Vertalingen in English:

 • impulsive   
  (adjv   )
 • recent         
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • airy   
  (adjv   ) []
   
  With plenty of (fresh) air.
   
  Met veel (frisse)lucht.
 • flighty   
  (adjv   )
 • fresh         
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • loose         
  (verb, adjv   )
 • sandy   
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • jaunty   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  airy, showy, or affected
 • lite   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  low in calories
 • aerial     
  (noun, adjv   )
 • airborne   
  (adjv   )
 • airily   
  (advb   )
 • airy-fairy   
  (advb, adjv   )
 • airy‐fairy   
 • breezy   
  (adjv   )
 • flimsy       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gay     
  (noun, adjv   )
 • hale   
  (verb, adjv   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )

Andere betekenissen:

 
(literally) airy
 
light, lite, notably said of food
 
lighthearted

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "luchtig", vertaalgeheugen

add example
Mijnheer de Voorzitter, ik zou dit debat niet willen afsluiten zonder mijnheer de commissaris van harte gefeliciteerd te hebben met zijn geweldige bedrevenheid luchtig over dit onderwerp te praten.Mr President, I would not like to conclude this debate without offering my hearty congratulations to the Commissioner for his marvellous ability to trivialize this topic.
Voor deze goudbruine, luchtige pannenkoeken... doet u meel, melk en eieren in een komOkay, to make these golden fluffy pancakes... add flour, milk... and eggs
Zoals een bekende Franse historicus gezegd zou hebben: een , een nachtmerrie want dit is geen onderwerp om luchtig te bespreken.As a famous French historian might have commented, : this is not a subject which should be treated lightly.
Dit was als luchtig grapje bedoeldThis was supposed to be a lighthearted prank
Ik weet niet, ik vindt het wel luchtigI don' t know.I think it' s kind of airy. I' il grab my bag
Ik zou je maar luchtig kledenI' d dress lightly if I were you
Mijnheer de Voorzitter, daarmee heb ik de luchtige onderdelen van mijn betoog gehad.Mr President, that has got the nice bits out of the way. Let us now get down to the budget.
We weten dat een toekomst samen ondenkbaar is.Daarom spreken we over de toekomst... op een luchtige manier,... zonder enige betrokkenheidWe know that a future together is unthinkable... so we speak of the future... in a casual manner... without any involvement, detached
Het viel me al op dat hij vrij luchtig deed over de dood van z' n moederIt had previously occurred to me...... that he' d taken the demise of his mother rather lightly
Ik breng niet graag slecht nieuws, Luchtigheid... maar als u niet snel een vijfde speler vindt, heeft uw team verlorenI hate to be the bearer of bad news, Your Airness...... but if you don' t find a fifth player, your team will forfeit the game
Een aspect dat naar mijn mening veel te luchtig wordt opgevat in verband met de Schengeninformatiesystemen is het integriteitsvraagstuk.One aspect, which in my opinion is treated all too lightly when it comes to the Schengen information systems, is the question of confidentiality.
De Tarta de Santiago is een nagerecht dat zich duidelijk onderscheidt zowel door zijn uiterlijk als door zijn organoleptische kenmerken, waarbij, naast de smaak, de kleur en de luchtige kruimelige textuur opvallenTarta de Santiago is a dessert which is clearly different in terms of both its appearance and taste as well as its colour and spongy, granulated texture
Ze zoeken blondjes met gebruinde huid en luchtige jurkjesEverybody wants the blondes with the suntans and the sun dresses
Ze deed er heel luchtig over.Maar ik zag die blik in haar ogen. Een blik vol medelijdenShe waved it off like it was nothing, but I saw her get that look in her eye, that look of... pity
Al deze specifieke kenmerken bepalen het verschijnsel van de luchtruimte en hoe het eindproduct eruit ziet; de Pizza Napoletana is namelijk zacht en compact met een hoge rand, gerezen in het midden, bijzonder luchtig en makkelijk dubbel te vouwenAll these specific characteristics create the phenomena of the air chamber and the appearance of the final product, the Pizza Napoletana, which is indeed soft and compact; has a raised rim, is raised in the centre, is particularly soft and easily foldable into four
Ik vind het vooral zorgwekkend dat jongeren zich zo weinig bewust zijn van het probleem. Op de vraag waarom ze zo luchtig omgaan met deze ziekte stellen ze de wedervraag: “voor wat voor leven zou ik me moeten beschermen?”Something I find particularly worrying is the lack of awareness of the problem among young people, who, when asked in interviews why they have such a lax attitude to the disease, reply, ‘which life should I protect myself for?’
Zo sublieme, zo luchtigSo sublime, so lush
Doel is om tegelijk op een serieuze en luchtige manier de betrokkenheid van jongeren bij milieuvraagstukken te vergrotenThe aim is to boost young people's commitment to environmental issues in both a serious and light-hearted way
Het zijn lichte, zanderige, diepe en zeer luchtige grondenThe soil is light, sandy and deep with high air permeability
Het moet lang genoeg zijn... om substantieel te lijken... maar kort genoeg om luchtig te lijkenIt should be lengthy enough to... seem substantial... yet concise enough to feel breezy
Ik weet zeker dat het gewoon een luchtige conversatie is tussen twee collega' sHey, I' m sure it' s just, you know, breezy conversation between two colleagues
Volgens mij is hij iets te luchtigI think he little too airy
Luchtig, dan krachtig, de mars, MajesteitBravo, Majesty!
Hij klopt het, dat maakt het luchtig en schuimigMixes the chocolate.Churns it up. Makes it light and frothy
Noem je dit luchtig?This is light?
Pagina 1. Gevonden 60 zinnen matching zin luchtig.Gevonden in 0,502 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.