uitspraak:  

Vertalingen in Italian:

 • elio   
  (Noun  m)
   
  een chemisch element en een inert edelgas
   
  Een kleurloos, reukloos, smaakloos, bijna inert edelgas met symbool He en atoomnummer 2. Het is na waterstof het meestvoorkomend element in het universum. Het is een bestanddeel van lucht en wordt gebruikt voor het vullen van ballons en luchtschepen, als ook voor diepzee-ademsystemen in combinatie met zuurstof.

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "helium", vertaalgeheugen

add example
± ‧ % waterstof, rest helium± ‧ % idrogeno, rimanente elio
draaggas: helium of waterstof met de optimale lineaire snelheid voor het gekozen gas (zie aanhangselgas vettore: elio o idrogeno alla velocità lineare ottimale per il gas prescelto (cfr. appendice
koelmiddelen zoals helium, organische warmteoverdragers, natrium, legeringen van natrium en kalium, bismuth, legeringen van lood en bismuthfluidi refrigeranti, quali elio, termo-fluidi organici, sodio, leghe sodio-potassio, bismuto, leghe piombo-bismuto
De zogenaamde HTR-reactor (hoge-temperatuurreactor), die wordt gekoeld met helium van zeer hoge temperatuur en die beschikt over een systeem voor rechtstreekse conversie via een gasturbine, bevindt zich tussen Generation ‧ plus en Generation IVLa filiera HTR (High Temperature Reactor – reattore ad alta temperatura), costituita da reattori modulari raffreddati ad elio ad altissima temperatura, dotati di un sistema di conversione in ciclo diretto con turbina a gas, si colloca tra le generazioni III+ e IV
± ‧ % waterstof, rest helium± ‧% idrogeno, rimanente elio
Werkomstandigheden: draaggas: waterstof en heliumCondizioni operative: gas di trasporto: idrogeno o elio
Draaggas: stikstof (eventueel helium of waterstof), alle met een zuiverheid van ten minste ‧,‧ %Gas di trasporto (carrier): azoto o, in alternativa, elio o idrogeno, tutti di purezza minima del ‧,‧ %
Ballons of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstofComprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità
waterstof, zuurstof, edelgassen (argon, helium, neon, xenon), stikstofidrogeno, ossigeno, gas nobili (argon, elio, neon, xenon), azoto
Draaggas: heliumGas di trasporto (carrier): elio
voor Praxair: industriële gassen, hoofdzakelijk zuurstof, waterstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium, electronische gassen en speciale gassenper Praxair: gas industriali, principalmente ossigeno, idrogeno, azoto, argon, anidride carbonica, elio, gas elettronici e gas speciali
Draaggas: waterstof of helium (voor gaschromatografieGas vettore: idrogeno o elio per gascromatografia
gezuiverde waterstof (en mengsels met helium): (zuiverheid: ± ‧ ppm C, ± ‧ ppm COidrogeno purificato (e miscela contenente elio): purezza ± ‧ ppm C, ± ‧ ppm CO
de cilinders moeten grondig worden gedroogd en op werkdruk worden gebracht met droge lucht of stikstof met een detecteerbaar gas zoals heliumLe bombole devono essere minuziosamente asciugate e pressurizzate alla pressione di esercizio con aria o azoto secchi contenenti un gas rilevabile come ad esempio l'elio
gezuiverde waterstof (en mengsels met heliumidrogeno purificato (e miscela contenente elio
± ‧ % waterstof, rest helium± ‧ % idrogeno, resto elio
Een bekende hoeveelheid van een inert gas (bv. zuivere helium) wordt als indicatorgas in de uitlaatgasstroom ingespotenUna quantità nota di gas inerte (ad esempio elio puro) viene iniettata come gas tracciante nel flusso di gas di scarico
Na de kruiptest onder a) moeten de overdrukvoorzieningen met droge lucht, stikstof, helium of waterstof op de nominale werkdruk worden gebrachtIn seguito alla prova di scorrimento di cui alla lettera a), i dispositivi di sovrappressione devono essere sottoposti a pressione con aria secca, azoto, elio o idrogeno fino alla pressione di esercizio nominale
Draaggas: zuivere waterstof of helium (voor gaschromatografieGas vettore: idrogeno o elio puro per gascromatografia
verbruiksgoederen (bijvoorbeeld stroom en heliummateriale di consumo (per esempio, energia ed elio
Ik vind het belangrijk om onderzoek te stimuleren naar de bouw van veilige, moderne kernenergiecentrales en naar de bouw van de nieuwste energiecentrales die zijn gebaseerd op de productie van helium en waterstof, evenals derde generatie biobrandstoffen die lokaal kunnen worden geproduceerd, zodat de al te hoge brandstofprijzen wat kunnen dalen.Credo sia importante promuovere la ricerca per la costruzione di sicure e moderne centrali elettronucleari e per la costruzione di più moderne centrali elettriche basate sulla produzione di elio e idrogeno, così come sulle nuove generazioni di biocarburanti, che possono essere prodotti in aree locali, sgravando i costi eccessivi del carburante.
lichter-dan-luchttoestellen: ballonnen of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstofveicoli più leggeri dell'aria: palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali elio o idrogeno
Pagina 1. Gevonden 36 zinnen matching zin helium.Gevonden in 0,669 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.