Vertalingen in Portuguese:

  • parabéns   
    (Interjection  )
  • feliz aniversário   
    (Interjection  )

Andere betekenissen:

 
Een uitdrukking van goedkeuring en lof.

Picture dictionary

parabéns, feliz aniversário
parabéns, feliz aniversário

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Portuguese. (2)

fijne verjaardag hartelijk gefeliciteerd met je verjaardagfeliz aniversario
gefeliciteerd met je verjaardagparabéns; feliz aniversário

Voorbeeld zinnen met "gefeliciteerd", vertaalgeheugen

add example
Gefeliciteerd, MichaelMichael, parabéns
In de recente verklaring van het voorzitterschap van de Raad, waarin de Cubaanse journalist Raúl Rivero wordt gefeliciteerd met de toekenning van de Unesco-prijs voor persvrijheid, worden de Cubaanse autoriteiten wederom opgeroepen alle gevangen dissidenten onverwijld in vrijheid te stellen.A recente declaração da Presidência do Conselho, felicitando o jornalista cubano Raúl Rivero por ter recebido o Prémio da Liberdade da Imprensa Mundial, da UNESCO, apelou uma vez mais às autoridades cubanas para que libertem imediatamente todos os dissidentes presos.
De ECB wordt gecomplimenteerd omdat zij correct heeft gereageerd op de economische en financiële ontwikkelingen, en wordt gefeliciteerd met de opwaardering van de euro ten opzichte van de dollar. Zij plukt de vruchten van haar constante loyale houding tegenover de federalistische en monetaristische dogma's.Felicitado por ter reagido correctamente às evoluções económicas e financeiras e pela apreciação do euro relativamente ao dólar, o BCE está agora a receber os dividendos da sua constante submissão aos dogmas federalista e monetarista.
Ik heb Albert namens jou gefeliciteerdDei os parabens ao Albert por ti
Voorzitter, hartelijk gefeliciteerd met uw verkiezing.Senhor Presidente, muitos parabéns pela sua eleição.
Gefeliciteerd, Ms KimParabéns, Menina Kim
Mijnheer de Voorzitter, tot dusver heb ik de rapporteur meestal vanwege tijdgebrek niet gefeliciteerd. Vandaag doe ik dat niet uit overtuiging.Senhor Presidente, até aqui, prescindi, na maior parte das vezes, por motivos de tempo, de felicitar o relator. Hoje, não o faço por convicção.
Gefeliciteerd.- Dank uPara o ano, Damos- lhe uma tareia
Ik meen dan ook dat dit Parlement twee keer gefeliciteerd moet worden, namelijk zoals reeds gezegd met het uitstekende verslag-Szájer én met het einde van de oude comitologieprocedure die we in het Parlement zo vaak hebben bekritiseerd.Creio, portanto, que este Parlamento está duas vezes de parabéns. Parabéns não só pelo excelente relatório do Colega Szájer, que já tive ocasião de referir, mas também porque com esta norma acabamos com o antigo sistema de comitologia, que tantas vezes criticámos neste Parlamento.
(EN) Mevrouw de Voorzitter, veel mensen denken dat Estland moet worden gefeliciteerd; ik betuig de Estse bevolking mijn deelneming.(EN) Senhora Presidente, há muita gente que considera que a Estónia está de parabéns, mas eu dou os meus pêsames ao povo estónio.
Hartelijk gefeliciteerdFeliz aniversário.- Obrigado
GefeliciteerdFelicitações.O quê?
- (PL) Mevrouw de Voorzitter, commissaris, ik zou me willen aansluiten bij de vorige sprekers die de heer Stockmann hebben gefeliciteerd met het resultaat van zijn werk.- (PL) Senhora Presidente, Senhor Comissário, gostaria igualmente, tal como outros o fizeram anteriormente, de felicitar o senhor deputado Stockmann pelo resultado do seu trabalho.
GefeliciteerdFeliz aniversário
Ja, nog gefeliciteerd met dat hele baby gedoeParabéns pelo bebê e tudo mais
Tijdens de feestelijkheden die twee dagen geleden in Malta plaatsvonden, hebben de voorzitters van de Raad en de Commissie en ook Mario Mauro, ondervoorzitter van het Europees Parlement, allen Malta gefeliciteerd met de snelle vooruitgang die in de afgelopen drie jaar, sinds we bij de Europese Unie kwamen, is gemaakt en met de overgang naar de euro die goed en zonder enige problemen verloopt.Durante as celebrações, em Malta, há dois dias, o Presidente em exercício do Conselho e o Presidente da Comissão, assim como Mario Mauro, Vice-Presidente do Parlamento Europeu, felicitaram, todos, o meu país pelos rápidos progressos realizados nos três anos de adesão à União Europeia e pela sua transição para o euro, que está a correr bem e sem problemas.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou dit debat niet willen afsluiten zonder mijnheer de commissaris van harte gefeliciteerd te hebben met zijn geweldige bedrevenheid luchtig over dit onderwerp te praten.Senhor Presidente, não queria terminar este debate sem transmitir os meus sinceros votos de felicitações ao senhor comissário pela enorme capacidade que demonstrou para banalizar este tema.
Gefeliciteerd, knul!Feliz aniversário, garoto!
Gef... gefeliciteerd... jullie twee, umParabéns às duas
Van harte gefeliciteerd, mevrouw Schleicher.Senhora Deputada Schleicher, desejo que esta data se repita por muitos anos.
Gefeliciteerd, jullie zijn nog steeds waardeloosParabéns, vocês ainda são um porcaria
Gefeliciteerd, je voelt ietsParabéns.Estás a sentir
Gefeliciteerd met je verjaardag, papFeliz aniversário, pai
Gefeliciteerd, schatjeFeliz aniversário, querido
Gefeliciteerd, MikeyFeliz aniversário, Mikey
Pagina 1. Gevonden 1273 zinnen matching zin gefeliciteerd.Gevonden in 0,533 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.