uitspraak: IPA: biːtruːt

Vertalingen in Dutch:

 • kroot   
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
 • rode biet   
  (  f)
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
   
  a normally deep red coloured cultivar of the beet
 • beetwortel   
 • biet     
 • mangelwortel   
 • suikerbiet     

Andere betekenissen:

 
A normally deep red coloured cultivar of the beet. A root vegetable usually cooked or pickled before eating.

Picture dictionary

rode biet, kroot
rode biet, kroot

Soortgelijke zinnen in woordenboek English Dutch. (1)

beetroot sugarbietsuiker

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "beetroot", vertaalgeheugen

add example
As regards pyraclostrobin, such an application was made for the use on beetroot, gherkin and courgettesWat pyraclostrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op rode bieten, augurken en courgettes
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- BeetrootBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriacWortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij
Well, uh, Mr Beetroot... it' s the amount of enrichment... that I wanted to talk aboutMr Beetroot, ik wilde nog even praten over de mate van rijkdom
Beta vulgaris L.- Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L.- Rode biet, inclusief Cheltenham beet
Today, transgenic beetroot pulp has been marketed in the Netherlands even though its commercialization was banned.In Nederland is nu transgene bietenpulp in de handel gebracht, hoewel dit verboden is.
Beta vulgarisL. var. conditiva Alef.- BeetrootBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
They are then left, at best – if I may use our President, Mr Borrell’s words – to look after beetroots.Ze mogen zich dan misschien hoogstens nog – om met de woorden van onze Voorzitter Josep Borrell te spreken – met suikerbieten bezighouden.
E ‧ Beetroot Red, betaninE ‧ Bieterood, betanine
Beetroot red, betaninBietenrood, betanine
Single payment entitlements contribute to the serious difficulties in sectors such as wine, milk, meat, beetroot, fruit and vegetables.Eenmalige areaalbetalingen dragen bij tot de ernstige problemen in sectoren als wijn, melk, vlees, bieten, fruit en groenten.
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet, inclusief Cheltenham beet
fresh, chilled, frozen or dried vegetables cultivated for their leaves or stalks (asparagus, broccoli, cauliflower, endives, fennel, spinach, etc.), for their fruit (aubergines, cucumbers, courgettes, green peppers, pumpkins, tomatoes, etc.), and for their roots (beetroots, carrots, onions, parsnips, radishes, turnips, etcGroenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (rode bieten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz
In ‧, due to the reduction in its sugar quota, Spain requested the application of the support scheme for beetroot and sugar cane producers provided for in Section ‧ of Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) NoDe verlaging van het suikerquotum van Spanje heeft in ‧ voor dit land geleid tot de toepassing van de regeling inzake steunverlening aan suikerbieten- en suikerriettelers waarin titel IV, hoofdstuk ‧, afdeling ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ voorziet
fresh, chilled, frozen or dried vegetables cultivated for their leaves or stalks (asparagus, broccoli, cauliflower, endives, fennel, spinach, etc.), for their fruit (aubergines, cucumbers, courgettes, green peppers, pumpkins, tomatoes, etc.), and for their roots (beetroots, carrots, onions, parsnips, radishes, turnips, etcGroenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, witlof, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (kroten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz
Beta vulgaris L. Beetroot, including Cheltenham beetBeta vulgaris L. Rode biet, inclusief Cheltenham beet
I have just produced this rosé wine, here in the European Parliament, by getting white wine and putting beetroot in it.Deze roséwijn heb ik zojuist in het Europees Parlement gemaakt door witte wijn te halen en er rode biet in te doen.
Pagina 1. Gevonden 32 zinnen matching zin beetroot.Gevonden in 0,739 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.