Vertalingen in Duits:

 • Element     
  (Noun  neuter, n) (noun   ) [hyphenation: Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.
 • chemisches Element   
  (  neuter) [hyphenation: che·mi·sches Ele·ment;]
   
  Reinstoff, der aus Atomen mit der selben Ordnungszahl besteht; bekannte Beispiele sind Wasserstoff, Gold und Eisen.
   
  Een stof bestaande uit atomen met hetzelfde atoomnummer; voorbeelden zijn waterstof, goud en ijzer.

Voorbeeld zinnen met "scheikundig element", vertaalgeheugen

add example
nl de in de verbinding aanwezige functionele groepen en scheikundige elementen worden bepaald
de Identifizierung der im Molekül vorhandenen funktionellen Gruppen und chemischen Elemente
nl Indien de naam van een groep of subgroep volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen of functionele groepen te signaleren, geldt deze naam als generieke benaming
de Genügt der Name einer Klasse oder Unterklasse zur Charakterisierung der chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen, so wird er als generischer Name gewählt
nl met de belangrijkste functionele groepen en scheikundige elementen wordt rekening gehouden bij de keuze van de benaming
de Einbeziehung der wichtigsten funktionellen Gruppen und chemischen Elemente in die Bezeichnung
nl Longabsorptietypen en f‧-waarden voor de scheikundige vormen van de elementen voor de berekening van inhalatiedosiscoëfficiënten
de Lungenabsorptionsklassen und f‧-Werte für die chemischen Formen der Elemente zur Berechnung der Dosiskoeffizienten für die Inhalation
nl Scheikundige elementen
de Chemische Elemente
nl Indien de naam van een groep of subgroep niet volstaat om de aanwezigheid van alle belangrijke scheikundige elementen en functionele groepen te signaleren, wordt de generieke benaming gevormd door een combinatie van de namen van verscheidene groepen of subgroepen
de Wenn der Name einer Klasse oder Unterklasse nicht ausreicht, um die chemischen Elemente oder wichtigen funktionellen Gruppen zu beschreiben, ist der generische Name eine Kombination des Namens mehrerer Klassen oder Unterklassen
nl Net als in bijlage I krijgen de groepen een nummer dat overeenkomt met het atoomnummer van het scheikundige element (‧ tot en met
de Die Klassen sind gemäß Anhang I nach der Ordnungszahl des chemischen Elements numeriert
nl Hetzelfde geldt voor de vermelding van scheikundige formules, die de gewone consument niet begrijpt. In deze gevallen zou het vaak zinvoller zijn een vervangende benaming - bijvoorbeeld formaldehyde - te gebruiken.
de Dies gilt auch für die Angabe von chemischen Formeln, die der normale Verbraucher nicht versteht und bei denen oftmals die Nennung einer Ersatzbezeichnung zum Beispiel Formaldehyd sinnvoller wäre.
nl Scheikunde en metallurgie van plutonium
de Chemie und Metallurgie des Plutoniums
nl Studeer je scheikunde?
de Studieren Sie Chemie?
nl Scheikundige behandeling en zuivering van de concentraten van uranium en thorium
de Chemische Aufbereitung und Raffinierung der Uran- und Thoriumkonzentrate
nl farmaceutische scheikunde, met inbegrip van geneesmiddelenanalyse
de Pharmazeutische Chemie, einschließlich Arzneimittelanalyse
nl organische scheikunde
de Organische Chemie
nl uitsluitend voor de zware oliën van post ex ‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ oC wordt teweeggebracht
de nur für Schweröle der Position ex ‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ oC mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
nl Ondernemingen die zich bezighouden met biotechnologie dan wel met het vervaardigen van farmaceutische of scheikundige producten, elektronische uitrusting, computers en computersoftware, uitrusting voor telecommunicatie, helikopters, vliegtuigen of andere, later te bepalen goederen, komen in aanmerking voor deze regeling
de Alle Unternehmen, die auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Herstellung von Arzneimitteln, in der Pharma- oder Chemieindustrie tätig sind, die elektronische Ausrüstungen, Computer und Computersoftware, Telekommunikationsausrüstungen, Hubschrauber, Flugzeuge oder andere Artikel oder Dinge, die später notifiziert werden, herstellen, können diese Regelung in Anspruch nehmen
nl Scheikunde kan zeer ingewikkeld zijn.
de Chemie kann sehr vielschichtig sein.
nl actuarissen, scheikundigen, agronomen, bosbouwkundigen, geologen (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi
de Aktuare, Chemiker, Agronomen, Forstwissenschaftler, Geologen (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi
nl uitsluitend voor de zware oliën van post ex‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ °C wordt teweeggebracht
de nur für Schweröle der Position ex‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
nl Overige informatie: de afdeling scheikunde van de Ashtar University of Defence Technology is verbonden met het MODAFL en heeft experimenten met beryllium uitgevoerd; betrokken bij het nucleaire programma van Iran
de Sonstige Informationen: der Fachbereich Chemie der Ashtar-Universität für Verteidigungstechnologie ist dem MODAFL angeschlossen und hat Beryllium-Experimente durchgeführt, am Nuklearprogramm Irans beteiligt
nl uitsluitend voor de zware oliën van post ex‧: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan ‧ bar en bij een temperatuur van meer dan ‧ oC wordt teweeggebracht
de nur für Schweröle der Position ex‧: die Behandlung mit Wasserstoff bei einem Druck über ‧ bar und einer Temperatur über ‧ °C mit Hilfe eines Katalysators zu anderen Zwecken als zum Entschwefeln, wenn dabei der Wasserstoff aktiv an einer chemischen Reaktion beteiligt ist
nl Dat vind ik zeker een goede zaak voor mij persoonlijk, want als ik geen afgevaardigde in het Europees Parlement was geworden, had ik nooit deze gelegenheid gehad om opnieuw scheikundige formules te leren, die zo belangrijk zijn voor deze richtlijn. Daarin wordt namelijk vastgesteld dat de uitstoot van SO2, zwaveldioxide dus, beperkt moet worden.
de Ich habe es nicht gewusst, und durch die vorliegende Richtlinie war ich gezwungen, nochmals durchzugehen, was ich als Schüler im Chemieunterricht gelernt hatte. Für mich persönlich finde ich dies insofern positiv, als ich, wäre ich nicht Mitglied des Europäischen Parlaments geworden, keine Gelegenheit gehabt hätte, mich nochmals mit chemischen Formeln zu befassen, die in der vorliegenden Richtlinie zur Begrenzung von SO2-, d. h. Schwefeldioxidemissionen, so wichtig sind.
nl SCHEIKUNDIGE PRODUCTEN
de CHEMIKALIEN
nl Diploma op het gebied van scheikunde, natuurkunde, ingenieurswetenschappen of op een soortgelijk gebied van volgend niveau
de Hochschulabschluss in Chemie, Physik, Ingenieurwissenschaften oder ein entsprechender Hochschulabschluss auf folgender Ebene
nl In El Gran Libro de la Cocina Asturiana (Het grote Asturiaanse kookboek) van de scheikundige en schrijver J. A. Fidalgo Sánchez (Gijón ‧) wordt aangevoerd dat Casín-kaas de representatiefste kaas van centraalzuidelijk Asturias is
de El Gran Libro de la Cocina Asturiana des Chemikers und Schriftstellers J. A. Fidalgo Sánchez (Gijón ‧) behauptet vom Queso Casín, dass er für Südmittelasturien am typischsten sei
Pagina 1. Gevonden 11719 zinnen matching zin scheikundig element.Gevonden in 1,849 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.