uitspraak: IPA: biːtruːt

Vertalingen in Nederlands:

 • kroot   
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
 • beetwortel   
 • biet     
 • mangelwortel   
 • rode biet   
  (  f)
   
  A deep red coloured variety of beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva).
   
  a normally deep red coloured cultivar of the beet
   
  a normally deep red coloured cultivar of the beet
 • suikerbiet     

Andere betekenissen:

 
A normally deep red coloured cultivar of the beet. A root vegetable usually cooked or pickled before eating.

Picture dictionary

kroot, rode biet
kroot, rode biet

Soortgelijke zinnen in woordenboek Engels Nederlands. (1)

beetroot sugar
bietsuiker

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "beetroot", vertaalgeheugen

add example
en Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac
nl Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij
en It is based on a mixture of cereals (normally wheat, maize, rye, oats) provided throughout the year but supplemented with pumpkin, turnip, potato, beetroot, different fruits, sweet corn, cabbage, dried fodder, forage and chestnuts
nl Het is gebaseerd op een mengsel van granen (normaal tarwe, maïs, rogge en haver) dat het hele jaar door wordt verstrekt maar dat wordt aangevuld met pompoenen, rapen, aardappelen, beetwortels, diverse soorten fruit, suikermaïs, kool, gedroogd voeder, groenvoeder en kastanjes
en Today, transgenic beetroot pulp has been marketed in the Netherlands even though its commercialization was banned.
nl In Nederland is nu transgene bietenpulp in de handel gebracht, hoewel dit verboden is.
en fresh, chilled, frozen or dried vegetables cultivated for their leaves or stalks (asparagus, broccoli, cauliflower, endives, fennel, spinach, etc.), for their fruit (aubergines, cucumbers, courgettes, green peppers, pumpkins, tomatoes, etc.), and for their roots (beetroots, carrots, onions, parsnips, radishes, turnips, etc
nl Groenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, witlof, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (kroten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz
en Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Beetroot
nl Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
en I have just produced this rosé wine, here in the European Parliament, by getting white wine and putting beetroot in it.
nl Deze roséwijn heb ik zojuist in het Europees Parlement gemaakt door witte wijn te halen en er rode biet in te doen.
en E ‧ Beetroot Red, betanin
nl E ‧ Bieterood, betanine
en Beta vulgaris L.- Beetroot, including Cheltenham beet
nl Beta vulgaris L.- Rode biet, inclusief Cheltenham beet
en They are then left, at best – if I may use our President, Mr Borrell’s words – to look after beetroots.
nl Ze mogen zich dan misschien hoogstens nog – om met de woorden van onze Voorzitter Josep Borrell te spreken – met suikerbieten bezighouden.
en As regards pyraclostrobin, such an application was made for the use on beetroot, gherkin and courgettes
nl Wat pyraclostrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op rode bieten, augurken en courgettes
en In ‧, due to the reduction in its sugar quota, Spain requested the application of the support scheme for beetroot and sugar cane producers provided for in Section ‧ of Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No
nl De verlaging van het suikerquotum van Spanje heeft in ‧ voor dit land geleid tot de toepassing van de regeling inzake steunverlening aan suikerbieten- en suikerriettelers waarin titel IV, hoofdstuk ‧, afdeling ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ voorziet
en Beta vulgarisL. var. conditiva Alef.- Beetroot
nl Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.- Rode biet
en Well, uh, Mr Beetroot... it' s the amount of enrichment... that I wanted to talk about
nl Mr Beetroot, ik wilde nog even praten over de mate van rijkdom
en dehydrated lucerne, dehydrated beetroot pulp, whey, molasses, protein seeds and oil seeds
nl gedroogde luzerne, droge bietenpulp, wei, melasse, eiwithoudende en oliehoudende zaden
en Beta vulgaris L. Beetroot, including Cheltenham beet
nl Beta vulgaris L. Rode biet, inclusief Cheltenham beet
en Single payment entitlements contribute to the serious difficulties in sectors such as wine, milk, meat, beetroot, fruit and vegetables.
nl Eenmalige areaalbetalingen dragen bij tot de ernstige problemen in sectoren als wijn, melk, vlees, bieten, fruit en groenten.
en Beetroot red, betanin
nl Bietenrood, betanine
Pagina 1. Gevonden 32 zinnen matching zin beetroot.Gevonden in 0,531 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.