uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • fresh         
  (adjv   )
 • impulsive   
  (adjv   )
 • recent         
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • airy   
  (adjv   ) []
   
  With plenty of (fresh) air.
   
  Met veel (frisse)lucht.
 • jaunty   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  airy, showy, or affected
   
  airy, showy, or affected
 • lite   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  low in calories
   
  low in calories
 • airily   
  (advb   )
 • flighty   
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • loose         
  (verb, adjv   )
 • sandy   
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • whimsical     
  (adjv   )
   
  Given to whimsy; capricious; odd; peculiar; playful; light-hearted or amusing
 • aerial     
  (noun, adjv   )
 • airborne   
  (adjv   )
 • airy-fairy   
  (advb, adjv   )
 • airy‐fairy   
 • breezy   
  (adjv   )
 • flimsy       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gay     
  (noun, adjv   )
 • hale   
  (verb, adjv   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • lighthearted   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
(literally) airy
 
light, lite, notably said of food
 
lighthearted

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "luchtig", vertaalgeheugen

add example
nl Het moet lang genoeg zijn... om substantieel te lijken... maar kort genoeg om luchtig te lijken
en It should be lengthy enough to... seem substantial... yet concise enough to feel breezy
nl Heel luchtig
en It was breezy
nl Dit was als luchtig grapje bedoeld
en This was supposed to be a lighthearted prank
nl Je valt in herhaling met al je luchtige glitterdingen
en lf you want my opinion, Zaltar, you' re starting to repeat yourself...... with all this airy, glittery stuff
nl Voor het overgrote deel zijn de gronden in het productiegebied van de Fichi di Cosenza luchtige en eerder droge bodems die rijk zijn aan calcium en in het algemeen vrij vruchtbaar zijn
en By far the most widespread soils in the Fichi di Cosenza production area are loose, rather dry soils that are rich in calcium and have average overall fertility
nl Noem je dit luchtig?
en This is light?
nl Alleen door mijn luchtige aard lijkt dat niet zo
en Please, Mrs. Troi
nl Zoals een bekende Franse historicus gezegd zou hebben: een , een nachtmerrie want dit is geen onderwerp om luchtig te bespreken.
en As a famous French historian might have commented, : this is not a subject which should be treated lightly.
nl Ze deed er heel luchtig over.Maar ik zag die blik in haar ogen. Een blik vol medelijden
en She waved it off like it was nothing, but I saw her get that look in her eye, that look of... pity
nl Doel is om tegelijk op een serieuze en luchtige manier de betrokkenheid van jongeren bij milieuvraagstukken te vergroten
en The aim is to boost young people's commitment to environmental issues in both a serious and light-hearted way
nl Ik weet niet, ik vindt het wel luchtig
en I don' t know.I think it' s kind of airy. I' il grab my bag
nl We weten dat een toekomst samen ondenkbaar is.Daarom spreken we over de toekomst... op een luchtige manier,... zonder enige betrokkenheid
en We know that a future together is unthinkable... so we speak of the future... in a casual manner... without any involvement, detached
nl Goed zo, hou ' t luchtig
en Keep it light
nl De bloemen worden vijf à zes dagen gedroogd op een luchtige, goed ventileerbare zolder
en The flowers dry within five to six days in an airy loft that is easy to ventilate
nl De fysisch-chemische eigenschappen van de Fava Santorinis zorgen ervoor dat de bonen zeer gemakkelijk kunnen worden gekookt (een kortere kooktijd) en dat de klaargemaakte Fava Santorinis en de op basis daarvan bereide schotels unieke organoleptische kenmerken hebben, zoals een luchtige textuur en een lichtzoete smaak
en The physical and chemical properties of Fava Santorinis make it very easy to cook (very short cooking time) and confer on cooked Fava Santorinis and on dishes in which it is used unique organoleptic qualities, such as a soft, light texture and a slightly sweet taste
nl Hou het een beetje luchtig, jongens
en All right, let' s keep it light, guys
nl Zo sublieme, zo luchtig
en So sublime, so lush
nl Dat was nou luchtig
en Now, she sounded breezy
nl Extra luchtige pannekoekjes
en Pancakes extra fluffy
nl Er is iets vreemds aan deze luchtige taart
en There' s something amuck with this sponge cake
nl Ik wilde iets luchtigs lezen
en I checked this out weeks ago for a bit of light reading
nl Volgens mij is hij iets te luchtig
en I think he little too airy
nl " Oh, katoenen suikergoed in het luchtige licht
en " Oh, cotton candy in gossamer light
nl Ik zou je maar luchtig kleden
en I' d dress lightly if I were you
nl Op basis van het Groenboek over convergentie en de reactie van het Parlement in de vorm van het verslag-Paasilinna zal er een kader ontstaan met luchtige en eenvoudige regelgeving ter bevordering van economische en industriële doelstellingen zoals concurrentie en interoperabiliteit.
en On the basis of its Green Paper on convergence and Parliament's response in the form of the Paasilinna report, it will provide a framework that will contain light and simple regulation to promote economic and industrial objectives such as competition and interoperability.
Pagina 1. Gevonden 60 zinnen matching zin luchtig.Gevonden in 0,217 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.