uitspraak:    

Vertalingen in Italian:

 • perla   
  (Noun  f) (noun   )
   
  een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen
 • grano     
  (Noun  m) (noun   )
 • perlato   
 • perlina   
  (Noun  f)

Andere betekenissen:

 
Hard, rondachtig object geproduceerd in het zachte weefsel (specifiek de mantel) van een weekdier.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Italian. (2)

Parel van Grote WaardePerla di gran prezzo
parels voor de zwijnengettare perle ai porci

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "parel", vertaalgeheugen

add example
Stuur zijn geliefde Parel terug naar de dieptenRispedite la sua amata Perla negli abissi
Die is dwars door een Natura 2000-gebied gepland, in een van de echte parels van de Europese natuur.Il piano prevede che la strada passi proprio in mezzo al sito Natura 2000 in una delle zone veramente uniche in Europa per la loro bellezza naturale.
In mijn tijd was een kleine steen ingelegd met parels voldoendeAi miei tempi, un cammeo con una montatura di perle era ritenuto sufficiente
Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijkeTapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
CPA ‧.‧.‧: Gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, synthetische of gereconstrueerde edelstenen en halfedelstenen daaronder begrepen, bewerkt doch niet gezetCPA ‧.‧.‧: Perle coltivate, pietre preziose e semipreziose, comprese le pietre sintetiche o ricostruite, lavorate ma non incastonate
Wat heeft die parel er mee te maken?Cosa c’ entra con questa?
Een parel voor iedere verzamelingAbbellirà qualsiasi collezione d' arte
' Afgeleid van ' t Portugese ' Barocco ', dat staat voor onregelmatige parels... 'Dalla parola portoghese " barocco " che identifica delle perle di forma irregolare
Het lijkt niet op een Pimento met een olijf, maar een parel...- Het is een parel, kijk hij blinktCe una perla
Nederland, Holland Malt en de belanghebbenden beschrijven HTST-mout als een moutsoort met andere kenmerken dan gewone mout, die het bier meer smaak en aroma, een duurzamere pareling en een langere houdbaarheid geeftI Paesi Bassi, Holland Malt e i terzi interessati descrivono il malto HTST come un tipo di malto avente caratteristiche diverse da quello comune, che conferiscono alla birra maggior sapore e aroma, oltre a renderla più a lungo frizzante e ad estenderne il periodo di conservazione
Geleidelijk aan zullen wij leren leven met hun verdriet dat ze hun stad, de parel van het oostelijke Middellandse-Zeegebied, langzaam zien wegkwijnen onder het toeziend oog van de VN, de Veiligheidsraad, en nu de EU.Un po' alla volta ci abitueremo al loro dolore nel dover assistere alla lenta agonia della loro città, il gioiello del Mediterraneo orientale, sotto l'occhio vigile delle Nazione Unite, del Consiglio di sicurezza e, ora, anche dell'Unione europea.
CPA ‧.‧.‧: Andere werken van edele metalen; werken van echte of gekweekte parels of van edelstenen of halfedelstenenCPA ‧.‧.‧: Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini
Parels, edel- en halfedelstenen, artikelen van parels, juwelen, goud- en zilverwerkPerle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
Slaat uw zet over. De volgende set parels wordt in het spel gelegd zonder dat er andere parels worden verplaatstSalti la tua mossa, vengono messe subito in gioco le sfere successive senza che tu ne muova nessuna
Ik heb trouwens wat hulp gehad, bij het terugkrijgen van de ParelQualcuno mi ha aiutato nell' impresa
ECHO is volgens mij in bepaald opzicht de parel van het externe optreden van de arme landen en moet in ieder geval de zekerheid hebben van de middelen die hem toekomen; dat neemt de onzekerheid weg die de praktijk van de begrotingsreserves op dit moment met zich meebrengt, want die zouden op humanitair gebied niet eens moeten bestaan, niet voor beleidsvormen waarmee werkelijk in nood verkerende mensen worden geholpen.Credo che ECHO sia, per certi versi, il gioiello della presenza esterna dei paesi poveri e che gli vada assicurata quella certezza di risorse che merita, togliendolo dall'incertezza attuale delle pratiche delle riserve di bilancio che non dovrebbero esistere in campo umanitario, per delle politiche che cercano di aiutare chi davvero è in difficoltà.
Zagreb en Split zijn zeer Europese steden, terwijl Dubrovnik een parel in de culturele kroon van Europa is.Zagabria e Spalato sono località tipicamente europee, mentre Dubrovnik è un gioiello della corona culturale dell'Europa.
Op de parels naTranne le perle
Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten ‧ tot en met ‧ en ‧, geheel of gedeeltelijk samengesteld uit edel metaal of uit metalen geplateerd met edel metaal, uit echte of gekweekte parels, dan wel uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen blijven onder dit hoofdstuk ingedeeldGli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da ‧ a ‧ o ‧, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo
Om de parels op uw systeem te renderen, typ het volgende in de basismap van de & package;-distributiePer generare le sfere nel tuo sistema, scrivi i seguenti comandi nella directory base di & package
U zult elk moment een parel in de oester vindenDevi prendere sempre le perle dall' ostrica
Er zitten parelen in het tasje!Het parelsnoer!Nella borsetta ho la collana di perle!
echte en gekweekte parels, alsmede edelstenen of halfedelstenen (posten ‧ tot en metle perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da ‧ a
puntentotaal wordt dan verminderd met het aantal achtergebleven parels. Als u alle parels verwijdert, dan krijgt u ‧ bonuspuntenIl punteggio verrà ridotto in base al numero di bilie rimaste. Se le rimuovi tutte, un abbuono di ‧ punti verrà aggiunto al punteggio finale
De opkomst van de nieuwe golf van homo zombies... heeft iedereen nog meer paranoïde gemaakt dan anders... tegenover homoseksuelen,... nu algemeen bekend als de purpere parelLa venuta di una nuova ondata di zombie gay aveva reso il mondo ancora piu ' paranoico rispetto agli omosessuali, soprannominati ora il " pericolo viola "
Pagina 1. Gevonden 121 zinnen matching zin parel.Gevonden in 0,474 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.