Vertalingen in Nederlands:

  • zeeduivel     
     
    grote lelijke zeevis uit de familie der Lophiidae, met grote kop voorzien van priemvormige aanhangsels

Voorbeeld zinnen met "lotte de mer", vertaalgeheugen

add example
fr La Commission est au courant des quantités importantes de rejets de petites lottes dans la division ‧ (sud-ouest des Cornouailles) du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM
nl De Commissie is op de hoogte van verslagen bij de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES), deelgebied ‧ (Zuid-West-Cornwall), waarin melding wordt gemaakt van het teruggooien van grote hoeveelheden kleine zeeduivel
fr Après réexamen de la question, le CIEM estime que le volume total des prises autorisées (TAC) dans les zones ‧ et ‧ a, b, d, e pourrait passer de ‧ tonnes à ‧ tonnes en ‧ pour autant que cela puisse se faire sans augmenter les prises de petites lottes ni intensifier l'effort de pêche
nl Het herziene advies van ICES luidt dat de som van de totaal toegestane vangsten (TAC's) voor gebieden ‧ en VIIIabde zou kunnen worden verhoogd van ‧ ton tot ‧ ton voor ‧, indien dit kan worden uitgevoerd zonder dat vissers zich meer op kleine zeeduivel richten en zonder grotere inspanning
fr Lotte Trading Ltd, Séoul, République de Corée (lié à KP Chemicals Co. Ltd
nl Lotte Trading Ltd, Seoul, de Republiek Korea (verbonden aan KP Chemicals Co. Ltd
fr Objet: Quotas de lotte
nl Betreft: Zeeduivelquota
fr Ce phénomène est imputable à la présence dans ces fonds de pêche d'une quantité de petites lottes supérieure à celle prévisible dans une zone de pêche mixte de cardine et de sole
nl Dit lijkt het gevolg te zijn van een grotere dan verwachte overvloed aan kleine zeeduivel in de visgronden, in een gebied waar gemengde visserij op schartong en tong plaatsvindt
fr Lotte Daesan Ltd, Séoul, République de Corée (lié à KP Chemicals Co. Ltd
nl Lotte Daesan Ltd, Seoul, de Republiek Korea (verbonden aan KP Chemicals Co. Ltd
fr Les propositions traduisent une limitation des jours de pêche pour la période comprise entre février et décembre ‧ (réduction de ‧ jours) et des réductions substantielles des TAC et des quotas pour les espèces telles que la lotte, la langoustine et le colin
nl Dit komt erop neer dat het aantal dagen waarop in de periode lopende van februari tot december ‧ gevist mag worden met ‧ dagen wordt verminderd en er in de TAC aanzienlijk wordt gesneden, alsook in de quota van vissoorten zoals zeeduivel, langoustines en heek, hetgeen, als deze plannen worden uitgevoerd, een uiterst negatieve sociaal-economische impact zal hebben op de visserijsector en in de regio's die hiervan afhankelijk zijn
fr Face à cette situation, la Commission compte-t-elle assouplir les restrictions qui pèsent sur les populations de certaines espèces, comme la lotte, afin d'empêcher que ne soient perdues et jetées par-dessus bord de grandes quantités de poisson mort?
nl Zal de Commissie, gezien deze situatie, de beperkingen voor bepaalde soorten, zoals bijvoorbeeld zeeduivel, versoepelen om het verlies van grote hoeveelheden dode vis, die overboord gegooid worden, te voorkomen?
fr Les services de la Commission examinent également des mesures complémentaires qui permettraient d'éviter l'augmentation des prises de petites lottes et l'intensification de l'effort de pêche
nl Ook bekijken de diensten van de Commissie opnieuw aanvullende maatregelen waarmee kan worden voorkomen dat er meer gericht op kleine zeeduivel wordt gevist en waarmee eveneens grotere inspanningen worden vermeden
fr Étant donné les récents commentaires faits par Lotte Leicht dans l’hebdomadaire , selon lesquels l’UE a fait preuve de faiblesse dans la mise en œuvre des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie, cette absence de réponse est épouvantable.
nl Gezien de recente opmerkingen van Lotte Leicht in de dat de EU tekort is geschoten bij de tenuitvoerlegging van clausules inzake mensenrechten en democratie, is het uitblijven van reacties ontstellend.
fr Je suis Lotte Schwartz, la femme de Craig
nl Ik ben Lotte Schwartz, Craigs vrouw
fr Quotas de lotte
nl Zeeduivelquota
fr Mes amis, voici Lotte
nl Mensen, dit is Lotte
fr Faute d' ustensiles, j' ai mangé la lotte crue... et l' agneau
nl Ik had niets om mee te koken, dus at ik de zogeheten zeeduivel rauw en het lamsvlees ook
fr Affaire COMP/M.‧- Lotte Group/Artenius UK Limited
nl Zaak COMP/M.‧- Lotte Group/Artenius UK Limited
fr Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.‧- Lotte Group/Artenius UK Limited
nl Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.‧- Lotte Group/Artenius UK Limited
fr Salut, Lotte, Andy, Eric
nl Hallo, Lotte, Andy, Eric
fr Ça aide pas, Lotte
nl Dat zal echt helpen, Lotte
Pagina 1. Gevonden 4483311 zinnen matching zin lotte de mer.Gevonden in 467,262 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.