Vertalingen in Dutch:

  • smyrna   

Soortgelijke zinnen in woordenboek Spanish Dutch. (4)

Bión de EsmirnaBion
Esmirnaİzmir; Izmir
Policarpo de EsmirnaPolycarpus
Quinto de EsmirnaQuintus van Smyrna

Voorbeeld zinnen met "esmirna", vertaalgeheugen

add example
Según el programa de las pruebas, el Piris Reis, del cual merece la pena destacar que pertenece a la Universidad de Esmirna, realizará pruebas a una distancia de ‧ millas del islote rocoso de Calóyeros, en las Cícladas, así como en otros ‧ puntos pertenecientes a aguas territoriales griegasVolgens het onderzoeksprogramma zal de Piri Reis (die eigendom is van de universiteit van Ismir) onderzoek verrichten op een afstand van ‧ zeemijl van het eilandje Kalogeri in de Cycladen evenals op ‧ andere plaatsen in de Griekse territoriale wateren
Con arreglo a dichas noticias, la Marína de Guerra griega captó mensajes de la emisora costera de radio de Esmirna sobre las pruebas oceanográficas del buqueDe kranten berichten dat de Griekse marine een bericht heeft onderschept van de zender van de kustwacht van Ismir in verband met het oceanografisch onderzoek van het schip
Según el programa de las pruebas, el Piris Reis, del cual merece la pena destacar que pertenece a la Universidad de Esmirna, realizará pruebas a una distancia de ‧ millas del islote rocoso de Calóyeros, en las Cicladas, así como en otros ‧ puntos pertenecientes a aguas territoriales griegasVolgens het onderzoeksprogramma zal de Piri Reis (die eigendom is van de universiteit van Ismir) onderzoek verrichten op een afstand van ‧ zeemijl van het eilandje Kalogeri in de Cycladen evenals op ‧ andere plaatsen in de Griekse territoriale wateren
Atenas, Esmirna, puede que incluso ConstantinoplaAthene en Smyrna, misschien zelfs Constantinopel
La Universidad de Esmirna no es beneficiaria de financiación comunitariaVerder heeft de Universiteit van Izmir geen subsidie van de Unie ontvangen
Es decir, en total la distancia de ida y vuelta de Gibraltar a Esmirna.Dat is bij elkaar de afstand van Gibraltar tot Izmir en weer terug.
Pagina 1. Gevonden 9 zinnen matching zin esmirna.Gevonden in 0,509 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.