uitspraak: IPA: /ˈspɛlɪŋ/    

Vertalingen in German:

 • Rechtschreibung   
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthographie   
  (Noun  f) []
   
  de al dan niet vastgelegde manier waarop de woorden van een taal geschreven worden
 • Orthografie   
  (Noun  f)
 • Ortographie   
 • Schreibweise   
 • Schreibung   
 • orthographie   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (1)

contextuele spellingkontextbezogene Rechtschreibprüfung

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "spelling", vertaalgeheugen

add example
Om de spelling in het gehele document te laten controleren, moet u alle tekst ongeselecteerd laten. & kword; zal dan het gehele document controlerenMöchten Sie das ganze Dokument prüfen, wählen Sie keinen Text aus. & kword; wird so das ganze Dokument prüfen
Praktijkexamen waarin de schrijfvaardigheid (in het bijzonder spelling, syntaxis en spraakkunst) van de kandidaten in hun hoofdtaal wordt getoetst door middel van een opstel waarvoor inhoudelijke gegevens worden verstrektPraktische Prüfung, bestehend aus der Abfassung eines Schreibens anhand von Vorgaben zur Beurteilung des schriftlichen Ausdrucks (insbesondere Rechtschreibung, Syntax und Grammatik) in der Hauptsprache
Ik ben voor de hervorming van de Duitse spelling.Ich bin für die deutsche Rechtschreibreform.
Bovenin het dialoogvenster is een keuzelijst waar u de werkbalk kunt selecteren die u wilt wijzigen. In de schermafdruk is dit Opmaak. Om de knop Spelling aan de werkbalk toe te voegen selecteert u het item in de lijst aan de linkerkant. Klik dan op de knop met de pijl naar rechts om Spelling aan de werkbalk toe te voegen. Om een knop te verwijderen selecteert u het item in de lijst aan de rechterkant en klikt daarna op de knop met de pijl naar links. Klik op de knoppen met de pijlen omhoog en omlaag om de knoppen op de werkbalk te verplaatsenOben befindet sich eine Auswahlliste für die zu bearbeitenden Werkzeugleisten. Im Bild wurde die Werkzeugleiste Format ausgewählt. Wenn Sie das Symbol Rechtschreibung zu dieser Werkzeugleiste hinzugefügen wollen, klicken Sie auf diesen Eintrag in der linken Liste. Dadurch wird das Symbol Pfeil rechts aktiviert. Durch Klicken auf diesen Pfeil wird Rechtschreibung in die ausgewählte Werkzeugleiste aufgenommen. Der Pfeil nach links ist aktiviert, wenn Sie die rechte Liste klicken. Damit entfernen Sie Einträge aus der Werkzeugleiste. Sie können dann außerdem den ausgewählten Eintrag in der rechten Liste mit den Pfeiltasten auf der Tastatur oder durch Klicken mit der Maus auf den Pfeil aufwärts und abwärts verschieben und dadurch die Position des Symbols in der Werkzeugleiste verändern
De vermelding Naam (Engelse spelling): Naumov, Vladimir VladimïrovichDer Eintrag Name: Naumov, Vladimir Vladimïrovich
Niettegenstaande de talrijke overeenkomsten heeft Litouwen tot nu toe geweigerd toe te staan dat de Poolse namen overeenkomstig de Poolse spelling worden geschreven en wil het per se dat deze namen in het Litouws worden geschreven.Und trotz zahlreicher Vereinbarungen weigert sich Litauen zu erlauben, dass polnische Namen in der polnischen Schreibweise geschrieben werden dürfen, und besteht auf der litauischen Schreibweise.
Als u deze optie inschakelt, zal & kpresenter; de spelling van website-en e-mailadressen niet controleren. Deze adressen bestaan vaak uit aaneengeschreven woordenMit dieser Einstellung werden Wörter wie Webseiten-und E-Mail-Adressen nicht als Fehler markieren. Diese Adressen enthalten oft zusammengeschriebene Wörter
De spelling van de naam van de euro is identiek in het nominatief enkelvoud in alle officiële talen van de Europese Unie, rekening houdend met de verschillende lettertekensDie Schreibweise des Namens „Euro » ist in allen Amtssprachen der Europäischen Union unter Berücksichtigung der verschiedenen Alphabete im Nominativ Singular identisch
