Vertalingen in English:

 
Plural form of slinger.

Did you mean: Slingers

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

De slinger van Foucault
Foucault’s Pendulum
slinger
garland; swing; slingshot; shanghai; ; wreath; clock; catapult; festoon; sling; pendulum
slingeren
arouse; agitate; wave about; ; wind around; waveabout; wag; roll; fling; whirl; waver; incite; sway; meander; wind; brandish; windaround; twist; wave; flourish; wield; vibrate; stir up; beat; dangle; hurl; hurtle; launch; lurch; project; serpentine; toss; twine; vacillate; to hurl; to sling; sling; oscillate; swing
slingerend
; winding
Slingers
Slingers

Voorbeeld zinnen met "slingers", vertaalgeheugen

add example
nl Bij de botsing mag nagenoeg geen vervorming van de aldus geconstrueerde slinger optreden
en The pendulum so constituted shall be substantially incapable of being deformed by the impact
nl Bosgeesten hebben lange tanden en slingerende buiken
en Wood- goblins have long fangs and crooked bellies
nl We werden ballingen door het geografische geluk van een oceaan, en het historische geluk van een slinger die ons overeenkomstig de omstandigheden bijeenbrengt of van elkaar verwijdert.
en We were exiled by the geographical chance of an ocean, and the historical chance of a pendulum that brings us together and distances us according to circumstances.
nl Dat is heel gevaarlijk... een geladen geweer rond te laten slingeren
en That' s very dangerous-- having a loaded gun about
nl de afstand tussen het middelpunt van het stootvlak en de draaiingsas van de slinger moet minstens ‧ m bedragen
en The distance between the centre of the impacting face and the axis of rotation of the pendulum shall be not less than ‧ m
nl Dit hier is de slinger
en Now, this here is the crank
nl Voorzieningen voor regeling van de remkracht die reageren op de inclinatie in de richting van de beweging (slinger, massaveersysteem, met vloeistof werkende inertieschakelaar) moeten, indien de aanhangwagen meer dan één as heeft en een verticaal instelbare trekinrichting, op het chassis zijn bevestigd
en Control devices for regulating the braking force, which react to the inclination in the direction of travel (pendulum, spring-mass-system, liquid-inertia-switch) shall, if the trailer has more than one axle and a vertically adjustable towing device, be attached to the chassis
nl Op het ogenblik van de botsing moet de snelheid van het slagmiddelpunt van de slinger tussen ‧ en ‧ km/h bedragen
en At the moment of impact, the velocity of the centre of percussion of the pendulum shall be between ‧ and ‧ km/h
nl Figuur ‧ Vertraging-tijdgebied van de slinger voor een certificatietest van het lumbale wervelkolom
en Figure ‧ Pendulum deceleration-time corridor for lumbar spine certification test
nl De slinger wordt losgelaten van een hoogte en raakt het carrosseriesegment met een snelheid van ‧ tot ‧ m/s
en The pendulum shall be released from such a height that it strikes the bodywork section at a speed of between ‧ and ‧ m/s
nl Het onderste uiteinde van de slinger bestaat uit een stijf botslichaam in de vorm van een hoofd met een diameter van ‧ mm, waarvan het middelpunt samenvalt met het stootpunt van de slinger
en The lower extremity of the pendulum consists of a rigid headform ‧ mm in diameter whose centre is identical with the centre of percussion of the pendulum
nl De buis wordt opgehangen aan twee metaaldraden met een diameter van ‧ ± ‧ mm en met een minimumlengte van ‧ m. Het oppervlak van de slinger moet schoon en droog zijn
en It shall be suspended on two wire ropes of ‧ ± ‧ mm diameter and of ‧ m minimum length. The surface of the pendulum shall be clean and dry
nl Je kunt maar beter omhoog slingeren
en You' d better shimmy on up
nl Als de hoek tussen de botsrichting en een loodrechte lijn op het botsoppervlak, op het punt van de botsing, groter is dan ‧ °, wordt de test zo uitgevoerd dat de raaklijn aan het traject van het slagmiddelpunt van de slinger samenvalt met de loodrechte op het botspunt
en Where the angle between the direction of impact and the perpendicular to the surface at the point of impact is more than ‧ °, the test may be carried out in such a way that the tangent to the trajectory of the centre of percussion of the pendulum coincides with the perpendicular to the point of impact
nl Tuurlijk, honden laten alles slingeren
en Absolutely, that makes sense, some dog was in here getting his eyes checked and forgot to put his jewelry back on
nl Slingeren met hellinghoeken tot ‧° mogen bij hoeksnelheden tot ‧ °/s geen meetfouten veroorzaken die de tolerantiegrenzen overschrijden
en Rolling of the vessel of up to ‧° at a rate of turn of up to ‧° per second shall not give rise to measurement errors in excess of the stipulated tolerances
nl Wanneer het botslichaam op een stationaire cilindrische slinger wordt afgevuurd, dient de piekkracht in elke belastingomzetter minstens ‧ kN en hoogstens ‧ kN te bedragen; het verschil tussen de piekkrachten in de bovenste en onderste belastingomzetter mag hoogstens ‧ kN bedragen
en When the impactor is propelled into a stationary cylindrical pendulum the peak force measured in each load transducer shall be not less ‧ kN and not more than ‧ kN and the difference between the peak forces measured in the top and bottom load transducers shall not be more than ‧ kN
nl Kijk ' s hoe die klimplanten zich om de bomen slingeren en alles opslokken
en Look at those vines, the way they twine around the trees, swaIlowing everything
nl De slinger moet de voetzool raken op een afstand van ‧ ± ‧ mm van het rustpunt van de hiel op het stijve horizontale steunvlak, zodat de lengteas van de slingerarm bij de botsing een hoek van ten hoogste ‧° maakt met een verticale lijn
en The pendulum shall impact the underside of the foot, at a distance of ‧ ± ‧ mm from the base of the heel resting on the rigid horizontal platform, so that the longitudinal centre line of the pendulum arm falls within ‧ o of a vertical line at impact
nl Het middelpunt van de inslag van de slinger moet samenvallen met het zwaartepunt van de piramide; de afstand tot de rotatieas van de slinger bedraagt ‧ m
en The centre of percussion of the pendulum shall coincide with the centre of gravity of the pyramid; its distance from the axis of rotation of the pendulum shall be ‧ m
Pagina 1. Gevonden 224 zinnen matching zin slingers.Gevonden in 0,712 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.