Vertalingen in German:

 • Element     
  (Noun  neuter, n) (noun   ) [hyphenation: Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.
 • chemisches Element   
  (  neuter) [hyphenation: che·mi·sches Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.

Voorbeeld zinnen met "scheikundig element", vertaalgeheugen

add example
nl Longabsorptietypen en f‧-waarden voor de scheikundige vormen van de elementen voor de berekening van inhalatiedosiscoëfficiënten
de Lungenabsorptionsklassen und f‧-Werte für die chemischen Formen der Elemente zur Berechnung der Dosiskoeffizienten für die Inhalation
nl Indien de naam van een groep of subgroep niet volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen en functionele groepen te signaleren, wordt de generieke benaming gevormd door een combinatie van de namen van verscheidene groepen of subgroepen
de Wenn der Name einer Klasse oder Unterklasse nicht ausreicht, um die chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen zu beschreiben, ist der generische Name eine Kombination des Namens mehrerer Klassen oder Unterklassen
nl Indien de naam van een groep of subgroep volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen of functionele groepen te signaleren, geldt deze naam als generieke benaming
de Genügt der Name einer Klasse oder Unterklasse zur Charakterisierung der chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen, so wird er als generischer Name gewählt
nl Scheikundige elementen
de Chemische Elemente
nl met de belangrijkste functionele groepen en scheikundige elementen wordt rekening gehouden bij de keuze van de benaming
de Einbeziehung der wichtigsten funktionellen Gruppen und chemischen Elemente in die Bezeichnung
nl Net als in bijlage I krijgen de groepen een nummer dat overeenkomt met het atoomnummer van het scheikundige element (‧ tot en met
de Die Klassen sind gemäß Anhang I nach der Ordnungszahl des chemischen Elements numeriert
nl de in de verbinding aanwezige functionele groepen en scheikundige elementen worden bepaald
de Identifizierung der im Molekül vorhandenen funktionellen Gruppen und chemischen Elemente
nl Afscheidingsmethoden en scheikunde van de bruikbare radioactieve isotopen
de Verfahren für Gewinnung und Chemie verwertbarer Radioisotope
nl uitsluitend voor de zware oliën van post ex‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ °C wordt teweeggebracht
de nur für Schweröle der Position ex‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
nl Deelgebied ‧: materiaalkundigen, natuurkundigen, scheikundigen en ingenieurs bouw
de Fachgebiet ‧: Materialwissenschaftler, Physiker, Chemiker und Bauingenieure
nl Farmaceutische scheikunde, met inbegrip van geneesmiddelenanalyse
de Pharmazeutische Chemie, einschließlich Arzneimittelanalyse
nl Ondernemingen die zich bezighouden met biotechnologie dan wel met het vervaardigen van farmaceutische of scheikundige producten, elektronische uitrusting, computers en computersoftware, uitrusting voor telecommunicatie, helikopters, vliegtuigen of andere, later te bepalen goederen, komen in aanmerking voor deze regeling
de Alle Unternehmen, die auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Herstellung von Arzneimitteln, in der Pharma- oder Chemieindustrie tätig sind, die elektronische Ausrüstungen, Computer und Computersoftware, Telekommunikationsausrüstungen, Hubschrauber, Flugzeuge oder andere Artikel oder Dinge, die später notifiziert werden, herstellen, können diese Regelung in Anspruch nehmen
nl Deze chemische stoffen omschrijven met het eventuele registratienummer van de Chemical Abstracts Service (CAS), met het geharmoniseerde systeem (GS) voor douanebeambten en met scheikundige en structuurformules
de Kennzeichnung dieser Chemikalien anhand der Registriernummer des Chemical Abstract Service (CAS), falls zugeordnet, des Codes des Harmonisierten Systems (HS) für die zollbehördliche Verwendung sowie der chemischen Formel und der Strukturformel
nl Scheikunde en metallurgie van plutonium
de Chemie und Metallurgie des Plutoniums
nl Diploma op het gebied van microbiologie/moleculaire biologie, biologie, scheikunde of op een soortgelijk gebied van volgend niveau
de Hochschulabschluss in Mikrobiologie/Molekularbiologie, Biologie, Chemie oder einen entsprechenden Hochschulabschluss auf folgendem Niveau
nl Wiskunde kan dienen als instrument om zich andere vakken, zoals natuurkunde, scheikunde, biologie en maatschappijleer, eigen te maken
de Mathematik kann ein Hilfsmittel für andere Fächer wie Physik, Chemie, Biologie und gesellschaftswissenschaftliche Fächer sein
nl Wat wij niet hebben gedaan, is een voorschrift overnemen uit hoofde waarvan de scheikundige benaming van alle gevaarlijke stoffen die in het preparaat zijn verwerkt op het etiket moet worden vermeld, zelfs als de concentratie beneden de door ons vastgestelde drempel ligt.
de Was wir nicht gemacht haben, ist, eine Vorschrift zu übernehmen, die verlangt, daß die chemischen Bezeichnungen aller gefährlichen Substanzen, die in der Zubereitung enthalten sind, auf dem Etikett vermerkt werden müssen, sogar dann, wenn ihre Konzentration unterhalb der Schwelle liegt, die wir festgesetzt haben.
nl Ik haat scheikunde.
de Ich hasse Chemie.
nl SCHEIKUNDIGE PRODUCTEN
de CHEMIKALIEN
nl actuarissen, scheikundigen, agronomen, bosbouwkundigen, geologen (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi
de Aktuare, Chemiker, Agronomen, Forstwissenschaftler, Geologen (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi
nl uitsluitend voor de zware oliën van post ex ‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ °C wordt teweeggebracht
de nur für Schweröle der Position ex ‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ oC mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
nl Op grond van deze multidisciplinariteit vergt de verwerving van de kwalificatie nanotechnologie brede kennis op het gebied van elektronica, natuurkunde en scheikunde
de Wegen dieses multidisziplinären Ansatzes ist eine breite Wissensbasis in den Bereichen Elektronik, Physik und Chemie erforderlich, um eine Qualifikation in Nanotechnologien zu entwickeln
Pagina 1. Gevonden 11719 zinnen matching zin scheikundig element.Gevonden in 2,138 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.