Vertalingen in Spanish:

  • estoy enferma   
    (Phrase  f)
  • estoy enfermo   
    (Phrase  m)

Voorbeeld zinnen met "ik ben ziek", vertaalgeheugen

add example
Ik ben ziek.Estoy enferma.
Ik ben er echt ziek van dat er altijd tegen me gelogen wordtEstoy muy cansada de ser mentida
Ik ben zo ziek van al dat kauwenEstoy asqueado de rumiar esto
Nu, " talking about my generation" , mijnheer Cook, daar ben ik het met u over eens. Laat ons eens nadenken over wat Europa op zijn "long and winding road" allemaal nodig heeft, want Europa is ziek.Time is on my side es lo que nos transmite Tony Blair, es decir, »talking about my generation ». Señor Cook, coincido con usted y deberíamos recapacitar sobre lo que esta Europa necesita en su «long and winding road », pues Europa está enferma.
Ja, ik ben heel ziekSí, almirante, muy mal
Mevrouw de Voorzitter, samen met enkele andere afgevaardigden ben ik onze zieke collega onmiddellijk te hulp geschoten. De tijd die is verstreken vanaf het moment dat het incident zich voordeed tot de komst van de arts zal beslist de goedkeuring van iedere instelling ter wereld kunnen wegdragen.Señora Presidenta, junto con los colegas que hemos asistido al minuto siguiente a nuestro colega enfermo, debo decir en justicia que el tiempo transcurrido desde que se ha producido el incidente hasta que ha acudido el médico es un tiempo que firmaría como bueno cualquier institución del mundo.
Er is dertig maanden tijd om te bewijzen dat de producten inderdaad veilig zijn en ik zal het wetenschappelijke comité blijven volgen over die registratie en ik ben blij dat Europa een eind maakt aan een praktijk die alleen maar gericht is op excessieve zakkenvullerij over de ruggen van vele mensen die ernstig ziek zijn.Se ha dispuesto un período de treinta meses para demostrar que los productos son seguros y yo supervisaré la labor de registro del comité científico complacido porque Europa ponga fin a una actividad que solo tiene por objeto llenarse los bolsillos a costa de personas que están gravemente enfermas.
Zie je, ik ken al die verhalen ... natuurlijk ben ik ziek van mezelfComprendes, yo ya he oído todas esas historias, así que estoy harto de mí mismo
Toen werd m' n oma ziek en ben ik daar ' n tijdje geweestLuego se enferm� mi abuela, as� que estuve all� un tiempo
" Ik ben ziek, ongerust, arm als ' n bedelaar. "Estoy enfermo, ansioso, pobre como un mendigo
Ik heb mijn maandelijkse premie al tien jaar betaald, zonder zelfs maar een koutje.En nu ik echt ziek ben, zal je mijn dekking weigeren? Ik heb een gezinPagué la prima mensual durante diez años, padeciendo a lo sumo un resfrío...... y ahora que estoy realmente enfermo, ¿ me denegará la cobertura?- ¡ Tengo una familia!- ¡ Esas son las reglas, Harold!
Dat ze niet kunnen vinden wat ik mankeer, betekent niet dat ik niet ziek benSólo porque no pueden encontrar que es lo que tengo... no significa que no esté enferma
Omdat ik nog niet ziek genoeg benPorque no estoy muy enferma, aún
Ik ben zo gemeen, medicijnen worden ziek van mij!Linke jongen¡ Hospitalicé a un ladrillo!- ¡ Soy tan vil que hago enfermar la medicina!- ¡ Un tipo malo!
Nee, ik ben een verdomde dronkeIap... ik ga misschien zieken verzorgenNo, soy una maldita ebria
Ik ben ziek.Estoy enfermo.
Dat is voor als ik ziek benEso es para cuando estoy enfermo
Beste dagboek, ik ben bang dat ik ernstig ziek benQuerido diario, Me temo que estoy gravemente enferma
Zie je, ik ken al die verhalen ... natuurlijk ben ik ziek van mezelfHe oído todas esas historias...... así que, claro, estoy harto de mí mismo
Natuurlijk ben ik het die ziek isObviamente, yo soy la enferma
Ik ben zo ziek als ' n hondBien.Estoy muy mareado
(PL) Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben zeer bedroefd over het feit dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen en ik wil iedereen die ziek is veel beterschap wensen.(PL) Señor Presidente, yo también quisiera expresar mi pesar por la pérdida de vidas y desear a todos aquellos que están enfermos que se recuperen pronto.
Ik ben een dokter, niemand hoeft mij te vertellen of ik ziek ben of nietSoy doctor, demonios, no necesito que nadie me diga si estoy enfermo o no
Forrest, ik ben ziekForrest, estoy enferma
Zieke vis mag niet op de kwekerijen blijven en ik ben bereid de kwestie te bestuderen om onnodige verspreiding van virussen in het milieu te vermijden.Los peces infectados no deberían permanecer en las piscifactorías y estoy dispuesto a que en este asunto se evite la liberación innecesaria de un virus en la naturaleza.
Pagina 1. Gevonden 876172 zinnen matching zin ik ben ziek.Gevonden in 215,923 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.