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst protesteren tegen de verkeerde spelling van de naam van de Griekse taal zoals die op de Griekse tolkencabine is aangegeven. Zoals u weet, was dat ook al het geval in de vergaderzaal te Brussel, waar de fout evenwel werd rechtgezet.Herr Präsident, ich möchte Ihnen gegenüber gegen den Fehler in der griechischen Aufschrift in diesem Saal protestieren - das Adjektiv "griechisch" ist falsch geschrieben - und Sie von dieser Stelle aus bitten, dafür zu sorgen, daß dies umgehend korrigiert wird.
Hulpmiddelen SpellingExtras Zeilenumbruch für Dokument
Naam (Belarussische spelling): МІГУН АндрэйName (belarussische Schreibweise): МІГУН Андрэй
Hulpmiddelen SpellingExtras Rechtschreibung
Omwille van rechtszekerheid beveelt de ECB aan dat in het corpus van de tekst van de ontwerpverordening een bepaling wordt opgenomen die bevestigt dat de spelling van de naam van de euro identiek zal zijn in het nominatief enkelvoud in alle officiële talen van de Europese Unie, rekening houdend met de verschillende lettertekensAus Gründen der Rechtssicherheit empfiehlt die EZB, in den normativen Teil des Verordnungsvorschlags eine Bestimmung aufzunehmen, die bestätigt, dass die Schreibweise des Namens 'Euro' in allen Amtssprachen der Europäischen Union unter Berücksichtigung der verschiedenen Alphabete im Nominativ Singular identisch [ist]
Kwajongens, aan de beroerde spelling te zienKinder aus der Nachbarschaft, betrachtet man die schlechte Rechtschreibung und Zeichensetzung
Ctrl; Z Hulpmiddelen Spelling& Ctrl; Z Extras Rechtschreibung
Hulpmiddelen SpellingExtras Dateityp
Hulpmiddelen SpellingExtras Ausrichten
Spelling en taalBuchstaben und Sprache
Bewerken SpellingExtras Rechtschreibung (ab Cursor
Naam (Belarussische spelling): РЫБАКОЎ АляксейName (belarussische Schreibweise): РЫБАКОЎ Аляксей
Verklaring van de Republiek Letland, de Republiek Hongarije en de Republiek Malta over de spelling van de naam van de enige munteenheid in de Verdragen Onverminderd de uniforme spelling van de naam van de in de Verdragen bedoelde enige munteenheid van de Europese Unie zoals die op de bankbiljetten en munten staat, verklaren Letland, Hongarije en Malta dat de spelling van de naam van de enige munteenheid en van de afgeleide vormen daarvan in de Letse, Hongaarse en Maltese tekst van de Verdragen geen gevolgen heeft voor de bestaande regels van de Letse, Hongaarse en Maltese taalErklärung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung in den Verträgen Unbeschadet der in den Verträgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung der Europäischen Union, wie sie auf den Banknoten und Münzen erscheint, erklären Lettland, Ungarn und Malta, dass die Schreibweise des Namens der einheitlichen Währung--- einschließlich ihrer abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprachfassung der Verträge benutzt werden--- keine Auswirkungen auf die geltenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat
alternatieve spelling van de achternaam: MoellajanovAndere Schreibweise des Namens: Mulladschanow
Een gemakkelijk te gebruiken toepassing die gebaseerd is op het klassieke spel Galgje. U kunt de woorden kiezen uit een specifiek onderwerp en zelfs uit verschillende moeilijkheidsgraden. Het programma wordt geleverd met vierentwintig talen en is daardoor zeer geschikt om de spelling van algemene zelfstandige naamwoorden in andere talen te lerenDies ist das klassische Spiel Hangman. Man kann sowohl den Schwierigkeitsgrad bestimmten, als auch, aus welcher Kategorie die gesuchten Wörter stammen sollen. Das Spiel ist in ‧ Sprachen übersetzt und eignet sich daher auch zum Erlernen der Aussprache grundlegender Wörter in anderen Sprachen
Pagina 1. Gevonden 86 zinnen matching zin spelling.Gevonden in 0,655 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.