Vertalingen in Dutch:

  • Anastasia van Montenegro   

Voorbeeld zinnen met "Princess Anastasia of Montenegro", vertaalgeheugen

add example
It' s the Princess Anastasia who will help us flyHet is Prinses Anastasia, die ons vleugels geeft
The Princess AnastasiaPrinses Anastasia
Ever heard of anastasia ramanov?Heb je ooit gehoord van Anastasia Ramanov?
One alternate member's seat has become vacant following the resignation of Ms Anastasia MLADENOVAEen zetel van plaatsvervanger is vrijgekomen door het aftreden van mevrouw Anastasia MLADENOVA
I just wondered, following Mr Bertens' third question on follow-up work, whether the Council is aware of the large level of publicity that was generated on this very subject by the visit to Angola with the Red Cross of a former member of the British Royal Family, Princess Diana.Ik vroeg me alleen af, in het licht van de derde vraag van de heer Bertens inzake de vervolgconferentie, of de Raad op de hoogte is van de golf van publiciteit die er voor dit onderwerp was naar aanleiding van het bezoek dat een voormalig lid van de Britse koninklijke familie, prinses Diana, onder begeleiding van het Rode Kruis aan Angola bracht.
We gotta find out which cell this princess of yours is inWaar zit die prinses?
I would like to call to mind not only the Erika or the Prestige, as mentioned by Mr Sterckx, but - and this is the task that I have set myself for my report on the sector - I would also like to say that we must avoid tragedies such as that of the Princess of the Stars, with 800 deaths in the Philippines, as well as the 'mere' 4 deaths recorded in the collision between a container ship and a hydrofoil on the Strait of Messina or again the 'mere' 2 deaths a few days ago among those on La Besogne, which hit a bateau mouche in Paris.Ik verwijs niet alleen naar de Erika of de Prestige, zoals de heer Sterckx heeft gedaan, maar - en dit is het doel dat ik mezelf heb gesteld voor mijn sectorverslag - ik wil ook graag zeggen dat drama's als die met de Princess of the Stars, met 800 doden in de Filippijnen, vermeden moeten worden, maar ook de botsing tussen een containerboot en een draagvleugelboot in de Straat van Messina die "slechts” tot vier doden leidde of de "slechts” twee slachtoffers op La Besogne die op een bateau mouche botste enkele dagen geleden.
We dance the tragic despair of the unmarried princessWij dansen de tragische wanhoop van de ongehuwde prinses
Description: The coin features an effigy of Princess Grace, to the right of which appear the word « MONACO », the mint mark, the year « ‧ » and the engraver 's markBeschrijving van het ontwerp: De munt toont een beeltenis van Prinses Grace, met aan de rechterzijde het opschrift ‘ MONACO ’, het muntteken, het jaar &lsquo ‧ ’ en het teken van de graveur
The name of the artist, « R.B. BARON », is shown under the Princess 's hairOnder het kapsel van de Prinses staat de naam van de kunstenaar, ‘ R.B. BARON &rsquo
He must have his fair share of prospective princesses, huh?Hij moet een gedegen aantal prinsessen gehad hebben, huh?
Princess needs to rest that voice of hers for tonightDe prinses moet haar stem sparen, die heeft ze vanavond nodig
[ Beep Beep Beep ]Han: We gotta find out which cell this princess of yours is inWaar zit die prinses?
The princess of the thousand roses, and eldest daughter of the formerly great King DariusDe prinses van ‧ rozen... en oudste dochter van Darius
An analysis of the plans provided by Princess Leia... has demonstrated a weakness in the battle stationDe plannen van prinses Leia...... geven een zwakke plek aan
The history of what brought a Corrino princess into House Atreides... is not easily forgottenDe geschiedenis van hoe een Corrino prinses in Huize Atreides terechtkomt... wordt niet snel vergeten
The tragic loss of Diana, Princess of Wales, has deeply saddened both those who knew her and those who recognized her generosity of spirit.De tragische dood van Lady Diana, prinses van Wales, heeft zowel degenen die haar persoonlijk gekend hebben als hen die haar hoogachtten om haar ruimhartigheid, diep geroerd.
Paramount News brings you special coverage of Princess Ann' s visit to LondonParamount News verslaat voor u prinses Anns bezoek aan Londen
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ September ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof, Austria)- Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic v Princess Personal Service GmbH (PPSArrest van het Hof (Vierde kamer) van ‧ september ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof- Oostenrijk)- Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic/Princess Personal Service GmbH (PPS
Besides, the princess has a unique understanding of creationDe prinses heeft een unieke kijk op de schepping
I am the Princess of WalesIk ben de Prinses van Wales
Pagina 1. Gevonden 2948675 zinnen matching zin Princess Anastasia of Montenegro.Gevonden in 771,639 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.