uitspraak:  

Vertalingen in Engels:

 • recent         
  (adjv   )
 • fresh         
  (adjv   )
 • impulsive   
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • flighty   
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • loose         
  (verb, adjv   )
 • sandy   
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • airy   
  (adjv   ) []
   
  With plenty of (fresh) air.
   
  Met veel (frisse)lucht.
 • jaunty   
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  airy, showy, or affected
   
  airy, showy, or affected
   
  airy, showy, or affected
 • lite   
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  low in calories
   
  low in calories
   
  low in calories
 • airily   
  (advb   )
 • whimsical     
  (Adjectival  ) (adjv   )
   
  Given to whimsy; capricious; odd; peculiar; playful; light-hearted or amusing
   
  Given to whimsy; capricious; odd; peculiar; playful; light-hearted or amusing
 • airy-fairy   
  (advb, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • aerial     
  (noun, adjv   )
 • aeriform   
 • airborne   
  (adjv   )
 • airy‐fairy   
 • breezy   
  (adjv   )
 • flimsy       
  (noun, adjv   )
 • gay     
  (noun, adjv   )
 • hale   
  (verb, adjv   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • light-minded   
  (adjv   )
 • lighthearted   
  (adjv   )
 • lightly       
  (advb   )

Andere betekenissen:

 
(literally) airy
 
light, lite, notably said of food
 
lighthearted

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "luchtig", vertaalgeheugen

add example
nl De karakteristieke bodems van het Bassin du Pays de l'Adour zijn van nature filtrerend, diep en rijk aan organische stoffen, hebben een grove (luchtige) structuur en bezitten weinig of geen kalk (alluviale bodems in dalen en op hellingen
en The characteristic soils of the Adour basin have natural filtering properties, are deep and rich in organic matter, have a coarse texture (aerated), and are non or slightly calcareous (alluvial hill and valley soils
nl Voor de samenstelling en luchtigheid
en For texture and chewiness
nl Ze zoeken blondjes met gebruinde huid en luchtige jurkjes
en Everybody wants the blondes with the suntans and the sun dresses
nl Er is iets vreemds aan deze luchtige taart
en There' s something amuck with this sponge cake
nl De ramp die zich in april in de Golf van Mexico heeft voorgedaan heeft een alarmbel doen rinkelen waar we niet luchtig overheen moeten stappen.
en The serious incident that occurred in the Gulf of Mexico in April is a warning bell that we cannot afford to underestimate.
nl Voor het overgrote deel zijn de gronden in het productiegebied van de Fichi di Cosenza luchtige en eerder droge bodems die rijk zijn aan calcium en in het algemeen vrij vruchtbaar zijn
en By far the most widespread soils in the Fichi di Cosenza production area are loose, rather dry soils that are rich in calcium and have average overall fertility
nl Ik hoop dat dit tot iets concreets zal leiden, zodat dit forum niet alleen een discussieclub blijft waar luchtig over de problemen wordt gepraat, maar een plek waar moeilijke vraagstukken werkelijk kunnen worden opgelost.
en I hope that this will lead to something more practical so that this forum does not just become a talking shop that skates over the surface of issues, but is a place in which difficult issues genuinely can be solved.
nl Je valt in herhaling met al je luchtige glitterdingen
en lf you want my opinion, Zaltar, you' re starting to repeat yourself...... with all this airy, glittery stuff
nl Kom binnen, mijn luchtige- cake
en Come in, my sponge cake
nl Extra luchtige pannekoekjes
en Pancakes extra fluffy
nl Mijn antwoord daarop zou wellicht te luchtig zijn.
en If I were to answer it might introduce too much levity to the situation.
nl De vruchten zijn evenwichtig verdeeld in luchtig kruim
en The crumb is light and well-aerated with evenly distributed fruit
nl De Tarta de Santiago is een nagerecht dat zich duidelijk onderscheidt zowel door zijn uiterlijk als door zijn organoleptische kenmerken, waarbij, naast de smaak, de kleur en de luchtige kruimelige textuur opvallen
en Tarta de Santiago is a dessert which is clearly different in terms of both its appearance and taste as well as its colour and spongy, granulated texture
nl Geen sporen van kleverigheid van het deeg of de vulling, die beide luchtig en zacht zijn
en No signs of stickiness of the dough and filling, which are light and soft
nl Alleen door mijn luchtige aard lijkt dat niet zo
en Please, Mrs. Troi
nl De kwestie van giftige afvalstoffen werpt cruciale vragen op over traceerbaarheid, niet-vermenging en homogene opslag van informatie over afvalbewegingen gedurende een langere periode, dat wil zeggen vijf jaar voor alle onderdelen van de keten. Toch worden al deze zaken tamelijk luchtig behandeld.
en The question of hazardous waste raises vital issues of traceability, non-dilution, homogeneous storing of information on waste movement over a long period, i.e. five years for all parts of the chain; yet all those issues have been treated rather lightly.
nl Luchtige textuur: is het gevolg van de geringe grootte en de gelijkvormigheid van de cotyledonen, in combinatie met het hoge koolhydraatgehalte
en Soft, light texture: this is due to the small size and uniformity of the cotyledons, and their high carbohydrate content
nl Ik wilde iets luchtigs lezen
en I checked this out weeks ago for a bit of light reading
nl Mijnheer de Voorzitter, daarmee heb ik de luchtige onderdelen van mijn betoog gehad.
en Mr President, that has got the nice bits out of the way. Let us now get down to the budget.
nl We weten dat een toekomst samen ondenkbaar is.Daarom spreken we over de toekomst... op een luchtige manier,... zonder enige betrokkenheid
en We know that a future together is unthinkable... so we speak of the future... in a casual manner... without any involvement, detached
nl Op basis van het Groenboek over convergentie en de reactie van het Parlement in de vorm van het verslag-Paasilinna zal er een kader ontstaan met luchtige en eenvoudige regelgeving ter bevordering van economische en industriële doelstellingen zoals concurrentie en interoperabiliteit.
en On the basis of its Green Paper on convergence and Parliament's response in the form of the Paasilinna report, it will provide a framework that will contain light and simple regulation to promote economic and industrial objectives such as competition and interoperability.
nl Er kan beslist gesteld worden dat de lidstaten en dit Parlement over het algemeen te vaak te luchtig doen over het belangrijke onderwerp werkgelegenheid.
en Certainly it is fair to say that generally, Member States and this Parliament too often skate around the important issue of employment.
nl Hij klopt het, dat maakt het luchtig en schuimig
en Mixes the chocolate.Churns it up. Makes it light and frothy
nl De politieke leiders van Servië doen luchtig en bagatelliserend over de gespannen situatie die is ontstaan.
en The political leaders of Serbia make light of and play down the tense situation that has developed.
nl Ik vind het vooral zorgwekkend dat jongeren zich zo weinig bewust zijn van het probleem. Op de vraag waarom ze zo luchtig omgaan met deze ziekte stellen ze de wedervraag: “voor wat voor leven zou ik me moeten beschermen?”
en Something I find particularly worrying is the lack of awareness of the problem among young people, who, when asked in interviews why they have such a lax attitude to the disease, reply, ‘which life should I protect myself for?’
Pagina 1. Gevonden 60 zinnen matching zin luchtig.Gevonden in 0,315 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.