add audio

Definition and similar words in Dutch:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

We are sorry, but we have no definition of phrase: detecteerbaar yet.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "detecteerbaar", vertaalgeheugen

het detecteren van bronnen van onveiligheid en de eventuele haarden van criminaliteit en het inlichten van de bevoegde diensten erover
Succinylaceton mag niet detecteerbaar zijn in urine of plasma als de nitisinone dosis op de juiste wijze is ingesteld
Het onzichtbare detecteren
Ik detecteer een rand
GTS voor de door de fabrikant uitgevoerde tests met het oog op het vrijgeven van reagentia en reactieve producten voor het detecteren, bevestigen en kwantificeren van de aanwezigheid in menselijke specimens van merkers van besmetting met hiv (hiv-‧ en-‧), HTLV-I en-II, en hepatitis B, C en D (alleen immunologische tests
Voorspelbaarheid van respons en non-respons bij HCV/HIV Co-infectie Vroege virologische repons in week ‧, gedefinieerd als een vermindering van de virale belasting met ‧ log of als niet-detecteerbaar HCV-RNA, bleek voorspellend te zijn voor aanhoudende respons
Verordening (EG) nr. ‧/‧ schrijft echter wel voor dat methoden, inclusief technologieën, voor het detecteren van vloeibare explosieven in luchthavens zo snel mogelijk en uiterlijk op ‧ april ‧ in de hele Europese Unie moeten worden toegepast
Om afwijkingen van het chromatidetype in spermatogonia te detecteren, wordt de eerste mitose na de behandeling onderzocht, voordat deze beschadigingen bij latere celdelingen verloren gaan
PR-en QT-intervalverlenging) was detecteerbaar bij cynomolgusapen na intraveneuze toediening (‧ mg/kg) maar niet na herhaalde orale dosering (‧ mg/m‧ per dag
Kinderen en adolescenten tussen ‧ en ‧ jaar met gecompenseerde chronische hepatitis C en detecteerbaar HCV-RNA (geëvalueerd door een centraal laboratorium dat gebruik maakte van een op nie
Pagina 1. Gevonden 822 zinnen matching zin detecteerbaar.Gevonden in 0 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.