Vertalingen in English:

 • oculist   
  (noun   )
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • eye doctor   
  (Noun  )
   
  (mainly US) an ophthalmologist
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
   
  (mainly US) an ophthalmologist
 • ophtalmologist   
 • ophthalmologist   
  (noun   )
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • optometrist   
  (Noun  ) (noun   )
   
  person trained in examining and testing the eyes for defects
   
  person trained in examining and testing the eyes for defects
 • ophthamologist   

Voorbeeld zinnen met "oogarts", vertaalgeheugen

add example
In uitzonderlijke gevallen kan hiervan na advies van een oogarts worden afgewekenDerogations are authorised in exceptional cases and after having obtained the opinion of an eye specialist
In uitzonderlijke gevallen zijn ontheffingen toegestaan na advies van een oogartsDerogations are authorised in exceptional cases and after having obtained the opinion of an eye specialist
De arbeidsgeneeskundige die aan deze criteria voldoet, mag bij zijn besluitvorming extern medisch of paramedisch advies inwinnen (bv. dat van een oogartsThe occupational doctor complying with these criteria may seek external medical or paramedical assistance to support his or her medical consultation and assessment, e. g. ophthalmologists
Lucentis wordt onder lokale verdoving als een injectie in het oog gegeven door uw oogartsLucentis is given as an injection into the eye by your eye doctor under a local anaesthetic
Zoals die bij een oogarts... of een medisch instituutLike in an eye doctor' s office or at medical school
Zamenhof, de auteur van de plantaal Esperanto, was oogarts.Zamenhof, the creator of Esperanto, was an ophthalmologist.
Pizzatenten, oogartsThen the wizard of oz touched down
Hij is een oogartsHe' s an eye doctor
U moet me zeggen wie uw oogarts isYou must give me the name of your oculist
Dokter CHERNEZE- OOGARTSDoctor CHERNEZE- OPHTHALMOLOGlST
Ik kom net terug van de oogarts en ik kreeg de onderzoekuitslagen terugI just got back from the eye doctor, and I got my test results back
Het is de arbeidsgeneeskundige die aan deze criteria voldoet toegestaan, bij zijn besluitvorming externe medische of paramedische adviezen te betrekken (bij voorbeeld die van een oogartsThe occupational doctor complying with these criteria may seek external medical or paramedical assistance to support his or her medical consultation and assessment, e. g. ophthalmologists
overwegende dat optometriek een eigen beroepssfeer kent die de beroepssfeer van de oogarts niet doorkruist omdat de meting van het oog een functioneel onderzoek is en geen medische handelingOptometry is a profession in its own right, which does not encroach on that of ophthalmology since measurement of eyesight is a functional investigation, not a medical procedure
Dan moet hij naar de oogarts om te zien of zijn pupillen deugdelijk zijn want hij moet de begroting rond krijgen, en tot slot moet hij bloed laten afnemen om na te gaan of hij tegen alcohol kan.We test his eyes to see if he has square pupils for squaring the accounts.
De oogarts vraagt toch niet of je ook ' n bril wilt?An eye doctor doesn' t say:" Would you care for some glasses? "
Pagina 1. Gevonden 29 zinnen matching zin oogarts.Gevonden in 0,344 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.