Vertalingen in Greek:

  • Microsoft Office   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Greek. (88)

2007 Microsoft® Office system
2007 Microsoft® Office system
Assistent voor het afdrukken van agenda's voor Microsoft® Office Outlook® 2007
Βοηθός εκτύπωσης ημερολογίων για το Microsoft® Office Outlook® 2007
Business Contact Manager voor Microsoft® Office Outlook® 2007
Business Contact Manager for Microsoft® Office Outlook® 2007
Conferencing Add-in for Microsoft Office Outlook
Πρόσθετο διασκέψεων για το Microsoft Office Outlook
Invoegtoepassing Organigram voor Microsoft® Office-programma's
Πρόσθετο οργανογραμμάτων για τα προγράμματα του Microsoft® Office
Microsoft Office Activation Assistant
Activation Assistant του Microsoft Office
Microsoft Office Communications Online
Microsoft Office Communications Online
Microsoft Office Communicator
Microsoft Office Communicator
Microsoft Office Communicator 2005
Microsoft Office Communicator 2005
Microsoft Office Fluent
Microsoft Office Fluent
Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface
Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office
Microsoft Office Fluent-interface
Περιβάλλον εργασίας Fluent του Microsoft Office
Microsoft Office Forms Server
Microsoft Office Forms Server
Microsoft Office InterConnect
Microsoft Office InterConnect
Microsoft Office Isolated Conversion Environment
Απομονωμένο περιβάλλον μετατροπής αρχείων του Microsoft Office
Microsoft Office Live Meeting starten
Έναρξη του Microsoft Office Live Meeting
Microsoft Office Live Meeting starten...
Έναρξη του Microsoft Office Live Meeting...
Microsoft Office OneNote starten
Έναρξη του Microsoft Office OneNote
Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Ready
Microsoft Office Ready
Microsoft Office SharePoint Online
Microsoft Office SharePoint Online
Microsoft Office SharePoint Portal Server
Microsoft Office SharePoint Portal Server
Microsoft Office Upload Center
Κέντρο αποστολής του Microsoft Office
Microsoft Office-documentcache
Cache εγγράφων του Microsoft Office
Microsoft Office-knop
Κουμπί του Microsoft Office
Microsoft® Office 2007 voor Thuisgebruik en Studenten
Microsoft® Office 2007 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές
Microsoft® Office Access® 2007
Microsoft® Office Access® 2007
Microsoft® Office Basic 2007
Microsoft® Office Basic 2007
Microsoft® Office Communicator 2007
Microsoft® Office Communicator 2007
Microsoft® Office Communicator Mobile
Microsoft® Office Communicator Mobile
Microsoft® Office Communicator Web Access
Microsoft® Office Communicator Web Access
Microsoft® Office Enterprise 2007
Microsoft® Office Enterprise 2007
Microsoft® Office Excel 2007 voor Thuisgebruik en Studenten
Microsoft® Office Excel® 2007 (Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές)
Microsoft® Office Excel® 2007
Microsoft® Office Excel® 2007
Microsoft® Office Excel® Mobile
Microsoft® Office Excel® Mobile
Microsoft® Office Excel® Web Access
Microsoft® Office Excel® Web Access
Microsoft® Office Forms Server 2007
Microsoft® Office Forms Server 2007
Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office InfoPath® 2007
Microsoft® Office InfoPath® 2007
Microsoft® Office Live
Microsoft® Office Live
Microsoft® Office Live Basics
Microsoft® Office Live Basics
Microsoft® Office Live Collaboration
Microsoft® Office Live Collaboration
Microsoft® Office Live Essentials
Microsoft® Office Live Essentials
Microsoft® Office Live Groove®
Microsoft® Office Live Groove®
Microsoft® Office Live Meeting
Microsoft® Office Live Meeting
Microsoft® Office Multi-Language Pack 2007
Microsoft® Office Multi-Language Pack 2007
