Vertalingen in Nederlands:

  • Anastasia van Montenegro   

Voorbeeld zinnen met "Princess Anastasia of Montenegro", vertaalgeheugen

add example
en The Princess Anastasia
nl Prinses Anastasia
en It' s the Princess Anastasia who will help us fly
nl Het is Prinses Anastasia, die ons vleugels geeft
en One alternate member's seat has become vacant following the resignation of Ms Anastasia MLADENOVA
nl Een zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Anastasia MLADENOVA
en Ever heard of anastasia ramanov?
nl Heb je ooit gehoord van Anastasia Ramanov?
en And I shall impersonate the princess ' beloved aunt, the Dowager Duchess of Thryce
nl Ik zal me voordoen als de lievelings tante van de Prinses, de weduwe van de Hertog van Thryce
en You are a princess... in a world of dragons
nl Je bent een prinses...... in een wereld vol draken
en Sir Joseph was just wondering how you knew where the tomb of the princess Anck- es- en- Amon was hidden
nl Sir Joseph vroeg zich af hoe u wist waar de prinses begraven lag
en You' il be a princess... in a world full of dragons
nl Je bent een prinses...... in een wereld vol draken
en The Princess of Alamut will be your first wife
nl De prinses van Alamut zal jouw eerste vrouw worden
en Description: The coin features an effigy of Princess Grace, to the right of which appear the word « MONACO », the mint mark, the year « ‧ » and the engraver 's mark
nl Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een beeltenis van Prinses Grace, met aan de rechterzijde het opschrift ‘ MONACO ’, het muntteken, het jaar &lsquo ‧ ’ en het teken van de graveur
en Deign, princess, to remember thy slave who endures misery for love of thee
nl Uw trouwe slaaf ondergaat nu ellende uit liefde voor U
en It involves the Union's internal policies, the policies with a European dimension, and I must say that it seems as though the prince, with his glass slipper, has found Cinderella and turned her into a princess. Under the agreement we negotiated with the Council on this category the Council has accepted practically all of Parliament's priorities.
nl Het gaat hier om de verschillende soorten intern beleid van de Unie, de beleidsonderdelen die een Europese dimensie hebben, en het lijkt erop alsof de prins, gewapend met z'n glazen muiltjes, Assepoester heeft gevonden en van haar een prinses heeft gemaakt, want het blijkt dat de Raad in het akkoord dat tussen Raad en Parlement aangaande categorie 3 bereikt is, bijna alle prioriteiten van het Parlement heeft aanvaard.
en Unhand him, by order of the princess
nl Laat hem los!
en However, before I add my own comment to the new animal transport directive, I should like to dwell briefly on an event in my own country, namely the departure of our Queen Mother, Princess Juliana.
nl Echter, voordat ik mijn eigen commentaar op de nieuwe richtlijn voor het vervoer van dieren geef, wil ik een ogenblik stilstaan bij een gebeurtenis in mijn eigen land, namelijk het afscheid van onze koningin-moeder, prinses Juliana.
en I am the Princess of Wales
nl Ik ben de Prinses van Wales
en Princess Kitana is ‧, ‧ years old... and the rightful heir to the throne of Outworld
nl Prinses Kitana is ‧. ‧ jaar oud.En erfgename van de troon
en For princess or wife of commissar?
nl Voor ' n prinses of de vrouw van ' n komissar?
en The tragic loss of Diana, Princess of Wales, has deeply saddened both those who knew her and those who recognized her generosity of spirit.
nl De tragische dood van Lady Diana, prinses van Wales, heeft zowel degenen die haar persoonlijk gekend hebben als hen die haar hoogachtten om haar ruimhartigheid, diep geroerd.
en And the hand in marriage of my daughter, the princess
nl En de hand van mijn dochter de prinses
Pagina 1. Gevonden 2948675 zinnen matching zin Princess Anastasia of Montenegro.Gevonden in 374,86 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.