uitspraak: IPA: /ˈzidə(n)/

Vertalingen in English:

 • boil   
  (verb, noun   ) []
   
  To heat (a liquid) to the point where it begins to turn into a gas.
   
  Het verhitten (van een vloeistof) tot het punt waar het in gasvorm begint over te gaan.
   
  To be agitated.
   
  Geagiteerd zijn.
 • seethe     
  (Verb  ) (verb   )
   
  To boil vigorously
   
  To be in a violent or agitated state of mental or emotional turmoil
 • bring to a boil   
  (verb   )
   
  To heat (a liquid) to the point where it begins to turn into a gas.
   
  Het verhitten (van een vloeistof) tot het punt waar het in gasvorm begint over te gaan.
 • bring to the boil   
   
  To heat (a liquid) to the point where it begins to turn into a gas.
   
  Het verhitten (van een vloeistof) tot het punt waar het in gasvorm begint over te gaan.
 • churn     
  (verb, noun   ) []
   
  To be agitated.
   
  Geagiteerd zijn.
 • moil   
  (noun   ) []
   
  To be agitated.
   
  Geagiteerd zijn.
 • roil     
  (verb   ) []
   
  To be agitated.
   
  Geagiteerd zijn.

Andere betekenissen:

 
(ergative) to boil
 
(chemistry) to prepare by boiling
 
to seethe, to be in a violent or mentally agitated state
 
koken

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (4)

zied
ziedde
ziedden
ziede

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "zieden", vertaalgeheugen

add example
Op gr ond van deze opmerkingen doet de Rekenkameraanbevelingenombesluit-vormingsprocedureste verbeteren en om meer nadruk te leggen op de verwezenlijking van resultaten , hetgeen de Commissie zou kunnen helpen efficiënter en doeltreffendersteunteverlenen(ziede paragrafen 48 en 49 ) .Onthebasisoftheseobservations , the Court makes recommendations to improve decisionmaking procedures and tofocusontheachievementofresults which could helpthe Commissionto provide more efficient and effective aid ( see paragraphs 48to 49 ) .
alles zied er als goud uit en zo je moet wel de queen van alchemy je veranderde me door en doorEverything seemed to turn to gold and suchWell you must be The queen of alchemy
De verdeling van de verantwoordelijkheden op nationaalniveaublijftonduidelijkenderegeringheeftonvoldoende middelenuitgetrokkenvoorinfrastructuurenexploitatiekosten ( ziede paragrafen 20-27 ) .The division of responsibilitiesatnationallevelremainsunclearandthe Government allocated insufficient funds for infrastructure and running costs ( see paragraphs 20to 27 ) .
III — STAATSSTEUN omdat de uitkeringen kenne lijk van onbepaaldeduur zijn en niet variëren naar gelang van deontwikkeling van de marktprijs voor elektriciteit en van de prognoses voor de productiviteitsstijgingen van de ondernemingen in kwestie ( ziede punten 3.12 , 4.1 en 4.5 van de methodologie ) .III STATE AID favourable treatment — to coordination centres , although without requiring the reimbursement ofaid already paid .
In gevallen waarin de Commissie specifieke voorwaardenheeftgesteld , heeftzijnietaltijdvoldoende nagetrokkenofaan dezevoorwaarden werdvoldaan ( ziede paragrafen ¬ 45-48 ) .Wherethe Commission hasimposed particularconditions , it has notalwaysadequatelychecked whethertheyare imple-mented ( see paragraphs 45to 48 ) .
Ik rende zo ver, dat onze chauffeurs kwamen aanrijden en ziedenI would jog away to such a long distance, the drivers would say
Ja, ze zieden dat het wasThat' s what they said it was
De Rekenkamerisvan oorde el dateenfundamenteleverandering oplange termijnin politieke wil , mentaliteit , gedragen houding gebodenis , wil dezehoge matevancorruptieflinkku nnen wordenbeteugeld ( ziede paragrafen 45-52 ) .The Court considers that a fundamental , long t erm changein political will , mentalities , behaviour and attitudesisrequired toachieveasignificantreductioninthishighlevelofcorruption ( see paragraphs 45to 52 ) .
zied er uit als een bondLooks like a bond
Pagina 1. Gevonden 12 zinnen matching zin zieden.Gevonden in 0,115 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.