Vertalingen in English:

 • crush       
  (verb, noun   )
 • accumulation     
  (noun   )
 • body           
  (noun   )
 • crowd   
  (verb, noun   )
 • heap       
  (verb, noun   )
 • host       
  (verb, noun, adjv   )
 • mass     
  (verb, noun, adjv   )
 • mass of people   
 • multitude     
  (noun   )
 • pile       
  (verb, noun   )
 • run         
  (verb, noun, ijec   )
 • swarm   
  (verb, noun   )
 • tan   
  (verb, noun, adjv   )
 • tannin   
  (noun   )

Andere betekenissen:

 
first-person singular present indicative of runnen.
 
imperative of runnen.

Soortgelijke zinnen in woordenboek Dutch English. (13)

Chicken RunChicken Run
Eerste Slag bij Bull RunFirst Battle of Bull Run
Logan’s RunLogan’s Run
Midnight RunMidnight Run
Muddy RunMuddy Run
Run DMCRun-D.M.C.
Run Kid RunRun Kid Run
runerune;
runen#futharkfuthark
Scotland RunScotland Run
Still RunStill Run
The Cannonball RunThe Cannonball Run
Tweede Slag bij Bull RunSecond Battle of Bull Run

Voorbeeld zinnen met "run", vertaalgeheugen

add example
Een ander specifiek kenmerk van de activiteiten van Alstom is de noodzaak om naargelang van de orders verschillende producten te vervaardigen op dezelfde productielijn om het gebruik van de productiecapaciteiten te optimaliseren (utilization runsAnother specific feature of Alstom’s activities is the need to manufacture different products on the same production line depending on orders, so as to optimise production capacity utilisation (utilisation runs
Gisteravond heb ik de Runen van M' haw doorgenomenI used the Runes of M' haw
Ze heten runs, CadburyThey' re called runs, Cadbury
Net zoals ‧ home- runs... of de mijl binnen ‧ minutenLike ‧ homers, like batting. ‧, like the four- minute mile
Beroep ingesteld op ‧ januari ‧- Gruber/BHIM (Run the globeAction brought on ‧ January ‧- Gruber v OHIM (Run the globe
Zet bij stilstaand voertuig de contact-/startschakelaar vanuit de stand Lock of Off in de stand On of Run of, indien van toepassing, de aangewezen standWith the vehicle stationary and the ignition (start) switch in the Lock or Off position, turn the ignition (start) switch to the On (Run) position or, where applicable, the appropriate key position
Oostenrijk beschouwt de bank-run, die voor BAWAG-PSK tot verlies van marktaandeel leidde, als compenserende maatregelIn itself, this bank run, leading to reduced market shares for BAWAG-PSK, is regarded by Austria as a mitigating measure
Oostenrijk verklaarde dat de door de bank-run ontstane marktaandeelverliezen, de regeling voor het gebruik van betalingen in het kader van de garantieovereenkomst en het mogelijke effect van compenserende maatregelen op de Oostenrijkse banksector uiterst belangrijk waren voor het beoordelen van de compenserende maatregelenAustria argued that, with regard to compensations to offset possible distortion effects already incurred market share losses as a result of the bank run, the regulation on the use of payment under the Guarantee Agreement and the possible effect of compensation measures on the banking sector in Austria would be of major importance
Het is aan de Europese Unie om het juiste evenwicht te vinden tussen milieuoverwegingen en de run op de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, en om rekening te houden met de belangen van de bevolking van het Noordpoolgebied.The European Union is responsible for striking the right balance between environmental concerns and the race to exploit natural resources, and for taking into account the interests of the people living in the Arctic region.
Volgens Oostenrijk zullen deze maatregelen (waaronder de bank-run- zie overweging ‧) ertoe leiden dat het balanstotaal van de groep in totaal circa [...] % lager zal zijn dan inNotably, the compensation measures (including the bank run- see below) would lead to a reduction of the group balance sheet total of [...] % versus
Ik run hier een respectabele tentI run a respectable place
In dit kader maak ik mij ernstig zorgen over de run op windenergie, met name in mijn eigen land, waar wij ons voor windenergie te optimistische en totaal onhaalbare doelen hebben gesteld.In this context, I am very worried about the rapid dash for wind energy, especially in my own country, where we have established over-optimistic and wholly unachievable targets for wind.
Zet na vijf minuten de contact-/startschakelaar weer in de stand On of RunAfter a ‧ minutes period, reactivate the vehicle's ignition locking system to the On (Run) position
Dus ik run een rijksdienst?So I run a National?
En ik run mijn zaak vanuit hierAnd I run my facilities right out of this place
het hydraulische hefmechanisme van de driepuntskoppeling wordt in werking gesteld door middel van bedieningsorganen die werken volgens het hold-to-run-principe (bedieningsorgaan moet worden vastgehoudenThe three-point hydraulic lifting mechanism is actuated by means of controls which operate on the hold-to-run principle
De Commissie wees er verder op dat de bank-run, die tussen september ‧ en juni ‧ plaatsvond, niet noodzakelijk vergelijkbaar is met een compenserende maatregel zoals vastgelegd in de richtsnoerenThe Commission also drew attention to the fact that the bank run in the period September ‧ until June ‧ may not be comparable to a mitigating measure, in the meaning of the guidelines
Pagina 1. Gevonden 184 zinnen matching zin run.Gevonden in 0,763 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.