Vertalingen in Nederlands:

  • abstinentie   
  • geheelonthouding   
  • onthouding   
  • gematigheid   

Andere betekenissen:

 
abstinence (alcool)

Soortgelijke zinnen in woordenboek Frans Nederlands. (1)

la tempérance
gematigheid

Voorbeeld zinnen met "tempérance", vertaalgeheugen

add example
fr À cause de cette promesse, le puissant mouvement de tempérance s'est abstenu de militer contre l'adhésion suédoise, et c'est probablement à cela que nous devons le fait que la Suède soit entrée dans l'UE.
nl Vanwege deze belofte heeft de sterke geheelonthoudersbeweging zich niet verzet tegen het Zweedse lidmaatschap, wat vermoedelijk de doorslag heeft gegeven voor het lidmaatschap.
fr La première, c'est que les gouvernements feront vœu de tempérance mais ne se prononceront pas, donc je souhaite savoir comme nous allons pouvoir bâtir dans des sortes d'objectifs provisoires, une structure de pénalités afin de veiller à ce que les promesses soient tenues à la fin de la journée.
nl Ten eerste dat de regeringen de beloftes zullen ondertekenen, maar niet zullen nakomen, zodat mijn vraag luidt hoe we dit onlosmakelijk met bepaalde tussendoelen, met een systeem van boetes kunnen verbinden om ervoor te zorgen dat de beloftes op het eind worden ingelost.
fr La ligue de la tempérance
nl De Geheelonthouders Bond
fr On ne peut prêcher la tempérance en ayant la bouche pleine.
nl Je kan niet water preken en zelf whisky drinken.
fr En effet, le juge dispose maintenant d'un pouvoir de tempérance des amendes pénales qui sont désormais considérées comme étant des peines
nl De rechter beschikt nu immers over een bevoegdheid om de geldboeten te milderen die voortaan als straffen worden beschouwd
Pagina 1. Gevonden 8 zinnen matching zin tempérance.Gevonden in 0,375 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.