Vertalingen in Engels:

  • homogenised milk   

Voorbeeld zinnen met "gehomogeniseerde melk", vertaalgeheugen

add example
nl Melk die wat het vetgehalte betreft, gestandaardiseerd is en gehomogeniseerde melk zijn toegestaan; melk die wat het eiwitgehalte betreft, gestandaardiseerd is, is niet toegestaan
en Standardisation of the fat content and homogenisation of the milk are allowed, but standardisation of the protein content is forbidden
nl Volg de procedure voor rauwe melk en gehomogeniseerde melk (zie ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) om het vet uit de room te extraheren
en Proceed as with raw milk and homogenized milk (see ISO ‧ \ IDF ‧:‧, §‧.‧) to extract the fat from the cream
nl gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak
en homogenised or reconstituted tobacco
nl andere producten, zoals mout, moutmeel, moutextract, aardappelzetmeel, tapioca, sago, ander zetmeel, graanpreparaten (cornflakes, havermout enz.) en gehomogeniseerde producten voor de voeding van baby
en Other products such as malt, malt flour, malt extract, potato starch, tapioca, sago, other starches, cereal preparations (cornflakes, oat flakes, etc.) and homogenized babyfoods, dietary products and culinary ingredients based on flour, starch or malt extract
nl In een geschikte houder wordt ‧ ± ‧ g van het gemalen monster nauwkeurig afgewogen, gemengd met ‧ ml perchloorzuuroplossing, gedurende twee minuten gehomogeniseerd in een mixer en vervolgens gefiltreerd
en Exactly ‧ g +/P ‧ g of the ground sample are weighed in a suitable container, mixed with ‧ ml perchloric acid solution as stated in section ‧, homogenized for two minutes with a blender as described in section ‧, and then filtered
nl Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
en Homogenised food preparations and dietetic food
nl De monsters moeten ten minste twee minuten in een plastic dilutiezak worden gehomogeniseerd in ‧ ml dilutievloeistof (‧ % gebufferd peptonwater, ‧ % natriumchlorideoplossing) met ongeveer ‧ cycli van een Stomacher of gehomogeniseerd met een Blender
en Samples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
nl Indien het maximumgehalte voor de droge stof geldt, wordt het gehalte aan droge stof van het product bepaald op een deel van het gehomogeniseerde monster, volgens een procedure waarvan is aangetoond dat ze het gehalte aan droge stof accuraat vaststelt
en In case the maximum level applies to the dry matter, the dry matter content of the product shall be determined on a part of the homogenised sample, using a procedure that has been demonstrated to determine accurately the dry matter content
nl De analysemonsters voor controle-, verhaal-en arbitragedoeleinden worden genomen uit de gehomogeniseerde laboratoriummonsters mits deze procedure met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming is
en The replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes shall be taken from the homogenised material unless this conflicts with Member States
nl Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie
en Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations
nl Van het gehomogeniseerde materiaal worden identieke monsters voor controle-, verhaal- en arbitragedoeleinden genomen, mits deze procedure in overeenstemming is met de regelgeving van de lidstaat inzake de rechten van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf
en The replicate samples for enforcement, trade (defence) and reference (referee) purposes shall be taken from the homogenised material unless such procedure conflicts with Member States’ rules as regards the rights of the food business operator
nl Aangezien mycotoxinen zeer ongelijkmatig over de partij verdeeld zijn, moeten de monsters met zeer veel zorg worden bereid en vooral zeer goed worden gehomogeniseerd
en As the distribution of mycotoxins is generally non-homogeneous, samples shall be prepared, and especially homogenised, with extreme care
nl Hierbij worden het water- en het eiwitgehalte van monsters van gehomogeniseerde delen van pluimvee bepaald
en The method shall involve determination of the water and protein contents of samples from the homogenised poultry cuts
nl Neem een monster van het gehomogeniseerde materiaal en bepaal het vetgehalte overeenkomstig BS
en Take a sample of the homogenised material and determine the fat content in accordance with BS
nl CPA ‧.‧.‧: Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
en CPA ‧.‧.‧: Homogenised food preparations and dietetic food
nl Maak de naveleinden zorgvuldig fijn met een geschikt stuk gereedschap, bv. een hamer totdat ze net volledig gehomogeniseerd zijn
en Crush the heel ends carefully with an appropriate tool, e.g. a hammer, until complete homogenisation has been achieved
nl Herhaal dit proces totdat het gehele monster is gehakt of gehomogeniseerd
en Continue this process until the entire sample has been minced/homogenised
nl Voor ieder analyse-inweging moet het gehele monster zorgvuldig worden gehomogeniseerd
en Before any weighing is carried out for the analysis, the whole sample must be thoroughly mixed
nl Van het gehomogeniseerde laboratoriummonster worden identieke monsters genomen voor controle-, verhaal-en referentiedoeleinden, mits dit met de regelgeving van de lidstaat in overeenstemming is
en The replicate samples for enforcement, trade (defence) and referee purposes are to be taken from the homogenised laboratory sample, unless this conflicts with Member States
nl NACE ‧.‧: Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
en NACE ‧.‧: Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food
nl Van het gehomogeniseerde verzamelmonster worden identieke monsters voor controle-, verhaal- en arbitragedoeleinden genomen, mits deze procedure in overeenstemming is met de regelgeving van de lidstaat inzake de rechten van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf
en The replicate samples for enforcement, trade (defence) and reference (referee) purposes shall be taken from the homogenised aggregate sample, unless such procedure conflicts with Member States’ rules as regards the rights of the food business operator
nl Alleen volledig gehomogeniseerde monsters leveren reproduceerbare resultaten
en Only very finely homogenised samples give reproducible results
nl Ongeveer ‧ g van het tevoren gehomogeniseerde product op ‧ g nauwkeurig afwegen en in de onder ‧.‧ (iii) beschreven kolf brengen
en Weigh out, to within ‧ g, about ‧ g of the homogenized substance and place in the round-bottomed flask described at ‧.‧ (iii) below
nl Klasse ‧ Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
en Class ‧ Homogenised food preparations and dietetic food
Pagina 1. Gevonden 6403 zinnen matching zin gehomogeniseerde melk.Gevonden in 1,211 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.