Vertalingen in Dutch:

  • Anastasia van Montenegro   

Voorbeeld zinnen met "Princess Anastasia of Montenegro", vertaalgeheugen

add example
The Princess AnastasiaPrinses Anastasia
It' s the Princess Anastasia who will help us flyHet is Prinses Anastasia, die ons vleugels geeft
One alternate member's seat has become vacant following the resignation of Ms Anastasia MLADENOVAEen zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Anastasia MLADENOVA
Ever heard of anastasia ramanov?Heb je ooit gehoord van Anastasia Ramanov?
The princess of the thousand roses, and eldest daughter of the formerly great King DariusDe prinses van ‧ rozen... en oudste dochter van Darius
" Once upon a time, in the town of Selene...... lived a beautiful princess named Cleo' ln het dorp Selene was er eens... een mooie prinses die Cleo heette
The name of the artist (R.B.BARON) is engraved under the Princess's hairDe naam van de ontwerper (R.B. BARON) is onder de haartooi van de Prinses gegraveerd
You will now be referred to as the princess dowager of WalesU zult nu aangesproken worden als prinses douairière van Wales
Description: The coin features an effigy of Princess Grace, to the right of which appear the word « MONACO », the mint mark, the year « ‧ » and the engraver 's markBeschrijving van het ontwerp: De munt toont een beeltenis van Prinses Grace, met aan de rechterzijde het opschrift ‘ MONACO ’, het muntteken, het jaar &lsquo ‧ ’ en het teken van de graveur
Are you accusing our fair princess of having an interest in thee?Beweert u dat onze prinses beIangsteIIing voor u heeft?
Perhaps he might be able to confirm to the House that he would be delighted to speak with his colleagues, including Her Royal Highness Princess Anne, to suggest that we take the resolution of this House seriously and that we press for what we are calling for, which is 16 days of peace.Misschien kan hij tegenover dit Huis bevestigen dat hij graag bereid is met zijn collega's te spreken, met inbegrip van prinses Anne, om aan te voeren dat we de resolutie van dit Huis serieus nemen, en dat we aandringen op datgene waar we om vragen, namelijk zestien dagen vrede.
Reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof by order of that court of ‧ November ‧ in Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmäger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen, Stajkovski and Jovica Vidovic v PPS Princess Personal Service GmbHVerzoek van het Oberste Gerichtshof van ‧ november ‧ om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski und Jovica Vidovic en PPS Princess Personal Service GmbH
I also wish to inform you that following the tragic death of Diana, Princess of Wales, I ordered the European Union and United Kingdom flags to be flown at half-mast on the Parliament buildings, in mourning for the death of someone who was much loved by millions of people in Britain and throughout the world.Verder zou ik u ervan in kennis willen stellen dat ik na de tragische dood van Lady Diana, prinses van Wales, de diensten van het Parlement opdracht heb gegeven om de vlag van de Europese Unie en die van het Verenigd Koninkrijk halfstok te hangen, ten teken van rouw en verdriet om het heengaan van een mens die onder miljoenen Britten en in de hele wereld bijzonder geliefd was.
On behalf of Parliament, I should like to extend a warm welcome to Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden, who has taken her seat in the official gallery here this afternoon.- Namens het Parlement heet ik Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Victoria van Zweden, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen, van harte welkom.
It is, of course, the princess' s hand...... and half the entire kingdomHet is natuurlijk, De prinses hand... en de helft van het koninkrijk
Do you have contact of Princess Bing?Unit ‧, zie je prinses Bing al?
An analysis of the plans provided by Princess Leia... has demonstrated a weakness in the battle stationDe plannen van prinses Leia...... geven een zwakke plek aan
" Dear Princess," I know you' re confused now, and I don' t blame you. " None of this is your faultLief prinsesje, ik snap dat je in de war bent...... maar het is jouw schuld niet
I would like to take this opportunity to observe that the first page of yesterday's 'Info-session' mentions the tributes paid to Mother Teresa and Diana, Princess of Wales.Ik wilde er bij deze gelegenheid ook nog even op wijzen dat op de eerste pagina van het EP-nieuws van gisteren Moeder Teresa en Lady Diana zijn herdacht.
Pagina 1. Gevonden 2948675 zinnen matching zin Princess Anastasia of Montenegro.Gevonden in 374,499 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.