Vertalingen in English:

 • impulsive   
  (adjv   )
 • recent         
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • airy   
  (adjv   ) []
   
  With plenty of (fresh) air.
   
  Met veel (frisse)lucht.
 • flighty   
  (adjv   )
 • fresh         
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • loose         
  (verb, adjv   )
 • sandy   
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • jaunty   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  airy, showy, or affected
 • lite   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  low in calories
 • aerial     
  (noun, adjv   )
 • airborne   
  (adjv   )
 • airily   
  (advb   )
 • airy-fairy   
  (advb, adjv   )
 • airy‐fairy   
 • breezy   
  (adjv   )
 • flimsy       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gay     
  (noun, adjv   )
 • hale   
  (verb, adjv   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )

Andere betekenissen:

 
(literally) airy
 
light, lite, notably said of food
 
lighthearted

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "luchtig", vertaalgeheugen

add example
Mijnheer de Voorzitter, ik zou dit debat niet willen afsluiten zonder mijnheer de commissaris van harte gefeliciteerd te hebben met zijn geweldige bedrevenheid luchtig over dit onderwerp te praten.Mr President, I would not like to conclude this debate without offering my hearty congratulations to the Commissioner for his marvellous ability to trivialize this topic.
Noem je dit luchtig?This is light?
Voor deze goudbruine, luchtige pannenkoeken... doet u meel, melk en eieren in een komOkay, to make these golden fluffy pancakes... add flour, milk... and eggs
De politieke leiders van Servië doen luchtig en bagatelliserend over de gespannen situatie die is ontstaan.The political leaders of Serbia make light of and play down the tense situation that has developed.
Goed zo, hou ' t luchtigKeep it light
" Oh, katoenen suikergoed in het luchtige licht" Oh, cotton candy in gossamer light
Hyperstimulering van de eierstokken van jonge vrouwen, hetgeen aanzienlijke risico’s op eierstokkanker met zich meebrengt, is geen volksgezondheidskwestie om luchtig op te nemen.The hyper-stimulation of a young woman’s ovaries, involving an increased risk of ovarian cancer, is not a trivial public health issue.
Textuur: luchtig en kruimeligTexture: spongy and granulated
Dit was als luchtig grapje bedoeldThis was supposed to be a lighthearted prank
De vruchten zijn evenwichtig verdeeld in luchtig kruimThe crumb is light and well-aerated with evenly distributed fruit
Luchtige textuur: is het gevolg van de geringe grootte en de gelijkvormigheid van de cotyledonen, in combinatie met het hoge koolhydraatgehalteSoft, light texture: this is due to the small size and uniformity of the cotyledons, and their high carbohydrate content
Ik vind het vooral zorgwekkend dat jongeren zich zo weinig bewust zijn van het probleem. Op de vraag waarom ze zo luchtig omgaan met deze ziekte stellen ze de wedervraag: “voor wat voor leven zou ik me moeten beschermen?”Something I find particularly worrying is the lack of awareness of the problem among young people, who, when asked in interviews why they have such a lax attitude to the disease, reply, ‘which life should I protect myself for?’
Geen sporen van kleverigheid van het deeg of de vulling, die beide luchtig en zacht zijnNo signs of stickiness of the dough and filling, which are light and soft
De ramp die zich in april in de Golf van Mexico heeft voorgedaan heeft een alarmbel doen rinkelen waar we niet luchtig overheen moeten stappen.The serious incident that occurred in the Gulf of Mexico in April is a warning bell that we cannot afford to underestimate.
Ik wilde iets luchtigs lezenI checked this out weeks ago for a bit of light reading
Al deze specifieke kenmerken bepalen het verschijnsel van de luchtruimte en hoe het eindproduct eruit ziet; de Pizza Napoletana is namelijk zacht en compact met een hoge rand, gerezen in het midden, bijzonder luchtig en makkelijk dubbel te vouwenAll these specific characteristics create the phenomena of the air chamber and the appearance of the final product, the Pizza Napoletana, which is indeed soft and compact; has a raised rim, is raised in the centre, is particularly soft and easily foldable into four
We weten dat een toekomst samen ondenkbaar is.Daarom spreken we over de toekomst... op een luchtige manier,... zonder enige betrokkenheidWe know that a future together is unthinkable... so we speak of the future... in a casual manner... without any involvement, detached
Volgens mij is hij iets te luchtigI think he little too airy
Er zijn ramen aan twee kanten, wat de kamer zeer luchtig maaktThere are windows on two sides, which makes it extremely airy
Ik zou je maar luchtig kledenI' d dress lightly if I were you
Voor de samenstelling en luchtigheidFor texture and chewiness
Het moet lang genoeg zijn... om substantieel te lijken... maar kort genoeg om luchtig te lijkenIt should be lengthy enough to... seem substantial... yet concise enough to feel breezy
De kwestie van giftige afvalstoffen werpt cruciale vragen op over traceerbaarheid, niet-vermenging en homogene opslag van informatie over afvalbewegingen gedurende een langere periode, dat wil zeggen vijf jaar voor alle onderdelen van de keten. Toch worden al deze zaken tamelijk luchtig behandeld.The question of hazardous waste raises vital issues of traceability, non-dilution, homogeneous storing of information on waste movement over a long period, i.e. five years for all parts of the chain; yet all those issues have been treated rather lightly.
Ik weet niet, ik vindt het wel luchtigI don' t know.I think it' s kind of airy. I' il grab my bag
Pagina 1. Gevonden 60 zinnen matching zin luchtig.Gevonden in 0,394 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.