uitspraak:  

Vertalingen in English:

 • healthy         
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  evincing health
   
  significant, hefty
   
  evincing health

Andere betekenissen:

 
savoury and spicy, heavily seasoned

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "hartig", vertaalgeheugen

add example
nl Het budget van 30 miljoen ecu, toch ongeveer 1, 2 miljard Belgische Frank, is vastgelegd en dit Parlement zal dus een hartig woordje meespreken over de besteding hiervan.
en The budget of ECU 30 million, which is about 1.2 billion Belgian Francs, has been established and this Parliament will be able to speak its mind about how it is spent.
nl Smaak en geur- een zurige, kruidige, hartige, zoutachtige smaak en de specifieke smaak en het specifieke aroma die het gevolg zijn van specifieke en uitzonderlijke gistingsprocessen die tijdens het rijpen en drogen plaatsvinden, zijn kenmerkend voor skilandis
en Taste and smell- an acidic, spicy, savoury, salty taste and the specific flavour and aroma resulting from specific and exceptional fermentation processes that take place during maturing and drying are characteristic features of skilandis
nl Ik neem aan dat ik de veroordeelde ben, en jij bent ' t hartige ontbijt
en Presumably I' m the condemned man, and obviously you' re the hearty breakfast
nl Het deegomhulsel van de pastei is hartig en stevig genoeg om zijn vorm tijdens het bakken en afkoelen en bij de verdere behandeling te behouden; het mag niet splijten of barsten
en The pastry case is savoury and robust enough to retain shape throughout the cooking, cooling and handling process and serves to avoid splitting or cracking
nl Ik heb ons een hartige dreupel veroverd!
en I shanghaied us some hearty grub!
nl De laatste klacht ging er bijvoorbeeld over dat een betaling van de kosten voor een evenement dat was georganiseerd via een aanbesteding op grond van de tweede pijler, was afgewezen, onder het voorwendsel dat de boer in kwestie had verzuimd drie prijsoffertes op te vragen voor de hartige koekjes die aan de deelnemers werden geserveerd.
en The last one, for example, was that payment of the costs of an event organised by tender under the second pillar was refused, stating that the farmer in question failed to obtain three quotations for the scones he served to participants.
nl Voorlichtingsbeleid: ik noem het slechts als steekwoord. Ook over dit onderwerp zullen wij met de Commissie een hartig woordje moeten spreken.
en I only wish to say a few words on the issue of information policy; here, too, we will have serious things to say to the Commission, as it has refused to make the outcome of the Convention known to the general public.
nl Het is tijd om andere handelsembargo's op te leggen, met name een olie-embargo. Op dit vlak, mijnheer de Voorzitter, moet de Europese Unie een hartig woordje spreken met China, aangezien China zoals wij allen weten in hoge mate verantwoordelijk is voor de houding van de regering van al-Bashir.
en The time has come to impose other kinds of trade embargo and in particular an oil embargo and on this issue, Mr President, the EU must speak frankly with China, because China as we know is very much responsible for the Al-Bashir Government's attitude.
nl Het toeval wil dat hij zich in Peking bevindt. Dat brengt mij bij een ander belangrijk punt: tijdens de Ronde van Doha moeten wij om tal van redenen een hartig gesprek voeren met onze Chinese collega’s en partners.
en The Commissioner happens to be in Beijing, and I must emphasise that there are a number of reasons why serious discussions with our Chinese colleagues and partners are called for in the Doha Round.
nl Ik denk ook dat de tijd rijp is voor een hartig woordje met de Verenigde Staten.
en I too believe that the time has come to speak out clearly and firmly to the United States.
nl Indien kaas samen met andere bestanddelen in de naam van een hartig product wordt genoemd, ongeacht of het product als maaltijd wordt aangeboden
en If cheese is mentioned together with other ingredients in the name of a savoury product, whether or not the product is presented as a meal, then
nl Het gehele grondgebied van Griekenland is tot en met ‧ maart ‧ erkend als beschermd gebied ten aanzien van Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer en Ips duplicatus Sahlberg
en The entire territory of Greece was recognised as a protected zone with respect to Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer and Ips duplicatus Sahlberg until ‧ March
nl Volgens mij moet daarbij ook een hartig woordje tot de Spaanse overheid gericht worden.
en I think that a few words will also have to be reserved for the Spanish authorities in this context.
nl Hoe dat te rijmen valt, daarover moeten wij nog eens een hartig woordje spreken.
en We still need an in-depth discussion of how this can be reconciled.
nl De Hartigs zijn net vertrokken
en Hartigs are checking out right now
nl Misschien kan Europa daar een hartig woordje over wisselen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.
en Europe might have the opportunity of having a heart-to-heart talk with them in the framework of the World Trade Organisation.
nl Wanneer hij uit de oven komt, verspreidt de pizza een karakteristieke, hartige en heerlijke geur; de tomaten, die alleen hun overtollige vocht hebben afgegeven, zijn vast en stevig gebleven; de Mozzarella di Bufala Campana BOB of de Mozzarella GTS zorgen voor een smeuïge bovenlaag; het basilicum evenals de knoflook en de oregano zorgen voor intense geuren zonder er verschroeid uit te zien
en At the end of the baking process the pizza emits a characteristic aroma which is deliciously fragrant; the tomatoes, which have lost only their excess water, remain compact and solid; the Mozzarella di Bufala Campana AOP or Mozzarella STG are melted on the surface of the pizza; the basil, garlic and oregano develop an intense aroma and do not look burnt
nl Ik stel voor dat u een hartig woordje spreekt met commissaris Grybauskaitė, want het standpunt dat zij in het Europees Parlement naar voren heeft gebracht, staat haaks op uw woorden.
en I urge you to hold an in-depth discussion with Commissioner Grybauskaitė. As we understand it, in Parliament she adopted a position contrary to yours.
nl Een ander karakteristiek kenmerk van de Cornish Pasty is dat, hoewel de verschillende ingrediënten in de pastei zichtbaar zijn en ook kunnen worden geproefd (smaak) en waargenomen (textuur), de smaken van het rauwe rundvlees en de rauwe groenten zich mengen en zich ontwikkelen tot één evenwichtige, natuurlijke, hartige smaak die de hele pastei doordringt
en Another distinctive feature of the Cornish Pasty is that whilst the constituent ingredients are discernable in appearance, taste and texture, the fusion of the flavours arising from the raw beef and vegetables create a balanced and natural savoury taste throughout the product
nl De komende maanden zullen er echter nog hartige woorden gesproken moeten worden en zal er nog flink onderhandeld moeten worden.
en However, over the next few months a few more harsh words and a lot of hard talk will take place.
nl Ik ga niet weg voor we een hartig woordje gewisseld hebben
en Fine.But I' m not leaving till we have a little chat
nl Max Hartig is toch een leuke naam?
en Max Hartig.It' s a cute name, isn' t it?
Pagina 1. Gevonden 33 zinnen matching zin hartig.Gevonden in 0,236 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.