Vertalingen in French:

 • alcoolique     
  (noun, adjv   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • ivrogne   
  (noun   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • serpillière   
  (noun   )
   
  Torchon en toile grossière destiné au lavage des sols
 • chiffon     
  (noun   )

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "dweil", vertaalgeheugen

add example
Kijk naar deze klotenzooi; vloeren dweilenRegarde cette merde.Tu nettoies les sols
De rest dweil ik zo opJ' essuierai le reste dans un instant
Ik maak me ook zorgen over de richting van onze eigen begroting. We ondersteunen programma's die de CO2-uitstoot juist bevorderen, dat is dweilen met de kraan open.Nous promouvons des programmes qui favorisent les émissions de CO2 et il me semble que nous devons courir plus vite juste pour nous rattraper.
Zo'n aanpak noemen wij dweilen met de kraan open.C'est ce qui s'appelle mettre un emplâtre sur une jambe de bois.
Dat betekent dat vanaf nu inderdaad een reductie van 25% bereikt wordt en dat nieuwe administratieve lasten daarbij berekend worden en daarop ook in mindering gebracht worden, anders blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open.Cela signifie qu'une réduction de 25 % doit être concrétisée à partir de maintenant et que les nouvelles charges administratives doivent être incluses dans le calcul et soustraites du résultat, sinon ce ne sera qu'une perte de temps.
Ze heeft ooit ' n man vermoord met ' n dweilVraiment.Elle a tué un mec avec un balai
Want als het gaat om die nepartikelen, dan lijkt het wel dweilen met de kraan open. Het lukt ons maar niet om die stroom écht te verminderen.La lutte en la matière est un véritable casse-tête; nous ne semblons pas en mesure d'avoir ne serait-ce qu'une once d'influence dans ce domaine.
Het is echter dweilen met de kraan open als we aan de andere kant niet alles in het werk stellen om drugsgebruik ook te bestrijden.Ce ne serait cependant qu’un emplâtre sur une jambe de bois si, d’un autre côté, nous ne faisions pas tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la consommation de drogues.
Dat is te vergelijken met fanatiek dweilen met de kraan open, zonder de mogelijkheid te overwegen om de kraan op zijn minst een beetje dicht te draaien zodat er in ieder geval minder water uitstroomt.C'est comme si on réarrangeait les seaux sous un robinet pour arrêter l'inondation sans envisager la possibilité de tourner quelque peu le robinet pour réduire le débit de l'eau.
Oké, Brooke... dit is een dweilOkay...Brooke, ça c' est une serpière
Mondiale vrijhandel, immigratie, een abnormaal belastingstelsel, u heeft alle middelen van de wanhopige geprobeerd, het is dweilen met de kraan open, en er zijn meer dan vijfentwintig miljoen echte werklozen in Europa.Le libre-échangisme mondial, l'immigration, la fiscalité aberrante, vous avez donc essayé tous les remèdes de rebouteux, les emplâtres sur les jambes de bois, et il y a plus de vingt-cinq millions de chômeurs réels en Europe.
Daar gaat mevrouw Theato, de weg kwijt maar met de dweil ferm in de hand, en zij doet in haar toelichting de uitspraak: "Het is reeds lang bekend dat de financiële belangen van de Gemeenschappen bijzondere strafrechtelijke bescherming behoeven."Et pourtant, c'est perdue au fond du trou que Mme Theato commence et déclare, dans son exposé des motifs, que "la nécessité d'une protection pénale particulière des intérêts financiers des Communautés est un constat ancien."
- Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn omstandige antwoord. Toch heb ik het gevoel dat dit alles een beetje dweilen met de kraan open is.- Madame la Présidente, tout en remerciant M. le commissaire pour sa réponse détaillée, je continue de penser que, dans un sens, nous menons un combat sans issue.
Men kan iemand bekritiseren om zijn politiek, maar het is onaanvaardbaar dat een fractievoorzitter de voorzitter van de Europese Raad in dit Parlement 'een natte dweil noemt.Il est inacceptable qu'un président de groupe puisse traiter le président du Conseil européen de "loque humide" au sein de ce Parlement plutôt que d'exprimer une critique d'ordre politique.
Terwijl ze vloeren dweilen of aan het afwassen zijnEn nettoyant le sol ou la vaisselle
Je mag de hele gevangenis gaan dweilenJe te ferai récurer toute cette putain de prison!
Als ik je hier weer aantref, dweil ik de tent met je aanSi je te reprends ici, je te démolis ta jolie tronche
Ik wil niet onbeleefd zijn, maar weet u, echt waar, u hebt het charisma van een natte dweil en het uiterlijk van een lagere bankbediende.Je ne veux pas être grossier, mais vous savez, franchement, vous avez le charisme d'une loque humide et l'apparence d'un petit employé de banque.
Jullie spelen als natte dweilen!On peut pas jouer plus merdique
Hoef ik dan niet te dweilen?Plus de serpillière?
Misschien kam ik morgen m' n haar niet en ga ik de hele dag dweilenDemain, j' aurai une sale coupe et je passerai la serpillière
De werkgelegenheid en economische groei liggen in Europa op een ander niveau dan in Amerika. En zolang jullie blijven dweilen met de kraan open, valt hier niets aan te veranderen.Et ce n'est pas avec vos emplâtres sur des jambes de bois que vous changerez quoi que ce soit à cette réalité.
Het is zelfs gelukt om de ambitie te verhogen, namelijk dat de kwaliteit van het grondwater niet achteruit mag gaan. We gaan dus niet dweilen met de kraan open, maar draaien de vervuilingskraan écht dicht.Nous avons même réussi à intégrer une exigence plus ambitieuse, à savoir que la qualité des eaux souterraines ne se détériore pas. Donc, au lieu de mener une lutte perpétuelle, nous prenons des mesures pour contrer la pollution.
Kan ik voor minder geld geen dweil in dienst nemen?Dis- moi, si j' employais une serpilliere, je devrais la payer autant que toi?
CPA ‧.‧.‧: Andere geconfectioneerde artikelen van textiel (dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, zwemgordels en zwemvesten daaronder begrepenCPA ‧.‧.‧: Autres articles textiles confectionnés (y compris serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires, ceintures et gilets de sauvetage
Pagina 1. Gevonden 64 zinnen matching zin dweil.Gevonden in 0,343 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.