Vertalingen in English:

 • crush       
  (verb, noun   )
 • accumulation     
  (noun   )
 • body           
  (noun   )
 • crowd   
  (verb, noun   )
 • heap       
  (verb, noun   )
 • host       
  (verb, noun, adjv   )
 • mass     
  (verb, noun, adjv   )
 • mass of people   
 • multitude     
  (noun   )
 • pile       
  (verb, noun   )
 • run           
  (verb, noun, ijec   )
 • swarm   
  (verb, noun   )
 • tan   
  (verb, noun, adjv   )
 • tannin   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
first-person singular present indicative of runnen.
 
imperative of runnen.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (13)

Chicken RunChicken Run
Eerste Slag bij Bull RunFirst Battle of Bull Run
Logan’s RunLogan’s Run
Midnight RunMidnight Run
Muddy RunMuddy Run
Run DMCRun-D.M.C.
Run Kid RunRun Kid Run
rune; rune
runen#futharkfuthark
Scotland RunScotland Run
Still RunStill Run
The Cannonball RunThe Cannonball Run
Tweede Slag bij Bull RunSecond Battle of Bull Run

Voorbeeld zinnen met "run", vertaalgeheugen

add example
« Euro run '- wedstrijd« Euro run » competition
Luister, ik run hier de zaak nuListen, I' m running the business now
mei ‧ uro Run-wedstrijdhoek bij de Open Dagen bij de Europese Raad in Brusselay ‧ uro run competition corner at the Open Days of the European Council, Brussels
Ik run een herberg bij Stars HollowI run an inn near Stars Hollow
U zult de opdracht run moeten gebruiken om de wijzigingen door te voerenYou will need to use run command to active changes
Zaak T-‧/‧: Beroep ingesteld op ‧ januari ‧- Gruber/BHIM (Run the globeCase T-‧/‧: Action brought on ‧ January ‧- Gruber v OHIM (Run the globe
Ik run een op internet gebaseerd bedrijfI have a business on the internet
Wat de Magnox elektriciteitscentrales en de elektriciteitsmarkt betreft, is BE van mening dat de maatregel, zelfs indien deze een vermindering tot gevolg heeft van de short-run marginal costs (hierna SRMC's genoemd) van de elektriciteitscentrales van BNFL, deze geen effect kan hebben op de prijs waartegen BE haar eigen nucleaire en fossiele productie kan verkopenAs regards Magnox power plants and the electricity market, BE believes that the Measure, even if it reduces BNFL's power plants' Short Run Marginal Costs (SRMCs), cannot have an effect on the price at which BE can sell its own nuclear and fossil output
Nog een home- run voor MichaelAnother home run for Michael!
het hydraulische hefmechanisme van de driepuntskoppeling wordt in werking gesteld door middel van bedieningsorganen die werken volgens het hold-to-run-principe (bedieningsorgaan moet worden vastgehoudenThe three-point hydraulic lifting mechanism is actuated by means of controls which operate on the hold-to-run principle
Ken jij ' t gevoel van ' n home- run?- Niet echtDid you ever hit a home run?
Hebzucht in plaats van zorg voor het milieu is het voornaamste kenmerk geworden van onze strategie voor het aanpakken van de klimaatverandering en de run op biobrandstoffen vormt een potentiële dreiging voor de levens van miljoenen mensen, nu de wereldbevolking explosief toeneemt van de huidige zes miljard naar een geschatte negen miljard in 2050.Greed, instead of care for the environment, has become the defining feature of our strategy for tackling climate change, and the race to biofuels is potentially threatening the lives of millions of people, as the global population soars from its present six billion to an estimated nine billion by 2050.
Kitala zag het in de runenKitala saw it in the runes
Ik run ' n winstgevende modezaakThere was a model boy
het onverwacht langzaam terugkeren van de spaardeposito’s en klantenrekeningen die tijdens de bank-run verloren waren gegaanthe slower return than expected of the lost savings deposits and clients accounts during the bank run
Volgens hen worden- binnen NETA- de mogelijkheden van centrales om economisch verantwoord stroom te produceren bepaald door hun Short Run Marginal Costs (hierna SRMC genoemdAccording to them, within NETA, power plants economical ability to generate is determined by their short run marginal costs (SRMC
In dit kader maak ik mij ernstig zorgen over de run op windenergie, met name in mijn eigen land, waar wij ons voor windenergie te optimistische en totaal onhaalbare doelen hebben gesteld.In this context, I am very worried about the rapid dash for wind energy, especially in my own country, where we have established over-optimistic and wholly unachievable targets for wind.
Daarom roepen we op tot meer samenhang tussen de verschillende beleidsmaatregelen van de Europese Unie en daarom lobbyen we krachtig bij de Commissie en bij de heer Barroso om de run op biobrandstoffen een halt toe te roepen door te werken aan de invoering van een moratorium, vergelijkbaar met dat uit het voorstel van de heer Ziegler bij de Verenigde Naties, op zowel hun gebruik als hun productie, en dat zolang ze concurreren met voedsel.This is why we are calling for greater cohesion between the various policies of the European Union and why we are fiercely lobbying the Commission and Mr Barroso so that we stop this rush towards biofuels by working towards the introduction of a moratorium, like the one proposed by Mr Ziegler before the United Nations, both on their use and production, as long as they compete with food.
Zet bij stilstaand voertuig de contact-/startschakelaar vanuit de stand Lock of Off in de stand On of Run of, indien van toepassing, de aangewezen standWith the vehicle stationary and the ignition (start) switch in the Lock or Off position, turn the ignition (start) switch to the On (Run) position or, where applicable, the appropriate key position
Rune ontsnapte.Echt?Rune got away
Bedankt dat je Rune hebt geholpenThanks for helping out Rune
Ten tweede moeten de ministeries van Financiën de redenen voor deze runs wegnemen, namelijk de aanwezigheid van noodlijdende activa op de balansen van financiële instellingen.Secondly, treasuries must remove the reason for runs occurring in the first place, namely the presence of distressed assets in the balance sheets of financial institutions.
De besturingsorganen waarmee de bewegingen van de machine of de uitrusting ervan worden bestuurd, moeten van het hold-to-run-type (besturing, waarbij het bedieningsorgaan moet worden aangehouden) zijnHold-to-run control devices must be used to control the movements of the machinery or its equipment
Pagina 1. Gevonden 184 zinnen matching zin run.Gevonden in 0,681 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.