Vertalingen in Spanish:

  • estoy enferma   
    (Phrase  f)
  • estoy enfermo   
    (Phrase  m)

Voorbeeld zinnen met "ik ben ziek", vertaalgeheugen

add example
Omdat ik nog niet ziek genoeg benPorque no estoy muy enferma, aún
Dat is voor als ik ziek benEso es para cuando estoy enfermo
Ben ik oké om u te helpen bij het verzorgen van de zieken, dokter?¿ Puedo ayudarlo con los enfermos?
Dan speel ik maar terwijl ik ziek benY qué si juego enfermo?
Ik ben van mening dat situaties zoals die in Kosovo, het beheersen van een crisis in wording, het voorwaardelijkheidsbeleid in Macedonië, een kandidaat-lidstaat wiens politiek systeem ernstig ziek is, en de Russofobie die - terecht of niet - onze collega's uit de landen van het vroegere Oost-Europa in haar greep houdt - dat dit alles ons uitdaagt een samenhangender en doeltreffender Europese veiligheidsstrategie te vormen.Creo que situaciones como la de Kosovo, la gestión de una nueva crisis, la política de condicionalidad en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, un país candidato cuyo sistema político está sumamente debilitado, y la "rusofobia", justificable o no, que preocupa a nuestros colegas de los países de la antigua Europa del Este nos imponen el desafío de crear una Estrategia Europea de Seguridad más coherente y efectiva.
Ik ben... ziek tot op het bot van dat hele stelEstoy... hasta la coronilla de todas ellas
Ik ben nooit verkouden, dus een andere arme drommel is vijf keer ziekComo yo tengo cero resfriados al año, algún pobre infeliz sufrirá cinco
Nou ja, misschien ben ik ziek... maar ik vind moorden plezierigBueno, tal vez estoy enferma...... pero siento placer al matarlos
Beste dagboek, ik ben bang dat ik ernstig ziek benQuerido diario, Me temo que estoy gravemente enferma
Forrest, ik ben ziekForrest, estoy enferma
Ik ben in de stad om voor mijn oma te zorgen, ze is ziek, enEstoy en la ciudad cuidando a mi abuela, porque esta enferma, y
Ik ben misschien heel lang ziekQuizá esté enferma por mucho tiempo
Jonas is mentaal ziek, en ik ben nog de enige die naar hem omkijktÉl tiene problemas mentales y soy la única que se hace cargo de él
Mijn ouders gaven je duizenden dollars en ik ben nog steeds ziek!¡ Mis padres te dieron miles de dólares, pero yo sigo enfermo!
Er is dertig maanden tijd om te bewijzen dat de producten inderdaad veilig zijn en ik zal het wetenschappelijke comité blijven volgen over die registratie en ik ben blij dat Europa een eind maakt aan een praktijk die alleen maar gericht is op excessieve zakkenvullerij over de ruggen van vele mensen die ernstig ziek zijn.Se ha dispuesto un período de treinta meses para demostrar que los productos son seguros y yo supervisaré la labor de registro del comité científico complacido porque Europa ponga fin a una actividad que solo tiene por objeto llenarse los bolsillos a costa de personas que están gravemente enfermas.
Ik ben in mijn hele leven nog nooit ziek geweestYo nunca me he enfermado
Ik ben echt ziek, weet je?En verdad lo estoy, ¿ sabes?
Ik ben niet ziekNo estoy enfermo
dagen later ben ik zo ziek als ' n honddías después, me enfermé.Parecía un perro de basurero
We zijn goede vrienden, maar ik ben niet ziekSomos buenos amigos, pero ¿ crees que soy una rarita?
Ik ben het ermee eens dat het te vroeg is om de zieke zijn krukken af te nemen, maar het is wel hoog tijd dat we hem erop voorbereiden om zonder te lopen.Coincido en que es pronto para retirar las muletas al enfermo, pero es tiempo ya de prepararle para andar sin ellas.
Ik ben ziek.Estoy enfermo.
Ik ben er ziek vanEsto me enferma
Ik ben ziek van springerige hoerenEstoy harto de fulanas nerviosas
Ik ben ziek.¡Estoy enfermo!
Pagina 1. Gevonden 940911 zinnen matching zin ik ben ziek.Gevonden in 90,406 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.