uitspraak: IPA: /ˈsløʏ.təl/ /ˈsløː.təl/ ˈsløtəl        

Vertalingen in German:

 • Schlüssel   
  (Noun  m)
   
  een instrument waarmee een slot geopend of gesloten kan worden
   
  Ein Gegenstand zum Öffnen und Schließen eines Schlosses.
   
  Een voorwerp dat is ontworpen om een slot te kunnen openen (en meestal ook weer te kunnen sluiten).
 • schlüssel   
 • Code   
 • Notenschlüssel   
 • Schraubenschlüssel   
 • Taste   
  (noun   )
 • notenschlüssel   
 • schraubenschlüssel   

Picture dictionary

Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel
Schlüssel

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch German. (22)

afgeleide sleutel
abgeleiteter Schlüssel
algoritme van asymmetrische sleutel
Algorithmus des asymmetrischen Schlüssels
algoritme van openbare sleutel
Algorithmus des öffentlichen Schlüssels
alternatieve sleutel
Alternativschlüssel
c-sleutel
C-Schlüssel
externe sleutel
externer Schlüssel
f-sleutel
F-Schlüssel
g-sleutel
G-Schlüssel
ik heb mijn sleutels verloren
ich habe meine Schlüssel verloren
lege sleutel
unverschlüsselter Schlüssel
openbare sleutel
öffentlicher Schlüssel
persoonlijke sleutel
privater Schlüssel
primaire sleutel
Primärschlüssel
refererende sleutel
Fremdschlüssel
sleutel-waardepaar
Schlüssel-Wert-Paar
symmetrische sleutel
symmetrischer Schlüssel
USB-sleutel
USB-Stick
versleuteling met geheime sleutel
Verschlüsselung mit geheimem Schlüssel
Vooraf gedeelde sleutel
Vorinstallierter Schlüssel
vooraf gedefinieerde sleutel
vordefinierter Schlüssel

