Vertalingen in French:

 • alcoolique     
  (noun, adjv   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • ivrogne   
  (noun   )
   
  Een persoon die verslaafd is aan excessief alcoholgebruik.
 • serpillière   
  (noun   )
   
  Torchon en toile grossière destiné au lavage des sols
 • chiffon     
  (noun   )

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "dweil", vertaalgeheugen

add example
Misschien kam ik morgen m' n haar niet en ga ik de hele dag dweilenDemain, j' aurai une sale coupe et je passerai la serpillière
Dat gaan vlekken worden, we hebben een dweil nodigÇa va tacher, on va avoir besoin d' une serpillière
Terwijl ze vloeren dweilen of aan het afwassen zijnEn nettoyant le sol ou la vaisselle
Je mag de hele gevangenis gaan dweilenJe te ferai récurer toute cette putain de prison!
Dat betekent dat vanaf nu inderdaad een reductie van 25% bereikt wordt en dat nieuwe administratieve lasten daarbij berekend worden en daarop ook in mindering gebracht worden, anders blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open.Cela signifie qu'une réduction de 25 % doit être concrétisée à partir de maintenant et que les nouvelles charges administratives doivent être incluses dans le calcul et soustraites du résultat, sinon ce ne sera qu'une perte de temps.
Als ik je hier weer aantref, dweil ik de tent met je aanSi je te reprends ici, je te démolis ta jolie tronche
Kan ik voor minder geld geen dweil in dienst nemen?Dis- moi, si j' employais une serpilliere, je devrais la payer autant que toi?
Goed genoeg om ' n dweil te gebruikenJe me débrouille bien avec une serpillière
Brandy, je had de dweil in de auto laten liggen!Brandy!Tu as laissé la serpillière dans la voiture!
Daar gaat mevrouw Theato, de weg kwijt maar met de dweil ferm in de hand, en zij doet in haar toelichting de uitspraak: "Het is reeds lang bekend dat de financiële belangen van de Gemeenschappen bijzondere strafrechtelijke bescherming behoeven."Et pourtant, c'est perdue au fond du trou que Mme Theato commence et déclare, dans son exposé des motifs, que "la nécessité d'une protection pénale particulière des intérêts financiers des Communautés est un constat ancien."
artikelen die als zodanig dan wel na enkel te zijn gesneden, kunnen worden gebruikt zonder te worden genaaid of zonder een andere aanvullende bewerking te ondergaan (bijvoorbeeld sommige dweilen, handdoeken, tafelkleden, hoofddoeken, dekensles articles obtenus à l
Men mag dan wel informatie verstrekken in de landen van herkomst om potentiële illegalen af te schrikken, zolang men een laks beleid blijft voeren (bijvoorbeeld het tolereren van gemediatiseerde kerkbezettingen door illegalen), blijft men dweilen met de kraan open.On aura beau diffuser des informations dans les pays d’origine afin de dissuader les immigrants clandestins potentiels, tant que l’on mènera une politique laxiste (par exemple, en tolérant les occupations médiatisées d’églises par des clandestins), on continuera à mettre un emplâtre sur une jambe de bois.
Ik maak me ook zorgen over de richting van onze eigen begroting. We ondersteunen programma's die de CO2-uitstoot juist bevorderen, dat is dweilen met de kraan open.Nous promouvons des programmes qui favorisent les émissions de CO2 et il me semble que nous devons courir plus vite juste pour nous rattraper.
CPA ‧.‧.‧: Andere geconfectioneerde artikelen van textiel (dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, zwemgordels en zwemvesten daaronder begrepenCPA ‧.‧.‧: Autres articles textiles confectionnés (y compris serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires, ceintures et gilets de sauvetage
In plaats daarvan stelt de rapporteur onder meer voor dat zij zich omscholen tot vuilnismannen ter zee die hun schepen gebruiken om olievlekken op te dweilen.Au lieu de quoi, le rapport leur propose, entre autres, de se recycler en éboueurs de la mer en utilisant leurs bateaux pour éponger les marées noires.
Strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen is dweilen met de kraan open.C'est là qu'est le "trou".
Men kan iemand bekritiseren om zijn politiek, maar het is onaanvaardbaar dat een fractievoorzitter de voorzitter van de Europese Raad in dit Parlement 'een natte dweil noemt.Il est inacceptable qu'un président de groupe puisse traiter le président du Conseil européen de "loque humide" au sein de ce Parlement plutôt que d'exprimer une critique d'ordre politique.
" Dweil de keukenvloer. "Laver le sol de la cuisine
Schoonmaakartikelen, zoals bezems, boenders, stoffers en blikken, stofdoeken, theedoeken, dweilen, huishoudsponzen, schuursponsjes, staalwol en zemenarticles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois
Die vloer gaat zichzelf niet dweilenLe sol ne se nettoie pas tout seul
Oké, Brooke... dit is een dweilOkay...Brooke, ça c' est une serpière
Kijk naar deze klotenzooi; vloeren dweilenRegarde cette merde.Tu nettoies les sols
Die schreeuwende hoektand opvangende barmeid... die zo vaak betoverd is dat zij haar eigen naam niet meer weet... weet dat daar nooit iemand komt met zelfs maar een dweilVotre criarde de barmaid, qui a été tellement hypnotisée qu' elle ne se rappelle pas de son propre nom, sait que personne ne va jamais en bas avec une serpillière
Ik stond de vloer te dweilen bij haar cel en opeensJe lavais le sol devant sa cellule et paf!
- Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn omstandige antwoord. Toch heb ik het gevoel dat dit alles een beetje dweilen met de kraan open is.- Madame la Présidente, tout en remerciant M. le commissaire pour sa réponse détaillée, je continue de penser que, dans un sens, nous menons un combat sans issue.
Pagina 1. Gevonden 64 zinnen matching zin dweil.Gevonden in 0,431 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.