Vertalingen in English:

 
Plural form of slinger.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

De slinger van FoucaultFoucault’s Pendulum
slingersling; garland; swing; slingshot; shanghai; ; pendulum; wreath; clock; catapult; festoon
slinger-aat
slingere
slingerenarouse; agitate; wave about; ; sling; wind around; waveabout; wag; roll; fling; whirl; waver; swing; incite; oscillate; sway; meander; brandish; windaround; twist; wave; flourish; wield; vibrate; stir up; beat; dangle; hurl; hurtle; launch; lurch; project; serpentine; toss; twine; vacillate; to hurl; to sling
slingerend; winding
SlingersSlingers

Voorbeeld zinnen met "slingers", vertaalgeheugen

add example
slingerhoning/slingerhonig: honing, verkregen door het slingeren van geopende raten zonder broedextracted honey: honey obtained by centrifuging decapped broodless combs
Het slingeren van de honing met speciale daartoe bestemde apparaten (een soort van radiale of tangentiële centrifuge) gebeurt in de inrichtingen van de imker of in een mobiele inrichting bij de plaats waar de honing wordt geoogstCentrifuging the honey using honey extractors (centrifugal- tangential or radial) is carried on in mobile workshops at the place of obtention or in fixed premises owned by beekeepers
Het spijt mij als ik sommige collega's teleurgesteld heb door niet nog meer van hun amendementen op te nemen, maar ik wilde echt vermijden dat dit verslag een kerstboom werd met te veel slingers en ballen.I am sorry if I have disappointed some of you by not having included even more of your amendments, but I truly wanted to avoid this report becoming a Christmas tree laden with too much tinsel and too many baubles.
Het botslichaam moet vrij kunnen slingeren naar de schouder van de pop met een botssnelheid van ‧ ± ‧ m/sThe impactor must freely swing on to the shoulder of the dummy with an impact velocity of ‧ ± ‧ m/s
Het oppervlak van de slinger is schoon en droogThe surface of the pendulum shall be clean and dry
Muziek en vrolijke lichtjes en slingers van papier, terwijl ik op straat dansSometimes it' s music and bright lights and paper streamers, and I' m dancin ' in the streets
Noot: Hoewel het doen hellen en slingeren van het model in beschadigde toestand kan worden aanvaard als controle van de reststabiliteitskromme, mogen dergelijke proeven niet worden aanvaard ter vervanging van de proeven in onbeschadigde toestandNote: While inclining and rolling the model in the damaged condition may be accepted as a check for the purpose of verifying the residual stability curve, such tests should not be accepted in lieu of the intact tests
Iemand heeft z' n horloge laten slingerenSomebody left his watch lying around
We hebben ons allebei teruggetrokken en zijn over de Atlantische Oceaan verwijten naar elkaar gaan slingeren.We have both retreated to hurling insults at each other across the Atlantic.
De energie van de slinger op het ogenblik van de inslag mag niet minder bedragen dan ‧ J en moet die waarde zo dicht mogelijk benaderenThe energy of the pendulum at the moment of impact shall not be less than ‧ J, and as close to that value as possible
Kijk ' s hoe die klimplanten zich om de bomen slingeren en alles opslokkenLook at those vines, the way they twine around the trees, swallowing everything
Botslichaam in de vorm van een slingerPendulum impactor
De apparatuur bestaat uit een slinger met een gelagerd scharnierpunt (kogellagers) en een gereduceerde massa van ‧,‧ kg in het slagmiddelpunt van de slingerThis apparatus consists of a pendulum whose pivot is supported by ball-bearings and whose reduced mass at its centre of percussion is ‧,‧ kg
De buis wordt opgehangen aan twee metaaldraden met een diameter van ‧ ± ‧ mm en met een minimumlengte van ‧ m. Het oppervlak van de slinger moet schoon en droog zijnIt shall be suspended on two wire ropes of ‧ ± ‧ mm diameter and of ‧ m minimum length. The surface of the pendulum shall be clean and dry
Het systeem dat wordt gebruikt om het botslichaam of de slinger vast te houden, moet zodanig zijn opgesteld dat de duur van de vasthoudfase de duur van de eerste botsing niet overlaptAny system used to arrest the impactor or pendulum shall be so arranged that the arresting phase does not overlap in time with the initial impact
Omdat u evenals de klok heen en weer blijft slingeren... tussen uw gebedel en mijn gedachtenBecause...... that, like a Jack...... thou keep' st the stroke, tick- tock...... betwixt your begging...... and my meditation
Ons termen zoals bankroet , mismanagement enz. in het gezicht slingeren , vergt maar enkele seconden .However , the dilemma confronting all of us is : restructuring , to the detriment of which sector and in favour of which sector ?
een praktijkgedeelte omvat de volgende oefeningen: versnellen, vertragen, achteruitrijden, remmen, stopafstand, veranderen van rijstrook, remmen/uitwijken, slingeren van de aanhanger, afkoppelen en aankoppelen van een aanhangwagen aan het trekkend voertuig, parkerenA practical component shall include the following exercises: acceleration, deceleration, reversing, braking, stopping distance, lane-changing, braking/evasive action, trailer swing, uncoupling from and re-coupling a trailer to its motor vehicle, parking
Ik geef toe dat ik sceptisch was, toen we dit debat op de agenda zetten, omdat voor de ontwikkeling van Albanië niets ergers kan gebeuren dan dat de ene kant van dit Parlement aan de andere kant dezelfde beschuldigingen uit als die welke regering en oppositie in eigen land elkaar al naar het hoofd slingeren.I admit that I was sceptical when this debate started. Nothing could be worse for the development of Albania than accusations being made by one side in this House against the other that are similar to those being made by the two major political groups, the government and the opposition, in Albania.
De buis van de slinger is zo opgesteld dat de lengteas van de cilinder loodrecht staat op het voorelement (d.w.z. waterpas), met een tolerantie van ±‧°, en op de bewegingsrichting van het botslichaam, met een tolerantie van ±‧°; het midden van de buis ligt in één lijn met het midden van het voorelement van het botslichaam, met een zijdelingse tolerantie van ±‧ mm en een verticale tolerantie van ±‧ mmThe pendulum tube shall be positioned so that the longitudinal axis of the cylinder is perpendicular to the front member (i.e. level), with a tolerance of ±‧°, and to the direction of impactor motion, with a tolerance of ±‧°, and with the centre of the pendulum tube aligned with the centre of the impactor front member, with tolerances of ±‧ mm laterally and ±‧ mm vertically
Op het ogenblik van de botsing moet de snelheid van het slagmiddelpunt van de slinger tussen ‧ en ‧ km/h bedragenAt the moment of impact, the velocity of the centre of percussion of the pendulum shall be between ‧ and ‧ km/h
Ga jij maar, anders slinger ik je nog een keer op de bonYou have to go before to give you another ticket
Pagina 1. Gevonden 261 zinnen matching zin slingers.Gevonden in 0,356 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.