Vertalingen in English:

 • impulsive   
  (adjv   )
 • recent         
  (adjv   )
 • slender     
  (adjv   )
 • airy   
  (adjv   ) []
   
  With plenty of (fresh) air.
   
  Met veel (frisse)lucht.
 • flighty   
  (adjv   )
 • fresh         
  (adjv   )
 • lean         
  (verb, adjv   )
 • loose         
  (verb, adjv   )
 • sandy   
  (adjv   )
 • thin     
  (verb, adjv   )
 • jaunty   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  airy, showy, or affected
 • lite   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  low in calories
 • aerial     
  (noun, adjv   )
 • airborne   
  (adjv   )
 • airily   
  (advb   )
 • airy-fairy   
  (advb, adjv   )
 • airy‐fairy   
 • breezy   
  (adjv   )
 • flimsy       
  (noun, adjv   )
 • gaunt       
  (adjv   )
 • gay     
  (noun, adjv   )
 • hale   
  (verb, adjv   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )

Andere betekenissen:

 
(literally) airy
 
light, lite, notably said of food
 
lighthearted

    Tonen verbuiging

Voorbeeld zinnen met "luchtig", vertaalgeheugen

add example
Ze deed er heel luchtig over.Maar ik zag die blik in haar ogen. Een blik vol medelijdenShe waved it off like it was nothing, but I saw her get that look in her eye, that look of... pity
Textuur: luchtig en kruimeligTexture: spongy and granulated
Dat was nou luchtigNow, she sounded breezy
Luchtige textuur: is het gevolg van de geringe grootte en de gelijkvormigheid van de cotyledonen, in combinatie met het hoge koolhydraatgehalteSoft, light texture: this is due to the small size and uniformity of the cotyledons, and their high carbohydrate content
Goed zo, hou ' t luchtigKeep it light
De politieke leiders van Servië doen luchtig en bagatelliserend over de gespannen situatie die is ontstaan.The political leaders of Serbia make light of and play down the tense situation that has developed.
Geen sporen van kleverigheid van het deeg of de vulling, die beide luchtig en zacht zijnNo signs of stickiness of the dough and filling, which are light and soft
Hyperstimulering van de eierstokken van jonge vrouwen, hetgeen aanzienlijke risico’s op eierstokkanker met zich meebrengt, is geen volksgezondheidskwestie om luchtig op te nemen.The hyper-stimulation of a young woman’s ovaries, involving an increased risk of ovarian cancer, is not a trivial public health issue.
Dit was als luchtig grapje bedoeldThis was supposed to be a lighthearted prank
Noem je dit luchtig?This is light?
Op basis van het Groenboek over convergentie en de reactie van het Parlement in de vorm van het verslag-Paasilinna zal er een kader ontstaan met luchtige en eenvoudige regelgeving ter bevordering van economische en industriële doelstellingen zoals concurrentie en interoperabiliteit.On the basis of its Green Paper on convergence and Parliament's response in the form of the Paasilinna report, it will provide a framework that will contain light and simple regulation to promote economic and industrial objectives such as competition and interoperability.
Het moet lang genoeg zijn... om substantieel te lijken... maar kort genoeg om luchtig te lijkenIt should be lengthy enough to... seem substantial... yet concise enough to feel breezy
Voor de samenstelling en luchtigheidFor texture and chewiness
Voor deze goudbruine, luchtige pannenkoeken... doet u meel, melk en eieren in een komOkay, to make these golden fluffy pancakes... add flour, milk... and eggs
De kwestie van giftige afvalstoffen werpt cruciale vragen op over traceerbaarheid, niet-vermenging en homogene opslag van informatie over afvalbewegingen gedurende een langere periode, dat wil zeggen vijf jaar voor alle onderdelen van de keten. Toch worden al deze zaken tamelijk luchtig behandeld.The question of hazardous waste raises vital issues of traceability, non-dilution, homogeneous storing of information on waste movement over a long period, i.e. five years for all parts of the chain; yet all those issues have been treated rather lightly.
Hou het een beetje luchtig, jongensAll right, let' s keep it light, guys
Doel is om tegelijk op een serieuze en luchtige manier de betrokkenheid van jongeren bij milieuvraagstukken te vergrotenThe aim is to boost young people's commitment to environmental issues in both a serious and light-hearted way
Ze zoeken blondjes met gebruinde huid en luchtige jurkjesEverybody wants the blondes with the suntans and the sun dresses
Je valt in herhaling met al je luchtige glitterdingenlf you want my opinion, Zaltar, you' re starting to repeat yourself...... with all this airy, glittery stuff
Het zijn lichte, zanderige, diepe en zeer luchtige grondenThe soil is light, sandy and deep with high air permeability
Hij klopt het, dat maakt het luchtig en schuimigMixes the chocolate.Churns it up. Makes it light and frothy
Ik vind het vooral zorgwekkend dat jongeren zich zo weinig bewust zijn van het probleem. Op de vraag waarom ze zo luchtig omgaan met deze ziekte stellen ze de wedervraag: “voor wat voor leven zou ik me moeten beschermen?”Something I find particularly worrying is the lack of awareness of the problem among young people, who, when asked in interviews why they have such a lax attitude to the disease, reply, ‘which life should I protect myself for?’
Er is iets vreemds aan deze luchtige taartThere' s something amuck with this sponge cake
Er kan beslist gesteld worden dat de lidstaten en dit Parlement over het algemeen te vaak te luchtig doen over het belangrijke onderwerp werkgelegenheid.Certainly it is fair to say that generally, Member States and this Parliament too often skate around the important issue of employment.
Pagina 1. Gevonden 60 zinnen matching zin luchtig.Gevonden in 0,356 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.