Vertalingen in Spaans:

  • estoy enferma   
    (Phrase  f)
  • estoy enfermo   
    (Phrase  m)

Voorbeeld zinnen met "ik ben ziek", vertaalgeheugen

add example
nl Ik ben een paar keer ziek geweest en net zoals ongetwijfeld velen van u hier in het plenum, ben ik gered door antibiotica.
es He estado enferma en distintas ocasiones y como muchos de ustedes aquí en esta Cámara, estoy segura de que los antibióticos nos han salvado.
nl Nou ja, misschien ben ik ziek... maar ik vind moorden plezierig
es Bueno, tal vez estoy enferma...... pero siento placer al matarlos
nl Ik ben niet ziek
es No estoy enfermo
nl Ik ben geen voorstander van overmatig gebruik van antibiotica, maar als iemand ziek is, ben ik ontzettend blij dat ze bestaan.
es No me gusta el uso excesivo de antibióticos, pero cuando alguien está enfermo, me alegra que existan.
nl Anders praat iedereen over hoe ziek ik ben...... en wordt het een voorspelling die uitkomt
es Porque si esas vibraciones negativas salen, todos hablarán de lo enfermo que estoy, y se convertirá en una profecía
nl Hoe ben ik zo snel zo ziek geworden?
es Así, ¿ cómo es que me enfermé tan rápido?
nl Um.... ik ben ziek
es Estoy enferma
nl Ik ben er trots op dat we morgen over wetgeving kunnen stemmen die de verontreiniging in Europa zal verminderen en die ervoor zal zorgen dat de overheidsinstanties de regie krijgen in de strijd tegen de opwarming van de aarde en tegen de luchtverontreiniging, die elk jaar vele Europeanen ziek maakt.
es Estoy orgulloso de que, mañana, podamos votar un acto legislativo que reducirá la contaminación en Europa y por el que las administraciones locales estarán al mando en la lucha contra el calentamiento global y la contaminación atmosférica que hace que se pongan enfermos muchos europeos todos los años.
nl Ik ben het, mam.Clark. Je bent ziek
es Soy yo, mamá... soy Clark
nl Ziekelijke gek.- Ja, ik ben ziek
es Sí, estoy enfermo, oficial
nl Er is dertig maanden tijd om te bewijzen dat de producten inderdaad veilig zijn en ik zal het wetenschappelijke comité blijven volgen over die registratie en ik ben blij dat Europa een eind maakt aan een praktijk die alleen maar gericht is op excessieve zakkenvullerij over de ruggen van vele mensen die ernstig ziek zijn.
es Se ha dispuesto un período de treinta meses para demostrar que los productos son seguros y yo supervisaré la labor de registro del comité científico complacido porque Europa ponga fin a una actividad que solo tiene por objeto llenarse los bolsillos a costa de personas que están gravemente enfermas.
nl Ben je ziek?Ik?
es ¿ Es que estás malo?
nl Ik ben ziek.
es Estoy enfermo.
nl ' M' n liefste... ik ben vreselijk ziek geweest... maar in m' n koortsdromen hebben ze me verteld... '
es Amada mía...... aunque he estado gravemente enfermo...... en mi delirio, me
nl Sinds ik ziek ben, gaat hij niet veel weg
es Desde que me enfermé que casi no sale
nl Het is gek, maar als ik ziek ben... verlies ik m' n tolerante en relaxte houding tegenover de woongroep
es Esto de estar enfermo me hace perder la tolerancia y la calma habituales en la convivencia diaria
nl Heb je hem gezegd dat ik ziek ben?
es ¿ Le dijiste que estoy grave?
nl Zie je, ik ken al die verhalen ... natuurlijk ben ik ziek van mezelf
es He oído todas esas historias...... así que, claro, estoy harto de mí mismo
nl (PL) Mijnheer de Voorzitter, ook ik ben zeer bedroefd over het feit dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen en ik wil iedereen die ziek is veel beterschap wensen.
es (PL) Señor Presidente, yo también quisiera expresar mi pesar por la pérdida de vidas y desear a todos aquellos que están enfermos que se recuperen pronto.
nl Ik ben bang dat zij ziek zullen zijn
es Temo que ellos enfermen
nl Omdat mijn schitterende plan...... de mist inging toen jij ontdekte dat ik dodelijk ziek ben
es Te lo digo, Jack, porque mi maravilloso plan...... quedó al descubierto...... cuando viste mis radiografías y averiguaste que me estoy muriendo
nl En iets wat ik zelf graag kijk als ik ziek ben
es Bueno, para milo mejor es Anny Hall
nl Natuurlijk ben ik het die ziek is
es Obviamente, yo soy la enferma
nl Ik ben niet ziek
es Pero no estoy enfermo.No estoy flaco ni nada de eso
nl Ik ben de hele week ziek geweest.Elaine ook
es George, he estado enfermo toda la semana y Elaine también
Pagina 1. Gevonden 876172 zinnen matching zin ik ben ziek.Gevonden in 115,196 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.