Vertalingen in Polish:

  • smak wody   
     
    smak wody powodowany być może substancjami rozpuszczonymi lub zawieszonymi: organicznymi, nieorganiczymi, gazami lub solami

Voorbeeld zinnen met "smaak van water", vertaalgeheugen

add example
Dankzij de geologische kenmerken van het productiegebied, met name de aanwezigheid van kalksteenrotsen met een kartsmorfologie, alsmede de steile hellingen van de heuvels, is er geen stagnerend water en wordt een optimale drainage van de teeltgronden gegarandeerd, waardoor het vruchtvlees een zachte textuur en een zoete smaak heeft, alsook een hoge aromatische intensiteit en een grote duurzaamheid, en geen wrange of bittere smaak heeftDzięki cechom geologicznym obszaru produkcji, a w szczególności dzięki obecności skał wapienno-krzemianowych o strukturze krasowej, stromych zboczy i pochyłych pagórkowatych terenów, nie powstają tu zastoje wód i zapewniony jest optymalny drenaż terenów upraw, co powoduje dobrą pulchność i słodycz miąższu, a także intensywność i trwałość jego aromatu oraz brak nut cierpkich i gorzkich
Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of de geur van het grondwater alsmede verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan en die het water ongeschikt voor menselijke consumptie kunnen makenSubstancje, mające szkodliwy wpływ na smak lub zapach wody gruntowej i związki odpowiedzialne za powstawanie takich substancji w takiej wodzie i czynienie jej niezdatną do spożycia przez ludzi
Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van producten uit het water en bestemd voor de mens, alsmede verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaanSubstancje, które mają szkodliwy wpływ na smak i/lub zapach produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi a pochodzących ze środowiska wodnego, oraz związki, które powodują powstanie takich substancji w wodzie
Dranken op basis van gegiste alcohol, die aanvankelijk strookten met post ‧ van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ juli ‧ met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juli ‧, waaraan in enige mate gedistilleerde alcohol, water, suikersiroop, aroma’s, kleur- en smaakstoffen en- wat enkele daarvan betreft- een roombase zijn toegevoegd, waardoor zij de smaak, de geur en/of het uiterlijk van een uit een bepaalde vrucht of uit een bepaald natuurproduct vervaardigde drank hebben verloren, vallen niet onder post ‧ van de gecombineerde nomenclatuur, maar onder post ‧ daarvanNapoje na bazie alkoholu pochodzącego z procesu fermentacji, odpowiadające początkowo pozycji ‧ Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. (Dz.U. L ‧, s. ‧), do których dodano pewną ilość alkoholu destylowanego, wody, syropu cukrowego, aromatów i barwników, a w przypadku niektórych z nich- bazy śmietankowej, w wyniku czego napoje te straciły smak, zapach lub też wygląd napoju wytwarzanego z określonych owoców lub produktów naturalnych, nie są objęte zakresem pozycji ‧, lecz pozycji ‧ Nomenklatury Scalonej
De karakteristieke smaak van het bier en de gunstige effecten van het technologisch productieproces op de voeding zijn niet alleen afhankelijk van de ingrediënten maar ook van de samenstelling van het water (hoofdbestanddelen, sporenelementen en verhouding tussen de percentagesCharakterystyczny smak piwa oraz jego korzystny wpływ w diecie wynikają z samego procesu technologicznego i zależą nie tylko od składników, ale także od składu wody (głównych składników, elementów śladowych oraz ich udziału procentowego
Verzoek om een prejudiciële beslissing- Hoge Raad der Nederlanden- Uitlegging van tariefposten ‧ en ‧ van de gecombineerde nomenclatuur- Gegiste drank met ethylalcohol (gedistilleerd)- Toevoeging van water en van stoffen waardoor de drank de smaak, de geur en/of het uiterlijk van een uit vruchten of een natuurproduct verkregen drank verliestWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładnia pozycji ‧ i ‧ Nomenklatury Scalonej- Napój fermentowany zawierający alkohol etylowy (destylowany)- Dodanie wody i substancji powodujących utratę smaku, zapachu lub wyglądu napoju wytwarzanego z owoców lub produktu naturalnego
Kan een drank die in enige mate gedistilleerde alcohol bevat, doch overigens voldoet aan de omschrijving van post ‧ van de Gecombineerde nomenclatuur (GN), in laatstgenoemde post worden ingedeeld indien het betreft een gegiste drank die door toevoeging van water en bepaalde stoffen de smaak, de geur en/of het uiterlijk van een drank uit een bepaalde vrucht of bepaald natuurproduct heeft verloren?Czy napój, który zawiera pewną ilość alkoholu destylowanego, ale poza tym odpowiada definicji pozycji taryfowej CN ‧, może zostać zaklasyfikowany do tej pozycji taryfowej, jeśli jest to napój fermentowany, który, poprzez dodatek wody oraz określonych substancji, stracił smak, zapach lub wygląd napoju wytworzonego z określonego owocu lub określonego produktu naturalnego?
