Vertalingen in English:

  • Jahri Valentijn   

Voorbeeld zinnen met "Jahrizino Valentijn", vertaalgeheugen

add example
nl Het herinnert me aan Valentijn... en ik ben momenteel single
en I think it' s because it reminds me that this is Valentine' s Day, and I' m recently single
nl Komaan, het is Valentijn
en Oh, come on, it' s Valentine' s Day
nl Zoiets als Valentijn
en Something like Valentine
nl Fijne Valentijn, dames
en Happy Valentine' s Day, ladies
nl Beginnen, Valentijn.- Kom, Schalm
en Start, Valentijn
nl Het is Valentijn
en It' s Valentine' s day
nl Leve Sint-Valentijn, leve de verliefden!
en Here's to Saint Valentine and here's to all lovers!
nl Iedereen hier weet hoe lang er aan deze richtlijn is gewerkt, en als ik kijk naar de compromisamendementen van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie, dan kan ik vaststellen dat de geest van Sint Valentijn toch wel de sfeer van de afgelopen maand heeft bepaald.
en Everyone in this House knows how much time has been spent on this directive. Judging by the compromise amendments tabled by the PPE-DE Group and the PSE Group, there has been quite a lot of St Valentine’s spirit around in the past month.
nl Dus, stelletjes zijn we klaar voor de valentijns jacht?
en So, okay, couples, are we ready for the Valentine' s day scavenger hunt?
nl Gelukkige Valentijn
en Happy Valentine' s Day
nl Het is een klein kunstje voor Geursen om een sleutel aan Valentijn te vragen
en Geursen will get the key from Valentijn
nl En gelukkige Valentijn
en And happy Valentine' s Day
nl We hebben niets gevonden want alle restaurants waren vol, vast en zeker met verliefde stelletjes die valentijn vierden.
en Doubtless, they were all occupied by lovers celebrating Valentine's Day.
nl En het is Valentijn
en And it' s Valentine' s Day
nl Het is nu tijd om End of... the Line, Mijn Valentijn te spelen
en It' s time to play end of the line, my valentine
nl Vieren we opeens Valentijn?
en What do you want to do for Valentine' s Day?
nl Het is Valentijn, Nick
en It' s Valentine' s Day, Nick
nl We hadden iets prachtigs tot het Valentijn was
en We had something wonderful until Valentine' s Day
nl Ik vroeg me een dag vrij voor Valentijn, maar ik was niet in de mood voor mijn grillen
en Who were you yelling at?I asked me for Valentine' s Day off
Pagina 1. Gevonden 39 zinnen matching zin Jahrizino Valentijn.Gevonden in 0,267 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.