uitspraak: IPA: /ˈsløʏ.təl/ /ˈsløː.təl/ ˈsløtəl        

Vertalingen in German:

 • Schlüssel   
  (Noun  m)
   
  een instrument waarmee een slot geopend of gesloten kan worden
   
  Ein Gegenstand zum Öffnen und Schließen eines Schlosses.
   
  Een voorwerp dat is ontworpen om een slot te kunnen openen (en meestal ook weer te kunnen sluiten).
 • schlüssel   
 • Code   
 • Notenschlüssel   
 • Schraubenschlüssel   
 • Taste   
  (noun   )
 • notenschlüssel   
 • schraubenschlüssel   

Picture dictionary

Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (22)

afgeleide sleutelabgeleiteter Schlüssel
algoritme van asymmetrische sleutelAlgorithmus des asymmetrischen Schlüssels
algoritme van openbare sleutelAlgorithmus des öffentlichen Schlüssels
alternatieve sleutelAlternativschlüssel
c-sleutelC-Schlüssel
certificaat voor de infrastructuur van openbare sleutelsPublic Key-Infrastrukturzertifikat
Engelse sleutelWerkzeug
externe sleutelexterner Schlüssel
f-sleutelF-Schlüssel
g-sleutelG-Schlüssel
ik heb mijn sleutels verlorenich habe meine Schlüssel verloren
lege sleutelunverschlüsselter Schlüssel
openbare sleutelöffentlicher Schlüssel
persoonlijke sleutelprivater Schlüssel
primaire sleutelPrimärschlüssel
refererende sleutelFremdschlüssel
sleutel-waardepaarSchlüssel-Wert-Paar
symmetrische sleutelsymmetrischer Schlüssel
USB-sleutelUSB-Stick
versleuteling met geheime sleutelVerschlüsselung mit geheimem Schlüssel
Vooraf gedeelde sleutelVorinstallierter Schlüssel
vooraf gedefinieerde sleutelvordefinierter Schlüssel