Als daarnaast ook nog eens onvoldoende water in de bodem aanwezig is en het evapotranspiratieniveau hoog ligt, kunnen twee andere fysiologische wijzigingen optreden die de kwaliteit van de pepers nadelig beïnvloeden, i.e. rot aan de apex en/of verhoging van het capsaïcinegehalte (waardoor de pepers scherper van smaak wordenJeżeli do tych warunków środowiskowych dodamy zbyt suchą glebę i duże zapotrzebowanie pod względem ewapotranspiracji, mogą wystąpić dwie zmiany fizjologiczne, które obniżają jakość owoców, mianowicie sucha zgnilizna wierzchołkowa (ang. blossom end rot) lub pojawienie się kilku pikantnych owoców związane ze wzrostem zawartości kapsaicyny
Het water van Karlovy Vary speelt een belangrijke rol voor de bepaling van smaak en vochtigheid van de wafelsSzczególną rolę w produkcji opłatków odgrywa karlowarska lecznicza woda zdrojowa, która nadaje im wyjątkowy smak i jest używana do nawilżania płatów ciasta
Het einddistillaat, waaraan alleen water en zuivere karamel (ten behoeve van kleuring) mogen worden toegevoegd, moet zijn kleur, aroma en smaak die het gevolg zijn van het in de punten i), ii) en iii), beschreven productieproces, behoudenKońcowy destylat, do którego można dodać wyłącznie wodę i czysty karmel (w celu barwienia), zachowuje swą barwę, zapach i smak nadane w wyniku procesu wytwarzania, o którym mowa w ppkt (i), (ii) i (iii
De rijst is tevens geliefd wegens zijn bijzondere culinaire eigenschappen: de losse korrels (kleving tussen de korrels van ‧,‧) en de waterabsorptie (‧,‧ gram water per gram rijst), die voor een goede absorptie van de smaken zorgt in de verschillende gerechten die met dit product worden bereidRyż jest także ceniony ze względu na właściwości kulinarne ziaren (stopień sklejania się ziaren ‧,‧) oraz wysoką absorpcją wody (‧,‧ gramów wody na gram ryżu), co oznacza dobrą absorpcję smaków w potrawach, do których jest wykorzystywany
Het is haast onmogelijk om een ander gebied aan te wijzen waar, met gebruikmaking van het zelfde productieproces maar dan zonder het water uit de omschreven regio, een bier van dezelfde kwaliteit en met dezelfde smaak kan worden gebrouwenPraktycznie, w przypadku braku wody z danego obszaru, wyprodukowanie piwa o identycznej jakości i smaku na innym obszarze mimo użycia tej samej technologii jest niemożliwe
De Moutarde de Bourgogne, die een zeer pikante smaak heeft, wordt verkregen uit een mengsel van mosterdzaden die in de Bourgogne zijn geteeld en opgeslagen, en een verdunningsvloeistof bestaande uit water, zout, suiker, kruiden en ten minste ‧ % droge witte wijnen van traditionele druivenrassen uit de BourgogneMoutarde de Bourgogne, charakteryzującą się intensywnie ostrym smakiem, otrzymuje się poprzez zmieszanie nasion gorczycy uzyskanych i przechowywanych w Burgundii z rozcieńczonym roztworem składającym się z wody, soli, cukru, przypraw i przynajmniej ‧ % wytrawnych białych win pochodzących z tradycyjnych w Burgundii odmian winorośli
De krokante korst en het kruim van obwarzanek krakowski hebben een zachtzoete smaak die eigen is aan bakkersproducten die eerst zijn voorgekookt (gestoomd met heet water) en vervolgens zijn gebakkenChrupka skórka i miękisz obwarzanka krakowskiego mają lekko słodkawy smak typowy dla wyrobów piekarniczych wstępnie obwarzanych (parzonych w gorącej wodzie), a następnie pieczonych
