uitspraak: IPA: /bʌɡ/ bʌɡ , SAMPA: /bVg/ bVg    

Vertalingen in Dutch:

 • insect     
  (Noun  n)
   
  an insect of the order Hemiptera
   
  a colloquial name for insect
   
  an insect of the order Hemiptera
 • bug   
  (Noun  m)
   
  problem that needs fixing (especially in computing)
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
   
  problem that needs fixing (especially in computing)
 • beestje   
  (Noun  n)
   
  a colloquial name for insect
   
  a colloquial name for insect
 • fout         
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
   
  Een probleem in computer hardware of software of in electronische apparaten in zijn algemeenheid.
   
  A problem in computer software or hardware or in electronic hardware in general.
 • wandluis   
 • wants   
   
  Any of the suborder Heteroptera, having piercing and sucking mouthparts, specialized as a beak.(Source: CED)
 • afluisteren   
 • bacil   
 • insekt   
 • kever   
 • nieuwsgierigheid     

Andere betekenissen:

 
contagious illness, bacteria, virus
 
An enthusiasm for something; an obsession
 
a small image placed in a corner of a television program
 
A contagious illness; a bacterium or virus causing it
 
(informal, transitive) To annoy.
 
Any insect, arachnid, or other terrestrial arthropod that is a pest.
 
an electronic listening device
 
An electronic intercept device
 
(computer) bug
 
A problem that needs fixing, especially in computing.
 
Various species of marine crustaceans; e.g. a Morton Bay bug.
 
an enthusiasm for something
 
to annoy
 
A small and and usually invisible file (traditionally a single pixel image) on a World Wide Web page, primarily used to track users.
 
interception (email)
 
to install an electronic listening device in
 
An insect of the order Hemiptera (the "true bugs").
 
A small, usually transparent or translucent image placed in a corner of a television program to indicate what network or cable channel is televising it
 
A semi-automated telegraph key
 
(aviation) A manually positioned marker in flight instruments
 
(colloquial) Any insect, arachnid, or other terrestrial arthropod that is a pest.
 
(transitive) To install an electronic listening device or devices in.

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (26)

armadillo bugpissebed
bed bugbedwants; wandluis
Bucky BugTokkie Tor
BugWestelijke Boeg; Boeg
Bugs BunnyBugs Bunny
Bugs Bunny: Lost in TimeBugs Bunny: Lost in Time
doodle bugmierenleeuw
june bugmeikever
lady buglieveheersbeestje
lady-buglieveheersbeestje; lieveheerbeestje; onze lieveheerbeestje
lightning bugglimworm; vuurvlieg; vuurvliegje; gloeiworm
may bugmeikever
May bugmeikever
may-bugmeikever
pill bugpissebed
potato bugpissebed; coloradokever
predator bugroofwants
roll up bugpissebed
Southern BugZuidelijke Boeg
sow bugpissebed
The Gold-BugThe Gold-Bug
The Love BugThe Love Bug
Travel BugTravel bug
true bugwants
tummy bugdarmontsteking
Western BugWestelijke Boeg

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "bug", vertaalgeheugen

add example
No bugs down here, MichaelEr zijn hier geen zendertjes, Michael
Canada ought to claim that bug heap they call MinnesotaCanada heeft ooit dat ongedierte geclaimed dat zij Minnesota noemen
Reload Bug & List (for current productBuglijst (voor huidig product) opnieuw laden
But dropping the bug isn' t the hard partMaar het zendertje er in laten vallen is niet het lastige deel
Due to a bug in mkisofs < = ‧a‧, K‧b is unable to handle filenames that contain more than one backslashDoor een fout in mkisofs is K‧b niet in staat bestandsnamen te hanteren die meer dan één backslash bevatten
Japan is a bug waiting to be squashed...... and the West will shake with fearJapan is ' n mug, klaar om vertrapt te worden..... en het Westen zal beven als ' n rietje
But Little Man seen her, bugged out and let a couple goLittle Man zag haar, raakte in paniek en schoot twee keer
I think I got a bugIk denk dat ik een virus heb
I want to go back to before you knew me as Bong Girl, before Bug stole your car, before Baze told you whatever he told you to make you go out with meIk wil even teruggaan naar het moment voordat jij me leerde kennen als waterpijp meisje, voordat Bug jouw auto stal, voordat Baze jou vertelde, wat dan ook hij verteld heeft zodat jij met mij uitging
No, Simms, the bugsNee, Simms, het ongedierte
And, uh, not too many people will bug you down here, soEn, uh, niet al te veel mensen bug je hier beneden, dus
Amy is on a leisurely drive in her VW Bug, and along comes Eddie in his FerrariAmy maakt een plezierritje in haar Kever en Eddie raast voorbij in z' n Ferrari
The police can' t help you.Not unless there' s proof who set those bugsDe politie kan niks doen zonder bewijs
Subject: The Millennium 'Bug'Betreft: De millennium" bug"
You know, Bed Bug EddieJe weet wel, Bed Bug Eddie
Looks like the bugs figured out Goa' uld computersZe weten hoe Goa' uld- computers werken
You were going to bug the flatJe wilde afluisterapparatuur in de flat aanbrengen
Let' s hope it' s the only bug they broughtHet ziet ernaar uit dat het het enige exemplaar is dat ze meegenomen hebben
Big damn bug!Stom, groot insect!
Because he was too busy collecting them and other bugsMisschien omdat hij ' t te druk had met vliegen vangen
Yo, he saying you can' t catch the bug just by getting your dick suckedHij zegt dat je geen aids krijgt als je je alleen maar laat pijpen
The Czech Republic, by this action brought pursuant to Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, seeks annulment of the decision of the Commission of the European Communities of ‧ August ‧ on offsetting the Commission's claims against its debts, BUG/C‧ DMet het onderhavige beroep, dat is ingesteld op grond van artikel ‧ van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, verzoekt de Tsjechische Republiek om nietigverklaring van het besluit BUDG/C‧ D ‧.‧- ‧ van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van ‧ augustus ‧ houdende verrekening van de vorderingen en de schulden van de Commissie
No, everyone bugs youIedereen irriteerd jou
You know, when Travis was a baby and someone like that came up and bugged me, he would just cry on command and then they would leaveToen Travis een baby was en iemand kwam zo naar me toe om me dwars te zitten, dan huilde hij op commando en zouden ze meteen vertrekken
You bugs were never hereJullie zijn hier niet geweest
Pagina 1. Gevonden 1101 zinnen matching zin bug.Gevonden in 1,707 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.