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "sleutel", vertaalgeheugen

add example
En de sleutel van de onsterfelijkheidskamerUnd einen Schlüssel zur Kammer der Unsterblichkeit
Zoals ik al vaak heb gezegd in dit Parlement, zullen er altijd conflicten zullen blijven bestaan, totdat het platteland in Afrika zekerheid heeft op het punt van land, de economie, de agrarische rijkdommen en de ontwikkeling van het platteland. Die zekerheid vormt de sleutel tot de oplossing.Das Entscheidende ist, wie ich schon viele Male vor diesem Parlament gesagt habe, dass es dort, solange in den ländlichen Gebieten in Afrika keine Sicherheit in Bezug auf das Land, die Wirtschaft, ländlichen Besitz und ländliche Entwicklung herrscht, immer Konflikte geben wird.
De burger dat duidelijk maken is niet alleen een manier om het economisch en sociaal beleid te verdedigen dat we de laatste jaren hebben voorgestaan, maar het is ook een sleutel tot het versterken van het vertrouwen in het vermogen van Europa om het welzijn van de Europese burgers te waarborgen, en biedt ons een solide basis om de zo noodzakelijke politieke wil te versterken en het door de Strategie van Lissabon uitgestippelde traject van structurele hervormingen te blijven volgen.Wenn wir diese Botschaft den Bürgerinnen und Bürgern übermitteln, dann ist das nicht nur eine Möglichkeit, die Wirtschafts- und Sozialpolitik, die wir in den letzten Jahren praktiziert haben, zu verteidigen - sie ist unerlässlich für die Stärkung des Vertrauens in die Fähigkeit Europas, dafür zu sorgen, dass es den europäischen Bürgerinnen und Bürgern gut geht, und stellt eine solide Grundlage für die Festigung des politischen Willens dar, den wir unbedingt brauchen, um mit den in der Lissabon-Strategie festgelegten Strukturreformen fortzufahren.
Waar is de man...... die de sleutel draagt?Wo ist der Mann...... der den Schlüssel besitzt?
Uit mijn eigen ervaring in Ierland in de afgelopen tien jaar weet ik dat dialoog de enige sleutel is naar de oplossing van conflicten, discriminatie en haat.Auch in Irland habe ich in den letzten zehn Jahren die Erfahrungen gemacht, dass eines der Schlüsselelemente in Bezug auf die Lösung von Konflikten und die Beseitigung von Diskriminierung und Hass der Dialog ist.
gezien de mededeling van de Commissie van ‧ juni ‧ getiteld Goederenlogistiek in Europa – sleutel tot duurzame mobiliteit (COMunter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom ‧. Juni ‧ mit dem Titel Güterverkehrslogistik in Europa – Der Schlüssel zur nachhaltigen Mobilität (KOM
Naar mijn mening ligt de sleutel in dit geval dus bij de betrekkingen tussen Georgië en Rusland.Meiner Ansicht nach sind diesem Fall die Beziehungen zwischen Georgien und Russland maßgebend.
De distributie van gratis zaden, meststoffen die het milieu niet belasten, en andere nuttige zaken zou de basis kunnen leggen voor een snel herstel van de voedselvoorraden, maar de opheffing van het pachtstelsel in Pakistan en de verdeling van land onder de landlozen is een sleutel tot duurzaamheid van de voedselvoorziening.Die Verteilung von kostenlosem Saatgut, umweltfreundlichem Dünger und anderer Betriebsmittel könnten die Grundlage für eine schnelle Erholung der Nahrungsmittelversorgung sein. Die Abschaffung des Großgrundbesitzes und die Verteilung des Landes an die landlosen Bauern ist der Schlüssel für eine nachhaltige Nahrungsmittelversorgung.
Ik denk dat ons gemeenschappelijk Europees burgerschap de sleutel is voor het overwinnen van discriminatie en van de onzekerheid van de nationale identiteit.Meiner Meinung nach spielt unsere gemeinsame Unionsbürgerschaft bei der Überwindung der Diskriminierung und der Unsicherheit der nationalen Identität die Schlüsselrolle.
Overeenkomstig Besluit ‧ van de Raad van ‧ juli ‧ betreffende de statistische gegevens die moe- ten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeel- sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Euro- pese Centrale Bank , verstrekte de Commissie de ECB de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de uitgebreide kapitaalverdeelsleutelGemäß dem Beschluss ‧ des Rates vom ‧ uli ‧ über die statistischen Daten, die bei der Anpassung des Schlüssels für die Zeichnung des Kapitals der Europäischen Zentralbank anzuwenden sind , hat die Europäische Kommission der EZB die statistischen Daten zur Verfügung gestellt, die bei der Festlegung des erweiter- ten Schlüssels für die Kapitalzeichnung zu verwenden sind
Deze sleutels ookVon dem hier auch
De storingsindicator dient eveneens te worden geactiveerd wanneer de sleutel in het contact wordt gestoken en in de garagestand wordt gedraaid vóór het starten of aantrappen van de motor. Zodra de motor is gestart, moet de storingsindicator worden gedeactiveerd wanneer er geen storing is opgespoordAußerdem muss die Fehlfunktionsanzeige vor dem Anlassen des Motors durch Einschalten der Zündung (Schlüssel im Zündschloss) aktiviert werden und nach dem Starten des Motors erlöschen, wenn nicht zuvor eine Fehlfunktion erkannt wurde
De sleutels liggen op je bureauDie Schlüssel sind auf lhrem Pult
Daar ligt de sleutel voor stabiliteit en veiligheid in de Europese Unie.Dies ist für die Stabilität und Sicherheit der Europäischen Union entscheidend.
maar de sleutel is onbetrouwbaarDie Signatur ist gültig, aber der Schlüssel ist nicht vertrauenswürdig
Die onafhankelijkheid is vastgelegd in het Verdrag en is de enige sleutel tot geloofwaardigheid.Die Unabhängigkeit ist im Vertrag festgeschrieben und sie ist absolut unverzichtbar für die Glaubwürdigkeit.
In een op de markteconomie gebaseerde consumptiemaatschappij heeft de consument immers de sleutel in handen.Denn in marktwirtschaftlich organisierten Konsumgesellschaften liegt der Schlüssel beim Verbraucher.
Wij moeten technici hebben om sleutels te ontwikkelen, om hier greep op te krijgen, waarbij wij iets van de mediavrijheid moeten afwijken.Wir brauchen Techniker, die Schlüssel entwickeln, um Zugriff zu erhalten, wobei man auch von der Medienfreiheit etwas abweichen muß.
staat op het punt om deze sleutel te ondertekenen: %‧ ID: %‧ Vingerafdruk: %‧ Controleer de vingerafdruk door de eigenaar van de sleutel op te bellen of op te zoeken, om u ervan te overtuigen dat niemand probeert uw communicatie te onderscheppenDer folgende Schlüssel soll signiert werden: %‧ ID: %‧ Fingerabdruck: %‧. Der Fingerabdruck sollte mit dem Schlüsseleigentümer per Telefon oder persönlichem Kontakt überprüft werden, um sicherzustellen, dass niemand versucht die Kommunikation abzufangen
Overeenkomstig artikel ‧.‧ wordt aan elke nationale centrale bank een weging toegekend in de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de ECBNach Artikel ‧.‧ wird jeder nationalen Zentralbank ein Gewichtsanteil in dem Schlüssel für die Zeichnung des Kapitals der EZB zugeteilt
De inschrijving op het kapitaal geschiedt volgens de overeenkomstig artikel ‧ vastgestelde sleutelDie Zeichnung des Kapitals erfolgt nach dem gemäß Artikel ‧ festgelegten Schlüssel
Sleutels verwijderenSchlüssel & löschen
Er zijn veel zelfopwekkers, maar de elektriciteitsbedrijven hebben ook hun capaciteit, wat leidt tot de vraag wat de sleutel tot dit alles is.Es gibt viele Eigenerzeuger, aber die Elektrizitätsgesellschaften haben ebenfalls ihre Kapazitäten, und daher stellt sich die Frage, was der Schlüssel zum Erfolg des Ganzen ist.
Pagina 1. Gevonden 1745 zinnen matching zin sleutel.Gevonden in 1,402 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.