Vertalingen in Spanish:

  • estoy enferma   
    (Phrase  f)
  • estoy enfermo   
    (Phrase  m)

Voorbeeld zinnen met "ik ben ziek", vertaalgeheugen

add example
Ik ben ziek en ik ben moeEn ik ben klaarEstoy enfermo y cansado y listo
Beste dagboek, ik ben bang dat ik ernstig ziek benQuerido diario, Me temo que estoy gravemente enferma
Ik ben een dokter, niemand hoeft mij te vertellen of ik ziek ben of nietSoy doctor, demonios, no necesito que nadie me diga si estoy enfermo o no
Ik ben geen voorstander van overmatig gebruik van antibiotica, maar als iemand ziek is, ben ik ontzettend blij dat ze bestaan.No me gusta el uso excesivo de antibióticos, pero cuando alguien está enfermo, me alegra que existan.
Ik ben een paar keer ziek geweest en net zoals ongetwijfeld velen van u hier in het plenum, ben ik gered door antibiotica.He estado enferma en distintas ocasiones y como muchos de ustedes aquí en esta Cámara, estoy segura de que los antibióticos nos han salvado.
Vertel me niet dat ik gek ben!Ik ben ziek¡ No me digas que estoy loca!
Sorry, Brian, maar omdat jij al ziek ben, ben ik bang dat jij afvaltLo siento, Bryan, pero a causa de que ya estuviste enfermo, me temo que no serías viable
Ik heb mijn maandelijkse premie al tien jaar betaald, zonder zelfs maar een koutje.En nu ik echt ziek ben, zal je mijn dekking weigeren? Ik heb een gezinPagué la prima mensual durante diez años, padeciendo a lo sumo un resfrío...... y ahora que estoy realmente enfermo, ¿ me denegará la cobertura?- ¡ Tengo una familia!- ¡ Esas son las reglas, Harold!
Ik moest daaraan denken toen ik mij in het ziekenhuis een gips liet aanleggen. Ik zag toen namelijk hoe een dokter met een hamer tegen de zieke knie van een patiënt aan tikte en het been van de patiënt vanzelf omhoog wipte.Me lo pregunté cuando, al llegar al hospital para que me pusieran el yeso, vi que unos médicos golpeaban con un martillito la rodilla de un enfermo e inmediatamente su pierna se disparaba hacia arriba.
Ik kan daar niet naartoe, want ik ben ziek.No puedo ir allá porque estoy enfermo.
Afgelopen najaar, na de eerste vergaderperiode na het zomerreces, ben ik ongeveer vier weken erg ziek geweest, waarbij ik een week in het ziekenhuis heb gelegen.El pasado otoño, después de la primera sesión tras el verano, estuve muy enferma durante cuatro semanas, culminadas con una semana en el hospital.
Nou ja, misschien ben ik ziek... maar ik vind moorden plezierigBueno, tal vez estoy enferma...... pero siento placer al matarlos
Er is dertig maanden tijd om te bewijzen dat de producten inderdaad veilig zijn en ik zal het wetenschappelijke comité blijven volgen over die registratie en ik ben blij dat Europa een eind maakt aan een praktijk die alleen maar gericht is op excessieve zakkenvullerij over de ruggen van vele mensen die ernstig ziek zijn.Se ha dispuesto un período de treinta meses para demostrar que los productos son seguros y yo supervisaré la labor de registro del comité científico complacido porque Europa ponga fin a una actividad que solo tiene por objeto llenarse los bolsillos a costa de personas que están gravemente enfermas.
Nee, ik ben een verdomde dronkeIap... ik ga misschien zieken verzorgenNo, soy una maldita ebria
" Jij bakt er niks van.Ik heb ' n speciale dokter nodig. Ik ben ziek omdat ik verstand heb. "No puedo viejo, necesito un médico especial...... estoy enfermo porque soy inteligente
Ik ben er ziek van, vanavond heb ik... een besluit genomen dat we er mee afrekenenEstoy harto.Tomé la decisión de callarles la boca a todos para siempre
Ik weet dat je kwaad op mij bent omdat ik ziek benSé que estás molesto porque estoy enfermo
Het is gek, maar als ik ziek ben... verlies ik m' n tolerante en relaxte houding tegenover de woongroepEsto de estar enfermo me hace perder la tolerancia y la calma habituales en la convivencia diaria
Vandaag hoef ik niet te doen alsof ik ziek benNo tendré que actuar enferma hoy
Niet omdat ik oud en ziek ben, maar omdat de Israëlische autoriteiten het niet toestaan, om veiligheidsredenen, zeggen ze. Ik heb Said maar één keer kunnen bezoeken, acht jaar geleden.Said lo ha perdido todo y yo no puedo verle, porque soy vieja y estoy enferma, pero también porque las autoridades israelíes me niegan el permiso para visitarle, por motivos de seguridad, dicen.
Ik Ik ben een ziek hondjeSoy un perro muy enfermo
Zal ik nog een uitkering krijgen als ik ziek ben?¿Seguiré recibiendo prestaciones en caso de enfermedad?
Ik ben ziek, maar ik wou je zienEstoy enfermo, pero quería verte
Ik ben blij dat zorgverleners worden genoemd, want het is belangrijk dat we niet vergeten dat medische aandoeningen niet alleen van invloed zijn op de zieken, maar ook op degenen die om hen geven en voor hen zorgen. Ik hoop dat de vermelding zich zal vertalen in praktische steun voor degenen die aan het front staan.Me agrada ver que se menciona a los cuidadores porque es importante recordar que las enfermedades no sólo afectan al que las sufre, sino también a los que le quieren y le cuidan, y espero que la mención se traduzca en un apoyo práctico a los que se ocupan de las tareas menos agradables.
Pagina 1. Gevonden 876172 zinnen matching zin ik ben ziek.Gevonden in 61,314 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.