uitspraak:  

Vertalingen in Italian:

 • elio   
  (Noun  m)
   
  een chemisch element en een inert edelgas
   
  Een kleurloos, reukloos, smaakloos, bijna inert edelgas met symbool He en atoomnummer 2. Het is na waterstof het meestvoorkomend element in het universum. Het is een bestanddeel van lucht en wordt gebruikt voor het vullen van ballons en luchtschepen, als ook voor diepzee-ademsystemen in combinatie met zuurstof.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "helium", vertaalgeheugen

add example
± ‧ % waterstof, rest helium± ‧ % idrogeno, rimanente elio
Methoden voor vervaardiging , zuivering , bewerkingen bewaring van andere speciale materialen op het gebied van de kernenergie , in het bijzonder : a ) moderatoren , zoals zwaarwater , grafiet van de zuiverheid vereist voor toepassing op het gebied van de kernenergie , beryllium en berylliumoxyde ; b ) materialen voor de bouw van reactoren zoals zirkonium ( vrij van hafnium ) , niobium , lanthanium , titanium , beryllium en hun oxyden , carbiden en andere verbindingen , welke gebruikt kunnen worden op het gebied van de kernenergie ; c ) koelmiddelen zoals helium , organische warmteoverdragers , natrium , legeringen van natrium en kalium , bismuth , legeringen van lood en bismuth .Metodi di produzio ne , di purificazione , di trattamento e conservazione degli altri materiali speciali del campo dell energia nucleare , in particolare : a ) moderatori quali acqua pesante , grafite nucleare , berillio e il suo ossido , b ) elementi per strutture quali zirconio ( esente da afnio ) , niobio , lantanio , titanio , berillio e loro ossidi , carburi ed altri composti utilizzabili nel campo dell energia nucleare , c ) fluidi refrigeranti , quali elio , termo-fluidi organici , sodio , leghe sodio-potassio , bismuto , leghe piombo - bismuto .
Hoewel zij niet officieel in het kader van het „ technologie " -programma past , moet men hier toch melding maken van de constructie van spoelen met torroïdaal veld van de „ Tore Supra " , gekoeld door superfluïde helium .Pur non facendo ufficialmente parte del programma tecnologia , merita una citazione la costruzione delle bobine in campo toroidale del « Tore Supra » raf freddate con elio iperfluido .
De afmetingen van rotor- en turbinehuis van een helium turbine met een vermogen van 300 MWe komen ongeveer overeen met die van een open gasturbine van 30 MWe .6 appartenente ad un impianto da 600 MWe è molto più compatto .
draaggas: helium of waterstof met de optimale lineaire snelheid voor het gekozen gas (zie aanhangselgas vettore: elio o idrogeno alla velocità lineare ottimale per il gas prescelto (cfr. appendice
koelmiddelen zoals helium, organische warmteoverdragers, natrium, legeringen van natrium en kalium, bismuth, legeringen van lood en bismuthfluidi refrigeranti, quali elio, termo-fluidi organici, sodio, leghe sodio-potassio, bismuto, leghe piombo-bismuto
Wat betreft de voorziening met helium , kunnen zeer aanzienlijke hoeveelheden van dit gas worden onttrokken aan de aardgasvoorraden tegen een prijs die laag genoeg is om te voorkomen dat de kosten van helium een belangrijke invloed zouden hebben op de totale kostprijs van de ge produceerde energie .Installazione di parti interne del reattore a Peach Bottom , Pennsylvania , Stati Uniti .
Twee opvallende zaken van „ niet-gecoördineerde ” effecten waren Linde / BOC24 ( over – onder andere – de internationale groothandelsmarkt voor helium ) en T-Mobile Austria / tele .Due casi degni di nota di effetti « non coordinati » sono stati il caso Linde/ BOC24 , relativo inter alia - al mercato mondiale all ingrosso dell elio , e il caso T-Mobile Austria/ tele.ring25 , relativo al mercato austriaco al dettaglio per la for- nitura di servizi di telefonia mobile a clienti nali .
Op een helium kernbatterijUna cella nucleare a elio
Hier rijst dus een probleem inzake de keuze van de materialen voor de pijpen en steunconstructies en het gedrag van deze materialen en constructies onder helium bij hoge temperatuur waarin sporen van vocht aanwezig zijn .Si pone quindi il problema della scelta dei materiali per questi tubi , nonché per le strutture di supporto , e del comportamento di questi materiali e dei montaggi sotto elio ad alta temperatura con tracce d ' umidità .
