Vertalingen in French:

  • rhume des foins   
    (Noun  m)

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "hooikoorts", vertaalgeheugen

add example
basis van jodium Voordat het contrastmiddel wordt geïnjecteerd, moet de patiënt gevraagd worden of hij/zij allergieën heeft (bijv. een allergie voor zeevruchten of geneesmiddelen, of hooikoorts of urticaria), of hij/zij overgevoelig is voor contrastmiddelen en of hij/zij bronchiaal astma heeftAvant l injection du produit de contraste, on devra demander au patient s il est allergique (allergie aux fruits de mer ou à des médicaments, rhume des foins, urticaire, par ex.), s il a déjà présenté une hypersensibilité aux produits de contraste ou s il a un asthme bronchique
Ik heb hooikoorts.J'ai le rhume des foins.
Daarom is het van belang om na te gaan of mensen die op hun werk handeczeem ontwikkelen een genetische aanleg voor astma , hooikoorts of constitutioneel eczeem hebben .C ' est pourquoi il est utile d ' examiner s ' il existe , chez les personnes susceptibles de contracter un eczéma des mains au travail , une prédisposition génétique à l ' asthme , au rhume des foins ou à la dermatite atopique .
Pagina 1. Gevonden 4 zinnen matching zin hooikoorts.Gevonden in 0,332 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.