Vertalingen in English:

 • oculist   
  (noun   )
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • ophtalmologist   
 • eye doctor   
  (Noun  )
   
  (mainly US) an ophthalmologist
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • ophthalmologist   
  (noun   )
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • optometrist   
  (Noun  ) (noun   )
   
  person trained in examining and testing the eyes for defects
 • ophthamologist   

Voorbeeld zinnen met "oogarts", vertaalgeheugen

add example
De arbeidsgeneeskundige die aan deze criteria voldoet, mag bij zijn besluitvorming extern medisch of paramedisch advies inwinnen (bv. dat van een oogartsThe occupational doctor complying with these criteria may seek external medical or paramedical assistance to support his or her medical consultation and assessment, e. g. ophthalmologists
Dokter CHERNEZE- OOGARTSDoctor CHERNEZE- OPHTHALMOLOGlST
Deze vraag is gerezen in een geschil tussen N. Decker , van Luxemburgse nationaliteit , en de Caisse de maladie des employés privés ( hierna : " ziekenfonds " ) over de vergoeding van de kosten van een bril met corrigerende glazen , die Decker had gekocht bij een opticien in Arlon ( België ) op een door een in Luxemburg gevestigde oogarts uitgeschreven receptThat question was raised in proceedings between Mr Decker , a Luxembourg national , and the Caisse de Maladie des Employés Privés ( hereinafter ' the Fund ' ) concerning a request for reimbursement of the cost of a pair of spectacles with corrective lenses purchased from an optician established in Arlon , Belgium , on a prescription from an ophthalmologist established in Luxembourg .
Maar ik en Bobo krijgen voordeeltjes, tandarts, oogartsBut me and Bobo get benefits; dental, eyecare
In uitzonderlijke gevallen zijn ontheffingen toegestaan na advies van een oogartsDerogations are authorised in exceptional cases and after having obtained the opinion of an eye specialist
In uitzonderlijke gevallen kan hiervan na advies van een oogarts worden afgewekenDerogations are authorised in exceptional cases and after having obtained the opinion of an eye specialist
U moet me zeggen wie uw oogarts isYou must give me the name of your oculist
Wij achten het belangrijk dat een lid van de bevoegde beroepsvereniging het oogonderzoek verricht en dat , voor zover nodig , de mensen worden doorgestuurd naar een oogarts .The Tempus programme will cover all matters related to university academic courses .
Hij is een oogartsHe' s an eye doctor
In geval van vervanging wordt de vergoeding van 85 % slechts toegekend na een termijn van 24 maanden , te rekenen vanaf de datum van de laatste aanschaffing , behoudens in geval van door een oogarts geconstateerde wijziging van het gezichtsvermogen. vermogen .In the case of renewal , reimbursement at the rate of 85 % shall not be grant ed unless 24 months have elapsed since the last time a pair of contact lenses was obtained , except where a variation in the conditions of sight is medically attested .
Pizzatenten, oogartsThen the wizard of oz touched down
Het is de arbeidsgeneeskundige die aan deze criteria voldoet toegestaan, bij zijn besluitvorming externe medische of paramedische adviezen te betrekken (bij voorbeeld die van een oogartsThe occupational doctor complying with these criteria may seek external medical or paramedical assistance to support his or her medical consultation and assessment, e. g. ophthalmologists
Ik weet niet of dit een probleem van beleefdheid is of een pro bleem van politiek belang , maar mijnheer de Voorzitter , stuurt u mij of naar de oogarts , of laat u alstublieft iemand van de Commissie oproepen .The farmers of the Community cannot be very pleased with what we have done but it could be worse .
Ik kom net terug van de oogarts en ik kreeg de onderzoekuitslagen terugI just got back from the eye doctor, and I got my test results back
Zoals die bij een oogarts... of een medisch instituutLike in an eye dïctïr ' s ïffice...... ïr at medicaÉ schïïÉ
Een Luxemburgse burger heeft aan de universiteit van Innsbruck een medicijnenstudie afgerond en vervolgens in Duitsland een specialistenopleiding voor oogarts gevolgd .A Luxembourg national studied medicine at the University of Innsbruck and subsequently completed specialist training in ophthalmology in Germany .
Eenogigen zijn ongeschikt yoor offshorewerk tenzij een oogarts kan aantonen dat hun gezichtsvermogen in de diepte yoldoende is .A monocular individual is unfit for offshore employment unless an ophthalmologist can demonstrate an appreciation of adequate depth perception .
Pagina 1. Gevonden 40 zinnen matching zin oogarts.Gevonden in 0,418 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.