Vertalingen in English:

 • crush       
  (verb, noun   )
 • accumulation     
  (noun   )
 • body           
  (noun   )
 • crowd   
  (verb, noun   )
 • heap       
  (verb, noun   )
 • host       
  (verb, noun, adjv   )
 • mass     
  (verb, noun, adjv   )
 • mass of people   
 • multitude     
  (noun   )
 • pile       
  (verb, noun   )
 • run         
  (verb, noun, ijec   )
 • swarm   
  (verb, noun   )
 • tan   
  (verb, noun, adjv   )
 • tannin   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
first-person singular present indicative of runnen.
 
imperative of runnen.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (13)

Chicken RunChicken Run
Eerste Slag bij Bull RunFirst Battle of Bull Run
Logan’s RunLogan’s Run
Midnight RunMidnight Run
Muddy RunMuddy Run
Run DMCRun-D.M.C.
Run Kid RunRun Kid Run
runerune;
runen#futharkfuthark
Scotland RunScotland Run
Still RunStill Run
The Cannonball RunThe Cannonball Run
Tweede Slag bij Bull RunSecond Battle of Bull Run

Voorbeeld zinnen met "run", vertaalgeheugen

add example
Zet na vijf minuten de contact-/startschakelaar weer in de stand On of RunAfter a ‧ minutes period, reactivate the vehicle's ignition locking system to the On (Run) position
De bank-run op BAWAG-PSK vormde een groot gevaar voor haar solvabiliteitA run on the bank had started, creating a major danger for the liquidity of the bank
Hebzucht in plaats van zorg voor het milieu is het voornaamste kenmerk geworden van onze strategie voor het aanpakken van de klimaatverandering en de run op biobrandstoffen vormt een potentiële dreiging voor de levens van miljoenen mensen, nu de wereldbevolking explosief toeneemt van de huidige zes miljard naar een geschatte negen miljard in 2050.Greed, instead of care for the environment, has become the defining feature of our strategy for tackling climate change, and the race to biofuels is potentially threatening the lives of millions of people, as the global population soars from its present six billion to an estimated nine billion by 2050.
De Commissie wees er verder op dat de bank-run, die tussen september ‧ en juni ‧ plaatsvond, niet noodzakelijk vergelijkbaar is met een compenserende maatregel zoals vastgelegd in de richtsnoerenThe Commission also drew attention to the fact that the bank run in the period September ‧ until June ‧ may not be comparable to a mitigating measure, in the meaning of the guidelines
U zult de opdracht run moeten gebruiken om de wijzigingen door te voerenYou will need to use run command to active changes
Als groep naar buiten treden, zoals bij deze fun run... is een van de beste wapens die we hebbenBut I got to tell you, community outreach, like this fun run, one of the most powerful weapons we have
Zet bij stilstaand voertuig de contact-/startschakelaar vanuit de stand Lock of Off in de stand On of Run of, indien van toepassing, de aangewezen standWith the vehicle stationary and the ignition (start) switch in the Lock or Off position, turn the ignition (start) switch to the On (Run) position or, where applicable, the appropriate key position
Oude Runen valt gelijk met WaarzeggerijAncient Runes is in the same time as Divination
In dit kader maak ik mij ernstig zorgen over de run op windenergie, met name in mijn eigen land, waar wij ons voor windenergie te optimistische en totaal onhaalbare doelen hebben gesteld.In this context, I am very worried about the rapid dash for wind energy, especially in my own country, where we have established over-optimistic and wholly unachievable targets for wind.
Als ik voor burgemeester zou gaan, Charley, dan zou ik dat goedmaken en het de hele wereld laten weten.. dat zou pas een home run zijnIf I were running for mayor, Charley, putting that right, and letting the world know about it... that would be a home run
Gisteravond heb ik de Runen van M' haw doorgenomenI used the Runes of M' haw
Rune is in de halRune is in the lobby
Ik run ziekenhuizen, geen gezondheidscentraI run hospitals, not health spas
Maar als je dat samengeperst ae- symbool opzoekt in deze encyclop- AE- die, dan... zal je ontdekken dat het een koppelletter is, afgeleidt van de Angelsaksische rune ' ash 'But if you look up that squished together " A- E " symbol in this here encyclopaedia, you' il learn that it' s a ligature derived from the Anglo- Saxon rune ash
Ik ben in, uh...Ik ben in, uh... het huis van William Zill, uh... op Deer Run Lane, En er is een, uh... man uit het Midden- Oosten... met een tulband, en, uh... hij heeft geen gezicht, en hij is... hij is... hij is een terrorist!I' m at, um, um, William Zill' s house, um, at Deer Run Lane, and there' s, uh, a Middle Eastern man wearing a turban, and, um, he' s got no face, and he' s-- he' s, um... uh, he' s a terrorist!
Ik run een groot bedrijf vanuit mijn huisI run a major business from my home
De besturingsorganen waarmee de bewegingen van de machine of de uitrusting ervan worden bestuurd, moeten van het 'hold-to-run-type (besturing, waarbij het bedieningsorgaan moet worden aangehouden) zijnHold-to-run control devices must be used to control the movements of the machinery or its equipment
Zo voorkomen we mogelijke conflicten, die daar als gevolg van de run op de nog beschikbare energiebronnen zouden kunnen ontstaan.This will also avoid the potential conflicts which could otherwise arise there in the rush to secure the energy sources that are still available.
We moeten één run scorenWe must take one run
Ik ben een hit- and- run slachtoffer!I' m a hit- and- run victim!
november ‧ uro Run-wedstrijd in het Museum für Kommunikation in Berlijnovember ‧ uro run competition at the Museum für Kommunikation, Berlin
Daarom roepen we op tot meer samenhang tussen de verschillende beleidsmaatregelen van de Europese Unie en daarom lobbyen we krachtig bij de Commissie en bij de heer Barroso om de run op biobrandstoffen een halt toe te roepen door te werken aan de invoering van een moratorium, vergelijkbaar met dat uit het voorstel van de heer Ziegler bij de Verenigde Naties, op zowel hun gebruik als hun productie, en dat zolang ze concurreren met voedsel.This is why we are calling for greater cohesion between the various policies of the European Union and why we are fiercely lobbying the Commission and Mr Barroso so that we stop this rush towards biofuels by working towards the introduction of a moratorium, like the one proposed by Mr Ziegler before the United Nations, both on their use and production, as long as they compete with food.
Ik score drie runsThree runs score
De vijfde `' Euro Run '- wedstrijd voor spelers tussen ‧ en ‧ jaar oud vond plaats tussen ‧ juli en ‧ oktoberThe fifth Euro Run competition for players between ‧ and ‧ years of age took place between ‧ uly and ‧ ctober
Pagina 1. Gevonden 184 zinnen matching zin run.Gevonden in 0,467 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.