Microsoft® Office OneNote® 2007
Microsoft® Office OneNote® 2007
Microsoft® Office OneNote® Mobile
Microsoft® Office OneNote® Mobile
Microsoft® Office Online
Microsoft® Office Online
Microsoft® Office Outlook® 2007
Microsoft® Office Outlook® 2007
Microsoft® Office Outlook® 2007 met Business Contact Manager
Microsoft® Office Outlook® 2007 with Business Contact Manager
Microsoft® Office Outlook® Live
Microsoft® Office Outlook® Live
Microsoft® Office Outlook® Mobile
Microsoft® Office Outlook® Mobile
Microsoft® Office Outlook® Web Access
Microsoft® Office Outlook® Web Access
Microsoft® Office Picture Manager
Microsoft® Office Picture Manager
Microsoft® Office PowerPoint® 2007
Microsoft® Office PowerPoint® 2007
Microsoft® Office PowerPoint® 2007 voor Thuisgebruik en Studenten
Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές)
Microsoft® Office PowerPoint® Mobile
Microsoft® Office PowerPoint® Mobile
Microsoft® Office Professional 2007
Microsoft® Office Professional 2007
Microsoft® Office Professional Plus 2007
Microsoft® Office Professional Plus 2007
Microsoft® Office Project 2007
Microsoft® Office Project 2007
Microsoft® Office Project Portfolio Web Access
Microsoft® Office Project Portfolio Web Access
Microsoft® Office Project Professional 2007
Microsoft® Office Project Professional 2007
Microsoft® Office Project Server 2007
Microsoft® Office Project Server 2007
Microsoft® Office Project Standard 2007
Microsoft® Office Project Standard 2007
Microsoft® Office Project Web Access
Microsoft® Office Project Web Access
Microsoft® Office Publisher 2007
Microsoft® Office Publisher 2007
Microsoft® Office SharePoint® Designer 2007
Microsoft® Office SharePoint® Designer 2007
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Enterprise-editie)
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Enterprise Edition)
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Standard-editie)
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Standard Edition)
Microsoft® Office Small Business 2007
Microsoft® Office Small Business 2007
Microsoft® Office Standard 2007
Microsoft® Office Standard 2007
Microsoft® Office system
Microsoft® Office system
Microsoft® Office Ultimate 2007
Microsoft® Office Ultimate 2007
Microsoft® Office Visio® 2007
Microsoft® Office Visio® 2007
Microsoft® Office Visio® Professional 2007
Microsoft® Office Visio® Professional 2007
Microsoft® Office Visio® Standard 2007
Microsoft® Office Visio® Standard 2007
Microsoft® Office Word 2007
Microsoft® Office Word 2007
Microsoft® Office Word 2007 voor Thuisgebruik en Studenten
Microsoft® Office Word 2007 (Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές)
Microsoft® Office Word Mobile
Microsoft® Office Word Mobile
Over Microsoft Office Communicator
Πληροφορίες για τον Microsoft Office Communicator

Voorbeeld zinnen met "Microsoft Office", vertaalgeheugen

add example
nl Volgens het tijdschrift "Personal Computer World" verkoopt de computersoftware-gigant zijn pakket "Microsoft Office" aan Amerikaanse leveranciers voor slechts 80 dollar, maar aan de concurrentie uit het Verenigd Koninkrijk en vermoedelijk andere Europese landen voor 140 dollar, bijna tweemaal zoveel als in Amerika voor precies hetzelfde pakket.
el Σύμφωνα με το περιοδικό «Personal Computer World», αυτή η εταιρία κολοσσός στον τομέα του λογισμικού πουλά αντίγραφα του Microsoft Office σε αμερικανούς προμηθευτές για 80 δολάρια μόνο ενώ χρεώνει το Ηνωμένο Βασίλειο και ενδεχομένως και άλλους ευρωπαίους ανταγωνιστές 140 δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο από την τιμή των ΗΠΑ για ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα πακέτου.
