Vertalingen in Duits:

  • alles Gute zum Geburtstag   

Voorbeeld zinnen met "fijne verjaardag hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag", vertaalgeheugen

add example
nl Hartelijk dank voor je bijdrage, Freddy, en gefeliciteerd met je verjaardag!
de Danke für diesen Beitrag Freddy und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
nl Gefeliciteerd met uw verjaardag, geachte collega, en ik wens u alvast een fijne avond als u de kans hebt deze met vrienden door te brengen.
de Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag, Herr Kollege, und einen schönen Abend, den Sie hoffentlich im Kreise Ihrer Freunde feiern werden.
nl Gefeliciteerd met je verjaardag!
de Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
nl Uit naam van iedereen in deze streek... uit naam van de kerk- En schoolraad, de raad van commissarissen... gefeliciteerd met je ‧e verjaardag
de Viel Glück zu deinem ‧. Geburtstag...!
nl Gefeliciteerd met je verjaardag, Muiriel!
de Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Muiriel!
nl Gefeliciteerd met je verjaardag!
de Alles Gute zum Geburtstag!
nl (SV) Karl-Heinz, van harte gefeliciteerd met je zestigste verjaardag.
de (SV) Lieber Karl-Heinz, herzlichen Glückwunsch zu deinem 60. Geburtstag!
nl Gefeliciteerd met je verjaardag, Muiriel!
de Alles Gute zum Geburtstag, Muiriel!
nl Gefeliciteerd met je verjaardag, Denny
de Ok, Denny.Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
nl Gefeliciteerd met je verjaardag
de Herzlichen Glückwunsch!
nl Dan gaan we nu door met de schriftelijke bezwaren maar niet vooraleer we onze collega, de heer Menrad hebben gefeliciteerd met zijn 60ste verjaardag.
de Wir kommen zu den schriftlich begründeten Einsprüchen, nicht ohne unserem Kollegen, Herrn Menrad, zum 60. Geburtstag zu gratulieren.
nl Ik heb hem gebeld, en daarom ben ik nu twee minuten te laat. Ik heb hem, en natuurlijk ook zijn politieke vrienden uit Beieren, namens u allen van harte gefeliciteerd met zijn 96ste verjaardag - ik denk dat ik dat wel mocht doen.
de Ich habe ihn gerade angerufen - dadurch bin ich jetzt zwei Minuten zu spät - und habe ihm in Ihrer aller Namen - ich denke, das durfte ich machen - sehr herzlich zu seinem 96. Geburtstag gratuliert - natürlich auch für seine politischen Freunde aus Bayern.
nl Daarnaast wordt het land gefeliciteerd met de verjaardag van de Ohrid-kaderovereenkomst, die de hoeksteen van de interetnische betrekkingen in het land blijft, en wordt de regering verzocht een brede dialoog tussen de etnische gemeenschappen te bevorderen.
de Der Antrag gratuliert dem Land auch zum Jahrestag des Abkommens von Ohrid, welches den Eckpfeiler der Beziehungen seiner ethnischen Gruppen untereinander darstellt und die Regierung dazu aufruft, einen umfassenden Dialog zwischen den ethnischen Gruppen zu fördern.
nl Mijnheer de Voorzitter, met uw goedvinden wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de rapporteur hartelijk te feliciteren met zijn verjaardag, die hij vorige maandag heeft gevierd.
de Herr Präsident, mit Ihrer Zustimmung möchte ich die Gelegenheit nutzen und dem Kollegen Berichterstatter zu seinem Geburtstag, den er am Montag dieser Woche gefeiert hat, sehr herzlich gratulieren.
nl Buiten de orde sluit ik dan graag af met mijn dank uit te spreken voor de hartelijke gelukwensen die aan mijn adres vanmiddag zijn uitgesproken ter gelegenheid van mijn verjaardag, waarbij ik de eerbiedwaardige leeftijd die ook de heer Bertens met mij deelt, heb bereikt.
de Außerprotokollarisch zum Schluß noch ein Wort des Dankes für die herzlichen Glückwünsche, die mir heute nachmittag zu meinem Geburtstag übermittelt wurden, mit dem ich - ganz wie Herr Bertens - nun ein ehrwürdiges Alter erreicht habe.
nl Een hele fijne verjaardag.- God zegene je
de Wir wünschen dir einen tollen Geburtstag
nl Had ze een afspraakje met je op haar verjaardag?
de Sie ist an ihrem Geburtstag das erste Mal mit dir ausgegangen?
nl Allereerst wil ik u graag hartelijk bedanken dat u de uitnodiging van het Europees Parlement hebt aangenomen, om ons vandaag - op de dag dat we ook de tiende verjaardag van onze gemeenschappelijke munt, de euro, vieren - als president van uw land, dat nog niet zo lang lid is van de Europese Unie, toe te spreken.
de Zunächst möchte ich Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie die Einladung des Europäischen Parlaments angenommen haben, heute - am gleichen Tag, an dem wir auch den zehnten Geburtstag unserer gemeinsamen Währung, des Euro, feiern - als Präsident Ihres Landes, eines noch jungen Mitglieds der Europäischen Union, zu uns zu sprechen.
nl Hartelijke gelukwensen om uw verjaardag, Muriel!
de Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Muiriel!
Pagina 1. Gevonden 875800 zinnen matching zin fijne verjaardag hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag.Gevonden in 116,429 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.