uitspraak:    

Vertalingen in Italian:

 • perla   
  (Noun  f) (noun   )
   
  een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist wordt om als sieraad te dienen
 • grano     
  (Noun  m) (noun   )
 • perlato   
 • perlina   
  (Noun  f)

Andere betekenissen:

 
Hard, rondachtig object geproduceerd in het zachte weefsel (specifiek de mantel) van een weekdier.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch Italian. (2)

Parel van Grote WaardePerla di gran prezzo
parels voor de zwijnengettare perle ai porci

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "parel", vertaalgeheugen

add example
Mijnheer de Voorzitter, het Europese verkeersbeleid is nou niet direct een parel te noemen in de kroon van de Europese Unie.Signor Presidente, la politica europea dei trasporti non è certo una delle pagine più gloriose negli annali dell'Unione europea.
Deze parels zijn echt, niet kunstmatig.Queste perle sono autentiche, non artificiali.
ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVANPERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE
Ik verzamel parelsRaccolgo perle sparpagliate ovunque
Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijkeTapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
CPA ‧.‧.‧: Gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, synthetische of gereconstrueerde edelstenen en halfedelstenen daaronder begrepen, bewerkt doch niet gezetCPA ‧.‧.‧: Perle coltivate, pietre preziose e semipreziose, comprese le pietre sintetiche o ricostruite, lavorate ma non incastonate
Geleidelijk aan zullen wij leren leven met hun verdriet dat ze hun stad, de parel van het oostelijke Middellandse-Zeegebied, langzaam zien wegkwijnen onder het toeziend oog van de VN, de Veiligheidsraad, en nu de EU.Un po' alla volta ci abitueremo al loro dolore nel dover assistere alla lenta agonia della loro città, il gioiello del Mediterraneo orientale, sotto l'occhio vigile delle Nazione Unite, del Consiglio di sicurezza e, ora, anche dell'Unione europea.
Onder de posten ‧ tot en met ‧ en ‧ blijven echter ingedeeld artikelen voorzien van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenenRestano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da ‧ a ‧ o ‧ che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
En robijnen en diamanten en parelsE rubini e diamanti e perle
Het toenemen van het puntentotaal is afhankelijk van het aantal verwijderde parels en of & kolorlines; de volgende parels toont. De puntentoename is kleiner als u de verkregen informatie over de volgende set parels gebruiktL' incremento del punteggio dipende dal numero di sfere eliminate e dal fatto che & kolorlines; mostri o no le sfere successive. L' incremento sarà più piccolo se usi le informazioni su cosa arriverà
Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; muntenPerle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
CPA ‧.‧.‧: Andere werken van edele metalen; werken van echte of gekweekte parels of van edelstenen of halfedelstenenCPA ‧.‧.‧: Altri oggetti di metalli preziosi; lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini
De overeenkomst van Napels II beschouwen wij, beschouw ik persoonlijk, als de parel aan de kroon van het Luxemburgs voorzitterschap, en ik zal u vertellen waarom.Collegialmente, e anch'io personalmente, pensiamo che l'approvazione della convenzione di Napoli II sia il fiore all'occhiello della presidenza lussemburghese e ve ne elucido le ragioni.
Parels, edel- en halfedelstenen, artikelen van parels, juwelen, goud- en zilverwerkPerle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
puntentotaal wordt dan verminderd met het aantal achtergebleven parels. Als u alle parels verwijdert, dan krijgt u ‧ bonuspuntenIl punteggio verrà ridotto in base al numero di bilie rimaste. Se le rimuovi tutte, un abbuono di ‧ punti verrà aggiunto al punteggio finale
Trek ‧ af van het aantal verwijderde parels, en neem daar het kwadraat vanSi toglie ‧ al numero delle bilie rimosse e se ne fa il quadrato
Pagina 1. Gevonden 121 zinnen matching zin parel.Gevonden in 0,36 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.