nl de implementatie van Microsoft Office Sharepoint Server ‧ (MOSS) met inbegrip van het configureren, integreren met bestaande systemen, specifiek aanpassen en programmeren
el εγκατάσταση του Microsoft Office Sharepoint Server ‧ (MOSS), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διάταξης, ολοκλήρωσης με υφιστάμενα συστήματα, εξατομίκευσης και προγραμματισμού
nl De grote vraag onder de consumenten naar "Microsoft Office" , dat de tekstverwerker "WORD" en de spreadsheet "EXCEL" omvat, beperkt het concurrentievermogen van de Britse en dus Europese leveranciers en verlegt de handel naar de Verenigde Staten.
el Το υψηλό επίπεδο ζήτησης του Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένου του επεξεργαστή κειμένου WORD και του λογιστικού φύλλου EXCEL, από τους καταναλωτές περιορίζει την ανταγωνιστική ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεπώς των ευρωπαίων προμηθευτών και στρέφει τις επιχειρήσεις προς τις ΗΠΑ.
nl Betreft: Monopolie van Microsoft
el Θέμα: Μονοπώλιο της Microsoft
nl Zaak T-‧/‧: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van ‧ december ‧- Microsoft/Commissie
el Υπόθεση T-‧/‧: Διάταξη του Πρωτοδικείου της ‧ης Δεκεμβρίου ‧- Microsoft κατά Επιτροπής
nl Het Adviescomité is het ermee eens dat de Commissie het definitieve bedrag mag vastleggen van de aan Microsoft opgelegde periodieke dwangsom voor de niet-naleving van artikel ‧, onder a), van de beschikking van ‧ maart ‧, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr
el Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμφωνεί ότι η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει το οριστικό ποσό της χρηματικής ποινής για μια χρονική περίοδο για μη συμμόρφωση της Microsoft με το άρθρο ‧ παράγραφος α) της απόφασης της ‧ης Μαρτίου ‧ δυνάμει του άρθρου ‧ παρ. ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ
nl In deze beschikking (de beschikking) stelde de Commissie onder andere vast dat Microsoft inbreuk had gepleegd op artikel ‧ van het EG-Verdrag en artikel ‧ van de EER-Overeenkomst door, van oktober ‧ tot de datum van de beschikking te weigeren bepaalde specifieke interoperabiliteitsinformatie vrij te geven aan verkopers van workgroup server-besturingssytemen, zodat zij interoperabele producten zouden kunnen ontwikkelen en distribueren
el Σ' αυτή την απόφαση (η απόφαση), η Επιτροπή αποφάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Microsoft είχε παραβεί το άρθρο ‧ της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο ‧ της συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αρνούμενη, από τον Οκτώβριο του ‧ μέχρι την ημερομηνία της απόφασης, να γνωστοποιήσει ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες διαλειτουργικότητας σε πωλητές προϊόντων λειτουργικών συστημάτων για εξυπηρετητές ομάδων εργαζομένων, έτσι ώστε αυτοί να δύνανται να αναπτύξουν και να διανείμουν διαλειτουργικά προϊόντα
nl Het Adviescomité deelt de bezwaren van de Commissie wat betreft de verenigbaarheid van de gedragingen van Microsoft met artikel ‧ van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel ‧ van de EER-Overeenkomst, zoals deze zijn uiteengezet in de aan het Adviescomité overgelegde ontwerpbeschikking
el Η συμβουλευτική επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής, όπως αυτές εκφράζονται στο σχέδιο απόφασης που κοινοποιήθηκε στη συμβουλευτική επιτροπή, σχετικά με το συμβατό της συμπεριφοράς της Microsoft με το άρθρο ‧ της ΣΛΕΕ και το άρθρο ‧ της συμφωνίας ΕΟΧ
nl Microsoft leefde deze voorwaarde na en diende de verslagen van Mercer en NERA op ‧ oktober in
