uitspraak: IPA: /bʌɡ/ bʌɡ , SAMPA: /bVg/ bVg    

Vertalingen in Dutch:

 • insect     
  (Noun  n)
   
  an insect of the order Hemiptera
   
  a colloquial name for insect
   
  an insect of the order Hemiptera
 • bug   
  (Noun  m)
   
  problem that needs fixing (especially in computing)
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
   
  problem that needs fixing (especially in computing)
 • beestje   
  (Noun  n)
   
  a colloquial name for insect
   
  a colloquial name for insect
 • fout         
   
  A type of work item that records a potential source of dissatisfaction with the product. The common name of a work item type for tracking code defects.
   
  Een probleem in computer hardware of software of in electronische apparaten in zijn algemeenheid.
   
  A problem in computer software or hardware or in electronic hardware in general.
 • wandluis   
 • wants   
   
  Any of the suborder Heteroptera, having piercing and sucking mouthparts, specialized as a beak.(Source: CED)
 • afluisteren   
 • bacil   
 • insekt   
 • kever   
 • nieuwsgierigheid     

Andere betekenissen:

 
contagious illness, bacteria, virus
 
An enthusiasm for something; an obsession
 
a small image placed in a corner of a television program
 
A contagious illness; a bacterium or virus causing it
 
(informal, transitive) To annoy.
 
Any insect, arachnid, or other terrestrial arthropod that is a pest.
 
an electronic listening device
 
An electronic intercept device
 
(computer) bug
 
A problem that needs fixing, especially in computing.
 
Various species of marine crustaceans; e.g. a Morton Bay bug.
 
an enthusiasm for something
 
to annoy
 
A small and and usually invisible file (traditionally a single pixel image) on a World Wide Web page, primarily used to track users.
 
interception (email)
 
to install an electronic listening device in
 
An insect of the order Hemiptera (the "true bugs").
 
A small, usually transparent or translucent image placed in a corner of a television program to indicate what network or cable channel is televising it
 
A semi-automated telegraph key
 
(aviation) A manually positioned marker in flight instruments
 
(colloquial) Any insect, arachnid, or other terrestrial arthropod that is a pest.
 
(transitive) To install an electronic listening device or devices in.

Did you mean: Bug

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (26)

bed bug
bedwants; wandluis
Bucky Bug
Tokkie Tor
Bug
Westelijke Boeg; Boeg
Bugs Bunny
Bugs Bunny
Bugs Bunny: Lost in Time
Bugs Bunny: Lost in Time
doodle bug
mierenleeuw
june bug
meikever
lady bug
lieveheersbeestje
lady-bug
lieveheersbeestje; lieveheerbeestje; onze lieveheerbeestje
lightning bug
glimworm; vuurvlieg; vuurvliegje; gloeiworm
may bug
meikever
May bug
meikever
may-bug
meikever
pill bug
pissebed
potato bug
pissebed; coloradokever
predator bug
roofwants
roll up bug
pissebed
Southern Bug
Zuidelijke Boeg
sow bug
pissebed
The Gold-Bug
The Gold-Bug
The Love Bug
The Love Bug
Travel Bug
Travel bug
tummy bug
darmontsteking
Western Bug
Westelijke Boeg

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "bug", vertaalgeheugen

add example
en No bugs down here, Michael
nl Er zijn hier geen zendertjes, Michael
en Canada ought to claim that bug heap they call Minnesota
nl Canada heeft ooit dat ongedierte geclaimed dat zij Minnesota noemen
en Reload Bug & List (for current product
nl Buglijst (voor huidig product) opnieuw laden
en But dropping the bug isn' t the hard part
nl Maar het zendertje er in laten vallen is niet het lastige deel
en Due to a bug in mkisofs < = ‧a‧, K‧b is unable to handle filenames that contain more than one backslash
nl Door een fout in mkisofs is K‧b niet in staat bestandsnamen te hanteren die meer dan één backslash bevatten
en Japan is a bug waiting to be squashed...... and the West will shake with fear
nl Japan is ' n mug, klaar om vertrapt te worden..... en het Westen zal beven als ' n rietje
en But Little Man seen her, bugged out and let a couple go
nl Little Man zag haar, raakte in paniek en schoot twee keer
en I think I got a bug
nl Ik denk dat ik een virus heb
en I want to go back to before you knew me as Bong Girl, before Bug stole your car, before Baze told you whatever he told you to make you go out with me
nl Ik wil even teruggaan naar het moment voordat jij me leerde kennen als waterpijp meisje, voordat Bug jouw auto stal, voordat Baze jou vertelde, wat dan ook hij verteld heeft zodat jij met mij uitging
en No, Simms, the bugs
nl Nee, Simms, het ongedierte
en And, uh, not too many people will bug you down here, so
nl En, uh, niet al te veel mensen bug je hier beneden, dus
en Amy is on a leisurely drive in her VW Bug, and along comes Eddie in his Ferrari
nl Amy maakt een plezierritje in haar Kever en Eddie raast voorbij in z' n Ferrari
en The police can' t help you.Not unless there' s proof who set those bugs
nl De politie kan niks doen zonder bewijs
en Subject: The Millennium 'Bug'
nl Betreft: De millennium" bug"
en You know, Bed Bug Eddie
nl Je weet wel, Bed Bug Eddie
en Looks like the bugs figured out Goa' uld computers
nl Ze weten hoe Goa' uld- computers werken
en You were going to bug the flat
nl Je wilde afluisterapparatuur in de flat aanbrengen
en Let' s hope it' s the only bug they brought
nl Het ziet ernaar uit dat het het enige exemplaar is dat ze meegenomen hebben
en Big damn bug!
nl Stom, groot insect!
en Because he was too busy collecting them and other bugs
nl Misschien omdat hij ' t te druk had met vliegen vangen
en Yo, he saying you can' t catch the bug just by getting your dick sucked
nl Hij zegt dat je geen aids krijgt als je je alleen maar laat pijpen
en The Czech Republic, by this action brought pursuant to Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, seeks annulment of the decision of the Commission of the European Communities of ‧ August ‧ on offsetting the Commission's claims against its debts, BUG/C‧ D
nl Met het onderhavige beroep, dat is ingesteld op grond van artikel ‧ van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, verzoekt de Tsjechische Republiek om nietigverklaring van het besluit BUDG/C‧ D ‧.‧- ‧ van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van ‧ augustus ‧ houdende verrekening van de vorderingen en de schulden van de Commissie
en No, everyone bugs you
nl Iedereen irriteerd jou
en You know, when Travis was a baby and someone like that came up and bugged me, he would just cry on command and then they would leave
nl Toen Travis een baby was en iemand kwam zo naar me toe om me dwars te zitten, dan huilde hij op commando en zouden ze meteen vertrekken
en You bugs were never here
nl Jullie zijn hier niet geweest
Pagina 1. Gevonden 1101 zinnen matching zin bug.Gevonden in 1,177 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.