uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • fresh         
  (adjv   )
 • impulsive   
  (adjv   )
 • recent         
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • airy   
  (adjv   ) []
   
  With plenty of (fresh) air.
   
  Met veel (frisse)lucht.
 • jaunty   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  airy, showy, or affected
   
  airy, showy, or affected
 • lite   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  low in calories
   
  low in calories
 • airily   
  (advb   )
 • flighty   
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • loose         
  (verb, adjv   )
 • sandy   
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • whimsical     
  (adjv   )
   
  Given to whimsy; capricious; odd; peculiar; playful; light-hearted or amusing
 • aerial     
  (noun, adjv   )
 • airborne   
  (adjv   )
 • airy-fairy   
  (advb, adjv   )
 • airy‐fairy   
 • breezy   
  (adjv   )
 • flimsy       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gay     
  (noun, adjv   )
 • hale   
  (verb, adjv   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • lighthearted   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
(literally) airy
 
light, lite, notably said of food
 
lighthearted

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "luchtig", vertaalgeheugen

add example
Ze deed er heel luchtig over.Maar ik zag die blik in haar ogen. Een blik vol medelijdenShe waved it off like it was nothing, but I saw her get that look in her eye, that look of... pity
We weten dat een toekomst samen ondenkbaar is.Daarom spreken we over de toekomst... op een luchtige manier,... zonder enige betrokkenheidWe know that a future together is unthinkable... so we speak of the future... in a casual manner... without any involvement, detached
Ze zoeken blondjes met gebruinde huid en luchtige jurkjesEverybody wants the blondes with the suntans and the sun dresses
Ik vind het vooral zorgwekkend dat jongeren zich zo weinig bewust zijn van het probleem. Op de vraag waarom ze zo luchtig omgaan met deze ziekte stellen ze de wedervraag: “voor wat voor leven zou ik me moeten beschermen?”Something I find particularly worrying is the lack of awareness of the problem among young people, who, when asked in interviews why they have such a lax attitude to the disease, reply, ‘which life should I protect myself for?’
Mijn antwoord daarop zou wellicht te luchtig zijn.If I were to answer it might introduce too much levity to the situation.
Er is iets vreemds aan deze luchtige taartThere' s something amuck with this sponge cake
Dat was nou luchtigNow, she sounded breezy
Zo sublieme, zo luchtigSo sublime, so lush
Het was luchtig bedoeld, op dezelfde toon als de motie van orde.It was meant to be a flippant remark in the spirit in which the point of order was made.
Ik weet niet, ik vindt het wel luchtigI don' t know.I think it' s kind of airy. I' il grab my bag
Dit was als luchtig grapje bedoeldThis was supposed to be a lighthearted prank
Kom binnen, mijn luchtige- cakeCome in, my sponge cake
Heel luchtigIt was breezy
Je valt in herhaling met al je luchtige glitterdingenlf you want my opinion, Zaltar, you' re starting to repeat yourself...... with all this airy, glittery stuff
Op basis van het Groenboek over convergentie en de reactie van het Parlement in de vorm van het verslag-Paasilinna zal er een kader ontstaan met luchtige en eenvoudige regelgeving ter bevordering van economische en industriële doelstellingen zoals concurrentie en interoperabiliteit.On the basis of its Green Paper on convergence and Parliament's response in the form of the Paasilinna report, it will provide a framework that will contain light and simple regulation to promote economic and industrial objectives such as competition and interoperability.
Ik zou je maar luchtig kledenI' d dress lightly if I were you
Er kan beslist gesteld worden dat de lidstaten en dit Parlement over het algemeen te vaak te luchtig doen over het belangrijke onderwerp werkgelegenheid.Certainly it is fair to say that generally, Member States and this Parliament too often skate around the important issue of employment.
De vruchten zijn evenwichtig verdeeld in luchtig kruimThe crumb is light and well-aerated with evenly distributed fruit
De bloemen worden vijf à zes dagen gedroogd op een luchtige, goed ventileerbare zolderThe flowers dry within five to six days in an airy loft that is easy to ventilate
De politieke leiders van Servië doen luchtig en bagatelliserend over de gespannen situatie die is ontstaan.The political leaders of Serbia make light of and play down the tense situation that has developed.
Het zijn lichte, zanderige, diepe en zeer luchtige grondenThe soil is light, sandy and deep with high air permeability
De fysisch-chemische eigenschappen van de Fava Santorinis zorgen ervoor dat de bonen zeer gemakkelijk kunnen worden gekookt (een kortere kooktijd) en dat de klaargemaakte Fava Santorinis en de op basis daarvan bereide schotels unieke organoleptische kenmerken hebben, zoals een luchtige textuur en een lichtzoete smaakThe physical and chemical properties of Fava Santorinis make it very easy to cook (very short cooking time) and confer on cooked Fava Santorinis and on dishes in which it is used unique organoleptic qualities, such as a soft, light texture and a slightly sweet taste
Doel is om tegelijk op een serieuze en luchtige manier de betrokkenheid van jongeren bij milieuvraagstukken te vergrotenThe aim is to boost young people's commitment to environmental issues in both a serious and light-hearted way
Een aspect dat naar mijn mening veel te luchtig wordt opgevat in verband met de Schengeninformatiesystemen is het integriteitsvraagstuk.One aspect, which in my opinion is treated all too lightly when it comes to the Schengen information systems, is the question of confidentiality.
Ik wilde iets luchtigs lezenI checked this out weeks ago for a bit of light reading
Pagina 1. Gevonden 60 zinnen matching zin luchtig.Gevonden in 0,586 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.