Vertalingen in English:

 • oculist   
  (noun   )
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • ophtalmologist   
 • eye doctor   
  (Noun  )
   
  (mainly US) an ophthalmologist
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • ophthalmologist   
  (noun   )
   
  A medical specialist who practises ophthalmology.
   
  Een medisch specialist die de oogheelkunde beoefent.
 • optometrist   
  (Noun  ) (noun   )
   
  person trained in examining and testing the eyes for defects
 • ophthamologist   

Voorbeeld zinnen met "oogarts", vertaalgeheugen

add example
In uitzonderlijke gevallen kan hiervan na advies van een oogarts worden afgewekenDerogations are authorised in exceptional cases and after having obtained the opinion of an eye specialist
Een Chinees gaat naar de oogartsA Chinaman goes to see the eye doctor
Vertel het me maar niet, je bent toch geen oogartsDon' t tell me, you' re not a pleebig ocular physician
Dokter CHERNEZE- OOGARTSDoctor CHERNEZE- OPHTHALMOLOGlST
Ik kom net terug van de oogarts en ik kreeg de onderzoekuitslagen terugI just got back from the eye doctor, and I got my test results back
Zamenhof, de auteur van de plantaal Esperanto, was oogarts.Zamenhof, the creator of Esperanto, was an ophthalmologist.
De oogarts vraagt toch niet of je ook ' n bril wilt?An eye doctor doesn' t say:" Would you care for some glasses? "
Je moet naar een oogarts en dat ben ik nietYou need to see an ophthalmologist, which I am not.You enjoyed that
Lucentis wordt onder lokale verdoving als een injectie in het oog gegeven door uw oogartsLucentis is given as an injection into the eye by your eye doctor under a local anaesthetic
Het is de arbeidsgeneeskundige die aan deze criteria voldoet toegestaan, bij zijn besluitvorming externe medische of paramedische adviezen te betrekken (bij voorbeeld die van een oogartsThe occupational doctor complying with these criteria may seek external medical or paramedical assistance to support his or her medical consultation and assessment, e. g. ophthalmologists
Mijn oogarts zegt dat het de leeftijd isMy ophthalmologist tells me I' m just getting older
overwegende dat optometriek een eigen beroepssfeer kent die de beroepssfeer van de oogarts niet doorkruist omdat de meting van het oog een functioneel onderzoek is en geen medische handelingOptometry is a profession in its own right, which does not encroach on that of ophthalmology since measurement of eyesight is a functional investigation, not a medical procedure
In uitzonderlijke gevallen zijn ontheffingen toegestaan na advies van een oogartsDerogations are authorised in exceptional cases and after having obtained the opinion of an eye specialist
U moet me zeggen wie uw oogarts isYou must give me the name of your oculist
Maar waarom ik denk dat ik naar de oogarts moet...... is dat zij volgens mij spiernaakt wasBut the bad part that makes me think I should run to the eye doctor right away is that it looked to me like she was totally butt- naked
Dan moet hij naar de oogarts om te zien of zijn pupillen deugdelijk zijn want hij moet de begroting rond krijgen, en tot slot moet hij bloed laten afnemen om na te gaan of hij tegen alcohol kan.We test his eyes to see if he has square pupils for squaring the accounts.
Alleen moeten we vandaag...... met Simone naar de oogartsBut today,I have to take Simone at the optometrist
Hij is een oogartsHe' s an eye doctor
De arbeidsgeneeskundige die aan deze criteria voldoet, mag bij zijn besluitvorming extern medisch of paramedisch advies inwinnen (bv. dat van een oogartsThe occupational doctor complying with these criteria may seek external medical or paramedical assistance to support his or her medical consultation and assessment, e. g. ophthalmologists
Pizzatenten, oogartsThen the wizard of oz touched down
Maar ik en Bobo krijgen voordeeltjes, tandarts, oogartsBut me and Bobo get benefits; dental, eyecare
Pagina 1. Gevonden 29 zinnen matching zin oogarts.Gevonden in 0,215 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.