Voorbeeld zinnen met "tanden", vertaalgeheugen

add example
We gaan hem moeten identificeren door zijn tandenHe' s fused to his own car.- We' re gonna have to I. D. his teeth
Ik was erbij toen ze haar eerste tand eruit vielI was there when she cut her first tooth
Ik hoop, commissaris, dat u daar samen met uw collega van Mededinging eens flink uw tanden in wil zetten.I hope, Commissioner, that together with your colleague for Competition, you will want to get your teeth into this issue.
Wat een aantal zaken betreft moeten wij nu de tanden op elkaar zetten en ons concentreren op waar het werkelijk om gaat.Now we have to start biting some bullets; we have to start focusing on the issues.
Trouwens, de tanden hebben er niet veel van over gehoudenBesides, the digestive juices didn' t leave much of the flesh to work with
Twee tanden uit z'n mond geslagenKnocked out two of his teeth
Laat me je tanden eens zienLet me see your teeth
Hij sneed het touw met zijn tanden.He cut the rope with his teeth.
We weten ook dat de radicale islam, die wordt gepreekt door Hamas, heel gevaarlijk is, dat er een bondgenootschap bestaat van krachten die de islamterreur overal ter wereld steunen, en we weten dat wij Europeanen ons daartegen natuurlijk met hand en tand moeten verdedigen.We also know that radical Islamism of the kind preached by Hamas is very dangerous, that the elements associated with it are the forces behind global Islamist terrorism, and - of course - that we Europeans must defend ourselves against it.
Dus die tand moet ze zorgen hebben gebaardSo this tooth thing must have had them worried
Mijn tand doet geweldig veel pijn.I have a terrible toothache.
Ik wil alle leden van het Parlement met klem vragen stil te staan bij de afschuwelijke invloed die dit zal hebben en zich, samen met mij, met hand en tand tegen dergelijke voorstellen te verzetten.I urge every Member of this Parliament to acknowledge the horrendous impact this would have and encourage them to join me in opposing any such proposals every step of the way.
Zij is het tweede nichtje van de Tanden FeeShe' s the second cousin To the tooth fairy
Ik herkende je niet, omdat je tanden hebtI didn' t recognize you because you have teeth
om in de tanden te worden geplaatst. In dat geval behoren zij tot klasse IIato be placed in the teeth, in which case they are in Class IIa
Pagina 2. Gevonden 1314 zinnen matching zin tanden.Gevonden in 1,029 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.