uitspraak: IPA: ˈbrɔkɔlɪ    

Vertalingen in French:

 • brocoli   
  (noun   )
   
  groente
   
  Légume de la famille des Brassicacées, ses feuilles et ses tiges vertes sont comestibles.
   
  Een groente; van deze variëteit van de Brassica oleracea worden de groene bloemetjes en de steel gegeten.

Picture dictionary

brocoli
brocoli

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "broccoli", vertaalgeheugen

add example
In de context van een procedure, overeenkomstig Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ juli ‧ betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof azoxystrobin bevat, voor gebruik op snijbiet en broccoli is uit hoofde van artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediendÀ l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive ‧/‧/CEE du Conseil du ‧ juillet ‧ concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytosanitaire contenant la substance active azoxystrobine sur les feuilles de bettes et les brocolis, une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no
Hey, ik had gisteren broccoliJ' ai mangé des brocolis
Brassica oleracea L. BroccoliBrassica oleracea L. Brocoli
Heb je geen zin in een steak met broccoli?T' es sûr que t' aurais pas envie de boeuf et de brocoli?
Niet op de broccoliPas sur les brocolis!
Probeer de broccoliGoûte les brocolis
Groenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, witlof, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (kroten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enzLégumes frais, congelés, surgelés ou séchés cultivés pour leurs feuilles ou tiges (asperges, brocolis, choux-fleurs, endives, fenouils, épinards, etc.), pour leurs fruits (aubergines, concombres, courgettes, poivrons verts, citrouilles, tomates, etc.) et pour leurs racines (betteraves, carottes, oignons, panais, radis, navets, etc
Ik ga nog wat broccoli halenJe vais reprendre des brocolis
Het diner in de eersteklas bestaat uit taugé en broccoliLe dîner en première classe consiste de germes de soja et de brocoli
Aardappeltelers en telers van wortelen, koolraap, kolen, broccoli, bloemkool, selder, spruitjes, prei, sla, uien en kruidenProducteurs de pommes de terre et de légumes, à savoir pommes de terre, carottes, rutabagas, choux, brocolis, choux-fleurs, céleris, choux de Bruxelles, poireaux, laitues, oignons et aromates
Ze zijn de belangrijkste bestuivers in de natuur en zonder hen kunnen we vaarwel zeggen tegen sojabonen, uien, wortels, broccoli, appels, sinaasappels, avocado's, perziken en heel veel andere voedingsmiddelen.Elles sont les principaux agents pollinisateurs naturels, et sans elles nous pouvons dire adieu au soja, aux oignons, aux carottes, aux brocolis, aux pommes, aux oranges, aux avocats, aux pêches et à de nombreux autres aliments.
Nog broccoli?Encore du brocoli?
Niet zonder broccoliPas sans mon brocoli
Brassica oleracea L.- BroccoliBrassica oleracea L.- Brocoli
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.- BroccoliBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.- Brocoli
In haar advies van ‧ september ‧ betreffende methomyl en thiodicarb kwam de Autoriteit tot de slotsom dat er bij de huidige MRL’s voor druiven, sluitkool, sla, bloemkool, aardappelen, tomaten, aubergines, komkommers, grapefruits, sinaasappelen, citroenen, lemmetjes, mandarijnen, perziken, pruimen, pepers (paprika’s), appelen, peren, kweeperen, bananen, mango’s, ananassen, wortelen, knolselderij, radijs, koolrapen, (water)meloenen, pompoenen, suikermais, broccoli, boerenkool, koolrabi, andijvie, prei en suikerbieten het gevaar bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname en de acute referentiedosis (ARfD) voor een of meer groepen consumenten overschreden zullen wordenDans son avis du ‧ septembre ‧ relatif au méthomyl et au thiodicarbe, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne le raisin, les choux pommés, la laitue, les choux-fleurs, les pommes de terre, les tomates, les aubergines, les concombres, les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les pêches, les prunes, les poivrons, les pommes, les poires, les coings, les bananes, les mangues, les ananas, les carottes, les céleris-raves, les radis, les rutabagas, les melons, les pastèques, les potirons, le maïs doux, les brocolis, les choux verts, les choux-raves, la scarole, les poireaux et la betterave sucrière
Broccoli, protocol TP/‧ vanBrocoli à jets, protocole TP/‧ du
verlangt dat er commercialiseringsnormen worden ingevoerd voor de volgende producten: broccoli, Chinese kool, keukenkruiden in potjes, voorjaarsuien, peterselie, radicchio, rabarber, raapstelen, bieslook en knolrapen; dringt erop aan de marktordening uit te breiden met suikermaïs en zo aan te passen dat alle verse keukenkruiden in potjes, en in het bijzonder basilicum, ook hieronder komen te vallendemande que soient introduites des normes de commercialisation pour les produits suivants: brocolis, choux chinois, herbes en pot, oignons de printemps, persil, radicchio, rhubarbe, brocolis de rave, ciboulette et choux-navets; demande que le champ d'application de l'organisation de marché soit élargi pour inclure le maïs sucré et adapté de telle façon que toutes les herbes fraîches en pot soient incluses, notamment le basilic
Met betrekking tot prothioconazool is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik op broccoli en bloemkoolEn ce qui concerne le prothioconazole, une demande similaire a été introduite pour son utilisation sur les brocolis et les choux-fleurs
Koolgewassen voor consumptie (inclusief bloemkool en broccoli e.aChoux, choux-fleurs, brocolis, etc
Pagina 1. Gevonden 38 zinnen matching zin broccoli.Gevonden in 0,161 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.