Vertalingen in English:

  • Jahri Valentijn   

Voorbeeld zinnen met "Jahrizino Valentijn", vertaalgeheugen

add example
nl Geneviève, wil jij mijn Valentijn zijn?
en Genevieve... will you be my Valentine?
nl En gelukkige Valentijn
en And happy Valentine' s Day
nl Komt Valentijn er aan?
en I was in no mood for my shenanigans
nl Ben je nu niet mijn Valentijn?
en So does this mean you' re not gonna be my Valentine?
nl Zoiets als Valentijn
en Something like Valentine
nl Ik krijg op mijn donder als ik niet voor Valentijn terug ben
en I got a two- day haul to make in one day, if I' m gonna get back by Valentine' s
nl Zeg je dat het tijd is voor mama en papa om Valentijn te vieren?
en Are you saying it' s time for Mommy and Daddy to celebrate Valentine' s?
nl Fijne Valentijn, dames
en Happy Valentine' s Day, ladies
nl Het is Valentijn, Nick
en It' s Valentine' s Day, Nick
nl Het herinnert me aan Valentijn... en ik ben momenteel single
en I think it' s because it reminds me that this is Valentine' s Day, and I' m recently single
nl Leve Sint-Valentijn, leve de verliefden!
en Here's to Saint Valentine and here's to all lovers!
nl Het is nu tijd om End of... the Line, Mijn Valentijn te spelen
en It' s time to play end of the line, my valentine
nl Iedereen hier weet hoe lang er aan deze richtlijn is gewerkt, en als ik kijk naar de compromisamendementen van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie, dan kan ik vaststellen dat de geest van Sint Valentijn toch wel de sfeer van de afgelopen maand heeft bepaald.
en Everyone in this House knows how much time has been spent on this directive. Judging by the compromise amendments tabled by the PPE-DE Group and the PSE Group, there has been quite a lot of St Valentine’s spirit around in the past month.
nl Het is Valentijn
en It' s Valentine' s day
nl Gelukkige Valentijn
en Happy Valentine' s Day
nl (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is vandaag niet alleen Valentijnsdag, maar ook de Europese Dag van de Epilepsie. Het schijnt namelijk dat Sint-Valentijn aan epilepsie leed.
en Mr President, today is not just St Valentine's Day, but also European Epilepsy Day, as St Valentine was reputed to have epilepsy.
nl Beginnen, Valentijn.- Kom, Schalm
en Start, Valentijn
nl Ik vroeg me een dag vrij voor Valentijn, maar ik was niet in de mood voor mijn grillen
en Who were you yelling at?I asked me for Valentine' s Day off
Pagina 1. Gevonden 39 zinnen matching zin Jahrizino Valentijn.Gevonden in 0,894 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.