Vertalingen in English:

 
Plural form of slinger.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

De slinger van FoucaultFoucault’s Pendulum
slingergarland; swing; slingshot; shanghai; ; wreath; clock; catapult; festoon; sling; pendulum
slinger-aat
slingere
slingerenarouse; agitate; wave about; ; wind around; waveabout; wag; roll; fling; whirl; waver; incite; sway; meander; wind; brandish; windaround; twist; wave; flourish; wield; vibrate; stir up; beat; dangle; hurl; hurtle; launch; lurch; project; serpentine; toss; twine; vacillate; to hurl; to sling; sling; oscillate; swing
slingerend; winding
SlingersSlingers

Voorbeeld zinnen met "slingers", vertaalgeheugen

add example
Bij de botsing mag nagenoeg geen vervorming van de aldus geconstrueerde slinger optredenThe pendulum so constituted shall be substantially incapable of being deformed by the impact
Bosgeesten hebben lange tanden en slingerende buikenWood- goblins have long fangs and crooked bellies
We werden ballingen door het geografische geluk van een oceaan, en het historische geluk van een slinger die ons overeenkomstig de omstandigheden bijeenbrengt of van elkaar verwijdert.We were exiled by the geographical chance of an ocean, and the historical chance of a pendulum that brings us together and distances us according to circumstances.
Dat is heel gevaarlijk... een geladen geweer rond te laten slingerenThat' s very dangerous-- having a loaded gun about
de afstand tussen het middelpunt van het stootvlak en de draaiingsas van de slinger moet minstens ‧ m bedragenThe distance between the centre of the impacting face and the axis of rotation of the pendulum shall be not less than ‧ m
Dit hier is de slingerNow, this here is the crank
Voorzieningen voor regeling van de remkracht die reageren op de inclinatie in de richting van de beweging (slinger, massaveersysteem, met vloeistof werkende inertieschakelaar) moeten, indien de aanhangwagen meer dan één as heeft en een verticaal instelbare trekinrichting, op het chassis zijn bevestigdControl devices for regulating the braking force, which react to the inclination in the direction of travel (pendulum, spring-mass-system, liquid-inertia-switch) shall, if the trailer has more than one axle and a vertically adjustable towing device, be attached to the chassis
Op het ogenblik van de botsing moet de snelheid van het slagmiddelpunt van de slinger tussen ‧ en ‧ km/h bedragenAt the moment of impact, the velocity of the centre of percussion of the pendulum shall be between ‧ and ‧ km/h
Figuur ‧ Vertraging-tijdgebied van de slinger voor een certificatietest van het lumbale wervelkolomFigure ‧ Pendulum deceleration-time corridor for lumbar spine certification test
De slinger wordt losgelaten van een hoogte en raakt het carrosseriesegment met een snelheid van ‧ tot ‧ m/sThe pendulum shall be released from such a height that it strikes the bodywork section at a speed of between ‧ and ‧ m/s
Het onderste uiteinde van de slinger bestaat uit een stijf botslichaam in de vorm van een hoofd met een diameter van ‧ mm, waarvan het middelpunt samenvalt met het stootpunt van de slingerThe lower extremity of the pendulum consists of a rigid headform ‧ mm in diameter whose centre is identical with the centre of percussion of the pendulum
De buis wordt opgehangen aan twee metaaldraden met een diameter van ‧ ± ‧ mm en met een minimumlengte van ‧ m. Het oppervlak van de slinger moet schoon en droog zijnIt shall be suspended on two wire ropes of ‧ ± ‧ mm diameter and of ‧ m minimum length. The surface of the pendulum shall be clean and dry
Je kunt maar beter omhoog slingerenYou' d better shimmy on up
Als de hoek tussen de botsrichting en een loodrechte lijn op het botsoppervlak, op het punt van de botsing, groter is dan ‧ °, wordt de test zo uitgevoerd dat de raaklijn aan het traject van het slagmiddelpunt van de slinger samenvalt met de loodrechte op het botspuntWhere the angle between the direction of impact and the perpendicular to the surface at the point of impact is more than ‧ °, the test may be carried out in such a way that the tangent to the trajectory of the centre of percussion of the pendulum coincides with the perpendicular to the point of impact
Tuurlijk, honden laten alles slingerenAbsolutely, that makes sense, some dog was in here getting his eyes checked and forgot to put his jewelry back on
Slingeren met hellinghoeken tot ‧° mogen bij hoeksnelheden tot ‧ °/s geen meetfouten veroorzaken die de tolerantiegrenzen overschrijdenRolling of the vessel of up to ‧° at a rate of turn of up to ‧° per second shall not give rise to measurement errors in excess of the stipulated tolerances
Wanneer het botslichaam op een stationaire cilindrische slinger wordt afgevuurd, dient de piekkracht in elke belastingomzetter minstens ‧ kN en hoogstens ‧ kN te bedragen; het verschil tussen de piekkrachten in de bovenste en onderste belastingomzetter mag hoogstens ‧ kN bedragenWhen the impactor is propelled into a stationary cylindrical pendulum the peak force measured in each load transducer shall be not less ‧ kN and not more than ‧ kN and the difference between the peak forces measured in the top and bottom load transducers shall not be more than ‧ kN
Kijk ' s hoe die klimplanten zich om de bomen slingeren en alles opslokkenLook at those vines, the way they twine around the trees, swaIlowing everything
De slinger moet de voetzool raken op een afstand van ‧ ± ‧ mm van het rustpunt van de hiel op het stijve horizontale steunvlak, zodat de lengteas van de slingerarm bij de botsing een hoek van ten hoogste ‧° maakt met een verticale lijnThe pendulum shall impact the underside of the foot, at a distance of ‧ ± ‧ mm from the base of the heel resting on the rigid horizontal platform, so that the longitudinal centre line of the pendulum arm falls within ‧ o of a vertical line at impact
Het middelpunt van de inslag van de slinger moet samenvallen met het zwaartepunt van de piramide; de afstand tot de rotatieas van de slinger bedraagt ‧ mThe centre of percussion of the pendulum shall coincide with the centre of gravity of the pyramid; its distance from the axis of rotation of the pendulum shall be ‧ m
Pagina 1. Gevonden 224 zinnen matching zin slingers.Gevonden in 0,461 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.