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "sleutel", vertaalgeheugen

add example
nl De sleutel tot het hele beleid inzake Libanon ligt in Damascus.
de Der Schlüssel zur gesamten Libanonpolitik liegt in Damaskus.
nl Dat is de sleutel tot Europees concurrentievermogen en niet het gebruik van arbeidskracht als sluitpost, zoals de Commissie in het Europees semester heeft voorgesteld.
de Dies ist der Schlüssel für den europäischen Wettbewerb und nicht der Einsatz von Arbeitskräften als Anpassungsvariable, wie die Kommission im Europäischen Semester vorschlug.
nl De sleutels zitten er nog in
de Die Schlüssel liegen im Auto!
nl Deze specifieke loketten zijn de sleutel tot het succes van de dienstenrichtlijn.
de Diese einheitlichen Ansprechpartner sind der Schlüssel zum Erfolg der Dienstleistungsrichtlinie.
nl In het desktopbestand %‧ ontbreekt de sleutel Type
de Die Desktop-Datei %‧ hat keinen Eintrag Type
nl Mijnheer de Voorzitter, de sleutel voor de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden is de mogelijkheid van deze landen om zelf aan hun eigen ontwikkeling bij te dragen, zowel bij het bepalen van de problemen als het zoeken naar oplossingen.
de Herr Präsident, der Schlüssel für den Fortschritt der Entwicklungsländer liegt in der Möglichkeit, ihre Entwicklung selbst zu gestalten und zwar bei der Bestimmung der Probleme und der Suche nach Lösungen.
nl Ik heb mijn sleutel verloren.
de Ich habe meinen Schlüssel verloren.
nl Alleen-ondertekenen-sleutel
de Schlüssel nur zum Signieren
nl Waar zijn deze sleutels nou van man?
de Wo kommt der Schlüssel her?
nl Alleen zo kunnen de in de Mededeling van de Commissie geformuleerde doelstellingen worden verwezenlijkt, namelijk bevorderen van de excellentie en innovatie, sleutels tot het Europese industriële concurrentievermogen en stimuleren van de creativiteit van het fundamenteel onderzoek door de concurrentie tussen teams op Europees niveau
de Nur so können die in der Mitteilung der Kommission formulierten Ziele erreicht werden, nämlich Spitzenleistung und Innovation: Schlüssel zur industriellen Wettbewerbsfähigkeit Europas hervorzubringen und in der Grundlagenforschung größere Kreativität durch Wettbewerb zwischen Teams auf europäischer Ebene (zu) erzeugen
nl En innovatie is de sleutel tot concurrentiekracht en ontwikkeling van de Europese economie.
de Und Innovation ist eine wichtige Triebkraft von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum der europäischen Wirtschaft.
nl Daarvoor hebben wij een gezaghebbende en moedige Commissie nodig, een Commissie die de landen van hun nationale egoïsme weet af te brengen en die namens allen weet te spreken. Daarvoor hebben wij een Parlement nodig dat de meest gezaghebbende voorvechter van de communautaire belangen weet te zijn, en een Raad en regeringen die inzien dat interdependentie de sleutel is om meer gewicht in de schaal te leggen.
de Wenn auch der Gipfel von Lahti nur zu virtuellen Ergebnissen, wie Herr Goebbels sagte, geführt hat, so bleibt nunmehr eine Menge zu tun, und dazu brauchen wir eine starke und beherzte Kommission, die die nationalen Egoismen zu überwinden und im Namen aller zu sprechen imstande ist, ein Parlament, das die Gemeinschaftsinteressen maßgeblich zu vertreten am besten in der Lage ist, sowie einen Rat und Regierungen, die begreifen, dass die gegenseitige Abhängigkeit zwischen unseren Ländern den Schlüssel zur Stärkung unserer Verhandlungsmacht bedeutet.
nl Innovatie is de sleutel voor duurzame groei en draagt bij aan een rechtvaardigere en milieuvriendelijkere maatschappij.
de Innovation ist der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum und sie trägt dazu bei, eine gerechtere und umweltverträglichere Gesellschaft zu erschaffen.
nl Indien HTML-statusbalk tonen geselecteerd is verschijnt er een balk aan de linkerkant van elk bericht waarin zichtbaar is of het bericht een HTML-bericht is of niet. Dit is belangrijk omdat een HTML-bericht er uit kan zien als een bericht dat digitaal ondertekend is met een cryptografische sleutel, terwijl dat niet zo is. De HTML-statusbalk kan niet beïnvloed worden door de HTML-code van het e-mailbericht
de HTML-Statusleiste anzeigen aktiviert eine Leiste an der linken Seite des Nachrichtenbereichs, die anzeigt, ob es sich um eine HTML-Nachricht handelt. Das kann wichtig sein, da eine HTML-Nachricht das Aussehen einer signierten oder verschlüsselten Nachricht imitieren kann, weswegen Sie sich darüber im Klaren sein sollten, dass Sie eine & html;-Nachricht lesen. Die HTML-Statusleiste kann dagegen von einer HTML-Nachricht nicht beeinflusst werden
nl U weet dat het aanreiken van een aantal sleutels voor een beslissing vaak tot een akkoord kan leiden voor een salomonsoordeel moet worden geveld.
de Sie wissen, daß es, wenn eine salomonische Entscheidung getroffen werden muß, oft schon genügt, gewisse Schlüsselpunkte dieser Entscheidung zu offenbaren, um eine vorherige Einigung zu erzielen.
nl Indien deze metingen in de nabijheid van het voertuig plaatsvinden, moet ervoor worden gezorgd dat het voertuig geen straling emitteert die de bedoelde metingen op significante wijze kan beïnvloeden, bij voorbeeld door het voertuig uit de proefruimte te verwijderen, de sleutel uit het contact te nemen of de accu los te koppelen
de Ist das Fahrzeug während der Umgebungsmessungen anwesend, muß sichergestellt werden, daß keine vom Fahrzeug ausgehenden Störungen die Umgebungsmessungen wesentlich beeinflussen, z. B. durch Entfernen des Fahrzeugs vom Prüfgelände, Entfernen des Zündschlüssels oder durch Abtrennen der Batterie
nl ' n Sleutel die knalt?
de Plastikschlüssel, was?
nl U, mijnheer Kinnock, heeft de sleutel tot succes.
de Sie, Herr Kinnock, können die Entwicklung in die richtige Richtung lenken.
nl Evenals op veel andere terreinen vormt daarbij onze eensgezindheid de voornaamste sleutel om tot een duurzame oplossing te komen.
de Wie auch in vielen anderen Bereichen ist dabei unsere Einigkeit und Geschlossenheit ein wesentlicher Schlüssel, um eine dauerhafte Lösung zu erreichen.
nl De in het aflopende Protocol bepaalde sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten moet worden bevestigd
de Der im auslaufenden Protokoll vorgesehene Schlüssel für die Aufteilung der Fangmöglichkeiten auf die Mitgliedstaaten sollte bestätigt werden
nl We hoeven niet altijd aan de Verdragen te sleutelen om de werking van de instellingen te verbeteren.
de Um die Arbeitsweise der Institutionen zu verbessern, ist es nicht immer notwendig, die Verträge zu ändern.
nl Zelfbeschikking is de sleutel tot vreedzame betrekkingen tussen naties, omdat zelfbeschikking gelijkstaat aan democratie.
de Selbstbestimmung ist der Schlüssel zu friedvollen Beziehungen zwischen den Völkern, denn Selbstbestimmung ist gleich Demokratie.
nl Als u niet tenminste één sleutel kiest, werkt SSL niet
de Wenn Sie nicht zumindest eine Verschlüsselung auswählen, wird SSL nicht funktionieren
nl Wie heeft de sleutel van de boeien?
de Wer hat den Schüssel?
Pagina 1. Gevonden 1745 zinnen matching zin sleutel.Gevonden in 1,5 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.