uitspraak: IPA: /ˈsløʏ.təl/ /ˈsløː.təl/ ˈsløtəl        

Vertalingen in Duits:

 • Schlüssel   
  (Noun  m)
   
  een instrument waarmee een slot geopend of gesloten kan worden
   
  Ein Gegenstand zum Öffnen und Schließen eines Schlosses.
   
  Een voorwerp dat is ontworpen om een slot te kunnen openen (en meestal ook weer te kunnen sluiten).
 • Schraubenschlüssel   
 • Notenschlüssel   
 • schlüssel   
 • Notenschlüssel -s   
   
  =
 • Schlüssel -s   
   
  =
 • Schraubenschlüssel -s   
   
  =
 • Code   
 • Schraubenzieher     
 • Taste   
  (noun   )
 • notenschlüssel   
 • schraubenschlüssel   

Picture dictionary

Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel

Soortgelijke zinnen in woordenboek Nederlands Duits. (22)

afgeleide sleutel
abgeleiteter Schlüssel
algoritme van asymmetrische sleutel
Algorithmus des asymmetrischen Schlüssels
algoritme van openbare sleutel
Algorithmus des öffentlichen Schlüssels
alternatieve sleutel
Alternativschlüssel
c-sleutel
C-Schlüssel
Engelse sleutel
Werkzeug; Engländer; Schraubenschlüssel; Schlüssel
externe sleutel
externer Schlüssel
f-sleutel
F-Schlüssel
g-sleutel
G-Schlüssel
ik heb mijn sleutels verloren
ich habe meine Schlüssel verloren
lege sleutel
unverschlüsselter Schlüssel
openbare sleutel
öffentlicher Schlüssel
persoonlijke sleutel
privater Schlüssel
primaire sleutel
Primärschlüssel; Schlüssel
refererende sleutel
Fremdschlüssel
sleutel-waardepaar
Schlüssel-Wert-Paar
symmetrische sleutel
symmetrischer Schlüssel
USB-sleutel
USB-Stick
versleuteling met geheime sleutel
Verschlüsselung mit geheimem Schlüssel
Vooraf gedeelde sleutel
Vorinstallierter Schlüssel
vooraf gedefinieerde sleutel
vordefinierter Schlüssel

