uitspraak: IPA: a.vɛʁs /a.vɛʁs/ , SAMPA: /a.vERs/      

Vertalingen in Dutch:

 • regenbui   
  (Noun  m)
   
  een tijdelijke periode van regen tengevolge van het overtrekken van een wolkenveld
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.
 • bui     
  (Noun  m)
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.
 • stortbui   
 • gietbui   
 • afkerig   
   
  Een afkeer hebben voor.
 • afwijzend   
   
  Een afkeer hebben voor.
 • vlaag   
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.

Andere betekenissen:

 
orage (tombant le soir)

Soortgelijke zinnen in woordenboek French Dutch. (3)

averse de grêlehagelbui
averse de neigesneeuwbui
averse météoriquemeteorenzwerm

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "averse", vertaalgeheugen

add example
J'ai été surpris par une averse sur le chemin du retour à la maison.Een plotse stortbui heeft mij onderweg naar huis verrast.
Le Portugal est l'un de ces pays: il a été frappé par de fortes pluies le 23 décembre, sans compter les averses de grêle et les tempêtes qui ont dévasté les régions occidentale et de l'Algarve.Een van de getroffen landen is Portugal, waar het op 23 december zwaar heeft geregend met hagel en rukwinden. Dat weer heeft in de regio's Oeste en Algarve een spoor van vernieling achtergelaten en voor meer dan 80 miljoen euro schade veroorzaakt.
Il serait fâcheux de l' annuler à cause d' une averse impromptueDan mag het niet opeens gaan plenzen
Où, après le tonnerre, des averses d' or tombaient comme une pluie de fleurs'... waardoor iedereen versteld was en verbaasd '
La menace de catastrophes naturelles, telles que des inondations, des tempêtes et des averses de grêle, qui sont appelées à se produire plus souvent du fait des changements climatiques prévus, aura également une incidence néfaste sur les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêcheTen gevolge van de voorspelde veranderingen in het klimaat zal het risico van natuurrampen, zoals overstromingen, stormen en hagelbuien, toenemen, wat negatieve gevolgen met zich mee zal brengen voor alle drie de genoemde sectoren
Surpris par une averse, on essaie de ne pas se mouiller et on se hâte sur la routeAls je in een stortbui belandt, probeer je niet nat te worden... en haast je je over de weg
Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses catastrophes naturelles, telles que des sécheresses, des inondations, des ouragans, des averses de grêle et même des tempêtes de neige.Zo werden we de voorbije jaren met talrijke natuurrampen geconfronteerd, zoals droogte, overstromingen, orkanen, hagel- en zelfs sneeuwstormen.
certaines parties de l' I- ‧ sont inondées suite aux grosses aversesdelen van zowel de tolweg als de I- ‧ melden overstroming door de hevige regenval
% de probabilité d' aversesDe kans op regen is zo' n ‧ procent
les gouttelettes du nuage précipitent sous forme de pluie ou d'aversede druppeltjes van de wolk vallen neer in de vorm van regen of een stortbui
Les averses seront intermittente tout au long de la soiréeDe hele avond zullen er regenbuien zijn
Cycles d'averses d'orage (choc thermique) (‧e éditionAfwisselend onweer en regen (thermische schok) (‧e uitgave
Averses intermittentes demain soirHet kan gaan onweren morgenavond
Les données météorologiques disponibles indiquent une absence de périodes de gel et de brouillard intenses et fréquents, des températures annuelles moyennes modérées, des pluies se limitant à des averses brèves et espacées à la fin du printemps et au début de l'été, ainsi qu'une absence de précipitations associée à des températures qui ne sont jamais torrides pendant la période la plus favorable à la préservation des qualités du fruit, optimalisées par une ventilation modérée et quotidienne (période de maturation, de récolte et de dessiccationDe beschikbare meteorologische gegevens laten de volgende factoren zien: geen vorst of frequente dikke mist en gematigde gemiddelde jaartemperaturen, in het late voorjaar en in de vroege zomer neerslag die zich beperkt tot korte, geïsoleerde buien en in de periode die de belangrijkste bijdrage aan de kwaliteit van de vijgen moet leveren, namelijk de periode waarin de vruchten rijpen en worden geoogst en gedroogd, weinig regen en evenmin verzengende hitte en- ook heel belangrijk- een goede dagelijkse gematigde ventilatie
Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (averses du grêle et tornade dans certaines communes dans la province d'Udine le ‧ juinSteunmaatregelen in de door natuurrampen getroffen landbouwgebieden in bepaalde gemeenten in de provincie Udine (hagelbuien en tornado van ‧ juni
On s' abrita dans un passage souterrain pour éviter l' averseWe scholen onder een bruggetje om niet nat te worden
Dans mon pays, à la moindre averse, le prix du bétail chute automatiquement.In mijn eigen land daalt de prijs van runderen automatisch als er een regenbui valt.
Les prévisions annoncent de la pluie, vous prenez votre parapluie et, en fin de compte, il y aura peut-être quelques gouttes mais certainement pas de véritable averse.Volgens de voorspelling gaat het regenen, dus je neemt een paraplu mee, en uiteindelijk valt er misschien hier en daar een spatje, maar van echte regen is beslist geen sprake.
Pagina 1. Gevonden 30 zinnen matching zin averse.Gevonden in 0,544 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.