Vertalingen in English:

 • impulsive   
  (adjv   )
 • recent         
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • airy   
  (adjv   ) []
   
  With plenty of (fresh) air.
   
  Met veel (frisse)lucht.
 • flighty   
  (adjv   )
 • fresh         
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • loose         
  (verb, adjv   )
 • sandy   
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • jaunty   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  airy, showy, or affected
 • lite   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  low in calories
 • aerial     
  (noun, adjv   )
 • airborne   
  (adjv   )
 • airily   
  (advb   )
 • airy-fairy   
  (advb, adjv   )
 • airy‐fairy   
 • breezy   
  (adjv   )
 • flimsy       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gay     
  (noun, adjv   )
 • hale   
  (verb, adjv   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • lighthearted   
  (adjv   )

Andere betekenissen:

 
(literally) airy
 
light, lite, notably said of food
 
lighthearted

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "luchtig", vertaalgeheugen

add example
De karakteristieke bodems van het Bassin du Pays de l'Adour zijn van nature filtrerend, diep en rijk aan organische stoffen, hebben een grove (luchtige) structuur en bezitten weinig of geen kalk (alluviale bodems in dalen en op hellingenThe characteristic soils of the Adour basin have natural filtering properties, are deep and rich in organic matter, have a coarse texture (aerated), and are non or slightly calcareous (alluvial hill and valley soils
Er is iets vreemds aan deze luchtige taartThere' s something amuck with this sponge cake
De fysisch-chemische eigenschappen van de Fava Santorinis zorgen ervoor dat de bonen zeer gemakkelijk kunnen worden gekookt (een kortere kooktijd) en dat de klaargemaakte Fava Santorinis en de op basis daarvan bereide schotels unieke organoleptische kenmerken hebben, zoals een luchtige textuur en een lichtzoete smaakThe physical and chemical properties of Fava Santorinis make it very easy to cook (very short cooking time) and confer on cooked Fava Santorinis and on dishes in which it is used unique organoleptic qualities, such as a soft, light texture and a slightly sweet taste
Goed zo, hou ' t luchtigKeep it light
De bloemen worden vijf à zes dagen gedroogd op een luchtige, goed ventileerbare zolderThe flowers dry within five to six days in an airy loft that is easy to ventilate
De vruchten zijn evenwichtig verdeeld in luchtig kruimThe crumb is light and well-aerated with evenly distributed fruit
Het was luchtig bedoeld, op dezelfde toon als de motie van orde.It was meant to be a flippant remark in the spirit in which the point of order was made.
Geen sporen van kleverigheid van het deeg of de vulling, die beide luchtig en zacht zijnNo signs of stickiness of the dough and filling, which are light and soft
Ik vind het vooral zorgwekkend dat jongeren zich zo weinig bewust zijn van het probleem. Op de vraag waarom ze zo luchtig omgaan met deze ziekte stellen ze de wedervraag: “voor wat voor leven zou ik me moeten beschermen?”Something I find particularly worrying is the lack of awareness of the problem among young people, who, when asked in interviews why they have such a lax attitude to the disease, reply, ‘which life should I protect myself for?’
Mijnheer de Voorzitter, daarmee heb ik de luchtige onderdelen van mijn betoog gehad.Mr President, that has got the nice bits out of the way. Let us now get down to the budget.
Ze deed er heel luchtig over.Maar ik zag die blik in haar ogen. Een blik vol medelijdenShe waved it off like it was nothing, but I saw her get that look in her eye, that look of... pity
Voor de samenstelling en luchtigheidFor texture and chewiness
Het viel me al op dat hij vrij luchtig deed over de dood van z' n moederIt had previously occurred to me...... that he' d taken the demise of his mother rather lightly
Het is een onjuist besluit en het is onverteerbaar dat er op zo'n luchtige wijze met de in de wet verankerde rechten van werknemers wordt omgegaan.It was wrong, and it is unacceptable to deal in such a cavalier fashion with the rights of workers as they are enshrined in law.
Hyperstimulering van de eierstokken van jonge vrouwen, hetgeen aanzienlijke risico’s op eierstokkanker met zich meebrengt, is geen volksgezondheidskwestie om luchtig op te nemen.The hyper-stimulation of a young woman’s ovaries, involving an increased risk of ovarian cancer, is not a trivial public health issue.
Ik weet zeker dat het gewoon een luchtige conversatie is tussen twee collega' sHey, I' m sure it' s just, you know, breezy conversation between two colleagues
Hij klopt het, dat maakt het luchtig en schuimigMixes the chocolate.Churns it up. Makes it light and frothy
De Tarta de Santiago is een nagerecht dat zich duidelijk onderscheidt zowel door zijn uiterlijk als door zijn organoleptische kenmerken, waarbij, naast de smaak, de kleur en de luchtige kruimelige textuur opvallenTarta de Santiago is a dessert which is clearly different in terms of both its appearance and taste as well as its colour and spongy, granulated texture
Noem je dit luchtig?This is light?
Fijn dat je het zo luchtig opvatI' m glad you think this is all such a joke, Crosby
" Oh, katoenen suikergoed in het luchtige licht" Oh, cotton candy in gossamer light
Al deze specifieke kenmerken bepalen het verschijnsel van de luchtruimte en hoe het eindproduct eruit ziet; de Pizza Napoletana is namelijk zacht en compact met een hoge rand, gerezen in het midden, bijzonder luchtig en makkelijk dubbel te vouwenAll these specific characteristics create the phenomena of the air chamber and the appearance of the final product, the Pizza Napoletana, which is indeed soft and compact; has a raised rim, is raised in the centre, is particularly soft and easily foldable into four
Ik zou je maar luchtig kledenI' d dress lightly if I were you
Ik wilde iets luchtigs lezenI checked this out weeks ago for a bit of light reading
We weten dat een toekomst samen ondenkbaar is.Daarom spreken we over de toekomst... op een luchtige manier,... zonder enige betrokkenheidWe know that a future together is unthinkable... so we speak of the future... in a casual manner... without any involvement, detached
Pagina 1. Gevonden 60 zinnen matching zin luchtig.Gevonden in 0,258 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.