De zogenaamde HTR-reactor (hoge-temperatuurreactor), die wordt gekoeld met helium van zeer hoge temperatuur en die beschikt over een systeem voor rechtstreekse conversie via een gasturbine, bevindt zich tussen Generation ‧ plus en Generation IVLa filiera HTR (High Temperature Reactor – reattore ad alta temperatura), costituita da reattori modulari raffreddati ad elio ad altissima temperatura, dotati di un sistema di conversione in ciclo diretto con turbina a gas, si colloca tra le generazioni III+ e IV
Reductie oven 5 . Helium ] loodwisselaar 6 . Ijzererts + bruinkool 7 . IJzerspons ,Forno di riduzione 5.
Bij uitlaattemperaturen van het helium tussen 900 en 1 100 " C zouden de HTR-reactoren bijvoorbeeld als warmtebron kunnen worden gebruikt in de ijzer- en staalindustrie , de petrochemie en de chemische industrie .Con temperature d ' uscita dell ' elio comprese tra i 900 c i 1100 " C , i reattori HTGR potrebbero infatti essere delle fonti di calore adatte per la siderurgia , la petrolchimica e la chimica industriale .
derdduizendste beperkt ; de radioactiviteit van het helium van de primaire kring loop bedro eg minder dan 100 millicurie ; het heliumverlies bedroeg slechts 6 kg per maand ; de beschikbaarheidsgraad van de reactor tenslotte bedroeg meer dan 90 % .D ' altro canto , sempre nel quadro del programma di esercizio sono stati smontati una soffiante e uno scambiatore di calore .
Voor de aandrijvingsenergie wordt gebruik gemaakt van het helium .Il meccanismo è azionato mediante elio .
± ‧ % waterstof, rest helium± ‧% idrogeno, rimanente elio
Tevens zal de mogelijkheid worden onderzocht om geavanceerde brandstof fen zoals deuterium-helium 3 te gebruiken .Si studier å anche la possibilità di utilizzare combustibile avanzato come la miscela deuterio-elio 3.
De planeet bestaat uit waterstof en een bevroren kern van heliumI sensori indicano una composizione d' idrogeno ed elio- con un nucleo di elio raffreddato.- Aspetti un attimo
Werkomstandigheden: draaggas: waterstof en heliumCondizioni operative: gas di trasporto: idrogeno o elio
In verband met de grote warmte overdrachtscapaciteit die vereist is , staat het helium onder een druk van ca . 40 ata .Data la forte quantità di calore da trasferire , l ' elio si trova sotto una pressione di circa 40 ata .
De ruimte tussen de vensters is gevuld met helium bij een absolute druk van 800 g / cm2ten einde een goede overdracht van de op het venster overgebrachte warmte te verzekeren .Lo spazio fra le finestre è riempito d ' elio a 800 g/ cm2 assoluti per assicurare un buon trasporto del calore .
R12 dient zo weinig mogelijk als tracergas te worden gebruikt ; bruikbare alternatieven zijn R22 , zwavelhexafluoride en helium .Ogniqualvolta sia possibile si cercherà di evitare l ' uso di R12 come gas di prova e si ricorrerà piuttosto a gas alternativi com « ? l ' R22 , 1 ' esaf luoruro di zolfo e l ' elio .
Voor de bestudering van essentiële invloedsfactoren zoals temperatuur en stromingaan elheid werd voorts nog gebruik gemaakt van helium , stikstof en heliumzuurstofmengsels .Per lo studio dei fattori più importi in gioco , quali le temperature e le velocità di flusso , sono stati ulteriormente utiliz zati elio , azoro e miscele di elio e ossigeno .
Ook dient in dit verband te worden gewezen op een studie die in samenwerking met de inrichting te Geel , het SCK te Mol en de universiteit Leuven werd uitgevoerd over het gedrag van het helium dat door middel van bestraling met de Van de Graaff en het cyclotron in het metaal werd gebracht .SVILUPPO DELLE POLITICHE COMUNI ALL ' INTERNO DELLE COMUNITÀ studio , svolto in collaborazione con lo Stabilimento di Geel , il CEN di Mol e l ' Università di Lovanio , sul comportamento dell ' elio innestato nel metallo mediante irradiazione col Van de Graaff e il ciclotrone .
Pagina 1. Gevonden 99 zinnen matching zin helium.Gevonden in 0,482 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.