uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • healthy         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  evincing health
   
  significant, hefty
   
  evincing health

Andere betekenissen:

 
savoury and spicy, heavily seasoned

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

hartige
hartigheden
hartigheid
hartigs

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "hartig", vertaalgeheugen

add example
Volgens mij moet daarbij ook een hartig woordje tot de Spaanse overheid gericht worden.I think that a few words will also have to be reserved for the Spanish authorities in this context.
Het gehele grondgebied van Griekenland is overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder h), eerste alinea, eerste streepje, van Richtlijn ‧/‧/EG als beschermd gebied erkend ten aanzien van Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer en Ips duplicatus SahlbergThe entire territory of Greece was recognised as a protected zone with respect to Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer and Ips duplicatus Sahlberg in accordance with the first indent of the first subparagraph of Article ‧(h) of Directive ‧/‧/EC
De komende maanden zullen er echter nog hartige woorden gesproken moeten worden en zal er nog flink onderhandeld moeten worden.However, over the next few months a few more harsh words and a lot of hard talk will take place.
De Hartigs zijn net vertrokkenHartigs are checking out right now
Ik neem aan dat ik de veroordeelde ben, en jij bent ' t hartige ontbijtPresumably I' m the condemned man, and obviously you' re the hearty breakfast
Voorlichtingsbeleid: ik noem het slechts als steekwoord. Ook over dit onderwerp zullen wij met de Commissie een hartig woordje moeten spreken.I only wish to say a few words on the issue of information policy; here, too, we will have serious things to say to the Commission, as it has refused to make the outcome of the Convention known to the general public.
Smaak en geur- een zurige, kruidige, hartige, zoutachtige smaak en de specifieke smaak en het specifieke aroma die het gevolg zijn van specifieke en uitzonderlijke gistingsprocessen die tijdens het rijpen en drogen plaatsvinden, zijn kenmerkend voor skilandisTaste and smell- an acidic, spicy, savoury, salty taste and the specific flavour and aroma resulting from specific and exceptional fermentation processes that take place during maturing and drying are characteristic features of skilandis
Een zurige, kruidige, hartige, zoutachtige smaak en de specifieke smaakelementen en het specifieke aroma die zich tijdens de rijping ontwikkelen, zijn karakteristiek voor skilandis; dat geldt trouwens ook voor de kleur die bij een dwarsdoorsnede van de worst aan het licht treedt en die varieert van oranjeachtig rood tot donkerrood en soms aan de randen wat feller isAn acidic, spicy, savoury, salty taste and the specific flavour and aroma that develop during maturing and drying are characteristic of skilandis, as is its colour in cross-section, which ranges from pinkish red to dark red and may be more intense closer to the edges
Wanneer hij uit de oven komt, verspreidt de pizza een karakteristieke, hartige en heerlijke geur; de tomaten, die alleen hun overtollige vocht hebben afgegeven, zijn vast en stevig gebleven; de Mozzarella di Bufala Campana BOB of de Mozzarella GTS zorgen voor een smeuïge bovenlaag; het basilicum evenals de knoflook en de oregano zorgen voor intense geuren zonder er verschroeid uit te zienAt the end of the baking process the pizza emits a characteristic aroma which is deliciously fragrant; the tomatoes, which have lost only their excess water, remain compact and solid; the Mozzarella di Bufala Campana AOP or Mozzarella STG are melted on the surface of the pizza; the basil, garlic and oregano develop an intense aroma and do not look burnt
Het deegomhulsel van de pastei is hartig en stevig genoeg om zijn vorm tijdens het bakken en afkoelen en bij de verdere behandeling te behouden; het mag niet splijten of barstenThe pastry case is savoury and robust enough to retain shape throughout the cooking, cooling and handling process and serves to avoid splitting or cracking
Wij willen daar eens een hartig woordje van zeggen tegen de Raad, die de medebeslissingsprocedure voortdurend heeft gedwarsboomd door de voorwaarden voor de aanwijzing van projecten van gemeenschappelijk belang op een onrechtmatige manier te vermeerderen, zodat het akkoord dat wij trachten te bereiken in feite niets meer voorstelt.We are not going to pull our punches here. The Council has repeatedly tried to wreck the codecision process by imposing an unreasonable number of conditions for identifying projects of common interest, thereby depriving the agreement of any substance.
De laatste klacht ging er bijvoorbeeld over dat een betaling van de kosten voor een evenement dat was georganiseerd via een aanbesteding op grond van de tweede pijler, was afgewezen, onder het voorwendsel dat de boer in kwestie had verzuimd drie prijsoffertes op te vragen voor de hartige koekjes die aan de deelnemers werden geserveerd.The last one, for example, was that payment of the costs of an event organised by tender under the second pillar was refused, stating that the farmer in question failed to obtain three quotations for the scones he served to participants.
Ik ga niet weg voor we een hartig woordje gewisseld hebbenFine.But I' m not leaving till we have a little chat
Ik stel voor dat u een hartig woordje spreekt met commissaris Grybauskaitė, want het standpunt dat zij in het Europees Parlement naar voren heeft gebracht, staat haaks op uw woorden.I urge you to hold an in-depth discussion with Commissioner Grybauskaitė. As we understand it, in Parliament she adopted a position contrary to yours.
Een ander karakteristiek kenmerk van de Cornish Pasty is dat, hoewel de verschillende ingrediënten in de pastei zichtbaar zijn en ook kunnen worden geproefd (smaak) en waargenomen (textuur), de smaken van het rauwe rundvlees en de rauwe groenten zich mengen en zich ontwikkelen tot één evenwichtige, natuurlijke, hartige smaak die de hele pastei doordringtAnother distinctive feature of the Cornish Pasty is that whilst the constituent ingredients are discernable in appearance, taste and texture, the fusion of the flavours arising from the raw beef and vegetables create a balanced and natural savoury taste throughout the product
Max Hartig is toch een leuke naam?Max Hartig.It' s a cute name, isn' t it?
Ik denk ook dat de tijd rijp is voor een hartig woordje met de Verenigde Staten.I too believe that the time has come to speak out clearly and firmly to the United States.
Hoe dat te rijmen valt, daarover moeten wij nog eens een hartig woordje spreken.We still need an in-depth discussion of how this can be reconciled.
Het toeval wil dat hij zich in Peking bevindt. Dat brengt mij bij een ander belangrijk punt: tijdens de Ronde van Doha moeten wij om tal van redenen een hartig gesprek voeren met onze Chinese collega’s en partners.The Commissioner happens to be in Beijing, and I must emphasise that there are a number of reasons why serious discussions with our Chinese colleagues and partners are called for in the Doha Round.
Cyprus mag tot en met ‧ december ‧ een vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting blijven toepassen op geneesmiddelen en levensmiddelen voor menselijke consumptie, met uitzondering van roomijs, ijslollies, bevroren yoghurt, waterijs en soortgelijke producten, en voor hartige snacks (aardappelchips/-sticks, puffs (gepofte aardappelbrokjes) en soortgelijke producten die zonder verdere bereiding worden verpakt voor menselijke consumptieCyprus may, until ‧ December ‧, continue to grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of pharmaceuticals and foodstuffs for human consumption, with the exception of ice cream, ice lollies, frozen yoghurt, water ice and similar products and savoury food products (potato crisps/sticks, puffs and similar products packaged for human consumption without further preparation
Pagina 1. Gevonden 33 zinnen matching zin hartig.Gevonden in 0,383 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.