Vertalingen in English:

 
Plural form of slinger.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (7)

De slinger van FoucaultFoucault’s Pendulum
slingersling; garland; swing; slingshot; shanghai; ; pendulum; wreath; clock; catapult; festoon
slinger-aat
slingere
slingerenarouse; agitate; wave about; ; sling; wind around; waveabout; wag; roll; fling; whirl; waver; swing; incite; oscillate; sway; meander; brandish; windaround; twist; wave; flourish; wield; vibrate; stir up; beat; dangle; hurl; hurtle; launch; lurch; project; serpentine; toss; twine; vacillate; to hurl; to sling
slingerend; winding
SlingersSlingers

Voorbeeld zinnen met "slingers", vertaalgeheugen

add example
" Of we slingeren hem terug de verdoemenis in. "" Or we hurl him back to damnation. "
Tegen de heer Pflüger wil ik zeggen dat we elkaar nu geen verwijten naar het hoofd moeten slingeren over wie, waar en wanneer welke fout heeft gemaakt. Het is niet de schuld van de Verenigde Staten dat we te maken hebben met een waanzinnige dictator.What I will say to Mr Pflüger is that we should not now be seeking refuge in blaming one party or another for making mistakes at one time or another; the USA is not to blame for the fact that we have a deranged dictator to deal with.
Ik heb het gevoel dat jij en je slingerende lul... mijn kaartje zal zijn naar de ere divisieI have a suspicion that you and your dick playing aces Sheet could be my chance jackpot
Het heeft geen zin dat voor- en tegenstanders van het Protocol van Kyoto elkaar goedkope verwijten naar het hoofd slingeren.We must not simply state casually whether we are for or against the Kyoto Protocol.
Het slingeren van de honing met speciale daartoe bestemde apparaten (een soort van radiale of tangentiële centrifuge) gebeurt in de inrichtingen van de imker of in een mobiele inrichting bij de plaats waar de honing wordt geoogstCentrifuging the honey using honey extractors (centrifugal- tangential or radial) is carried on in mobile workshops at the place of obtention or in fixed premises owned by beekeepers
praktijkgedeelte op afgesloten terrein, waarbij de volgende onderdelen worden geoefend: remmen, remtraject, veranderen van rijbaan, remmen/uitwijken, slingeren van de aanhanger, manoeuvreren, inparkerena practical component on enclosed ground to practise the following exercises: braking, stopping distance, lane-changing, braking/evasive action, trailer swing, manoeuvring, parking
Behalve tafels en stoelen, die kunnen worden weggezet om ruimte te maken, moeten kasten en andere zware meubelstukken in openbare ruimten en langs ontsnappingswegen worden vastgezet, om te voorkomen dat ze bij het stampen en of slingeren van het schip gaan schuivenWith the exception of tables and chairs which may be cleared to provide open space, cabinets and other heavy furnishings in public spaces and along escape routes shall be secured in place to prevent shifting if the ship rolls or lists
Ik zou erheen moeten slingeren en hem poepie laten ruikenI oughta shimmy my way down and beat his ass
Het botslichaam kan op een onderstel (bewegende slede) zijn bevestigd of deel uitmaken van een slingerThe impactor may either be secured to a carriage (moving barrier) or form part of a pendulum
ruiters, ‧. ‧ voetvolk, slingers en lanseliershorsemen, ‧, ‧ foot soldiers, garlands and lance liers
Lk zou je van alles naar je hoofd kunnen slingeren...... maar het is de moeite nietDelores, there are a lot of things I could say to you...... but you' re just not worth the effort
De volgende apparatuur is nodig voor de voorbehandeling van de te testen cilinder door slinger- en grindinslagThe following apparatus are needed for preconditioning the test cylinder by pendulum and gravel impact
Het onderste uiteinde van de slinger bestaat uit een stijf hoofdvormig botslichaam met een diameter van ‧ mm, waarvan het middelpunt samenvalt met het slagmiddelpunt van de slingerThe lower extremity of the pendulum consists of a rigid headform ‧ mm in diameter whose centre is identical with the centre of percussion of the pendulum
Slingeren met hellinghoeken tot ‧° mogen bij hoeksnelheden tot ‧ °/s geen meetfouten veroorzaken die de tolerantiegrenzen overschrijdenRolling of the vessel of up to ‧° at a rate of turn of up to ‧° per second shall not give rise to measurement errors in excess of the stipulated tolerances
De slinger mag de spiegelsteun niet rakenThe pendulum shall not impact the mirror mounting
Het botslichaam met het verticale voorelement moet horizontaal met een snelheid van ‧ ± ‧ m/s op de stationaire slinger worden afgevuurd (zie figuurThe impactor with the front member vertical shall be propelled horizontally at a velocity of ‧ ± ‧ m/s into the stationary pendulum as shown in Figure
De zijwaartse bewegingen van de stroomafnemer ten gevolge van slingeren en spoorhelling moeten ten tijde van de installatie van de bovenleiding afzonderlijk in aanmerking worden genomenThe transverse displacements of a pantograph due to oscillations and track inclination and tolerances should be separately taken into account at the time of the installation of the electric line
Het botslichaam moet, met het voorelement verticaal, met een snelheid van ‧,‧ ± ‧,‧ m/s horizontaal op de stationaire slinger worden afgevuurd (zie figuurThe impactor with the front member vertical must be propelled horizontally at a velocity of ‧,‧ ± ‧,‧ m/s into the stationary pendulum as shown in Figure
Slinger me terug!Swing me back!
Zijwaartse bewegingen van de stroomafnemer ten gevolge van slingeren en spoorhelling moeten ten tijde van de installatie van de bovenleiding afzonderlijk in aanmerking worden genomenThe transverse displacements of a pantograph due to oscillations and track inclination and tolerances should be separately taken into account at the time of the installation of the electric line
Slinger je die vent op de bon?You giving him a ticket?
De afstand tussen het middelpunt van het stootvlak en de draaiingsas van de slinger moet minstens ‧ m bedragenThe distance between the centre of the impacting surface and the axis of rotation of the pendulum shall be not less than ‧ m
Zo slingeren we heen en weer en komen we niet verder.So we shuttle hither and thither and get nowhere.
Pagina 1. Gevonden 224 zinnen matching zin slingers.Gevonden in 0,5 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.