aan het water dat voor het blancheren wordt gebruikt, mogen naar de smaak van de bakker zeer kleine hoeveelheden honing worden toegevoegdewentualny dodatek miodu w ilościach śladowych, zgodnie ze sztuką piekarską, dodany do wody do obwarzania
De Insalata di Lusia wordt door de consument gewaardeerd om haar lichte krop, haar goede houdbaarheid, de afwezigheid van vezels (de plant bestaat grotendeels uit water), haar krokante jonge, verse en turgescente bladeren en haar natuurlijke smaakInsalata di Lusia ceniona jest przez konsumenta dzięki takim cechom jak lekkość główki, długo zachowywana świeżość, brak włókien (roślina składa się w dużej części z wody), kruchość młodych, świeżych, mięsistych liści i naturalny smak
Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van producten uit het water en bestemd voor de mensSubstancje, które mają szkodliwy wpływ na smak i/lub zapach produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a pochodzących ze środowiska wodnego
Doordat het water uit het mengsel wordt geëxtraheerd, is de Magiun de prune Topoloveni rijk aan oplosbare en niet-oplosbare voedingsvezels (‧,‧ %); het product bevat geen toegevoegde suikers noch enige andere zoetstof en heeft het aroma en de smaak van pruimenPo usunięciu wody z mieszaniny Magiun de prune Topoloveni jest bogaty w rozpuszczalne i nierozpuszczalne włókna odżywcze (‧,‧ %); nie zawiera dodanego cukru ani żadnego innego środka słodzącego oraz posiada aromat i smak śliwek
Dit water heeft een enigszins zoete smaak en een hardheid en een pH-waarde die het voor het brouwen van de azijn geschikt makenMa lekko słodki smak, właściwą twardość i wartość pH, które są odpowiednie do produkcji octu w procesie fermentacji
In deze opslagvijvers verdwijnt de moddersmaak van de vis en krijgt het vlees door het zuivere stromende water een hogere waarde en een betere smaakW takich stawach magazynowych eliminuje się błotnisty posmak ryb, a mięso uzyskuje większą wartość i lepszy smak dzięki czystej wodzie bieżącej
Dankzij deze kenmerken slorpt deze rijst een klein gedeelte op van het water waarin hij wordt gekookt en komen smaken vrijUmożliwia to niską absorpcję wody przez ryż podczas gotowania i pozwala na uwolnienie smaku
De totale toegestane vangst (TAC) die is vastgesteld voor Groenlandse heilbot in beheersgebied EG-wateren van IIa en IV; EG-wateren en internationale wateren van VI, voor makreel in beheersgebied VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van IIa, ‧ en XIV, en voor horsmakrelen in beheersgebied VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe; EG-wateren van Vb; internationale wateren van ‧ en XIV, moet zowel de EG-wateren als de internationale wateren van zone Vb omvatten om foutieve aangiften te voorkomenCałkowity dopuszczalny połów (TAC) przyjęty dla halibuta grenlandzkiego w wodach wspólnotowych obszarów zarządzania IIa i IV, wodach wspólnotowych i międzynarodowych obszaru VI, dla makreli w obszarach zarządzania VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe, wodach wspólnotowych obszaru Vb i wodach międzynarodowych obszarów IIa, ‧ i ‧ oraz dla ostroboka w obszarach zarządzania VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe, wodach wspólnotowych obszaru Vb, wodach międzynarodowych obszarów ‧ i ‧ powinien obejmować zarówno wody wspólnotowe, jak i wody międzynarodowe obszaru Vb w celu zapobieżenia nieprawidłowościom w raportowaniu