el Η Μicrosoft συμμορφώθηκε με τον όρο αυτό και υπέβαλε εμπρόθεσμα τις εκθέσεις Μercer και NERA στις ‧ Οκτωβρίου
nl De Commissie raamt de totale jaarlijkse uitgaven aan producten van Microsoft voor haar centrale kantoorautomatiseringsinfrastructuur op ‧ EUR per gebruiker
el Η Επιτροπή εκτιμά ότι το τρέχον συνολικό ετήσιο κόστος των προϊόντων Microsoft για την κεντρική υποδομή της για αυτοματισμό γραφείου είναι περίπου ‧ ευρώ ανά χρήστη
nl Het Gerecht vernietigde evenwel artikel ‧ van de beschikking waarbij Microsoft werd gelast een voorstel in te dienen voor de invoering van een mechanisme waarbij onder meer een onafhankelijke toezichthoudende trustee moest worden aangewezen die onafhankelijk van de Commissie toegang zou krijgen tot ondersteuning door Microsoft en tot de gegevens, de documenten, de gebouwen en de werknemers van Microsoft, alsmede tot de broncode van haar relevante producten
el Εντούτοις, το Πρωτοδικείο ακύρωσε το άρθρο ‧ της απόφασης το οποίο εντέλει την Microsoft να υποβάλει πρόταση καθιέρωσης μηχανισμού εποπτείας που θα περιλαμβάνει εντολοδόχο παρακολούθησης με εξουσία πρόσβασης, ανεξάρτητα από την Επιτροπή, στη συνδρομή, τις πληροφορίες, τα έγγραφα, τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό της Microsoft καθώς και στον πηγαίο κώδικα των σχετικών προϊόντων Microsoft
nl & Microsoft® Windows® netwerkstation
el & Δικτυακός οδηγός Microsoft Windows
nl Ten slotte promoot Microsoft WMP in rechtstreekse concurrentie met media players van derden
el Τέλος η Microsoft προωθεί το WMP σε άμεσο ανταγωνισμό με εφαρμογές τρίτων
nl Derhalve heb ik Microsofts verzoeken niet ingewilligd
el Γι' αυτό, δεν συμφώνησα με τα αιτήματα της Microsoft
nl In dezelfde brief verzocht Microsoft om toegang tot de correspondentie tussen de Commissie en haar nieuwe deskundigen, TAEUS
el Στην ίδια επιστολή, η Microsoft ζήτησε πρόσβαση στην αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και του νέου εμπειρογνώμονά της, της TAEUS
nl De ontwerpbeschikking die op grond van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ bij de Commissie is ingediend, heeft betrekking op de vermeende onwettelijke koppelverkoop door Microsoft Corporation (Microsoft) van haar webbrowser Internet Explorer tezamen met Windows (Windows), haar dominante besturingssysteem voor client personal computers (pc's
el Το σχέδιο απόφασης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή βάσει του άρθρου ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ αφορά την εικαζόμενη παράβαση που διαπράττει η Microsoft Corporation (Microsoft) δεσμεύοντας με το φυλλομετρητή ιστού της Internet Explorer το κυρίαρχο λειτουργικό της σύστημα προσωπικού υπολογιστή (ΠΥ) πελάτη Windows (Windows
nl Daarenboven beschikken een aantal concurrenten van Google (bijvoorbeeld Microsoft en Yahoo!) momenteel reeds over samengevoegde gegevens betreffende het zoek- en surfgedrag van internetgebruikers
el Επιπλέον, πολλοί ανταγωνιστές της Google (όπως οι Microsoft και Yahoo!) έχουν ήδη πρόσβαση στον συνδυασμό των δεδομένων που αφορούν τις αναζητήσεις και στα δεδομένα τα σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την περιήγηση του Web
nl Zoals in de eerste beschikking ex artikel ‧, lid ‧ werd meegedeeld, behield de Commissie de mogelijkheid om, vanaf ‧ december ‧, een definitief bedrag van de dwangsom vast te stellen voor het tweede aspect van de niet-naleving welke oorspronkelijk in de beschikking ex artikel ‧, lid ‧ was vastgesteld, indien de Commissie tot de conclusie zou komen dat Microsoft geen redelijke vergoeding aanrekende voor de toegang tot of het gebruik van de interoperabiliteitsinformatie
