Vertalingen in Engels:

  • Roman numerals   
    (Noun  )
     
    system of numerals

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Engels. (2)

Romeins cijfer
Roman numeral; Roman numerals
Romeinse cijfer
Roman numeral

Voorbeeld zinnen met "Romeinse cijfers", vertaalgeheugen

add example
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te maken
en The Arabic numerals following the letter
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl Het bovenste gedeelte van dit ontwerp is omgeven door de woorden « SEDE VACANTE » in een halve cirkel en door het jaar van uitgifte in Romeinse cijfers, « MMV »
en The upper part of this design is surrounded by the semicircular words « SEDE VACANTE » and the year of issue in Roman numerals, i.e. « MMV »
nl In de goedkeuringsnummers mogen geen Romeinse cijfers worden gebruikt om verwarring met andere symbolen uit te sluiten
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with the other symbols
nl Oude IUPAC tonen: het oude IUPAC-systeem labelt kolommen met Romeinse cijfers, gevolgd door de letter A of
en The Old IUPAC system labeled columns with Roman numerals followed by either the letter A or B. Columns were numbered such that columns one through seven were numbered IA through VIIA, columns ‧ through ‧ were labeled VIIIA, columns ‧ through ‧ were numbered IB through VIIB and column ‧ was numbered VIII. Because of the confusion the old IUPAC and the CAS system created, the IUPAC adopted their new system
nl De volgorde van de rubrieken (voorafgegaan door Romeinse cijfers) van het in bijlage I beschreven modelpaspoort dient strikt te worden aangehouden
en The sequence of the headings (with the roman numbers) of the model passport set out in Annex I must be strictly respected
nl gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: ‧, een verkorte balans opstellen waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ worden opgenomen, met afzonderlijke vermelding van de bij de posten D ‧ van de activa en C van de passiva in artikel ‧, alsmede bij post D ‧ van artikel ‧ tussen haakjes gevraagde informatie, maar zulks door middel van een totaalbedrag voor elke betrokken post
en average number of employees during the financial year: ‧ to draw up abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧, disclosing separately the information required in brackets in D (II) under
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummer moet worden vermeden om verwarring met andere symbolen te voorkomen
en The use of roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl Het jaartal, MMV, is in Romeinse cijfers weergegeven langs de rechterrand van het binnenste gedeelte
en The year of mintage, MMV, appears in Roman numerals along the right-hand edge of the inner part
nl In afwijking van lid ‧ kunnen de Lid-Staten toestaan dat de in artikel ‧ bedoelde vennootschappen a) een verkorte balans openbaar maken waarin slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posten uit de artikelen ‧ en ‧ zijn opgenomen, met afzonderlijke vermelding van de bij de posten D ‧ van de activa en C van de passiva in artikel ‧, alsmede bij de post D ‧ in artikel ‧ tussen haakjes gevraagde informatie, maar zulks door middel van een totaalbedrag voor elke betrokken post
en By way of derogation from paragraph ‧, the Member States may permit the companies referred to in Article ‧ to publish: (a) abridged balance sheets showing only those items preceded by letters and roman numerals in Articles ‧ and ‧, disclosing separately the information required in brackets in D (II) under
nl Het gebruik van Romeinse cijfers als goedkeuringsnummers moet worden vermeden om elke verwarring met andere symbolen uit te sluiten
en The use of Roman numerals as approval numbers should be avoided so as to prevent any confusion with other symbols
nl De Arabische cijfers na de letter C in de notaties van de indelingslastlijnen mogen worden vervangen door Romeinse cijfers, indien de administratie van de vlaggenstaat zulks noodzakelijk acht om het onderscheid met de internationale notaties van de indelingslastlijnen duidelijk te maken
en The arabic numerals following the letter
nl Hiërogliefen en Romeinse cijfers
en This inscription' s in Capran, a dead language
Pagina 1. Gevonden 9499 zinnen matching zin Romeinse cijfers.Gevonden in 1,781 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.