uitspraak: IPA: /ˌɑlɛrˈɣi/    

Vertalingen in Spanish:

 • alergia   
  (Noun  female, f) [hyphenation: a·ler·gia;]
   
  een reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen (allergenen), die op zich helemaal niet schadelijk hoeven te zijn
   
  Condición de sensitividad anormal que aparece en ciertos individuos con sustancias como proteínas, polen, bacterias y algunos alimentos. El contacto con estos elementos puede producir respuestas fisiológicas exageradas, tales como fiebre de heno, asma y, en situaciones severas, anafilaxis.
   
  Een abnormale toestand van gevoeligheid die optreedt bij sommige individuen die in contact komen met stoffen als proteïnen, pollen, bacteriën en sommige voedingsstoffen. Dit contact kan leiden tot hevige fysiologische reacties zoals koorts, astma en in extreme situaties tot anafylaxie.

Picture dictionary

alergia
alergia

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "allergie", vertaalgeheugen

add example
Overgevoeligheidsreacties voor hydrochloorthiazide kunnen optreden bij patiënten met of zonder voorgeschiedenis van allergie of asthma bronchiale, maar zijn waarschijnlijker bij patiënten met een dergelijke voorgeschiedenisPueden aparecer reacciones de hipersensibilidad a hidroclorotiazida en pacientes con o sin antecedentes de alergia o asma bronquial, pero son más probables en pacientes con estos antecedentes
Overgevoeligheidsreacties op hydrochloorthiazide kunnen optreden in patiënten met of zonder voorgeschiedenis van allergie of bronchiaal astma, maar zijn waarschijnlijker bij patiënten met deze voorgeschiedenisPueden producirse reacciones de hipersensibilidad a hidroclorotiazida en pacientes con o sin antecedentes de alergia o asma bronquial, si bien son más probables en pacientes con una historia de este tipo
Het doel van de lijst van bestanddelen is informatie te verschaffen aan diegenen die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld artsen die patiënten met een allergie behandelen.El propósito de la hoja informativa sobre ingredientes es proporcionar información a quienes la necesiten, a saber, los médicos que traten a pacientes que sufran alergias.
Patiënten met een neiging tot allergie hebben vaker last van overgevoeligheidsreacties dan anderenLas reacciones de hipersensibilidad se presentan con mayor frecuencia en los pacientes con predisposición alérgica
lk heb last van allergieUnas...... alergias
Overgevoeligheidsreacties voor hydrochloorthiazide kunnen optreden bij patiënten die al dan niet een voorgeschiedenis van allergie of bronchiaal astma hebben.Deze reacties komen echter meer voor bij patiënten die een dergelijke voorgeschiedenis hebbenPueden producirse reacciones de hipersensibilidad a hidroclorotiazida en pacientes con o sin antecedentes de alergia o asma bronquial, si bien son más probables en pacientes con antecedentes de este tipo
Waarom mogen wij de kleurstoffen die allergie verwekken, niet meer verbieden?¿Por qué no podemos prohibir los colorantes que producen alergia?
Ook moet worden vermeld of werknemers allergietests hebben ondergaan of zijn ondervraagd over eventuele symptomen van allergieSe dará información sobre si los trabajadores han sido objeto de pruebas de alergia o si se les ha preguntado por la presencia de síntomas de alergia
In verband met het gebruik en het maximumniveau van een levensmiddelenadditief moeten de inname van het levensmiddelenadditief uit andere bronnen en de blootstelling aan het levensmiddelenadditief van speciale groepen consumenten (bv. consumenten met een allergie) in aanmerking worden genomenEn el uso de aditivos alimentarios y la determinación de sus niveles máximos debe tenerse en cuenta la ingesta del aditivo a partir de otras fuentes y la exposición al aditivo de determinados grupos de consumidores (por ejemplo, los consumidores alérgicos
Een neveneffect van de formule, een allergieAlgún fallo en la fórmula, alergia
Misschien een allergie, of een lokale infektiepuede ser algun tipo de reaccion alergica o alguna infeccion localizada
Hartstilstand kan het gevolg zijn van een lidocaïne allergieEl fallo cardíaco pudo ser resultado de una alergia a la lidocaína
Bij patiënten met een allergie voor dierlijke insuline, wordt een intradermale huidtest aanbevolen voordat op Insuman Comb ‧ wordt overgegaan, omdat zij mogelijk een immunologische kruisreactie kunnen krijgenintradérmico previo a su cambio a Insuman Comb ‧, ya que podrían experimentar reacciones inmunológicas cruzadas
Het veroorzaakt anhedonie, nierfalen en koemelk- allergieCausa anhedonia, ataques, falla renal e intolerancia a la lactosa
De Raad is van oordeel dat bij het gebruik en de maximumgehalten van levensmiddelenadditieven de blootstelling daaraan van speciale groepen consumenten, bijvoorbeeld consumenten met een allergie, in aanmerking moet worden genomenEl Consejo reconoció que el empleo de aditivos alimentarios y sus niveles máximos debían tener en cuenta la exposición a ellos de grupos especiales de consumidores, por ejemplo, los consumidores con alergias
De waarschuwingen over speelgoed hadden vooral betrekking op mogelijk letsel bij kinderen of het gevaar op diverse allergieën en gezondheidsproblemen, met name bij kinderen die al een allergie hadden.Los avisos sobre juguetes tenían que ver principalmente con el riesgo de que algún niño saliera herido o con el peligro de provocar ciertas alergias y problemas de salud, en concreto en las personas alérgicas.
De symptomen van allergie worden veroorzaakt door chemische producten, natuurlijke en kunstmatige voedseladditieven, specerijen, stuifmeel en andere organische stoffen zoals ook haar van dieren.Los síntomas los desencadenan los productos químicos, los aditivos naturales y artificiales de los alimentos, las especias, el polen, otras sustancias naturales y el pelo de los animales.
Het heeft geen zin om tegen iemand die een allergie heeft te zeggen dat slechts een onbeduidend percentage van de bevolking daaraan lijdt.Para cualquiera que sufra alergias, no sirve de nada decir que sólo un porcentaje insignificante de personas las padece.
Bescherming van de consumenten met een voedselintolerantie of-allergie (in overeenstemming met amendementProtección de los consumidores con intolerancias o alergias alimentarias (en consonancia con la enmienda
Vaak:Complicatie aan het infusievat Soms: Extravasatie, buikpijn, candidiasis, asthenie/vermoeidheid, schimmelinfectie, koorts, oedeem/zwelling, pijn op de borst, gestoorde smaakgewaarwording Zelden: Allergie, verharding op de injectieplaats, malaise, peritonitis bij het bekken, aandoening aan de sclera, syncopeFrecuentes: complicación en la vena de infusión Poco frecuentes: extravasación, dolor abdominal, candidiasis, astenia/fatiga, infección fúngica, fiebre, edema/hinchazón, dolor torácico, alteración del gusto Raras: alergia, induración en el lugar de la inyección, malestar general, peritonitis pélvica, alteración escleral, síncope
Pagina 1. Gevonden 116 zinnen matching zin allergie.Gevonden in 0,615 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.