uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • fresh         
  (adjv   )
 • impulsive   
  (adjv   )
 • recent         
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • airy   
  (adjv   ) []
   
  With plenty of (fresh) air.
   
  Met veel (frisse)lucht.
 • jaunty   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  airy, showy, or affected
   
  airy, showy, or affected
 • lite   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  low in calories
   
  low in calories
 • airily   
  (advb   )
 • flighty   
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • loose         
  (verb, adjv   )
 • sandy   
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • whimsical     
  (adjv   )
   
  Given to whimsy; capricious; odd; peculiar; playful; light-hearted or amusing
 • aerial     
  (noun, adjv   )
 • airborne   
  (adjv   )
 • airy-fairy   
  (advb, adjv   )
 • airy‐fairy   
 • breezy   
  (adjv   )
 • flimsy       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gay     
  (noun, adjv   )
 • hale   
  (verb, adjv   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • lighthearted   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
(literally) airy
 
light, lite, notably said of food
 
lighthearted

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "luchtig", vertaalgeheugen

add example
Het moet lang genoeg zijn... om substantieel te lijken... maar kort genoeg om luchtig te lijkenIt should be lengthy enough to... seem substantial... yet concise enough to feel breezy
Heel luchtigIt was breezy
Dit was als luchtig grapje bedoeldThis was supposed to be a lighthearted prank
Je valt in herhaling met al je luchtige glitterdingenlf you want my opinion, Zaltar, you' re starting to repeat yourself...... with all this airy, glittery stuff
Voor het overgrote deel zijn de gronden in het productiegebied van de Fichi di Cosenza luchtige en eerder droge bodems die rijk zijn aan calcium en in het algemeen vrij vruchtbaar zijnBy far the most widespread soils in the Fichi di Cosenza production area are loose, rather dry soils that are rich in calcium and have average overall fertility
Noem je dit luchtig?This is light?
Alleen door mijn luchtige aard lijkt dat niet zoPlease, Mrs. Troi
Zoals een bekende Franse historicus gezegd zou hebben: een , een nachtmerrie want dit is geen onderwerp om luchtig te bespreken.As a famous French historian might have commented, : this is not a subject which should be treated lightly.
Ze deed er heel luchtig over.Maar ik zag die blik in haar ogen. Een blik vol medelijdenShe waved it off like it was nothing, but I saw her get that look in her eye, that look of... pity
Doel is om tegelijk op een serieuze en luchtige manier de betrokkenheid van jongeren bij milieuvraagstukken te vergrotenThe aim is to boost young people's commitment to environmental issues in both a serious and light-hearted way
Ik weet niet, ik vindt het wel luchtigI don' t know.I think it' s kind of airy. I' il grab my bag
We weten dat een toekomst samen ondenkbaar is.Daarom spreken we over de toekomst... op een luchtige manier,... zonder enige betrokkenheidWe know that a future together is unthinkable... so we speak of the future... in a casual manner... without any involvement, detached
Goed zo, hou ' t luchtigKeep it light
De bloemen worden vijf à zes dagen gedroogd op een luchtige, goed ventileerbare zolderThe flowers dry within five to six days in an airy loft that is easy to ventilate
De fysisch-chemische eigenschappen van de Fava Santorinis zorgen ervoor dat de bonen zeer gemakkelijk kunnen worden gekookt (een kortere kooktijd) en dat de klaargemaakte Fava Santorinis en de op basis daarvan bereide schotels unieke organoleptische kenmerken hebben, zoals een luchtige textuur en een lichtzoete smaakThe physical and chemical properties of Fava Santorinis make it very easy to cook (very short cooking time) and confer on cooked Fava Santorinis and on dishes in which it is used unique organoleptic qualities, such as a soft, light texture and a slightly sweet taste
Hou het een beetje luchtig, jongensAll right, let' s keep it light, guys
Zo sublieme, zo luchtigSo sublime, so lush
Dat was nou luchtigNow, she sounded breezy
Extra luchtige pannekoekjesPancakes extra fluffy
Er is iets vreemds aan deze luchtige taartThere' s something amuck with this sponge cake
Ik wilde iets luchtigs lezenI checked this out weeks ago for a bit of light reading
Volgens mij is hij iets te luchtigI think he little too airy
" Oh, katoenen suikergoed in het luchtige licht" Oh, cotton candy in gossamer light
Ik zou je maar luchtig kledenI' d dress lightly if I were you
Op basis van het Groenboek over convergentie en de reactie van het Parlement in de vorm van het verslag-Paasilinna zal er een kader ontstaan met luchtige en eenvoudige regelgeving ter bevordering van economische en industriële doelstellingen zoals concurrentie en interoperabiliteit.On the basis of its Green Paper on convergence and Parliament's response in the form of the Paasilinna report, it will provide a framework that will contain light and simple regulation to promote economic and industrial objectives such as competition and interoperability.
Pagina 1. Gevonden 60 zinnen matching zin luchtig.Gevonden in 0,433 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.