uitspraak: IPA: a.vɛʁs /a.vɛʁs/ , SAMPA: /a.vERs/      

Vertalingen in Nederlands:

 • regenbui   
  (Noun  m)
   
  een tijdelijke periode van regen tengevolge van het overtrekken van een wolkenveld
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.
 • stortbui   
 • bui     
  (Noun  m)
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.
 • gietbui   
 • wolkbreuk   
 • afkerig   
   
  Een afkeer hebben voor.
 • afwijzend   
   
  Een afkeer hebben voor.
 • vlaag   
   
  Een korte regenval.
   
  Brève chute de pluie.
 • plasregen   
 • schoer   
 • slagregen   
 • stortregen   

Andere betekenissen:

 
orage (tombant le soir)

Soortgelijke zinnen in woordenboek Frans Nederlands. (3)

averse météorique
meteorenzwerm

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "averse", vertaalgeheugen

add example
fr Averses intermittentes demain soir
nl Het kan gaan onweren morgenavond
fr Où, après le tonnerre, des averses d' or tombaient comme une pluie de fleurs
nl '... waardoor iedereen versteld was en verbaasd '
fr les gouttelettes du nuage précipitent sous forme de pluie ou d'averse
nl de druppeltjes van de wolk vallen neer in de vorm van regen of een stortbui
fr J'ai été surpris par une averse sur le chemin du retour à la maison.
nl Een plotse stortbui heeft mij onderweg naar huis verrast.
fr Il serait fâcheux de l' annuler à cause d' une averse impromptue
nl Dan mag het niet opeens gaan plenzen
fr Nous pensons ici aux sécheresses ou à la désertification, comme nous le voyons dans le sud de l'Italie, par exemple, ou à d'autres phénomènes climatiques extrêmes comme les pluies inattendues et les averses de grêles ou les inondations, qui affectent souvent la production de nos agriculteurs.
nl We hoeven maar te denken aan droogte en woestijnvorming zoals we bijvoorbeeld in Zuid-Italië zien, of aan andere extreme weersverschijnselen zoals plotselinge regen- en hagelbuien of overstromingen. Zulke gebeurtenissen treffen onze boeren vaak in het hart van hun bestaan.
fr On s' abrita dans un passage souterrain pour éviter l' averse
nl We scholen onder een bruggetje om niet nat te worden
fr % de probabilité d' averses
nl De kans op regen is zo' n ‧ procent
fr Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses catastrophes naturelles, telles que des sécheresses, des inondations, des ouragans, des averses de grêle et même des tempêtes de neige.
nl Zo werden we de voorbije jaren met talrijke natuurrampen geconfronteerd, zoals droogte, overstromingen, orkanen, hagel- en zelfs sneeuwstormen.
fr D'après les rapports météorologiques dressés par l'Institut météorologique de Finlande, les conditions atmosphériques exceptionnelles qu'a connu la Finlande à l'été ‧ se sont caractérisées par de fortes pluies, prenant souvent la forme d'averses torrentielles, qui ont provoqué des inondations locales
nl Volgens de meteorologische rapporten van het Fins Meteorologisch Instituut werd het uitzonderlijk slechte weer in de zomer van ‧ in Finland gekenmerkt door grote hoeveelheden neerslag, meestal in de vorm van stortregens die plaatselijk overstromingen veroorzaakten
fr Averse de grêle ayant provoqué des dégâts à l'aéronef ou la perte ou le mauvais fonctionnement d'un service essentiel
nl Een hagelbui met als gevolg schade aan het luchtvaartuig of het uitvallen of de storing van een essentiële dienst
fr certaines parties de l' I- ‧ sont inondées suite aux grosses averses
nl delen van zowel de tolweg als de I- ‧ melden overstroming door de hevige regenval
fr Interventions dans les zones agricoles touchées par des calamités naturelles (averses du grêle et tornade dans certaines communes dans la province d'Udine le ‧ juin
nl Steunmaatregelen in de door natuurrampen getroffen landbouwgebieden in bepaalde gemeenten in de provincie Udine (hagelbuien en tornado van ‧ juni
fr Le Portugal est l'un de ces pays: il a été frappé par de fortes pluies le 23 décembre, sans compter les averses de grêle et les tempêtes qui ont dévasté les régions occidentale et de l'Algarve.
nl Een van de getroffen landen is Portugal, waar het op 23 december zwaar heeft geregend met hagel en rukwinden. Dat weer heeft in de regio's Oeste en Algarve een spoor van vernieling achtergelaten en voor meer dan 80 miljoen euro schade veroorzaakt.
fr En cas d'averses soudaines, les inondations peuvent causer encore plus de dégâts à cause des problèmes d'infrastructures dans ces régions.
nl Bij plotselinge en hevige regenval kunnen overstromingen door de gebrekkige infrastructuur in deze gebieden nog meer schade aanrichten.
fr Les données météorologiques disponibles indiquent une absence de périodes de gel et de brouillard intenses et fréquents, des températures annuelles moyennes modérées, des pluies se limitant à des averses brèves et espacées à la fin du printemps et au début de l'été, ainsi qu'une absence de précipitations associée à des températures qui ne sont jamais torrides pendant la période la plus favorable à la préservation des qualités du fruit, optimalisées par une ventilation modérée et quotidienne (période de maturation, de récolte et de dessiccation
nl De beschikbare meteorologische gegevens laten de volgende factoren zien: geen vorst of frequente dikke mist en gematigde gemiddelde jaartemperaturen, in het late voorjaar en in de vroege zomer neerslag die zich beperkt tot korte, geïsoleerde buien en in de periode die de belangrijkste bijdrage aan de kwaliteit van de vijgen moet leveren, namelijk de periode waarin de vruchten rijpen en worden geoogst en gedroogd, weinig regen en evenmin verzengende hitte en- ook heel belangrijk- een goede dagelijkse gematigde ventilatie
fr Les prévisions annoncent de la pluie, vous prenez votre parapluie et, en fin de compte, il y aura peut-être quelques gouttes mais certainement pas de véritable averse.
nl Volgens de voorspelling gaat het regenen, dus je neemt een paraplu mee, en uiteindelijk valt er misschien hier en daar een spatje, maar van echte regen is beslist geen sprake.
fr La menace de catastrophes naturelles, telles que des inondations, des tempêtes et des averses de grêle, qui sont appelées à se produire plus souvent du fait des changements climatiques prévus, aura également une incidence néfaste sur les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche
nl Ten gevolge van de voorspelde veranderingen in het klimaat zal het risico van natuurrampen, zoals overstromingen, stormen en hagelbuien, toenemen, wat negatieve gevolgen met zich mee zal brengen voor alle drie de genoemde sectoren
fr Cycles d'averses d'orage (choc thermique) (‧e édition
nl Afwisselend onweer en regen (thermische schok) (‧e uitgave
fr Surpris par une averse, on essaie de ne pas se mouiller et on se hâte sur la route
nl Als je in een stortbui belandt, probeer je niet nat te worden... en haast je je over de weg
Pagina 1. Gevonden 30 zinnen matching zin averse.Gevonden in 0,56 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.