Organoleptische kenmerken: intense geur van kardoen en bloemen; vlezige consistentie van de schutbladeren, die tegelijk ook zacht en aan de basis krokant zijn; volle smaak met een afgewogen samengaan van enigszins bittere en zoetige smaken door de aanwezigheid van polyfenolderivaten en cynarine; omdat in artisjokken van nature tannines voorkomen, zijn deze weliswaar wrang, maar de wrangheid is weinig uitgesproken, omdat die wordt gecompenseerd door de hoofdzakelijk zoete smaken van de in ruime mate voorkomende koolhydratenOrganoleptyczne: zapach: intensywny ostowy i kwiatowy; konsystencja: przysadki mięsiste i jednocześnie delikatne i kruche u podstawy; smak: mięsisty o zrównoważonym połączeniu smaku gorzkiego i słodkiego dzięki obecności pochodnych polifenoli i cynaryny; cierpkość: zawartość taniny, naturalnego składnika karczochów, jest mało odczuwalna, ponieważ jest zrównoważona przeważającym słodkim smakiem, wynikającym z dużej zawartości węglowodanów
In aansluiting hierop vindt er in situ een eerste ruwe keuring plaats van de geselecteerde planten, met als doel de intensiteit van de scherpe smaak te bepalen (capsaïcinegehalte); om de gewenste zachte smaak te verkrijgen, worden slechts enkele licht pikante exemplaren geaccepteerd, omdat deze smaak een zeer opvallend organoleptisch kenmerk van Pemento de Herbón is, in tegenstelling tot producten uit andere gebieden, waarvan het capsaïcinegehalte veel groter isNastępnie przeprowadza się na miejscu degustację surowych papryk z pierwotnie wybranych roślin w celu sprawdzenia intensywności ewentualnego ostrego smaku (poziomu kapsaicyny) oraz uzyskania pożądanego delikatnego smaku z dopuszczeniem kliku owoców o lekko pikantnym smaku, ponieważ jest to szczególna właściwość organoleptyczna papryki z Herbón, odróżniająca ją od produktów z innych obszarów, w których to produktach zawartość kapsaicyny jest znacznie wyższa i bardziej rozpowszechniona
Is afhankelijk van de productiemethode, met name van het aantal kneedbeurten in de kneedmachine: indien hij lang is gekneed, heeft hij een bittere, pittige, sterke smaak- een smaak die men moet leren appreciëren- met het doordringende, eenvoudige aroma van door de tijd gerijpte boter; wordt hij minder lang gekneed, dan is de smaak weliswaar dezelfde maar minder intenszależy od metody wytwarzania, zwłaszcza od liczby procesów wyrabiania w mieszarce: w przypadku intensywnego wyrabiania ser jest gorzki, pikantny, o wyrazistym smaku, do którego trzeba się przekonać, nacechowany przenikliwym prostym zapachem przyprawianego w miarę upływu czasu masła; w przypadku mniej intensywnego procesu wyrabiania smak sera jest taki sam, jedynie mniej wyrazisty
Pagina 1. Gevonden 1884064 zinnen matching zin smaak van water.Gevonden in 152,561 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.