uitspraak:    

Vertalingen in Frans:

  • acacia       
    (Noun  ) (noun   )
     
    Een struik of een boom van de soort dat behoort tot het geslacht Acacia.

Did you mean: Acacia

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Frans. (1)

Acacia
Acacia

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "acacia", vertaalgeheugen

add example
nl in het geval van gezichtsschermen en schermen tegen stoffen vereist de behoefte aan soorten met snelle groei het eventuele gebruik van harsbomen en van bepaalde niet-inheemse soorten (witte elzenboom en gewone acacia
fr dans le cas des écrans visuels et anti-poussières, le besoin d'espèces à croissance rapide exige l'usage éventuel de résineux et de certaines espèces non indigènes (aulne blanc et robinier
nl ACACIA, Emiel Jacqmainlaan ‧, ‧ Brussel
fr ACACIA, boulevard Emile Jacqmain ‧, ‧ Bruxelles
nl Miel d’Alsace, waarbij ook de honingsoort moet worden vermeld (acacia, linde, den, kastanje, bos, bloemen
fr Miel d’Alsace, avec la mention obligatoire du type de miel (acacia, tilleul, sapin, châtaignier, forêt, toutes fleurs
nl SINT-PIETERS-WOLUWE.-Bij besluit van ‧ juni ‧ wordt goedgekeurd het politiebesluit van ‧ mei ‧ waarbij de burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe bevel geeft om over te gaan tot het vellen van twee beuken, één eik en één groep van gewone acacia in het Parmentier Park
fr WOLUWE-SAINT-PIERRE.-Par arrêté du ‧ juin ‧ est approuvé l'arrêté de police du ‧ mai ‧ par lequel le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre ordonna l'abattage de deux hêtres, un chêne et un groupe de robiniers dans le parc Parmentier
nl Veel van de kruidachtige gewassen en bomen in het productiegebied worden uit het oogpunt van de bijenteelt en de stuifmeelproductie als de beste beschouwd, zoals de Robinia pseudo-acacia, de rododendron, de paardenbloem, de lindeboom, de dopheide- en klaverplanten en een lange lijst van andere soorten waarvan de nectar in aanmerking komt voor de productie van bloemenhoning
fr La flore herbacée polyphyte et arborée est riche en espèces considérées parmi les meilleures du point de vue apicole et pollinique, comme le robinier faux-acacia, le rhododendron, le pissenlit, le tilleul, la bruyère, le trèfle, ainsi qu'une très longue liste d'espèces à la base des miels multifleurs
nl ACACIA, Emile Jacqmainlaan ‧, ‧ Brussel door ACACIA, Koning Albert ‧ laan ‧, ‧ Brussel
fr ACACIA, boulevard Emile Jacqmain ‧, ‧ Bruxelles par ACACIA, boulevard du Roi Albert ‧, ‧ Bruxelles
nl Acacia, naamloze vennootschap, Sterrenkundelaan ‧, ‧ Brussel
fr Acacia, société anonyme, avenue de l'Astronomie ‧, ‧ Bruxelles
nl De monoflorale honingsoorten zijn een afspiegeling van de in het productiegebied aanwezige soorten, die zich wat betreft stuifmeel- en nectarproductie het beste voor de bijenhouderij lenen, zoals de acacia (Robinia), de rododendron, de paardenbloem, de lindeboom en de kastanjeboom; de meeste daarvan komen alleen in berggebieden voor, wat de Miele delle Dolomiti Bellunesi zo bijzonder maakt
fr Les miels unifloraux sont le reflet des espèces présentes sur le territoire, considérées parmi les meilleures du point de vue apicole, pollinique et nectarifère, comme l'acacia-robinier, le rhododendron, le pissenlit, le tilleul, le châtaignier; la plupart de ces espèces ne se trouvent que dans les territoires de montagne, ce qui confère sa valeur au Miele delle Dolomiti bellunesi
nl De bijenkasten zijn geïnstalleerd op een plaats waar de soorten bosbomen of bloemen voorkomen die de gewenste honingsoort opleveren: acacia-, linde-, dennen-, kastanje-, bos- of bloemenhoning
fr Les ruches sont placées dans un endroit comprenant les essences forestières ou floristiques correspondant au type de miel recherché: miel d’acacia, de tilleul, de sapin, de châtaignier, de forêt ou toutes fleurs
nl witte acacia (Robinia pseudoacacia), alfalfa (Medicago sativa), menzies banksia (Banksia menziesii), rode hanenkop (Hedysarum), rode eucalyptus (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, Citrus spp.:ten hoogste ‧g/‧g
fr faux acacia (Robinia pseudoacacia), luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia menziesii) hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, agrumes spp.: pas plus de ‧g/‧g
nl KOEKELBERG.-Bij besluit van ‧ maart ‧ wordt het politiebesluit waarbij de burgemeester van Koekelberg bevel geeft om over te gaan tot het omhakken van een acacia die zich bevindt in het Elisabethpark goedgekeurd
fr KOEKELBERG.-Par arrêté du ‧ mars ‧ est approuvé l'arrêté de police par lequel le bourgmestre de Koekelberg ordonne l'abattage d'un robinier dans le parc Elisabeth
nl voor het veilig stellen en in het kader van de stabilisatie van de taluds is het gebruik van niet-inheemse soorten (witte elzenboom en gewone acacia) toegelaten maar in homogeen mengsel met soorten opgenomen in de bijgaande lijst en aangepast aan het terrein
fr pour la sécurisation et dans le cadre de la stabilisation des talus, l'ancrage rapide étant nécessaire, l'emploi d'espèces non indigènes (aulne blanc et robinier) est autorisé mais en mélange homogène avec des espèces de la liste en annexe adaptées au terrain
Pagina 1. Gevonden 12 zinnen matching zin acacia.Gevonden in 0,22 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.