéter de savoir pourquoi les aliments deviennent si pauvres en vitamines, pourquoi le brocoli par exemple a perdu 80 % de sa teneur en vitamines.
Pagina 1. Gevonden 38 zinnen matching zin broccoli.Gevonden in 0,191 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.