Vertalingen in English:

 
Plural form of slinger.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

De slinger van FoucaultFoucault’s Pendulum
slingergarland; swing; slingshot; shanghai; ; wreath; clock; catapult; festoon; sling; pendulum
slinger-aat
slingere
slingerenarouse; agitate; wave about; ; wind around; waveabout; wag; roll; fling; whirl; waver; incite; sway; meander; wind; brandish; windaround; twist; wave; flourish; wield; vibrate; stir up; beat; dangle; hurl; hurtle; launch; lurch; project; serpentine; toss; twine; vacillate; to hurl; to sling; sling; oscillate; swing
slingerend; winding
SlingersSlingers

Voorbeeld zinnen met "slingers", vertaalgeheugen

add example
Botslichaam in de vorm van een slingerPendulum impactor
Deze verbinding wordt zo ingesteld dat de lengteas van het voorelement loodrecht op de as van het geleidingssysteem staat, met een tolerantie van ± ‧°, waarbij het wrijvingskoppel van de verbinding wordt ingesteld op een minimum van ‧ ± ‧ Nm. Het geleidingssysteem wordt uitgerust met wrijvingsarme geleiders, waardoor het botslichaam alleen in de gespecificeerde richting van de botsing kan bewegen wanneer het in contact komt met de slingerThe torque limiting joint shall be set so that the longitudinal axis of the front member is perpendicular to the axis of the guidance system, with a tolerance of ± ‧°, with the joint friction torque set to a minimum of ‧ ± ‧ Nm. The guidance system shall be fitted with low friction guides that allow the impactor to move only in the specified direction of impact, when in contact with the pendulum
De slinger moet de voetzool raken op een afstand van ‧ ± ‧ mm van het rustpunt van de hiel op het stijve horizontale steunvlak, zodat de lengteas van de slingerarm bij de botsing een hoek van ten hoogste ‧° maakt met een verticale lijnThe pendulum shall impact the underside of the foot, at a distance of ‧ ± ‧ mm from the base of the heel resting on the rigid horizontal platform, so that the longitudinal centre line of the pendulum arm falls within ‧ o of a vertical line at impact
Zo slingeren we heen en weer en komen we niet verder.So we shuttle hither and thither and get nowhere.
Het middelpunt van de inslag van de slinger moet samenvallen met het zwaartepunt van de piramide; de afstand tot de rotatieas van de slinger bedraagt ‧ mThe centre of percussion of the pendulum shall coincide with the centre of gravity of the pyramid; its distance from the axis of rotation of the pendulum shall be ‧ m
De apparatuur bestaat uit een slinger met een gelagerd scharnierpunt (kogellagers) en een gereduceerde massa van ‧,‧ kg in het slagmiddelpunt van de slingerThis apparatus consists of a pendulum whose pivot is supported by ball-bearings and whose reduced mass at its centre of percussion is ‧,‧ kg
De buis van de slinger moet zo worden opgesteld dat de lengteas van de cilinder loodrecht staat op het voorelement (d.w.z. waterpas), met een tolerantie van ± ‧°, en op de bewegingsrichting van het botslichaam, met een tolerantie van ± ‧°; het midden van de buis ligt op één lijn met het midden van het voorelement van het botslichaam, met een laterale en verticale tolerantie van ± ‧ mmThe pendulum tube must be positioned so that the longitudinal axis of the cylinder is perpendicular to the front member (i.e. level), with a tolerance of ± ‧ °, and to the direction of impactor motion, with a tolerance of ± ‧ °, and with the centre of the pendulum tube aligned with the centre of the impactor front member, with tolerances of ± ‧ mm laterally and ± ‧ mm vertically
Dit hier is de slingerNow, this here is the crank
Hiertoe bevestigt men de massa in een slingerThis shall be achieved by mounting the mass in a pendulum
Het botslichaam moet vrij op het abdomen van de pop kunnen slingeren met een botssnelheid van ‧ ± ‧ m/sThe impactor must freely swing on to the abdomen of the dummy with an impact velocity of ‧ ± ‧ m/s
De totale massa van de slinger in het inslagpunt bedraagt ‧ kgThe total mass of the pendulum referred to its centre of percussion shall be ‧ kg
De afstand tussen het middelpunt van het stootvlak en de draaiingsas van de slinger moet ten minste ‧ m bedragenThe distance between the centre of the impacting surface and the axis of rotation of the pendulum shall be not less than ‧ m
Het moet mogelijk zijn het gewicht als een slinger tot een voor iedere proef bepaalde hoogte terug te trekkenMeans shall be provided of pulling the weight back as a pendulum to a height which is determined for each test
Het onderste uiteinde van de slinger bestaat uit een harde hoofdvormige bol met een diameter van ‧ mm, waarvan het middelpunt samenvalt met het stootpunt van de slingerThe lower extremity of the pendulum consists of a rigid headform ‧ mm in diameter whose centre is identical with the centre of percussion of the pendulum
Ik slinger je losI' il swing you loose!
Laten wij elkaar dan ook geen statistieken naar het hoofd slingeren, zoals wij tijdens voetbalwedstrijden met verwijten doen.So let us not fling statistics about like insults at a football match.
De buis van de slinger moet zo worden opgesteld dat de lengteas van de cilinder loodrecht staat op het voorelement (d.w.z. waterpas), met een tolerantie van ± ‧°, en op de bewegingsrichting van het botslichaam, met een tolerantie van ± ‧°; het midden van de buis ligt in één lijn met het midden van het voorelement van het botslichaam, met een zijdelingse tolerantie van ± ‧ mm en een verticale tolerantie van ± ‧ mmThe pendulum tube shall be positioned so that the longitudinal axis of the cylinder is perpendicular to the front member (i.e. level), with a tolerance of ± ‧°, and to the direction of impactor motion, with a tolerance of ± ‧°, and with the centre of the pendulum tube aligned with the centre of the impactor front member, with tolerances of ± ‧ mm laterally and ± ‧ mm vertically
De gereduceerde massa mr in het slagmiddelpunt van de slinger wordt aan de hand van de volgende formule gedefinieerd als een functie van de totale massa m, de afstand a tussen het slagmiddelpunt en de draaiingsas, en de afstand l tussen het zwaartepunt en de draaiingsasThe reduced mass mr at the centre of percussion of the pendulum is defined as a function of the total mass m, of the distance a between the centre of percussion and the axis of rotation, and of the distance l between the centre of gravity and the axis of rotation, by the following equation
Pagina 1. Gevonden 224 zinnen matching zin slingers.Gevonden in 0,889 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.