Vertalingen in English:

 
Plural form of sterrenbeeld.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (2)

Soera De SterrenbeeldenAl-Burooj
sterrenbeeldconstellation; ; zodiac sign

Voorbeeld zinnen met "sterrenbeelden", vertaalgeheugen

add example
Met & kstars; kunt u de nachtelijke hemel onderzoeken vanuit uw gemakkelijke stoel zittend voor het computerscherm. Het toont een nauwkeurige grafische weergave van de nachtelijke hemel voor elk willekeurig tijdstip en elke plaats op aarde. ‧ sterren tot aan de ‧e magnitude (veel zwakker dan wij met het blote oog kunnen zien) worden getoond, alsmede‧ zeer ver verwijderde (" deep sky ") objecten (uit de Messier-, NGC-en IC-catalogi), alle planeten, de Zon, de Maan, honderden kometen en planetoïden, de Melkweg, de ‧ sterrenbeelden, en hulplijnen zoals de hemelequator, de horizon en de ecliptica& kstars; lets you explore the night sky from the comfort of your computer chair. It provides an accurate graphical representation of the night sky for any date, from any location on Earth. The display includes ‧ stars to ‧th magnitude (well below the naked-eye limit), ‧ deep-sky objects (Messier, NGC, and IC catalogs), all planets, the Sun and Moon, hundreds of comets and asteroids, the Milky Way, ‧ constellations, and guide lines such as the celestial equator, the horizon and the ecliptic
Als de zon in het sterrenbeeld Leeuw staat, of in het tegenovergestelde sterrenbeeld, Waterman, bevinden we ons in de galactische uitlijningIf the sun in the constellation Leo is, or the opposite sign, Waterman, we are in the galactic alignment
De zon zal het sterrenbeeld Waterman pas over zo' n ‧ jaar binnentredenCalculating today, The Sun ' il enter Aquarius in about ‧ years
Omdat het zonnestelsel tamelijk plat is, verschillen de banen van de planeten (en de maan) niet zoveel van de ecliptica. Bovendien liggen de sterrenbeelden die samen de Dierenriem (Zodiak) vormen langs de ecliptica. Hierdoor is de ecliptica erg handig om de planeten of de sterrenbeelden van de Dierenriem te vinden, omdat die allen letterlijk de zon volgenSince our solar system is relatively flat, the orbits of the planets are also close to the plane of the ecliptic. In addition, the constellations of the zodiac are located along the ecliptic. This makes the ecliptic a very useful line of reference to anyone attempting to locate the planets or the constellations of the zodiac, since they all literally follow the Sun
Jullie zijn een sterrenbeeld van sterrenYou' re a constellation of stars
In het bovenste gedeelte vindt u wat informatie (die u niet kunt selecteren). In de bovenste een tot drie regels ziet u de naam (of namen) van het object (" M ‧ "; " Orionnevel "), en wat voor soort object het is (" gasnevel "), en het sterrenbeeld waarin het is te vinden (" Ori "). In de volgende drie regels ziet u de tijden van opkomst, (meridiaan)doorgang en ondergang van het object. Als er " circumpolair " staat bij de opkomst-en ondergangstijden, dan betekent dat dat het object op deze locatie altijd boven de horizon zal zijn.Noot vertaler: circumpolair kan ook betekenen dat het object altijd onder de horizon is, en dus nooit opkomt of ondergaat. Zo is het Zuiderkruis voor een waarnemer in Nederland circumpolair onder de horizon. Vanuit Nederland is het Zuiderkruis dus niet zichtbaarThe top section contains some lines of information which are not selectable: the object 's names (" M ‧ "; " Orion Nebula "), object type (" gaseous nebula "), and the constellation which contains the object (" Ori "). The next three lines show the object 's rise, set, and transit times. If the rise and set times say " circumpolar ", it means that the object is always above the horizon for the present location
Ik was in gezelschap van een afgevaardigde, wiens naam ik niet zal noemen - die begint met een S - en van twee beeldschone vrouwelijke ambtenaren van het Europees Parlement, wier namen ik evenmin zal noemen - V en T, de een blond, de ander donker - en samen keken wij naar de sterrenhemel om te zien of wij de sterrenbeelden konden herkennen.I was with a Member of Parliament, whom I will not mention by name - it starts with an S - and two beautiful European Parliament officials, whom I will not name either - V and T - one blond and the other brunette, and we gazed at the starry sky of Strasbourg and tried to pick out the constellations.
Dat is een sterrenbeeldThat' s a constellation
maken een hoek van ‧ graden met elkaar.De punten waar zij elkaar snijden heten equinoxen of (dag-en) nachteveningpunten, namelijk die van de lente (ook wel lentepunt genoemd) en van de herfst. De ecliptica is de schijnbare jaarlijkse baan van de zon langs de hemelbol (langs alle sterrenbeelden van de dierenriem!!). De Astronomische lente begint als de zon zich in het lentepunt bevindt (ook wel het punt Ram, of Aries genoemd). De zon gaat dan van zuid naar noord. De herfst begint als de zon zich in de andere equinox bevindt, en die beweegt dan van noord naar zuid. In beide gevallen zijn dan de dag en de nacht even langThe Celestial Equator and the Ecliptic are set at an angle of ‧ degrees in the sky. The points where they intersect are the Vernal and Autumnal Equinoxes
Dat zijn gewoon de twaalf sterrenbeelden van de Zodiak, waarmee Jezus, als de zon, mee rondtrektThey are simply the ‧ constellations of the Zodiac, which Jesus, being the Sun, travels about with
Dat is mijn sterrenbeeldThat' s my sign
Men zal de lichtende sterrenbeelden zien als altijdThe familiar constellations that illuminate our night... will seem as they have always seemed
een grafisch bureaubladplanetarium voor & kde;. Het programma toont een nauwkeurige simulatie van de nachtelijke hemel, inclusief sterren, sterrenbeelden, sterrenhopen, nevels, melkwegstelsels, alle planeten, de Zon, de Maan, kometen en planetoïden. U kunt de hemel zien zoals die zichtbaar is op elke willekeurige plaats op aarde, op elk willekeurig tijdstip. De gebruikersinterface is heel intuïtief en flexibel. U kunt met de muis het beeld verplaatsen en in-of uitzoomen, en u kunt gemakkelijk objecten identificeren, en hun beweging langs de hemel volgen. & kstars; heeft vele krachtige mogelijkheden, ondanks dat is de interface eenvoudig, en plezierig in het gebruik& kstars; is a graphical desktop planetarium for & kde;. It depicts an accurate simulation of the night sky, including stars, constellations, star clusters, nebulae, galaxies, all planets, the Sun, the Moon, comets and asteroids. You can see the sky as it appears from any location on Earth, on any date. The user interface is highly intuitive and flexible; the display can be panned and zoomed with the mouse, and you can easily identify objects, and track their motion across the sky. & kstars; includes many powerful features, yet the interface is clean and simple, and fun to use
Pagina 1. Gevonden 34 zinnen matching zin sterrenbeelden.Gevonden in 0,218 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.