Vertalingen in Engels:

  • Jahri Valentijn   

Voorbeeld zinnen met "Jahrizino Valentijn", vertaalgeheugen

add example
nl Het herinnert me aan Valentijn... en ik ben momenteel single
en I think it' s because it reminds me that this is Valentine' s Day, and I' m recently single
nl Wil iemand mijn Valentijn zijn?
en Does someone want to be my Valentine?
nl Ik vroeg me een dag vrij voor Valentijn, maar ik was niet in de mood voor mijn grillen
en Who were you yelling at?I asked me for Valentine' s Day off
nl Valentijn, kom terug.Kom terug
en Valentijn, come back
nl Zeg je dat het tijd is voor mama en papa om Valentijn te vieren?
en Are you saying it' s time for Mommy and Daddy to celebrate Valentine' s?
nl Komaan, het is Valentijn
en Oh, come on, it' s Valentine' s Day
nl We hebben niets gevonden want alle restaurants waren vol, vast en zeker met verliefde stelletjes die valentijn vierden.
en Doubtless, they were all occupied by lovers celebrating Valentine's Day.
nl En het is Valentijn
en And it' s Valentine' s Day
nl Dus, stelletjes zijn we klaar voor de valentijns jacht?
en So, okay, couples, are we ready for the Valentine' s day scavenger hunt?
nl Iedereen hier weet hoe lang er aan deze richtlijn is gewerkt, en als ik kijk naar de compromisamendementen van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie, dan kan ik vaststellen dat de geest van Sint Valentijn toch wel de sfeer van de afgelopen maand heeft bepaald.
en Everyone in this House knows how much time has been spent on this directive. Judging by the compromise amendments tabled by the PPE-DE Group and the PSE Group, there has been quite a lot of St Valentine’s spirit around in the past month.
nl Het is Valentijn, Nick
en It' s Valentine' s Day, Nick
nl Het is nu tijd om End of... the Line, Mijn Valentijn te spelen
en It' s time to play end of the line, my valentine
nl Het is een klein kunstje voor Geursen om een sleutel aan Valentijn te vragen
en Geursen will get the key from Valentijn
nl Leve Sint-Valentijn, leve de verliefden!
en Here's to Saint Valentine and here's to all lovers!
nl Ik krijg op mijn donder als ik niet voor Valentijn terug ben
en I got a two- day haul to make in one day, if I' m gonna get back by Valentine' s
nl Zoiets als Valentijn
en Something like Valentine
nl Volgens de legende leed Sint Valentijn zelf aan epilepsie.
en St Valentine himself is reputed to have been a sufferer from epilepsy.
nl Geneviève, wil jij mijn Valentijn zijn?
en Genevieve... will you be my Valentine?
nl (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is vandaag niet alleen Valentijnsdag, maar ook de Europese Dag van de Epilepsie. Het schijnt namelijk dat Sint-Valentijn aan epilepsie leed.
en Mr President, today is not just St Valentine's Day, but also European Epilepsy Day, as St Valentine was reputed to have epilepsy.
nl Gelukkige Valentijn
en Happy Valentine' s Day
Pagina 1. Gevonden 39 zinnen matching zin Jahrizino Valentijn.Gevonden in 0,358 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.