uitspraak: IPA: /ɣrip/    

Vertalingen in English:

 • influenza     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
   
  an acute contagious disease of the upper airways and lungs
 • flu     
  (Noun  ) (noun   )
   
  influenza
   
  een vierusziekte die jaarlijks vele mensen ziek maakt en die voor ouderen gevaarlijk kan zijn
   
  An acute contagious disease of the upper airways and lungs, caused by a virus, which rapidly spreads around the world in seasonal epidemics.
   
  Een acuut besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen en longen, veroorzaakt door een virus dat snel rondwaart over de wereld in seizoensepidemieën.
   
  influenza
 • grip       
  (verb, noun   )
 • grippe   
  (noun   )
 • the flu   

Andere betekenissen:

 
The contageous viral disease influenza, flu

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (1)

Spaanse griepSpanish influenza

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "griep", vertaalgeheugen

add example
(CS) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, zoals hier reeds gezegd werd is het vliegverkeer van invloed op allerlei kritieke zaken als SARS en de Mexicaanse griep.(CS) Mr President, ladies and gentlemen, as we have already heard here, air transport is affected by various critical situations, including SARS and Mexican flu.
Vertel de media dat ik verantwoordelijk ben voor de griep crisisTell the media I' m taking personal responsibility for the flu crisis
Rosa heeft de griepRosa has the flu
Het probleem is dat vaccinatie, net als bij griep, alleen helpt als de stam van het vaccin grotendeels overeenkomt met de stam van het virus.The problem here is that - much as with influenza - vaccination only works if the vaccination is derived largely from the same strain as the disease.
Ook is het onaanvaardbaar een officiële stelling te blijven innemen die de Armeense genocide reduceert tot een grote tragedie, die daarbij aan het lijden van een volk voorbijgaat, terwijl het aantal gedeporteerden vergelijkbaar is met het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk aan griep lijdt.Nor is it acceptable to allow an official line to be perpetuated that trivialises the Armenian genocide as a great tragedy, dismissing the suffering of a people, the number of whose deported is comparable to the numbers of those suffering from influenza in the United Kingdom.
Betreft: H‧N‧-griepSubject: H‧N‧ flu
De Europese griep blijft zich verspreiden door EngelandThe European flu continues to spread throughout the UK
Het derde vraagstuk dat ik wilde aanstippen, betreft vaccins. Het beste zou natuurlijk zijn een vaccin te vinden tegen deze nieuwe griep.The third issue that I should like to raise is that it would be useful if we could find a vaccine for the new influenza.
schriftelijk. - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de lidstaten en de Europese instellingen hebben gezien de reële ernst van de H1N1-griep een reeks kostbare maatregelen genomen die veelal disproportioneel waren.Member States and the European institutions have implemented a series of costly measures that were, in many cases, out of all proportion to the true severity of H1N1 influenza.
Het aanleggen van vaccinreserves voor dergelijke ziekten, waaronder uiteraard griep, vormt een van de agendapunten.One of the items on the agenda is the question of the stockpiling of vaccines in respect of diseases of this kind, of which flu is obviously one.
Ik denk dat ik de griep hebI think I have the flu
Betreft: A-griep niet gedekt door ziekteverzekeringenSubject: Type A flu- lack of health insurance cover
In punt ‧.‧ van bijlage I bij Beschikking ‧/‧/EG wordt het woord Griep vervangen door Griep, met inbegrip van influenza A(H‧NIn point ‧.‧. of Annex I to Decision ‧/‧/EC, the term Influenza is replaced with Influenza including Influenza A(H‧N
Het is net als de griepBut I- it' s like the flu
Heeft u symptomen van griep?Are you experiencing any flu- like symptoms?Aching joints? Fever?
Die griep weer.Ik voel ‘ tIt' s the influenza again
De drie meest voorkomende bijwerkingen waren op griep gelijkende symptomen (griep, verkoudheid, influenza, bovenste laThe three most common adverse events reported were flu-like symptoms (cold, common cold, influenza, upper respiratory infection, etc.), pruritus and skin burning
Wereldwijd zijn er uiteindelijk beduidend minder mensen ziek geworden en gestorven aan de gevolgen van de H1N1-griep dan bij een gewone seizoensgriep, terwijl bepaalde landen een ongelofelijk bedrag aan overheidsgeld hebben uitgegeven aan de aanschaf van vaccins die twee of drie keer duurder zijn dan normale vaccins.In the end, considerably fewer people got sick and died from the H1N1 strain of flu worldwide than from ordinary seasonal flu, while individual countries spent unbelievable sums of public money to acquire vaccines that were up to two to three times more expensive than the average vaccine.
Het geneesmiddel tegen de griep dat de mens zou kunnen helpen, is in beperkte mate beschikbaar.The flu medicine that could help the public is now available to a limited extent.
Als wij de bevolking in het algemeen, en niet alleen de risicogroepen, zoals pluimveehouders, gaan inenten, bereiken wij maar één ding: dat in Europa minder mensen dan in andere jaren de normale griep krijgen.The only thing we shall achieve by inoculating the populace in general and not the high-risk groups such as poultry farmers will be to reduce the levels of common influenza which strikes Europe every year.
Pijntjes, alsof je de griep hebt?Achy, like you got the flu?
overwegende dat in de gevangenissen ook chronische, maar te voorkomen ziekten als HIV, malaria, tuberculose, griep en longontsteking aanwezig zijnwhereas chronic but preventable diseases such as HIV, malaria, tuberculosis, influenza and pneumonia are also present in the prisons
Pagina 1. Gevonden 305 zinnen matching zin griep.Gevonden in 0,507 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.