uitspraak:    

Vertalingen in Italian:

 • perla   
  (Noun  f) (noun   )
   
  een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen
 • grano     
  (Noun  m) (noun   )
 • perlato   
 • perlina   
  (Noun  f)

Andere betekenissen:

 
Hard, rondachtig object geproduceerd in het zachte weefsel (specifiek de mantel) van een weekdier.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Italian. (2)

Parel van Grote WaardePerla di gran prezzo
parels voor de zwijnengettare perle ai porci

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "parel", vertaalgeheugen

add example
Mijnheer de Voorzitter, het Europese verkeersbeleid is nou niet direct een parel te noemen in de kroon van de Europese Unie.Signor Presidente, la politica europea dei trasporti non è certo una delle pagine più gloriose negli annali dell'Unione europea.
Werken van echte of gekweekte parels , van natuurlijke , synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenenLavori di perle fini o coltivate , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) o di pietre sintetiche o ricostituite .
Deze parels zijn echt, niet kunstmatig.Queste perle sono autentiche, non artificiali.
Werken van echte parels , van natuurlijke , synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenenLavori di perle fini , di p ietre preziose
ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVANPERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE
Ik verzamel parelsRaccolgo perle sparpagliate ovunque
Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijkeTapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
Werken van echte of ge kweekte parels , van natuurlijke , synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenenLavori di perle fini o coltivate , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) o di pietre sintetiche o ricostituite
CPA ‧.‧.‧: Gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, synthetische of gereconstrueerde edelstenen en halfedelstenen daaronder begrepen, bewerkt doch niet gezetCPA ‧.‧.‧: Perle coltivate, pietre preziose e semipreziose, comprese le pietre sintetiche o ricostruite, lavorate ma non incastonate
Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel , in de vorm van vlokken , korrels , parels en dergelijke .Tapioca e suoi succedanei preparau ' a parure da fecole , in forma di fiocchi , grumi , granelli perlacei , scarti di seucciature o forme simili .
Geleidelijk aan zullen wij leren leven met hun verdriet dat ze hun stad, de parel van het oostelijke Middellandse-Zeegebied, langzaam zien wegkwijnen onder het toeziend oog van de VN, de Veiligheidsraad, en nu de EU.Un po' alla volta ci abitueremo al loro dolore nel dover assistere alla lenta agonia della loro città, il gioiello del Mediterraneo orientale, sotto l'occhio vigile delle Nazione Unite, del Consiglio di sicurezza e, ora, anche dell'Unione europea.
Onder de posten ‧ tot en met ‧ en ‧ blijven echter ingedeeld artikelen voorzien van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenenRestano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da ‧ a ‧ o ‧ che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
ECHTE PARELS , NATUURLIJKE EN ANDERE EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN , EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN , ALSMEDE WERKEN DAARVAN ; FANCYBIJOUTERIEËN ;PERLE FINI , PIETRE PREZIOSE ( GEMME ) , PIETRE SEMIPREZIOSE ( FINI ) , E SIMILI , METALLI PREZIOSI , METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA
Analytische tabellen van de buitenlandse handel Nimexe , invoer / Steen , gips , keramiek , glas ( jaarlijks ) 1985 Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen Commissie van de Europese Gemeenschappen [ Buitenlandse handel 7 ] DA / DE / GR / EN / FR / IT / NL / ES 1986 Deel G : 68 72 xl , 132blz . : 21,0 χ 29,7cm : ingenaaid : ± 425g / Werken van steen , van gips , van cement ; keramische produkten ; glas en glaswerk ; parels , edelstenen , bijouterieën ; munten ; Geonom CA41464074A-C ISBN 9242541704 / 92 825 6177 1 ECU 27,13 : BFR 1 200 : HFL 67 / Prijs per nummer / Gehele speciale serie : ECU 271,30 : BFR 12 000 : HFL 670 Invoer + Uitvoer , prijs per nummer : ECU 40,69 :Tavole analitiche del commercio estero Nimexe , esportazioni / Materie plastiche , pelli ( annuale ) 1985 -Istituto statistico delle Comunità europee Commissione delle Comunità europee [ Commercio estero 4 ] ES/ DA/ DE/ GR/ EN/ FR/ IT/ NL 1986 Volume D : 3943 xl , 231 p. : 21,0 29,7cm : brossura : ± 680g / Materie plastiche artificiali , gomma , pelli , cuoio , pelli da pellicceria e lavori di tali materie ; marocchineria , articoli da sellaio e viaggio
En robijnen en diamanten en parelsE rubini e diamanti e perle
Het toenemen van het puntentotaal is afhankelijk van het aantal verwijderde parels en of & kolorlines; de volgende parels toont. De puntentoename is kleiner als u de verkregen informatie over de volgende set parels gebruiktL' incremento del punteggio dipende dal numero di sfere eliminate e dal fatto che & kolorlines; mostri o no le sfere successive. L' incremento sarà più piccolo se usi le informazioni su cosa arriverà
Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; muntenPerle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
CPA ‧.‧.‧: Andere werken van edele metalen; werken van echte of gekweekte parels of van edelstenen of halfedelstenenCPA ‧.‧.‧: Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini
' Afgeleid van ' t Portugese ' Barocco ', dat staat voor onregelmatige parels... 'Dalla parola portoghese " barocco " che identifica delle perle di forma irregolare
Pagina 1. Gevonden 211 zinnen matching zin parel.Gevonden in 0,233 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.