Vertalingen in French:

 • alcoolique     
  (noun, adjv   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • ivrogne   
  (noun   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • serpillière   
  (noun   )
   
  Torchon en toile grossière destiné au lavage des sols
 • chiffon     
  (noun   )

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "dweil", vertaalgeheugen

add example
In plaats daarvan stelt de rapporteur onder meer voor dat zij zich omscholen tot vuilnismannen ter zee die hun schepen gebruiken om olievlekken op te dweilen.Au lieu de quoi, le rapport leur propose, entre autres, de se recycler en éboueurs de la mer en utilisant leurs bateaux pour éponger les marées noires.
Ongelovige dweil!Être sans foi!
Die schreeuwende hoektand opvangende barmeid... die zo vaak betoverd is dat zij haar eigen naam niet meer weet... weet dat daar nooit iemand komt met zelfs maar een dweilVotre criarde de barmaid, qui a été tellement hypnotisée qu' elle ne se rappelle pas de son propre nom, sait que personne ne va jamais en bas avec une serpillière
Je zit erbij als een natte dweilOn dirait une serpillière mouillée
Mondiale vrijhandel, immigratie, een abnormaal belastingstelsel, u heeft alle middelen van de wanhopige geprobeerd, het is dweilen met de kraan open, en er zijn meer dan vijfentwintig miljoen echte werklozen in Europa.Le libre-échangisme mondial, l'immigration, la fiscalité aberrante, vous avez donc essayé tous les remèdes de rebouteux, les emplâtres sur les jambes de bois, et il y a plus de vingt-cinq millions de chômeurs réels en Europe.
Wat voor verschil maakt het, ik kan niet eens een paar dweilen beheersenQuelle importance si je ne peux même pas contrôler quelques vadrouilles!
Zo niet, zijn wij eigenlijk aan het dweilen met de kraan open.Si tel n'est pas le cas, nous plaçons un emplâtre sur une jambe de bois.
Goed genoeg om ' n dweil te gebruikenJe me débrouille bien avec une serpillière
Die vloer gaat zichzelf niet dweilenLe sol ne se nettoie pas tout seul
Het is echter dweilen met de kraan open als we aan de andere kant niet alles in het werk stellen om drugsgebruik ook te bestrijden.Ce ne serait cependant qu’un emplâtre sur une jambe de bois si, d’un autre côté, nous ne faisions pas tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre la consommation de drogues.
Ik ben goed met een dweilJe suis adroit avec une serpillière
Mijn enige bezem stond in een kast naast een dweilMon seul balai est dans un placard avec la serpillière
Dat gaan vlekken worden, we hebben een dweil nodigÇa va tacher, on va avoir besoin d' une serpillière
CPA ‧.‧.‧: Andere geconfectioneerde artikelen van textiel (dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, zwemgordels en zwemvesten daaronder begrepenCPA ‧.‧.‧: Autres articles textiles confectionnés (y compris serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires, ceintures et gilets de sauvetage
Men mag dan wel informatie verstrekken in de landen van herkomst om potentiële illegalen af te schrikken, zolang men een laks beleid blijft voeren (bijvoorbeeld het tolereren van gemediatiseerde kerkbezettingen door illegalen), blijft men dweilen met de kraan open.On aura beau diffuser des informations dans les pays d’origine afin de dissuader les immigrants clandestins potentiels, tant que l’on mènera une politique laxiste (par exemple, en tolérant les occupations médiatisées d’églises par des clandestins), on continuera à mettre un emplâtre sur une jambe de bois.
Ze heeft ooit ' n man vermoord met ' n dweilVraiment.Elle a tué un mec avec un balai
Ik maak me ook zorgen over de richting van onze eigen begroting. We ondersteunen programma's die de CO2-uitstoot juist bevorderen, dat is dweilen met de kraan open.Nous promouvons des programmes qui favorisent les émissions de CO2 et il me semble que nous devons courir plus vite juste pour nous rattraper.
Brandy, je had de dweil in de auto laten liggen!Brandy!Tu as laissé la serpillière dans la voiture!
De werkgelegenheid en economische groei liggen in Europa op een ander niveau dan in Amerika. En zolang jullie blijven dweilen met de kraan open, valt hier niets aan te veranderen.Et ce n'est pas avec vos emplâtres sur des jambes de bois que vous changerez quoi que ce soit à cette réalité.
Jullie spelen als natte dweilen!On peut pas jouer plus merdique
De Commissie dient dan wel iedere vorm van capaciteitsuitbreiding uit te sluiten van subsidiëring uit de structuurfondsen, anders is het dweilen met de kraan open.Cependant, la Commission doit alors exclure toute forme d'extension de capacités ou de subvention par les Fonds structurels, sans quoi nous ne ferions que nous cogner la tête contre un mur.
Zolang we bij dit beleid blijven kunnen we de bescherming van dieren tijdens het vervoer niet verbeteren. Dat is dweilen met de kraan open.Aussi longtemps que cette politique sera appliquée, tout ce qui sera entrepris afin de protéger les animaux durant le transport reviendra à traiter les symptômes et non la cause.
" Dweil de keukenvloer. "Laver le sol de la cuisine
In de voortuin hing een waslijn tussen twee bomen...... met daaraan een lap.Een theedoek, of een dweilDans une cour à l' avant de la maison, sur un étendage entre deux arbres, se trouvait un chiffon, peut- être un torchon ou une serpillière
Mijnheer de Voorzitter, er is niemand hier die níet de belangrijkste stelregel in de politiek kent: nooit dweilen met de kraan open.Monsieur le Président, chaque membre de cette Assemblée connaît la règle la plus importante en politique : quand vous êtes dans un trou, arrêtez de creuser.
Pagina 1. Gevonden 64 zinnen matching zin dweil.Gevonden in 0,274 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.