Vertalingen in Engels:

 • oculist   
  (noun   )
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • ophtalmologist   
 • eye doctor   
  (Noun  )
   
  (mainly US) an ophthalmologist
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
   
  (mainly US) an ophthalmologist
   
  (mainly US) an ophthalmologist
 • ophthalmologist   
  (noun   )
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • optometrist   
  (Noun  ) (noun   )
   
  person trained in examining and testing the eyes for defects
   
  person trained in examining and testing the eyes for defects
   
  person trained in examining and testing the eyes for defects
 • eye specialist   
 • ophthamologist   

Voorbeeld zinnen met "oogarts", vertaalgeheugen

add example
nl Hij is een oogarts
en He' s an eye doctor
nl Lucentis wordt onder lokale verdoving als een injectie in het oog gegeven door uw oogarts
en Lucentis is given as an injection into the eye by your eye doctor under a local anaesthetic
nl Mijn oogarts zegt dat het de leeftijd is
en My ophthalmologist tells me I' m just getting older
nl In uitzonderlijke gevallen zijn ontheffingen toegestaan na advies van een oogarts
en Derogations are authorised in exceptional cases and after having obtained the opinion of an eye specialist
nl De arbeidsgeneeskundige die aan deze criteria voldoet, mag bij zijn besluitvorming extern medisch of paramedisch advies inwinnen (bv. dat van een oogarts
en The occupational doctor complying with these criteria may seek external medical or paramedical assistance to support his or her medical consultation and assessment, e. g. ophthalmologists
nl Dokter CHERNEZE- OOGARTS
en Doctor CHERNEZE- OPHTHALMOLOGlST
nl U moet me zeggen wie uw oogarts is
en You must give me the name of your oculist
nl Het is de arbeidsgeneeskundige die aan deze criteria voldoet toegestaan, bij zijn besluitvorming externe medische of paramedische adviezen te betrekken (bij voorbeeld die van een oogarts
en The occupational doctor complying with these criteria may seek external medical or paramedical assistance to support his or her medical consultation and assessment, e. g. ophthalmologists
nl Pizzatenten, oogarts
en Then the wizard of oz touched down
nl In uitzonderlijke gevallen kan hiervan na advies van een oogarts worden afgeweken
en Derogations are authorised in exceptional cases and after having obtained the opinion of an eye specialist
nl overwegende dat optometriek een eigen beroepssfeer kent die de beroepssfeer van de oogarts niet doorkruist omdat de meting van het oog een functioneel onderzoek is en geen medische handeling
en Optometry is a profession in its own right, which does not encroach on that of ophthalmology since measurement of eyesight is a functional investigation, not a medical procedure
nl Zoals die bij een oogarts... of een medisch instituut
en Like in an eye doctor' s office or at medical school
nl Zoals die bij een oogarts... of een medisch instituut
en Like in an eye dïctïr ' s ïffice...... ïr at medicaÉ schïïÉ
nl Dan moet hij naar de oogarts om te zien of zijn pupillen deugdelijk zijn want hij moet de begroting rond krijgen, en tot slot moet hij bloed laten afnemen om na te gaan of hij tegen alcohol kan.
en We test his eyes to see if he has square pupils for squaring the accounts.
nl De oogarts vraagt toch niet of je ook ' n bril wilt?
en An eye doctor doesn' t say:" Would you care for some glasses? "
Pagina 1. Gevonden 29 zinnen matching zin oogarts.Gevonden in 0,236 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.