uitspraak: IPA: /ɣrip/    

Vertalingen in English:

 • influenza     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
 • flu     
  (Noun  ) (noun   )
   
  influenza
   
  een vierusziekte die jaarlijks vele mensen ziek maakt en die voor ouderen gevaarlijk kan zijn
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
   
  influenza
 • grip       
  (verb, noun   )
 • grippe   
  (noun   )
 • the flu   

Andere betekenissen:

 
The contageous viral disease influenza, flu

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (1)

Spaanse griep
Spanish influenza

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "griep", vertaalgeheugen

add example
nl Betreft: Mexicaansse griep: grensoverschrijdende preventie
en Subject: Type A flu: crossborder healthcare
nl Hij ligt in bed met de griep.
en He's in bed with the flu.
nl Er stierven 2 900 mensen aan de Mexicaanse griep, terwijl er jaarlijks naar schatting 40 000 personen aan de gevolgen van een seizoensgriep overlijden.
en The number of deaths stood at 2 900, while the estimated number of cases attributable to seasonal influenza amounts to 40 000 per year.
nl De recente fraude met vaccins tegen de zogenaamde "nieuwe griep”-pandemie is een typisch voorbeeld van de manier waarop doelbewust verstrekte informatie wordt omgezet in miljardenwinsten voor de internationale geneesmiddelenindustrie.
en The recent vaccination scam in connection with the supposed 'new flu' pandemic is a typical example of how targeted information translates into profits of billions for the international drug companies.
nl Het was die griep
en It was this flu
nl veranderingen in de werkzame stof van een seizoensgebonden, prepandemisch of pandemisch vaccin tegen griep bij de mens
en changes to the active substance of a seasonal, pre-pandemic or pandemic vaccine against human influenza
nl Ik heb net griep gehad
en Lord, I just got over the flu
nl De kosten die de lidstaten en de Europese instellingen gemaakt hebben nadat zij het hoogste alarmniveau, zoals voorgesteld door de WHO, aanvaard hadden, hebben geleid tot erg dure maatregelen die nauwelijks in verhouding stonden tot de ernst van de H1N1-griep.
en The fact that the Member States and the European institutions accepted the maximum-level alert declared by the World Health Organisation (WHO) resulted in a set of costly and disproportionate measures in the light of the severity of H1N1 influenza.
nl Of het is griep, en we verdoen onze tijd
en Or it could be the flu and we should all be back in the E. R
nl Je zal tegen een griep vechten
en You could be fighting off a flu
nl schriftelijk. - (FR) De Europese Unie was verplicht lessen te trekken uit het controversiële beheer, in 2009-2010, van de H1N1-griep in Europa en de noodzakelijke maatregelen te nemen om verdere onevenredige reacties te voorkomen.
en The European Union was obliged to learn from the controversial management, in 2009-2010, of H1N1 influenza in Europe, and to adopt the measures necessary to prevent further disproportionate reactions.
nl Om dat te bereiken moeten we de griep uitroeien en op een effectieve manier bestrijden op het niveau van de dieren.
en In order to do that, we have to eradicate and deal with it effectively at the animal level.
nl Dr. David Nabarro, VN-coördinator voor de bestrijding van griep bij vogels en mensen, heeft er nadrukkelijk op gewezen dat de vogelgriepepidemie wereldwijd krachtiger moet worden aangepakt om een pandemie onder mensen te voorkomen. De Verenigde Staten hebben voor ongeveer 100 miljoen dollar aan vaccins besteld.
en I believe that this retrograde step is not just shameful in terms of its result, but also in view of the way the result has been achieved: since April, Mr Barroso has been consulting the Chairman of the Committee on Legal Affairs — which is competent in this area and to which I belong ― entirely avoiding any debate and, furthermore, failing to comply with the applicable rules.
nl Hoewel de WHO de H1N1-griep heeft geclassificeerd als een lichte aandoening, heeft zij tegelijkertijd een pandemiewaarschuwing van niveau 6 afgegeven, het hoogst mogelijke niveau.
en Even though the WHO classified the H1N1 influenza as a minor illness, at the same time, it issued a pandemic warning of level 6, the highest possible level.
nl Rosa heeft de griep
en Rosa has the flu
nl Wat de ernst ervan betreft, had deze griep eind april 2010 ongeveer 2 900 sterfgevallen veroorzaakt in Europa, een veel lager sterftecijfer dan dat van de seizoensgriep, waaraan naar schatting jaarlijks 40 000 tot 220 000 mensen sterven, afhankelijk van het jaar.
en As regards severity, up to the end of April 2010, this flu had caused around 2 900 deaths in Europe, in other words, a much lower mortality rate than that related to seasonal flu, which causes an estimated 40 000 - 220 000 deaths per year depending on the year.
nl Tot slot heeft de H1N1-griep ons geleerd dat in Frankrijk niets een minister ertoe zou kunnen bewegen op te stappen, hoeveel fouten deze ook maakt en hoe nalatig of incompetent hij of zij ook is.
en Finally, the H1NI influenza taught us that, in France, however error-prone, negligent or incompetent a minister, nothing would force him or her to resign.
nl Volgens cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding heeft de H1N1-griep in 2009 ongeveer 2 900 doden geëist.
en In Europe, according to estimates by the European Centre for Disease Control and Prevention, H1N1 influenza caused about 2 900 deaths in 2009.
nl Het geneesmiddel tegen de griep dat de mens zou kunnen helpen, is in beperkte mate beschikbaar.
en The flu medicine that could help the public is now available to a limited extent.
nl Kan de Commissie, in verband met de steeds duidelijker tekenen die wijzen op de opkomst in bepaalde lidstaten van de Europese Unie van een zwarte markt in antivirale geneesmiddelen tegen griep, mededelen welke maatregelen zij denkt te nemen tegen dit onverantwoordelijke optreden van bepaalde personen of georganiseerde groepen?
en In connection with the increasing signs from several Member States of the emergence of a black market in antiviral drugs against influenza, can the Commission indicate what steps it is taking against this irresponsible action by individuals and/or organised groups?
nl Betreft: A-griep niet gedekt door ziekteverzekeringen
en Subject: Type A flu- lack of health insurance cover
nl In deze systemen, waarvan de bestanddelen nu zijn uitgebreid om iedere soort griep te kunnen aanpakken, heeft de Commissie al een bijzonder belangrijke rol gespeeld en zij zal dit blijven doen.
en The Commission has already played and continues to play a particularly important role in these systems whose components have now been extended to cover every type of flu threat.
nl Ze hebben de Thaise griep zo’n twee maanden lang verzwegen.
en They have hidden the Thai flu for maybe two months.
nl Nu heb je griep
en I hate shots
Pagina 1. Gevonden 305 zinnen matching zin griep.Gevonden in 0,271 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.