Vertalingen in Engels:

  • how do you say...in English   
     
    request for translation into English

Voorbeeld zinnen met "hoe zeg je...in het Engels", vertaalgeheugen

add example
nl Ik moet leren hoe je in het Spaans ' je moet Engels leren ' zegt
en I' m gonna have to learn " you must learn English " in Spanish
nl Als Ondervoorzitter ben ik ook verantwoordelijk voor de meertaligheid en ik zal onze zeer gewaardeerde tolken later vragen hoe je die Engelse uitdrukking het best in andere talen vertaalt.
en In any case, as I am also Vice-President responsible for multilingualism, I am going to try to talk to the interpreters, my friends the interpreters, to see how the term 'catch the eye' can be translated into other languages.
nl Hoe spreek je het woord 'lieutenant' uit in het Engels?
en How do you pronunce the word 'lieutenant' in English?
nl Mijn God, het is in het Engels. hoe komt je hieraan
en Good Lord, it' s in English.Where did you get it?
nl Ik hou van hoe je in het Engels vloekt
en I love hearing you use english swear words.Say ' bloody '
nl Als ik in mijn moedertaal, Grieks, tegen mijn Estse collega praat, moet wat ik in het Grieks zeg waarschijnlijk eerst in het Engels of Frans worden vertaald en dan nog eens uit het Engels of Frans naar het Ests.
en If I were to speak in my mother tongue, Greek, to my Estonian colleague, then what I say in Greek has to be translated first into most probably English or French and then translated for the second time from English or French into Estonian.
nl Zeg het in het Engels, dat begrijp ik
en Say it plain in English so I understand what you' re saying
nl Voorzitter, collega's, in naam van mijn Fractie de Groenen en de Europese Vrije Alliantie zou ik een poging willen doen om met een mondeling amendement het tweede deel van paragraaf 11 beter en correcter te formuleren. Dat tweede deel zou dan luiden als volgt, en ik zeg het in het Engels: "in particular by means of enhanced dialogue over Ukraine and Belarus and joint efforts to finally resolve the frozen conflicts in Moldova and the South Kaukasus".
en (NL) Mr President, ladies and gentlemen, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, I should like to attempt, by means of an oral amendment, a better and more correct wording to the second part of Paragraph 11, which would then read as follows, and I will read it out in English: 'in particular by means of enhanced dialogue over Ukraine en Belarus and joint efforts to finally resolve the frozen conflicts in Moldova en the South Caucasus'.
nl Zeg iets in het Engels tegen hem
en Go talk to him
nl Zeg het in het Engels.
en Say it in English.
nl Ik zeg het maar in het Frans; dat is wat eleganter dan in het Engels.
en I have not quoted the exact English version so as to preserve some elegance.
nl Ik zeg dat ook met het oog op mijn Poolse collega, de Voorzitter: in het grensgebied tussen Duitsland en Polen moeten beide talen toegelaten zijn: in Polen Duits, en in Duitsland Pools, zodat de informatie en de ondersteuning optimaal zijn, en zodat de kleine ondernemers, die niet allemaal zo goed Engels spreken, hun diensten werkelijk grensoverschrijdend kunnen aanbieden.
en I say this with one eye on our Polish President - in the border area between Germany and Poland, German should be offered in Poland and Polish in Germany so that the information and assistance are actually really good, so that even the small businesses, which are not all competent in English, can really get involved in cross-border activities.
nl Ik zeg het in het Engels:"and an efficient control of arms exports;”
en I will say it in English: 'and an efficient control of arms exports;'
nl Het is immers precies zoals de Spanjaarden zeggen: Con mi patria, con razón o sin ella. In het Engels zegt men "Good or bad, my country”, en zo zeg ik: "Mijn land, door dik en dun”.
en I am crossing my fingers for him because, as the Spanish say, Con mi patria, con razón o sin ella, as the English say, 'Good or bad, my country', and as I say, 'My country, through thick and thin'.
nl Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst zeggen dat ik op een speciale manier bij dit onderwerp betrokken ben, omdat ik al 18 jaar voetbalscheidsrechter ben in de Eerste Klasse en verbonden ben aan de Engelse Football Association. Mijn gelukwensen gaan uit naar Frankrijk, dat de Euro-2000-zege op zo'n fantastische wijze heeft weten te behalen, en, zij het niet geheel van harte, naar Duitsland, omdat de wereldkampioenschappen voetbal van 2006 in dit land gehouden zullen worden.
en Mr President, I will start by declaring an interest, because I have been a Class 1 football referee for 18 years now and I am attached to the English FA, and also by congratulating both France for winning the Euro 2000 championship in such a fantastic way, and alas, begrudgingly Germany for winning the World Cup bid for 2006.
nl Hoe zeg je dat in het Duits?
en How would you say that in German?
nl Hoe zeg je ' ezelshow ' in het Spaans?
en What' s Spanish for " donkey show "?
Pagina 1. Gevonden 3967013 zinnen matching zin hoe zeg je...in het Engels.Gevonden in 431,973 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.