Vertalingen in English:

  • Jahri Valentijn   

Voorbeeld zinnen met "Jahrizino Valentijn", vertaalgeheugen

add example
Geneviève, wil jij mijn Valentijn zijn?Genevieve... will you be my Valentine?
En gelukkige ValentijnAnd happy Valentine' s Day
Komt Valentijn er aan?I was in no mood for my shenanigans
Ben je nu niet mijn Valentijn?So does this mean you' re not gonna be my Valentine?
Zoiets als ValentijnSomething like Valentine
Ik krijg op mijn donder als ik niet voor Valentijn terug benI got a two- day haul to make in one day, if I' m gonna get back by Valentine' s
Zeg je dat het tijd is voor mama en papa om Valentijn te vieren?Are you saying it' s time for Mommy and Daddy to celebrate Valentine' s?
Fijne Valentijn, damesHappy Valentine' s Day, ladies
Het is Valentijn, NickIt' s Valentine' s Day, Nick
Het herinnert me aan Valentijn... en ik ben momenteel singleI think it' s because it reminds me that this is Valentine' s Day, and I' m recently single
Leve Sint-Valentijn, leve de verliefden!Here's to Saint Valentine and here's to all lovers!
Het is nu tijd om End of... the Line, Mijn Valentijn te spelenIt' s time to play end of the line, my valentine
Iedereen hier weet hoe lang er aan deze richtlijn is gewerkt, en als ik kijk naar de compromisamendementen van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie, dan kan ik vaststellen dat de geest van Sint Valentijn toch wel de sfeer van de afgelopen maand heeft bepaald.Everyone in this House knows how much time has been spent on this directive. Judging by the compromise amendments tabled by the PPE-DE Group and the PSE Group, there has been quite a lot of St Valentine’s spirit around in the past month.
Het is ValentijnIt' s Valentine' s day
Gelukkige ValentijnHappy Valentine' s Day
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het is vandaag niet alleen Valentijnsdag, maar ook de Europese Dag van de Epilepsie. Het schijnt namelijk dat Sint-Valentijn aan epilepsie leed.Mr President, today is not just St Valentine's Day, but also European Epilepsy Day, as St Valentine was reputed to have epilepsy.
Beginnen, Valentijn.- Kom, SchalmStart, Valentijn
Ik vroeg me een dag vrij voor Valentijn, maar ik was niet in de mood voor mijn grillenWho were you yelling at?I asked me for Valentine' s Day off
Pagina 1. Gevonden 39 zinnen matching zin Jahrizino Valentijn.Gevonden in 0,419 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.