el Όπως αναφέρεται στην πρώτη απόφαση δυνάμει του άρθρου ‧ παράγραφος ‧, η Επιτροπή διατήρησε τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει οριστικό ποσό της χρηματικής ποινής σε σχέση με τη δεύτερη πτυχή της μη συμμόρφωσης που είχε διαπιστωθεί προκαταρκτικά με την απόφαση δυνάμει του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ για το χρονικό διάστημα από τις ‧ Δεκεμβρίου ‧, σε περίπτωση που η Επιτροπή κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Microsoft δεν χρέωνε εύλογο τίμημα για την πρόσβαση σε πληροφορίες διαλειτουργικότητας ή τη χρήση αυτών
nl Het definitieve bedrag van de dwangsom die Microsoft overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ werd opgelegd wegens het niet naleven van de verplichtingen overeenkomstig artikel ‧, onder a) en c), van de beschikking, betreffende het verstrekken van volledige en accurate technische documentatie met de interoperabiliteitsinformatie, werd vastgesteld op ‧,‧ mln EUR voor de periode van ‧ december ‧ tot en met ‧ juni
el Το οριστικό ποσό της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε στην Microsoft, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧, για μη τήρηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά την υποβολή πλήρους και ακριβούς τεχνικού φακέλου που περιέχει τις πληροφορίες διαλειτουργικότητας που ορίζονται στο άρθρο ‧ στοιχεία α) και γ) της απόφασης, ορίστηκε σε ‧,‧ εκατ. EUR για την περίοδο από τις ‧ Δεκεμβρίου ‧ έως και τις ‧ Ιουνίου
nl Op ‧ september ‧ verzocht Microsoft de termijn om op de mededeling van punten van bezwaar te antwoorden met ‧ dagen te verlengen- tot ‧ december
el Στις ‧ Σεπτεμβρίου ‧ η Μicrosoft ζήτησε παράταση ‧ ημερών στην προθεσμία που είχε για να απαντήσει στην κοινοποίηση αιτιάσεων, δηλαδή έως τις ‧ Δεκεμβρίου
nl Microsoft werd geen beperkingen opgelegd wat betreft de omvang van haar verklaringen op de mondelinge hoorzitting
el Δεν επιβλήθηκε κανένας περιορισμός στη Microsoft όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των υποβολών τους στην ακρόαση
nl Op ‧ augustus ‧ zond de Commissie Microsoft een eerste mededeling van punten van bezwaar overeenkomstig artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie
el Την ‧η Αυγούστου ‧ η Επιτροπή απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων (ΚΑ) στην εταιρεία Μicrosoft σύμφωνα με το άρθρο ‧ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ
nl Uit het oogpunt van de adverteerder neemt DoubleClick, tezamen met aQuantive/Atlas (onlangs overgenomen door Microsoft) de eerste positie in op de EER-markt voor adserving
el Από την πλευρά των διαφημιζόμενων, η DoubleClick κατέχει ηγετική θέση στην αγορά διανομής διαφημίσεων του ΕΟΧ μαζί με την aQuantive/Atlas (την οποία εξαγόρασε πρόσφατα η Microsoft
nl Microsoft werd toegang tot het dossier verleend met betrekking tot de documenten die na de vaststelling van de mededeling van punten van bezwaar waren geregistreerd, en zij beantwoordde de letter of facts op ‧ augustus
el Στη Microsoft χορηγήθηκε πρόσβαση στο φάκελο όσον αφορά έγγραφα καταχωρηθέντα μετά την έγκριση της κοινοποίησης αιτιάσεων· η Microsoft υπέβαλε την απάντησή της στην επιστολή των πραγματικών περιστατικών στις ‧ Αυγούστου
nl Ten derde ontwikkelt en verspreidt Microsoft zelf versies van WMP voor andere pc-besturingssystemen
el Τρίτον, η ίδια η Microsoft αναπτύσσει και διανέμει εκδόσεις του WMP για άλλα λειτουργικά συστήματα ΠΥ
Pagina 1. Gevonden 692 zinnen matching zin Microsoft Office.Gevonden in 0,937 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.