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "sleutel", vertaalgeheugen

add example
nl Alle ondersteunde metadata-sleutels opsommen
de Alle Unterstützten Metadaten-Schlüssel auflisten
nl Ik kreeg de sleutel eruit
de Ich habe den Schlüssel
nl De bevindingen van ons onderzoek zullen de sleutel tot de toekomst vormen.
de Was bei unserer Untersuchung herauskommt, wird für die Zukunft von entscheidender Bedeutung sein.
nl Kan ik je sleutel lenen?
de Du, får jag låna nycklarna?Jag ska hem. Du, kann ich deinen Schlüssel borgen?
nl Volgens dit Groenboek is de sleutel tot verbetering van het aantal gezondheidswerkers gelegen in het opleiden, werven en behouden van jonge beroepsbeoefenaars.
de Laut dem Grünbuch liegt der Schlüssel, um weiterhin über ausreichend Arbeitskräfte zu verfügen, bei der Ausbildung, Anwerbung und der Bindung von jungen praktischen Ärzten.
nl Ik denk dan ook dat de verklaring van Likud een stimulans zal vormen voor het debat. De Israëlische samenleving heeft immers een van de sleutels voor vrede in handen: 70% van de Israëliërs die voor de oprichting zijn van een Palestijnse staat, is bereid om tot politieke actie over te gaan.
de Unter diesen Umständen wird die Erklärung des Likud meines Erachtens zu einer Belebung der Debatte beitragen, denn der Frieden oder eine der Voraussetzungen zum Frieden liegt in den Händen der israelischen Gesellschaft: die 70 % der Israelis, die einen Palästinenserstaat befürworten, müssen sich politisch mobilisieren!
nl Wil je de sleutel van mijn kamer?
de Möchtest du meinen Zimmerschlüssel?
nl De tekstwaarde " %‧ " op regel %‧ vereist een sleutel
de Für den Textwert %‧ in Zeile %‧ ist ein Schlüssel erforderlich
nl Daarmee is het probleem uiteraard niet opgelost, maar persoonlijk vind ik het een belangrijke stap voorwaarts dat een van de Afrikaanse regeringsleiders - die in deze discussie een tijd lang meer als onderdeel van het probleem werd beschouwd dan als een van de sleutels tot mogelijke oplossing - nu openlijk toegeeft dat hij zich ervan bewust is dat het beleid moet veranderen.
de Das heißt natürlich nicht, daß das Problem damit gelöst ist, aber ich halte es für einen wirklichen Fortschritt, daß ein afrikanischer Staatsmann, der im Rahmen dieser Diskussion geraume Zeit als Teil des Problems und weniger der Lösung galt, jetzt ganz offen sagt, daß er weiß, daß er seine Politik ändern muß.
nl Wat interessant is aan dit verslag, is dat we in vele opzichten voor het eerst kijken naar de sleutel tot toekomstige ontwikkeling.
de Interessant in Zusammenhang mit diesem Bericht ist, dass wir erstmals in unterschiedlicher Art und Weise nach dem Schlüssel für unsere künftige Entwicklung suchen.
nl Hun eigen inzet was, samen met de krachtige stimulansen en de steun van alle instellingen van de Unie, en niet in de laatste plaats die van dit Parlement, de sleutel tot hun succes.
de Der Schlüssel für diesen Erfolg war eine Kombination aus eigenen Anstrengungen und der Ermutigung und Unterstützung durch alle Einrichtungen der Union, nicht zuletzt dieses Hohen Hauses.
nl In het verslag van collega Kellett-Bowman lijkt mij amendement 1 de sleutel voor de behandeling van de Bureaus in Londen en Alicante en voor het Bureau voor plantenrassen.
de Ich halte im Kellett-Bowman-Bericht den Änderungsantrag Nr. 1 für das Schlüsselelement für die Agenturen in London, Alicante und für das Sortenamt.
nl geen geldige en vertrouwde OpenPGP-sleutel(s) gevonden voor " %‧ ". Selecteer de sleutel(s) die voor deze ontvanger gebruikt zullen worden.if in your language something like ' key(s) ' isn't possible please use the plural in the translation
de Es wurde kein gültiger und vertrauenswürdiger Schlüssel für %‧ gefunden. Wählen Sie den/die Schlüssel für diesen Empfänger.if in your language something like ' key(s) ' isn't possible please use the plural in the translation
nl De sleutel op de vensterbank
de Der Schlüssel auf der Fensterbank
nl Deze wijzigingen laten de sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten ongemoeid
de Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf den Schlüssel zur Aufteilung der Fangmöglichkeiten unter den Mitgliedstaaten
nl GEZIEN het in ‧ gepubliceerde Witboek inzake het Europese vervoersbeleid, waarin richtsnoeren voor het vervoersbeleid tot ‧ worden geformuleerd en waarin tevens een tussentijdse herziening in de loop van ‧ wordt aangekondigd, alsmede het document Goederenlogistiek in Europa- sleutel tot duurzame mobiliteit (COM ‧ final
de gestützt auf das Verkehrsweißbuch aus dem Jahr ‧, in dem die Weichenstellungen der Verkehrspolitik bis zum Jahr ‧ sowie die Halbzeitbewertung der geplanten Verwirklichung dieser Politik bis ‧ festgelegt sind (KOM ‧ endg
nl De nieuwe benadering voor water is gebaseerd op het beginsel dat regenwater de sleutel van het leven is.
de Der neue für Wasser verfolgte Ansatz basiert auf dem Prinzip, dass Regenwasser der Schlüssel zum Leben ist.
nl Hij heeft de sleutel
de Wer hat was von Direktor Collins gesagt?
nl Geef de sleutel of ik schiet
de Den Schlüssel, sonst geht' s in die Knie
nl seconden voor ‧ sleutels?
de Sekunden für zwei SchIüsseI?
nl In Wales was een pragmatische benadering de sleutel tot het succes.
de In Wales war der Schlüssel zum Erfolg, einen pragmatischen Ansatz zu wählen.
nl De goud drug was altijd al de sleutel
de Die Golddroge war immer der Schlüssel
nl Binnenkort krijgt Eurostat dan eindelijk controlebevoegdheden en dat is nu des te meer van belang omdat dit de sleutel is tot andere doeltreffende plannen op het gebied van economisch toezicht.
de Bald werden wir endlich die Prüfbefugnis für Eurostat haben, die jetzt umso wichtiger ist, da sie der Schlüssel ist, um andere Pläne zur wirtschaftspolitischen Überwachung wirksam zu machen.
nl We hebben ook een hoop bureaucratie en we moeten samenwerken met onze MKB's - zij zijn heel erg de sleutel tot een Europees welslagen.
de Wir haben auch viel Bürokratie, und wir müssen mit unseren KMU zusammenarbeiten, denn sie sind eine der Grundvoraussetzungen für den europäischen Erfolg.
Pagina 1. Gevonden 1745 zinnen matching zin sleutel.Gevonden in 0,71 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.