Vertalingen in Engels:

  • relapse   
    (verb, noun   )

Voorbeeld zinnen met "hervallen", vertaalgeheugen

add example
nl De vrijlating van Aung San Suu Kyi is positief, maar de geschiedenis leert ons dat de Birmese regering de gewoonte heeft om in haar oude gedrag te hervallen en alle oppositieleden op te sluiten.
en The release of Aung San Suu Kyi is a positive. However, history has shown us that the Burmese Government has a habit of reverting back to its old ways where any or all opposition is imprisoned.
nl Misschien bent u hervallen
en since you haven' t been exposed
nl Mijn God, ze is toch niet hervallen?
en Oh, God, she didn' t relapse, did she?
nl Ook over spuitenruil bestaan grote vooroordelen maar ernstig onderzoek heeft uitgewezen dat er geen nieuwe gebruikers komen, dat er niet meer maar minder wordt geïnjecteerd en dat spuiters niet hervallen.
en There is also a great deal of prejudice against needle exchange schemes, but serious research has shown that there are no new users coming, that people tend to inject less rather than more, and that injectors do not go back to their old ways.
Pagina 1. Gevonden 6 zinnen matching zin hervallen.Gevonden in 0,187 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.