Vertalingen in Engels:

 • crush       
  (verb, noun   )
 • accumulation     
  (noun   )
 • body           
  (noun   )
 • crowd   
  (verb, noun   )
 • heap       
  (verb, noun   )
 • host       
  (verb, noun, adjv   )
 • mass     
  (verb, noun, adjv   )
 • mass of people   
 • multitude     
  (noun   )
 • pile       
  (verb, noun   )
 • run           
  (verb, noun, ijec   )
 • swarm   
  (verb, noun   )
 • tan   
  (verb, noun, adjv   )
 • tannin   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
first-person singular present indicative of runnen.
 
imperative of runnen.

Did you mean: Run

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (42)

Band on the Run
Band on the Run
Bermuda Run
Bermuda Run
Birch Run
Birch Run
Buck Run
Buck Run
Bull Run
Bull Run
Chicken Run
Chicken Run
Coal Run Village
Coal Run Village
Cresta Run
Cresta Run
Dry Run
Dry Run
Eerste Slag bij Bull Run
First Battle of Bull Run
Elk Run Heights
Elk Run Heights
Fountain Run
Fountain Run
Fox Run
Fox Run
Great North Run
Great North Run
Grindstone-Rowes Run
Grindstone-Rowes Run
Hazel Run
Hazel Run
Laurel Run
Laurel Run
Lewis Run
Lewis Run
Logan’s Run
Logan’s Run
Midnight Run
Midnight Run
Muddy Run
Muddy Run
Pleasant Run
Pleasant Run
Pleasant Run Farm
Pleasant Run Farm
Rev Run
Joseph Simmons
Run
Run
Run DMC
Run-D.M.C.
Run Kid Run
Run Kid Run
rune
; rune
Rune Djurhuus
Rune Djurhuus
Rune Glifberg
Rune Glifberg
Rune Lange
Rune Lange
Rune Stordal
Rune Stordal
Ruun
Ruun
Scotland Run
Scotland Run
See Spot Run
See Spot Run
Still Run
Still Run
Straylight Run
Straylight Run
The Cannonball Run
The Cannonball Run
Tweede Slag bij Bull Run
Second Battle of Bull Run
Tyler Run-Queens Gate
Tyler Run-Queens Gate
Warrior Run
Warrior Run

Voorbeeld zinnen met "run", vertaalgeheugen

add example
nl Op de markt voor retaildeposito’s in het Verenigd Koninkrijk zal het marktaandeel van BankCo in de periode tot na ‧ niet boven ‧,‧ % (‧ miljard GBP) uitkomen- ten opzichte van ‧,‧ % vóór de bank-run van september
en On the UK retail deposit market, BankCo’s share will not exceed ‧,‧ % until after ‧ (GBP ‧ billion) versus ‧,‧ % before the bank-run in September
nl Ik run een op internet gebaseerd bedrijf
en I have a business on the internet
nl Wat betreft het verlies van marktaandeel als gevolg van de bank-run is Oostenrijk van mening dat de marktpositie van de bank aanzienlijk was verzwakt door de daling van de zicht- en spaardeposito’s met circa [...] miljard EUR tussen eind september ‧ tot juni
en Concerning the loss of market share as a result of the bank run, Austria is of the view that the reduction of sight deposits and savings deposits of around EUR [...] billion from the end of September ‧ until June ‧ already considerably weakened the market position of the Bank
nl Oostenrijk beschouwt de bank-run, die voor BAWAG-PSK tot verlies van marktaandeel leidde, als compenserende maatregel
en In itself, this bank run, leading to reduced market shares for BAWAG-PSK, is regarded by Austria as a mitigating measure
nl Ken jij ' t gevoel van ' n home- run?- Niet echt
en Did you ever hit a home run?
nl Zo voorkomen we mogelijke conflicten, die daar als gevolg van de run op de nog beschikbare energiebronnen zouden kunnen ontstaan.
en This will also avoid the potential conflicts which could otherwise arise there in the rush to secure the energy sources that are still available.
nl Ik run dit rif al voordat jij geboren was
en I' ve been running this reef since before you was born!
nl Dit is een home run, Alex
en This is a home run, Alex
nl Net zoals ‧ home- runs... of de mijl binnen ‧ minuten
en Like ‧ homers, like batting. ‧, like the four- minute mile
nl Op basis daarvan ben ik allesbehalve overtuigd van de run op windenergie door middel van onhaalbare streefdoelen, maar mijn primaire observatie met betrekking tot dit verslag is dat we de verschuiving weg van landbouwbrandstoffen en de productie van biomassa uit afval in plaats van voedsel moeten steunen.
en On that basis, I am far from convinced about the rush to wind energy through unachievable targets. But my primary observation on this report is to support the move away from agro-fuel and the focus of biomass on waste streams, not food.
nl Morgen is de Game On Open Run
en The Game On Open Run is tomorrow
nl De vijfde `' Euro Run '- wedstrijd voor spelers tussen ‧ en ‧ jaar oud vond plaats tussen ‧ juli en ‧ oktober
en The fifth Euro Run competition for players between ‧ and ‧ years of age took place between ‧ uly and ‧ ctober
nl Ik hou van " Born To Run. "
en I love " Born To Run. "
nl Hoe krijgen zij vier onverdiende runs in één inning?
en How do we give four unearned runs in one inning?
nl Ik run hier een respectabele tent
en I run a respectable place
nl Het bedieningsorgaan voor het starten van de aftakas moet ten minste gedurende de eerste drie seconden van de bediening werken volgens het hold-to-run-beginsel (bedieningsorgaan moet worden vastgehouden
en The start control shall work according to the hold-to-run principle for at least the first three seconds of actuation
nl Oostenrijk verklaarde dat de staatssteun nodig was om de bank-run, die in september ‧ begon, te beëindigen en de solvabiliteit van BAWAG-PSK en de BAWAG-PSK-groep te garanderen
en Austria explained that the State aid was necessary in order to end the run on the bank which started in September ‧ and to assume the solvency situation of BAWAG-PSK and the BAWAG-PSK group
nl Daarnaast had een particuliere garantiegever moeten beoordelen of zijn optreden- vergeleken met een staatsgarantie- voldoende zou zijn geweest om een einde aan de bank-run te maken
en Moreover, a private guarantor would have had to assess whether its intervention would have been sufficient, compared to a State guarantee, to stop the run on the bank
nl Lorelai, dit is m' n neef Rune
en Lorelai, this is my cousin, Rune
nl Nu run ik dat kantoor bijna
en I practically run that office now
nl Kerncentrales worden gekenmerkt door een erg hoog aandeel onvermijdbare kosten en vergelijkingsgewijs lage vermijdbare kosten, met name short-run marginal costs (hierna SRMC's genoemd
en Nuclear plants are characterised by very high non-avoidable costs and comparatively low avoidable costs, in particular short run marginal costs
nl Zo wilde ik je bedanken dat je Rune hebt geholpen
en It' s my way of saying thanks for helping out Rune
Pagina 1. Gevonden 184 zinnen matching zin run.Gevonden in 0,37 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.